Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1123 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXX/356/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1124 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/224/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014r.
2014 1125 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/225/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2014 1126 2014-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Kije z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2013 rok
2014 1127 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XL/269/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1128 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 1129 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/376/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 1130 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LIII/ 312 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2014r.
2014 1131 2014-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego , położonych na obszarze gminy lub jej części.
2014 1132 2014-04-02 Informacja Informacja nr OKA-4210-7(7)/2014/1249/XIII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce
2014 1133 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 1134 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1135 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 271 / 2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1136 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 1137 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie : zmieniająca uchwałę nr XXIII/147/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
2014 1138 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/355/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1139 2014-04-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 820/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 listopada 2013r.
2014 1140 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr 2606/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego.
2014 1141 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040
2014 1142 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Stawiany PLH260033
2014 1143 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX / 385 /2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1144 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIX / 386 / 2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Opatowie
2014 1145 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1146 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1147 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1148 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 1149 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2012 z dnia 24 lutego 2012 r określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2014 1150 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR II/6/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
2014 1151 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/468/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 1152 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój
2014 1153 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/481/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1154 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/482/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2014 1155 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/483/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1156 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1157 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Bogoria na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1158 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1159 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bogoria.
2014 1160 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.
2014 1161 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria.
2014 1162 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z terenu zbiornika wodnego „Buczyna” w Bogorii
2014 1163 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu porządkowego miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w miejscowości Bogoria
2014 1164 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2014 roku
2014 1165 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/14 Wójta Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2013 rok
2014 1166 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/445/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 1167 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/448/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Kazimierzy Wielkiej
2014 1168 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka"
2014 1169 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1170 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/265/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2014
2014 1171 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie gminy Brody w obiektach i na terenach stanowiących własność gminy, jednostek organizacyjnych gminy lub instytucji kultury
2014 1172 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 oraz art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 191 ) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
2014 1173 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/8/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2014r.
2014 1174 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/10/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 1175 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/13/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2014 1176 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2014 roku
2014 1177 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 1178 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2014 1179 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/211/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1180 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/214/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2014 roku.
2014 1181 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy.
2014 1182 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/441/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2014 1183 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/444/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2014 roku
2014 1184 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/445/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2014 1185 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/447/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1186 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
2014 1187 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/362/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
2014 1188 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/402/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1189 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/404/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej, stadionu miejskiego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 110 w Stąporkowie
2014 1190 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr Nr L/405/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2014 roku
2014 1191 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/406/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2014 1192 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/413/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 1193 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/415/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 1194 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/417/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1195 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 3/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 lutego 2014r.
2014 1196 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 4/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014r.
2014 1197 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 36/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 lutego 2014r.
2014 1198 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 686/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014r.
2014 1199 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 687/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 1200 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 708/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 1201 2014-04-04 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 713/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014r.
2014 1202 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XVII/60/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2014 rok
2014 1203 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/317/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Sędziszowie
2014 1204 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/318/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Sędziszów
2014 1205 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sędziszów na 2014 rok”
2014 1206 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2014 1207 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2014 1208 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1209 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwaływ sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2014 1210 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/328/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów
2014 1211 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr 23/XXXIX/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 1212 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2014”
2014 1213 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1214 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1215 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1216 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1217 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1218 2014-04-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie "Zestawienae danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce"
2014 1219 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/478/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 1220 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1221 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/483/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1222 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/484/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów
2014 1223 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/486/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 385098T kategorii drogi gminnej
2014 1224 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LIII / 314 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obrazów na lata 2014-2018
2014 1225 2014-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1226 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr 19/XXXIX/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mniów.
2014 1227 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr L/446/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 1228 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 1229 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2014 1230 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2014 1231 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
2014 1232 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Włoszczowa
2014 1233 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1234 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/326/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1235 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1236 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych.
2014 1237 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2014 rok”.
2014 1238 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 1239 2014-04-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-19(3)/2014/726/XII/AZa/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2014r. o decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła STOLBUD Włoszczowa S.A.
2014 1240 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1241 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/14 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin na 2014 rok”
2014 1242 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1243 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DĄBRÓWKA 1 na obszarze gminy Krasocin
2014 1244 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2014 1245 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2014”.
2014 1246 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2014 roku
2014 1247 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/267/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije w 2014 roku”.
2014 1248 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/19/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1249 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 1250 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na roku 2014 r ” .
2014 1251 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 1252 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2014”.
2014 1253 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/470/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2014 1254 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku.
2014 1255 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLI.18.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Opatowski
2014 1256 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/389/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1257 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/390/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2014 1258 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 1259 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1260 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1261 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Gowarczowie
2014 1262 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2014r.
2014 1263 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gowarczów
2014 1264 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Gowarczowie.
2014 1265 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/10/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1266 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/11/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
2014 1267 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/12/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2014 1268 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/13/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2014 1269 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 1270 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/347/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2014 1271 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piotrkowicach
2014 1272 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/354/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2014-2018”
2014 1273 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Chmielnik
2014 1274 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/356/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik
2014 1275 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie Uchwały Nr XXVI/227/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1276 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 1277 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 443/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1278 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 445/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1279 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 446/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała w Czerwonej Górze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 1280 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 447/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 301/XL/13 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1281 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 448/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 255/XXXV/12 z dnia 29 października 2012roku w sprawie podziału gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1282 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/267/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
2014 1283 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr RG - XLI / 341 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 1284 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/410/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1285 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/414/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku
2014 1286 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/417/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2014 1287 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr L/418/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów
2014 1288 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/20/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1289 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/27/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 1290 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2014 1291 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2014 roku
2014 1292 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/311/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Tuczępy w sprawie podziału Gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1293 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/312/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Tuczępy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1294 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/313/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1295 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXXV/314/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2014r.
2014 1296 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/275/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 1297 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/226/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 1298 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1299 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 210/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
2014 1300 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 216/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1301 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 217/XXV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały NR 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków
2014 1302 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 1303 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 1304 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/370/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2003 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu Stypendiów Starosty Powiatu Ostrowieckiego dla uczniów i studentów.
2014 1305 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1306 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr LIV/316/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 1307 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1308 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, oraz granic ich obwodów, sieci oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra
2014 1309 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/11/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 1310 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/16/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki, zmienionej uchwałą Nr XI/45/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012 roku
2014 1311 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/18/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zasad ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego
2014 1312 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 9/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów.
2014 1313 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 11/III/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014.
2014 1314 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 1315 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobków i klubów dziecięcych do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Raków
2014 1316 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2014r. w spawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Rakowie
2014 1317 2014-04-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 705/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 lutego 2014r.
2014 1318 2014-04-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 706/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 lutego 2014r.
2014 1319 2014-04-10 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 32/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 lutego 2014r.
2014 1320 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 kwietnia 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bogoria w okręgu wyborczym nr 6.
2014 1321 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 1322 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/377/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego w Pawłowie
2014 1323 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 1324 2014-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Koneckiego z dnia 31 marca 2014r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 1325 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/2/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2014r.
2014 1326 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/6/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2014 roku.
2014 1327 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/9/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu koneckiego w 2014 r.
2014 1328 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/10/2014 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B.
2014 1329 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 2620 /14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2013 rok
2014 1330 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1331 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1332 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/319/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę własną Nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1333 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę własną Nr XL/313/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1334 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 223/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 1335 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/231/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok
2014 1336 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XL/232/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego.
2014 1337 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LIV/57/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 1338 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 1339 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie.
2014 1340 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków
2014 1341 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1342 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/354/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2014 1343 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2014 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 marca 2014r. zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 1344 2014-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 16/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 marca 2014r. zawarte w dniu 05 marca 2014 r. pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez: Romana Wojcieszka - Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zwaną dalej „Gminą” a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Michała Jędrysa - Starostę Skarżyskiego 2. Waldemara Mazura - Wicestarostę Skarżyskiego zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Skarżyskiego
2014 1345 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 270/XXXVIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały
2014 1346 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr LI/23/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1347 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r
2014 1348 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2014„
2014 1349 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego położonego w Skalbmierzu przy ulicy Podporucznika Sokoła 27
2014 1350 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 1351 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/388/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
2014 1352 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektem publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście i gminie Końskie
2014 1353 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/396/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych odnośnie zakazu ekspozycji pojazdów w celach handlowych lub reklamowych na parkingu gminnym przy skrzyżowaniu ul. Spółdzielczej i ul. Kiepury w Końskich dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
2014 1354 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/397/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2014 1355 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2014 1356 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Końskie
2014 1357 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/401/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014 1358 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sadowie.
2014 1359 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2014 rok
2014 1360 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2014 rok
2014 1361 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.184.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2014 roku
2014 1362 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX.185.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XV/101/12 w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1363 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2014 1364 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 4 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 1365 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1366 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1367 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 1368 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 1369 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2014 roku"
2014 1370 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Strawczyn
2014 1371 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1372 2014-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójt Gminy Brody z dnia 3 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1373 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/07 Rady Gminy w Miedzianej Górze w sprawie połączenia szkół w Zespół Szkół
2014 1374 2014-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 20 marca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok
2014 1375 2014-04-15 Aneks Aneks nr 2.2014 Starosty Opatowskiego z dnia 27 marca 2014r. do porozumienia nr OR.I.0711.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 1376 2014-04-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Wiązownicy Małej, gmina Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie
2014 1377 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 47/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XL/296/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1378 2014-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 kwietnia 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska) w okręgu wyborczym nr 5.
2014 1379 2014-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 kwietnia 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 6.
2014 1380 2014-04-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 kwietnia 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raków w okręgu wyborczym nr 1.
2014 1381 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/262/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2014 1382 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLV/443/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 1383 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/15/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 1384 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 16/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1385 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 45/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk
2014 1386 2014-04-16 Aneks Aneks Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 marca 2014r. do porozumienia Nr OR.I.031.1.2014 zawartego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 23.01.2014 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” o następującej treści:
2014 1387 2014-04-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 kwietnia 2014r. zawarte pomiędzy: Zarządem Powiatu w Busku-Zdroju - Zarządcą dróg powiatowych a Burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Zarządcą dróg gminnych
2014 1388 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/389/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie oraz zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów
2014 1389 2014-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2014 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2013
2014 1390 2014-04-16 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 31/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 2014r.
2014 1391 2014-04-16 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 59/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 2014r.
2014 1392 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2014 1393 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LV/ 317 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy w Obrazowie Nr XXXII/204/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1394 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r.
2014 1395 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Solec-Zdrój
2014 1396 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój
2014 1397 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 1398 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1039/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 1399 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1041/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją w Kielcach.
2014 1400 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1042/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1401 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1043/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenie w postaci posiłku oraz przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielenia mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania
2014 1402 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LIX/1045/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich
2014 1403 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2014 1404 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2014 Rady Gminy Złota z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2014.
2014 1405 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 48/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XLVI/245/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2014 rok.
2014 1406 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 49/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/290/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014 – 2022.
2014 1407 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 50/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/6/2014 Rady Miasta Starachowice z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego.
2014 1408 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 51/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/156/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 1409 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 1410 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 1411 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bieliny.
2014 1412 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Bieliny
2014 1413 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bieliny.
2014 1414 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/337/14 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Bieliny osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1415 2014-04-22 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH260014
2014 1416 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/25/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 1417 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/307/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 1418 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
2014 1419 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/309/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2014r.
2014 1420 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2014 Rady Gminy w Bielinach z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czaplów
2014 1421 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1422 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 1423 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, a także ustalenia jego numeru, granic i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 1424 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1425 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/14 Rady Gminy Secemin z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 1426 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 55/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/2013 Rady Gminy Zagnańsk w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1427 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2014 1428 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr LVII/382/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 1429 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1430 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 1431 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/234/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2014 1432 2014-04-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 1/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 2014r.
2014 1433 2014-04-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 30/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 2014r.
2014 1434 2014-04-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 58/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 lutego 2014r.
2014 1435 2014-04-24 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 707/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 lutego 2014r.
2014 1436 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/203/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie :wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/182/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej,sposobu jej poboru,określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2014 1437 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
2014 1438 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr LXI/406/14 Rady Gminy Łagów z dnia 2 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/27/11 z dnia 07 marca 2011 roku Rady Gminy Łagów w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1439 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr LXI/407/2014 Rady Gminy w Łagowie z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łagów Nr XXXIX/238/13 z dnia 6 lutego 2013roku w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2014 1440 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr LXIII/418/14 Rady Gminy Łagów z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2014 1441 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 1442 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2014 roku”
2014 1443 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 273/XXXVIII/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014
2014 1444 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1035/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.9.1 – BIAŁOGON – UL. FABRYCZNA, ALEJA GÓRNIKÓW STASZICOWSKICH” na obszarze Miasta Kielce
2014 1445 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/1036/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.5 – ul. Napękowska – od ul. Sandomierskiej do ul. Bohaterów Warszawy” na obszarze Miasta Kielce
2014 1446 2014-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/311/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013 roku dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032 w części określonej w § 7
2014 1447 2014-04-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.13.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/312/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolinie
2014 1448 2014-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2013 rok
2014 1449 2014-04-29 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034
2014 1450 2014-04-29 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Krasnej PLH260001
2014 1451 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 1452 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/273/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1453 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/274/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 1454 2014-04-29 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 60/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 lutego 2014r.
2014 1455 2014-04-29 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 61/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 lutego 2014r.
2014 1456 2014-04-29 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 62/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 27 lutego 2014r.
2014 1457 2014-04-30 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004
2014 1458 2014-04-30 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Suchedniowskie PLH260010
2014 1459 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 1460 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Osiek oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1461 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 1462 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/738/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łączna
2014 1463 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/749/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/508/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich, których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
2014 1464 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/752/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1465 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/753/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1466 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/754/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 1467 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLII/755/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 1468 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/391/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 1469 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/394/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2014 1470 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/395/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 1471 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/396/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1472 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/397/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2014 1473 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr L/398/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu gospodarowania. mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2013 - 2017"
2014 1474 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 1475 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/14 Rady Gminy Masłów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.