Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 463 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/301/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2014 r.
2014 464 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/305/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego
2014 465 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/306/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 466 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/307/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 467 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/236/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2014 rok.
2014 468 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/238/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2014 469 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/242/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 470 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/243/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia poniesionego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 471 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLV/244/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 472 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/699/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kielce
2014 473 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 415/LVI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2014 474 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 416/LVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2014 475 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/1/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r.
2014 476 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/7/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 477 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 478 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/217/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 479 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 480 2014-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 15 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok
2014 481 2014-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2014r.
2014 482 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 483 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 484 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 485 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 486 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/369/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 487 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/370/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 488 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2014 489 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 490 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Sadowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 491 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2014 rok
2014 492 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 493 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 494 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów
2014 495 2014-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej - źródliska w miejscowości Dzierążnia, gmina Działoszyce, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
2014 496 2014-02-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej - źródliska w miejscowości Sancygniów, gmina Działoszyce, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
2014 497 2014-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Kazimierskiego z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2014 498 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII / 293 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 499 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII / 295 /2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 500 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 501 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/281/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013 – 2032
2014 502 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/298/2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z ogólnodostępnych sal sportowych w gminie Czarnocin
2014 503 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/410/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2014 504 2014-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.
2014 505 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 5/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 506 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 6/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 507 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 7/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 508 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 509 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 510 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 511 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Raków na lata 2011 - 2014.
2014 512 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raków
2014 513 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Raków z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników ścieków bezodpływowych na terenie Gminy Raków
2014 514 2014-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2014 515 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.172.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2014 rok
2014 516 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.174.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 517 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 518 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 519 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.179.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Imielno
2014 520 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIX.180.2014 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Imielno
2014 521 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2014 rok
2014 522 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
2014 523 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 524 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 525 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób korzystających z pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 526 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 527 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 528 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/353/14 Rady Gminy Morawica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2014 rok
2014 529 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/14 Rady Gminy Morawica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy JASKÓŁCZA w miejscowości Bilcza
2014 530 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody nieożywionej „Góra Miedzianka”
2014 531 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Skorocice”
2014 532 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 13/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013r, w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 r.
2014 533 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 14/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIII/273/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013 – 2028.
2014 534 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Zarządzeniu Burmistrza Osieka Nr 79/13 z dnia 31 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2013 – 2028.
2014 535 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 16/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/212/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2014 536 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 19/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 326/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego
2014 537 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 20/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XL/248/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2014 538 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 21/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr L/295/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrazów na lata 2014-2018.
2014 539 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łączna na lata 2013 - 2016”
2014 540 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna.
2014 541 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 431/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 542 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 432/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.
2014 543 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 433/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 544 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 434/LIX/2014 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2010-2015
2014 545 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 435/LIX/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo pomocy w formie rzeczowej dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 546 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rzepin Drugi na terenie gminy Pawłów
2014 547 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/64/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2014 rok
2014 548 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2014 rok
2014 549 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/143/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2014 550 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 551 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 552 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 553 2014-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia spraw należących do właściwości Starosty Staszowskiego z zakresu nadzoru nad lasami niestnowiącymi własności Skarbu Państwa
2014 554 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 555 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 556 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/232/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 557 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/340/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 558 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/341/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 559 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/342/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 560 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/343/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 561 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr X/64/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2014 rok
2014 562 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2014
2014 563 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2014-2020
2014 564 2014-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z dnia 30 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.
2014 565 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 566 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 567 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 568 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
2014 569 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 570 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 571 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok.
2014 572 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie
2014 573 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 1/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 574 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 2/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 575 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 3/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 576 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 328 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 577 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 331 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 578 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 332 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 579 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIX / 333 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 580 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2014 581 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 582 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 583 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 584 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 585 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 586 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2014 587 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci świadczenia rzeczowego i pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz dożywiania dla dzieci objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 588 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014- 2020
2014 589 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014- 2020.
2014 590 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2014 Rady Gminy Złota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 591 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 592 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 593 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 594 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 595 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. W sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria.
2014 596 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 597 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Wąchock w zakresie dożywiania dzieci ” na lata 2014-2020.
2014 598 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 599 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/159/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy MOSKORZEW na 2014r
2014 600 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 601 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 602 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXI/259/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 603 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przrz przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Miedziana Góra
2014 604 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 605 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 606 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 607 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 608 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 609 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Miasta i Gminy Ćmielów.
2014 610 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 6/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2014 rok
2014 611 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 12/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2014 612 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/2014 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 613 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/4/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2014 roku.
2014 614 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/5/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2014 615 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2014 616 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 617 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII/356/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wielotetniego progamu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach pomocy społecznej "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020."
2014 618 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 619 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII / 360 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 620 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipnik na lata 2014 - 2020„
2014 621 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2014r
2014 622 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/298/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 623 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/299/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 624 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI /302 / 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 625 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/ 303/ 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 626 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LI/ 304/ 2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 627 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 628 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/332/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 629 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/334/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 630 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/335/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 631 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLII/337/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wiślica na lata 2014-2020
2014 632 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/433/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 7/14 Burmistrza Miasta.
2014 633 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/434/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 634 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2014 635 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 22/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016.
2014 636 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 23/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/224/2013 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 637 2014-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec – Zdrój za rok 2013
2014 638 2014-02-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 stycznia 2014r. określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji Preambuła
2014 639 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. zmieniajaca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 640 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 641 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2014 rok
2014 642 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
2014 643 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI 266/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok
2014 644 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 645 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach Programu wpierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020
2014 646 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/247/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 647 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/249/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 648 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/250/2014r Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne
2014 649 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XL/256/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych
2014 650 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/676/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2014 rok
2014 651 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/703/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 652 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/704/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 653 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/705/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 654 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 655 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LIV/8/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Staszowskiego za 2013 rok
2014 656 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LIV/10/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 657 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 658 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąchock
2014 659 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2014 roku
2014 660 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/232/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programemem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "na lata 2014-2020
2014 661 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 662 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/234/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Radoszyce
2014 663 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2014 664 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/236/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 665 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XL/237/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Radoszycach.
2014 666 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 667 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego, na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 668 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 669 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/14 Rady Gminy Gnojno z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 670 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LXIV/332/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 671 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LXVII/344/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 672 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 673 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 674 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 675 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baćkowice
2014 676 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2014 rok
2014 677 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 1/I/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 678 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 2/I/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 679 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr 3/I/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 680 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/2/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 27 stycznia 2014r. Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2014 rok
2014 681 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 682 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/331/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 683 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 684 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Centrum Miasta” w Chmielniku
2014 685 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej
2014 686 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Centrum Miasta” w Chmielniku
2014 687 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w Chmielniku przy ul. Szydłowskiej
2014 688 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2014 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2014 689 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2014 r.
2014 690 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr Nr10/XXXVII/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 691 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/262/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
2014 692 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/263/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
2014 693 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/264/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 694 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/265/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 695 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 336/XLVI/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 696 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok
2014 697 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 698 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 699 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/458/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 700 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/460/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów
2014 701 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/463/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 702 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/301/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXXI/288/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok
2014 703 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXiii/302/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 704 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/306/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2014 705 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 1/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 706 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 4/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Umer, gm. Zagnańsk
2014 707 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXX/252/2014 Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2014 rok
2014 708 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII /312 /14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 709 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII /313 /14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 710 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 314 / 14 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 711 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 712 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/346/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2014 713 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLV/347/14 Rady Gminy Masłów z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2014 714 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXV/3/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 715 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/422/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok
2014 716 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/436/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 717 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/437/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 718 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/438/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 719 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 720 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2014 rok
2014 721 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XL/255/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 722 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 204/XXIV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 723 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 205/XXIV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 724 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 206/XXIV/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 725 2014-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”w Skarżysku-Kamiennej w 2014 roku
2014 726 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 727 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 728 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 729 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 730 2014-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Kieleckiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014r.
2014 731 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2014 732 2014-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 5/2014 Burmistrza Sędziszowa z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Sędziszów
2014 733 2014-02-18 Informacja Informacja nr 1/14 Starosty Włoszczowskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Brzozowa, Celiny, Czaryż, Dąbie, Kuczków, Kluczyce, Krzepice, Krzepin, Marchocice, Psary Kolonia, Psary Wieś, Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Wola Wolica, Zwlecza, Żelisławice, Żelisławiczki gminy Secemin położonych na terenie powiatu włoszczowskiego.
2014 734 2014-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/14 Starosty Włoszczowskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na 2014 rok
2014 735 2014-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/14 Starosty Włoszczowskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego we Włoszczowie na 2014 rok
2014 736 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2014 rok.
2014 737 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/1/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 738 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/2/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 739 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/3/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 740 2014-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 741 2014-02-18 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 grudnia 2013r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy - Przemysława Łysaka, a Miastem i Gminą Bodzentyn reprezentowanym przez Burmistrza - Stanisława Marka Kraka
2014 742 2014-02-18 Aneks Aneks z dnia 10 grudnia 2013r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza
2014 743 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 744 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/13 Rady Gminy Masłów z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 745 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 746 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie dotacji przyznawanych szkołom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne
2014 747 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2014 748 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/301/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
2014 749 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 lutego 2014r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2014 750 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/302/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Zespole Publicznych Szkół w Iwaniskach.
2014 751 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 752 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2014 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2014 rok
2014 753 2014-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Skarżyskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2014 roku
2014 754 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII / 260 / 2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 755 2014-02-19 Postanowienie Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 756 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 757 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 758 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 759 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/432/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2014 rok.
2014 760 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2014 rok
2014 761 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 762 2014-02-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 10 lutego 2014r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Staszów - powiatu staszowskiego
2014 763 2014-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2014 Starosty Pińczowskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2014 roku
2014 764 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/439/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 765 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr VI / 29 / 13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2014 rok.
2014 766 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/262/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne prowadzone przez gminę Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi opiekuńczo – bytowej.
2014 767 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr LVII/355/14 Rady Gminy Łagów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie; podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 768 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr LVII/356/14 Rady Gminy Łagów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 769 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/5/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2014 rok
2014 770 2014-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Starachowickiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie:ustalenia średnich miesięcznych wydatków przenaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2014 rok.
2014 771 2014-02-20 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 772 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LVII/999/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie
2014 773 2014-02-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 673/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2013r.
2014 774 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXVIII/347/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 775 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXX/166/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dozywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 776 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zkaresie dożywiania" na lata 2014-2020 r.
2014 777 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspieraniem finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 778 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie: dokonania zmian w budzecie gminy w 2014 r.
2014 779 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 25/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XLI/137/2014 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014 – 2017.
2014 780 2014-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Włoszczowskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włoszczowie
2014 781 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LVII/1001/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
2014 782 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2014 783 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2014 rok
2014 784 2014-02-24 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Jędrzejowa z dnia 24 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze GMINY JĘDRZEJÓW
2014 785 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.6.2014 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2014 roku
2014 786 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 787 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 788 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/348/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 789 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 790 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/136/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2014 rok
2014 791 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego.
2014 792 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2014 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/351/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 793 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLV/360/2014 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany chwały XLIV/352/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 794 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLV/361/2014 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/353/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 795 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/274/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 796 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/276/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2014 rok
2014 797 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/282/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 798 2014-02-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie z dnia 20 lutego 2014r. z działalaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 799 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/449/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok
2014 800 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy ul.Stawowej w Busku-Zdroju .
2014 801 2014-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta Starachowice za rok 2013.
2014 802 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie inkasa podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego
2014 803 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec 2007 - 2013 o lata 2014-2015
2014 804 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2014 rok.
2014 805 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/381/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 806 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 807 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 808 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/386/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 809 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/388/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu.
2014 810 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Zespołowi Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach
2014 811 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2014 812 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
2014 813 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2014 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu jędrzejowskiego
2014 814 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 815 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII / 299 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 816 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/713/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Łączna
2014 817 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/717/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 818 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/718/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 819 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/719/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 820 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 821 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/330/13 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłow na 2014 rok.
2014 822 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2014
2014 823 2014-02-28 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącej Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2014 824 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/994/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 825 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/998/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
2014 826 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LVII/1000/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce
2014 827 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 828 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.
2014 829 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2014 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.
2014 830 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/14 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w Powiecie Ostrowieckim za rok 2013
2014 831 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 832 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/10/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 833 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/12/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 834 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/13/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 835 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/14/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2014 836 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/25/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 837 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/26/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2014 838 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/27/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2014 839 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr LII/28/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.