Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 3256 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/455/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3257 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/457/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3258 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/458/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalania trybu udzielania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 3259 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIII /354 /2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3260 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/355/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3261 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXIV/359/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3262 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIX/495/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/320/13 z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 3263 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 235/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3264 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 237/XXIX/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków
2014 3265 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 3266 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII /349/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/326/2014 Rady Gminy Nagłowice z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice dla fragmentów miejscowości sołectw : Warzyn Drugi i Zagórze.
2014 3267 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 528/LXXIII/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach
2014 3268 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 533/LXXIV/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3269 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 538/LXXV/ 14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2014 r.
2014 3270 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2014 rok.
2014 3271 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LIII/504/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka ,warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 3272 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/328/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3273 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3274 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LVIII/353/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
2014 3275 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/14 Rady Gminy Secemin z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 3276 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/Chęciny/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2014r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0153/1/07 z dnia 08.01.2007 r.
2014 3277 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/Chmielnik/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2014r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez:Jarosława Zatorskiego – Burmistrza.
2014 3278 2014-12-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/Raków/2014 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2014r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alinę Siwonia - Wójta Gminy
2014 3279 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr L/308/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2014 rok
2014 3280 2014-12-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 5 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034
2014 3281 2014-12-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041
2014 3282 2014-12-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH260014
2014 3283 2014-12-02 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 25 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziańska PLH260003
2014 3284 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/ 6/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
2014 3285 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/ 9/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
2014 3286 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 3287 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 105/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXVII/458/2014 Rady Gminy w Piekoszowie
2014 3288 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 106/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LV/340/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2014 – 2024.
2014 3289 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/377/2014 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sobków.
2014 3290 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie Zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk.
2014 3291 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 105/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 listopada 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 91/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk
2014 3292 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", dla którego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od opłat.
2014 3293 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 3294 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2014 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2014 rok
2014 3295 2014-12-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w części gminy Gnojno w powiecie buskim i części gminy Chmielnik w powiecie kieleckim
2014 3296 2014-12-04 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 24 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001
2014 3297 2014-12-04 Zarządzenie Zarządzenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH z dnia 24 listopada 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Suchedniowskie PLH260010
2014 3298 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3299 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015
2014 3300 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 r.
2014 3301 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr RG - XLV / 395 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany nr 7 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan P"
2014 3302 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 57/XLVI/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Grzymałków
2014 3303 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.57.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/422/2014 r. Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2014 3304 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.79.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/71/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
2014 3305 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów Część "A" na terenie gminy Daleszyce
2014 3306 2014-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.80.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIII/72/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część „A” na terenie gminy Daleszyce
2014 3307 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Jędrys – Starosta Powiatu Skarżyskiego, 2. Waldemar Mazur – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3849)
2014 3308 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: 1. Zdzisława Kałamagę – Starostę Powiatu Ostrowieckiego 2. Eligiusza Micha – Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 162)
2014 3309 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego – Bogusława Włodarczyka 2. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3843)
2014 3310 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski 2. Janusz Grabek – Wicestarosta Jędrzejowski do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 161)
2014 3311 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starostę, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarostę, do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3848)
2014 3312 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach: 1. Starosta Buski – Jerzy Kolarz 2. Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011-2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3846)
2014 3313 2014-12-04 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego Przewodniczącego Zarządu 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3847)
2014 3314 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanego przez: 1. Andrzeja Kruzla – Starostę Staszowskiego 2. Michała Skotnickiego - Wicestarostę do porozumienia z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 100, poz. 1074)
2014 3315 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Starachowickiego – Andrzeja Matynię 2. Wicestarostę – Dariusza Dąbrowskiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3850)
2014 3316 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kieleckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego – Zdzisława Wrzałkę 2. Wicestarostę Kieleckiego – Zenona Janusa do porozumienia z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 163)
2014 3317 2014-12-05 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak 2. Michał Bucki do porozumienia z dnia 26 października 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3842)
2014 3318 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIII/419/2014 Rady Gminy Górno z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Radlin”.
2014 3319 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 4/VII/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011 rok
2014 3320 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 5/VIII/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011rok.
2014 3321 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 7/IV/13 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/13 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2013 rok
2014 3322 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 5/I/14 Zarządu Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 31 stycznia 2014r. sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2014 rok
2014 3323 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 7/III/14 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/14 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2014 rok
2014 3324 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/ 4/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 3325 2014-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2014 3326 2014-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3327 2014-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3328 2014-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3329 2014-12-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2014 rok
2014 3330 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjecia Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2015-2020
2014 3331 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3332 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 3333 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności
2014 3334 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku na terenie Gminy Wilczyce
2014 3335 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3336 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3337 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 11/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3338 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 12/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3339 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 13/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3340 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 14/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3341 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2014 3342 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/422/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3343 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3344 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3345 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 rok
2014 3346 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2014 roku
2014 3347 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.
2014 3348 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II /6/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2015r.
2014 3349 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/ 2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3350 2014-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2014r. o sprostowaniu błędu
2014 3351 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3352 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2014 3353 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3354 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2014 3355 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Gminy Masłów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3356 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/51/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3357 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/52/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3358 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/53/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3359 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/56/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 3360 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok.
2014 3361 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok .
2014 3362 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3363 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 3364 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 3365 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3366 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/247/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3367 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
2014 3368 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Lipnik
2014 3369 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2014 3370 2014-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 grudnia 2014r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
2014 3371 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3372 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3373 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3374 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3375 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3376 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3377 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3378 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3379 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3380 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3381 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 27 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3382 2014-12-10 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 listopada 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3383 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Bejsce Nr XXXIX/311/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3384 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 3385 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok
2014 3386 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/465/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 31 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy Piekoszów
2014 3387 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/60/2014 Rady Gminy Stopnica z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3388 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3389 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3390 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3391 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3392 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3393 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3394 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3395 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3396 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 3397 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Łagów z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 3398 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 r.
2014 3399 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III /10 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok.
2014 3400 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III / 11 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 3401 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 3402 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/ 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2014 rok
2014 3403 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II.9.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 3404 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2015 r.
2014 3405 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr 4/II/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014
2014 3406 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2014 3407 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3408 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok
2014 3409 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3410 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3411 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3412 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3413 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3414 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku
2014 3415 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.
2014 3416 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Górno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/162/2012 Rady Gminy Górno z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 3417 2014-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji, przyjętej osoby nietrzeźwej
2014 3418 2014-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec–Zdrój w okręgu wyborczym nr 7.
2014 3419 2014-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 9.
2014 3420 2014-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawiezarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 11.
2014 3421 2014-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach w okręgu wyborczym nr 1.
2014 3422 2014-12-12 Informacja Informacja nr OKA-4210-77(6)/2014/306/XI/AZa/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" z siedzibą w Busku-Zdroju
2014 3423 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2015 roku
2014 3424 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3425 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3426 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Michałów z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3427 2014-12-15 Uchwała Uchwała Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2014r. POROZUMIENIE DOTYCZĄCE ZARZĄDU I UTRZYMANIA MOSTU NA RZECE WIŚLE Zawarte w dniu 30 października 2014r. w związku z zakończeniem wspólnej realizacji zadania na podstawie umowy o współpracy z dnia 29 maja 2008r. współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 pod nazwą: oraz porozumienia z dnia 15.10.2002 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. Stronami porozumienia są: Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa i Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pana Jana Maćkowiaka Województwo Podkarpackie reprezentowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego - Pana Władysława Ortyla i Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego – Pana Bogdana Romaniuka
2014 3428 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok.
2014 3429 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 3430 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok
2014 3431 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 3432 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3433 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Kluczewsko
2014 3434 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr RG - II / 6 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 3435 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr RG - II / 7 / 14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR RG- XXXIV/274/09 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 3436 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/3/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2014 3437 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2015
2014 3438 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Naglowice z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na lata 2015-2020
2014 3439 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku rolnego na 2015 rok
2014 3440 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3441 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 3442 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3443 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 11/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2014 3444 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II / 3 / 2014 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2014 rok
2014 3445 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/4/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 3446 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 3447 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2014 3448 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 3449 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku podatkowym 2015
2014 3450 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3451 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3452 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/8/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3453 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/9/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3454 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2015 roku
2014 3455 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dwikozy
2014 3456 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/3/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok
2014 3457 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr III/5/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 3458 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 roku
2014 3459 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 107/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LVI/336/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 24 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2014-2024
2014 3460 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 108/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXIX/344/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014.
2014 3461 2014-12-16 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 18, 272)
2014 3462 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 3463 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3464 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku
2014 3465 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3466 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Gminy Morawica z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3467 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3468 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3469 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3470 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3471 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3472 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3473 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2014 3474 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Opatowiec z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 3475 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2014 r.
2014 3476 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Ćmielów przez inne niż Gmina Ćmielów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
2014 3477 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 3478 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3479 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2014 3480 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014 3481 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy Opatów
2014 3482 2014-12-17 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu mgr Zbigniew Kierkowski 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu mgr inż. Ryszard Barna do porozumienia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3845)
2014 3483 2014-12-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-41(15)/2014/6/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2014r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: „DALKIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
2014 3484 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 3485 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3486 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3487 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015
2014 3488 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 3489 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 3490 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych w 2015 roku
2014 3491 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny
2014 3492 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3493 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2014 3494 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2014 3495 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz
2014 3496 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok
2014 3497 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
2014 3498 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3499 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 3500 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3501 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3502 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 109/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXV/205/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2015 rok
2014 3503 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 110/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLV/452/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026.
2014 3504 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 111/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLV/451/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2014 3505 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 112/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/450/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2014 3506 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 114/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/310/2014 Rady Gminy Bejsce z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 3507 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok
2014 3508 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3509 2014-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/1/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3510 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2014r.
2014 3511 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r
2014 3512 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3513 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 3514 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/232/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3515 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3516 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 3517 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 3518 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr V/11/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3519 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok
2014 3520 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 3521 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 3522 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Wodzisław z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wodzisław na 2014 r.
2014 3523 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LX/396/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3524 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2014 3525 2014-12-18 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a Gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Mariana Piszczek – Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów do Porozumienia Nr 9/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą, a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Mariana Piszczek– Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 3526 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 3527 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3528 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminy Iwaniska.
2014 3529 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3530 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3531 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 3532 2014-12-19 Uchwała Uchwała nr II/12 /2014 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 3533 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (na 2015 r.)”
2014 3534 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2015 roku
2014 3535 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2014 3536 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
2014 3537 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2014 3538 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/29/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2014 rok
2014 3539 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/30/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2014 rok
2014 3540 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3541 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Raków z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3542 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr V/12/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2015 roku
2014 3543 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr V/13/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 3544 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr V/14/14 Rady Gminy Moskorzew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3545 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr LIII/264/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2014 3546 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok
2014 3547 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2014 3548 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/291/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3549 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVIII/292/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 3550 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian statutu gminy
2014 3551 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 3552 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2014 roku
2014 3553 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/102/2007 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2014 3554 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2014 3555 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3556 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3557 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 3558 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Bliżyn z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 3559 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 3560 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr LIX/492/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2014 3561 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 3562 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku
2014 3563 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków na 2015 rok
2014 3564 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2014 3565 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr 5/I/14 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 3566 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 3567 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego w Krasnej
2014 3568 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2014 3569 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 3570 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015r
2014 3571 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3572 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2014 3573 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3574 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3575 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3576 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3577 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3578 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3579 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 19 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3580 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3581 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3582 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 11 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3583 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3584 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 grudnia 2014r. o wygaśnięciu mandatu radnego.
2014 3585 2014-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego.
2014 3586 2014-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3587 2014-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.83.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/327/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2014 3588 2014-12-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.84.2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 536/LXXIV/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid 677/1 w obszarze sołectwa Skiby, gmina Chęciny
2014 3589 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian Statutu Gminy Łączna
2014 3590 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok
2014 3591 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2014 3592 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2014 3593 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomści na 2015 r.
2014 3594 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2015 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 3595 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 3596 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2014 3597 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2014 3598 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2014 3599 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu
2014 3600 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 6/III/2014 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2014 3601 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2014 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 3602 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/5/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 3603 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/7/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 3604 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik
2014 3605 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2014 3606 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI /250/2014r z dnia 07 listopada2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 3607 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wasniów na 2014 rok
2014 3608 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 3609 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015r.
2014 3610 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2015 rok
2014 3611 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
2014 3612 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr IV/9/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 3613 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 60/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 23 września 2004 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
2014 3614 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Zagnańsku z siedzibą w Samsonowie".
2014 3615 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
2014 3616 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 3617 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/3/14 Rady Gminy Secemin z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok
2014 3618 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2014 rok
2014 3619 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3620 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2014 rok
2014 3621 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr VI/15/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 3622 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok
2014 3623 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku
2014 3624 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok
2014 3625 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/58/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 3626 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III/62/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2015 rok
2014 3627 2014-12-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 30 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego
2014 3628 2014-12-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 30 grudnia 2014r. o obsadzeniu mandatu radnego
2014 3629 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 3630 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/29/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 3631 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/30/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 3632 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/37/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej