Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok
2014 2 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2014 3 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2014 4 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2014 5 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 6 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2014 7 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 205/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok
2014 8 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 208/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2014 9 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 209/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
2014 10 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 11 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2014 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2014 12 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/257/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2014 13 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/261/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 14 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 207/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/ 154/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 15 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/343/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2013 roku
2014 16 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku
2014 17 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/345/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2014 18 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr LII/97/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 19 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr LII/99/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2014 20 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXiX/296/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2014 21 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 22 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/195/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 23 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Ucvhwały Nr XXXI/197/23013 w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiu przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarzadzenia poboru opłaty, określenia inkasentow i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 24 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVII/236/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 25 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/256/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 26 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2014 27 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/287/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 28 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok
2014 29 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 30 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXXI/294/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 31 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa
2014 32 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ”Gliniany-Duranów”
2014 33 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/339/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nieczulice na terenie gminy Pawłów
2014 34 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXX/317/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WIŚLICA na 2014 rok
2014 35 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 36 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 37 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2014 38 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2014 39 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr 422/LVII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2014 40 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2014 rok
2014 41 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce
2014 42 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce i nadania jej statutu.
2014 43 2014-01-08 Umowa Umowa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2013r. UMOWA Nr DPR-II.042.1.2013
2014 44 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczacej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2014 45 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu jędrzejowskiego
2014 46 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 47 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/144/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 48 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
2014 49 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 50 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2014 51 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Brody na 2014 rok
2014 52 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska
2014 53 2014-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.24.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska
2014 54 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/230/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 55 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/231/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 r.
2014 56 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/232/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 57 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/233/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małogoszcz
2014 58 2014-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 137/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2014 59 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/345/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 60 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/348/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2014 rok
2014 61 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/351/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2014 62 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/685/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 63 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/686/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 64 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/687/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 65 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/688/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 66 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/689/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2014 67 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 68 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2014 69 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 04 sierpnia 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 70 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 71 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2014 rok
2014 72 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.
2014 73 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 74 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr V/57/03 z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kije
2014 75 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
2014 76 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2014 77 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/72/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.
2014 78 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/73/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 79 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/75/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok
2014 80 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawieuchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.
2014 81 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2014 82 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/57/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 83 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013.
2014 84 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2014
2014 85 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/225/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2014 86 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2014 87 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 55/XI/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2014 rok
2014 88 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/78/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 89 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/80/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2014 rok
2014 90 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/81/2013 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/72/2013 z dnia 13 grudnia 2013r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2014 91 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/91/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2014 92 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/94/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2014 rok
2014 93 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/99/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej
2014 94 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/100/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2014 95 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLV/102/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/89/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie : zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
2014 96 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania uchwały Nr XLI/212/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2014 97 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. uchwała zmieniająca uchwałę z sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach.
2014 98 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2014 99 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XL/253/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok.
2014 100 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 101 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie
2014 102 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zagórze.
2014 103 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 104 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2014 rok
2014 105 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez państwową straż pożarną lub gminę.
2014 106 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 107 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/411/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2014 108 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/414/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2014 rok
2014 109 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2014 110 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/131/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 111 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/133/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/56/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 112 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/135/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2014 113 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI / 350 /2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2014 114 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 115 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 193/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 116 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr Nr 5/V/13 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/13 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2013 rok
2014 117 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2014 118 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok
2014 119 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/ 212/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2014 120 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2014 121 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2014 rok
2014 122 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 123 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 124 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII.168.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2014 125 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/422/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2014 126 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/423/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2014 127 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/425/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2014 rok
2014 128 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/426/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2014 129 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/431/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój
2014 130 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/442/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z terenu "Zimne Wody"
2014 131 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXXI/326/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 132 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXXI/328/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 133 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2014 134 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 277 /2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 135 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2014 136 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.64.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2014 137 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2014 138 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
2014 139 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/372/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 140 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.
2014 141 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/198/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2014 rok.
2014 142 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/200/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2014 rok.
2014 143 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/201/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 144 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2014 rok
2014 145 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LII/102/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2014 rok
2014 146 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Nr XXXII/165/2012
2014 147 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2014 rok
2014 148 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2014 149 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/248/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2014 150 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 139/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/241/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2014 151 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 140/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/242/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2014 152 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr 142/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/247/2013 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 153 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI / 288 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2014 154 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/325/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2014 rok.
2014 155 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/327/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 156 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI/288 /13 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2014 rok
2014 157 2014-01-14 Porozumienie Porozumienie nr I/2013 Starosty Pińczowskiego z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Pińczów zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
2014 158 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2014 159 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2014
2014 160 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 314 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2014 161 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 317 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2014 rok
2014 162 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVIII / 322 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 163 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2014 r
2014 164 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2014 165 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 166 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/216/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2014 roku
2014 167 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/218/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 168 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/219/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2014 rok
2014 169 2014-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2013 Wójt Gminy w Brodach z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 170 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2014 rok
2014 171 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Sadowie.
2014 172 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/13 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2013.
2014 173 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Masłów.
2014 174 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 175 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 176 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.66.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2014
2014 177 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX.1.2014 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Opatowskiego na rok 2014
2014 178 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/425/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 179 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/426/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 180 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/427/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2014 181 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/428/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 182 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/326/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych.
2014 183 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok
2014 184 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/297/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 185 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 186 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/110/11 z dnia 25.XI. 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Pacanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2014 187 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2014 188 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2014 189 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/393/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2014 190 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 191 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego dożywiania dzieci i młodzieży
2014 192 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2014 193 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2014 rok.
2014 194 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów.
2014 195 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/445/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2014 196 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/447/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2013.
2014 197 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/452/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok.
2014 198 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/453/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmienionej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
2014 199 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr xlvi/77/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2014 200 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/1/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 201 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/2/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 202 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/3/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego - „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2014-2020.
2014 203 2014-01-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Gminy Górno z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej podczas wprowadzania uchwały do Edytora Aktów prawnych XML
2014 204 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 205 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 luty 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 206 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2014 rok
2014 207 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Buskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2014.
2014 208 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Buskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2014.
2014 209 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2014 roku
2014 210 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2014.
2014 211 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2014 rok
2014 212 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/97/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2014 213 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/103/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia.
2014 214 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/104/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2014 rok
2014 215 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Brody w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 216 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 217 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: wynagradzania inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 218 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 219 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2014 220 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania dodatku energetycznego
2014 221 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2014 rok
2014 222 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/54/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok
2014 223 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2014 rok
2014 224 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2014 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XXXII/255/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 225 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2014 roku
2014 226 2014-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2014 r.
2014 227 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 198/XXIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2014 rok
2014 228 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 229 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2014 230 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2014 rok
2014 231 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r
2014 232 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LI/2/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020”
2014 233 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LI/3/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
2014 234 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LI/4/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2014 235 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej
2014 236 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2013 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2013r. uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złota”.
2014 237 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2014 238 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miedziana Góra
2014 239 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2014 rok
2014 240 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia”.
2014 241 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk gm.Miedziana Góra
2014 242 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2014 243 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.
2014 244 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr LVI/986/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 245 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr L/292 /2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2014 246 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr Nr.L/296/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2013.
2014 247 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 248 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/196/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 249 2014-01-17 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego
2014 250 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 251 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 252 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 253 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/2014 Rady Gminy Górno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/346/2013 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich
2014 254 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2014 rok
2014 255 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 256 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 257 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 258 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 73/XXXVI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 259 2014-01-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Łagów oraz na części gminy Bieliny – należących do powiatu kieleckiego
2014 260 2014-01-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OR - I.120.4.1.2014 Starosty Skarżyskiego z dnia 14 stycznia 2014r.
2014 261 2014-01-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 506/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 października 2012r.
2014 262 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 106/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 263 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 111/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 264 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 113/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2014 rok
2014 265 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 130/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2014 266 2014-01-17 Postanowienie Postanowienie nr 1/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML w Uchwale NR XXXVII/222/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia herbu flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Radoszyce zapisano datę uchwały z dnia 28 grudnia 2013 r., a powinien być zapis w brzmieniu: z dnia 28 listopada 2013 r.
2014 267 2014-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Koneckiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2014 r.
2014 268 2014-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Koneckiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2014 r.
2014 269 2014-01-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły
2014 270 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 271 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XL/255/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 272 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2014 273 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2014 rok
2014 274 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 275 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/216/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 276 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok
2014 277 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2014 rok
2014 278 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 306/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 279 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 280 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2014 rok
2014 281 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/1/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 282 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/2/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 283 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/3/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
2014 284 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2014 rok
2014 285 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 423/LVIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2014 286 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 1/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 287 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 2/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 288 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 3/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 289 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 4/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/326/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od środków transportowych
2014 290 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 5/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/328/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/46/11
2014 291 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 6/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy w Michałowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 292 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 7/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2014 293 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr 8/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLIII/198/2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 294 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/61/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 295 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2014 rok
2014 296 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2014 297 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/271/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
2014 298 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/277/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 299 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/278/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 300 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/279/2014 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 301 2014-01-21 Aneks Aneks nr 3 Starosty Sandomierskiego z dnia 14 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 2011 r. pomiędzy Starostą Sandomierskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2014 302 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/343/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok
2014 303 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 304 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 305 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 306 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 307 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/383/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 308 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/384/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 309 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2014 rok.
2014 310 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.
2014 311 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 312 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego.
2014 313 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 314 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 315 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2014 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 r.
2014 316 2014-01-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów dolnojurajskich w miejscowości Skarżysko Kościelne
2014 317 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2014 rok
2014 318 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/87/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013r. dotycząca wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2014 319 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2014
2014 320 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Porzecze gm.Miedziana Góra
2014 321 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 322 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr X/65/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2014 323 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr X/66/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2014 324 2014-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 20 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodzisław przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2014 r.
2014 325 2014-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/Chęciny/2013 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 14 października 2013r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez: Mariusza Nowaka -Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny nr Or.I.0153/1/07 z dnia 08.01.2007 r.
2014 326 2014-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/Chmielnik/2013 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 14 października 2013r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez:Jarosława Zatorskiego – Burmistrza.
2014 327 2014-01-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/Raków/2013 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 14 października 2013r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą Raków reprezentowaną przez : Alinę Siwonia - Wójta Gminy.
2014 328 2014-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Masłów w okręgu wyborczym nr 5
2014 329 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/444/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok
2014 330 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2014- 2020.
2014 331 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/448/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2014 332 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/13 Rady Gminy Secemin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2014 333 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/13 Rady Gminy Secemin z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2014 rok
2014 334 2014-01-23 Informacja Informacja nr DRE-4110-11(6)/2013/2014/13859/ARy, Nr DRE-4110-18 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163L/13859/W/DRE/2014/ARy, przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139L/13859/W/DRE/2014/ARy oraz obrót ciepłem Nr OCC/335E/13859/W/DRE/2014/ARy, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 335 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2014 336 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2014 rok
2014 337 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2014 338 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2014 rok
2014 339 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany gmminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Fałków na lata 2013 - 2015.
2014 340 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 27/224/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.
2014 341 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 28/236/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 342 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 28/237/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 343 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr 28/238/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 344 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/988/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
2014 345 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/989/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 346 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/990/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul Żniwnej 4
2014 347 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr LVI/992/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób
2014 348 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2014 rok
2014 349 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Końskie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 350 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
2014 351 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/384/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 352 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr I/1/2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach na 2014 rok.
2014 353 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 354 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 355 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 356 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/261/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2014 357 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2014 358 2014-01-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 621/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 października 2013r.
2014 359 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2.2014 Starosty Opatowskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2014.
2014 360 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2014 Starosty Opatowskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opatowskiego w roku 2014.
2014 361 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LV/979/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.
2014 362 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LVI/983/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 rok
2014 363 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LIII/1/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2014 roku
2014 364 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr LIII/6/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
2014 365 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/331/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 366 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 9/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/287/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach.
2014 367 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 10/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/288/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Lenarczycach.
2014 368 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 11/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXVII/71/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 369 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany na lata 2013-2032
2014 370 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu na 2014r.
2014 371 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skwirzowej na 2014r.
2014 372 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2014 373 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLI/209/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok Nr XXXII/165/2012
2014 374 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok
2014 375 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu osłonowego na lata 2014-2020 dla Miasta i Gminy Kunów” realizowanego na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 376 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 377 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
2014 378 2014-01-24 Aneks Aneks nr 1.2014 Starosty Opatowskiego z dnia 20 stycznia 2014r. do porozumienia nr OR.I.0711.1.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
2014 379 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Wójt Gminy w Brodach z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 380 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Wójt Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 381 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 382 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/340/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 383 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 384 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/350/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr VI/46/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 385 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/14 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/123/12
2014 386 2014-01-27 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 stycznia 2014r. dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2014 387 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 388 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/308/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 389 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/309/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 390 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/310/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 391 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 329/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2014 rok
2014 392 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 330/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2014 rok.
2014 393 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 334/XLV/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie
2014 394 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/202/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLIII/198/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dwikozy na 2014 rok.
2014 395 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/205/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/05 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2014 396 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/206/14 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 397 2014-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Kazimierskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w 2014r.
2014 398 2014-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Kazimierskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej w 2014r.
2014 399 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2014 400 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr LIII/365/2013 RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2014 401 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
2014 402 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 403 2014-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2014 404 2014-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2014 405 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2014 rok
2014 406 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 407 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 408 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. ww sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 409 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2014 410 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2014 rok
2014 411 2014-01-28 Informacja Informacja nr ADM-0111-23/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 27 stycznia 2014r. DODATKOWA LISTA
2014 412 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LIV/341/13 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2014 413 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/336/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 414 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/337/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 415 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/338/2014 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 416 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/339/2014 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska.
2014 417 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr L/294/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2014 rok
2014 418 2014-01-29 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-49(11)/2013/2014/6/X/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 stycznia 2014r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: DALKIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 5
2014 419 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXXII/297/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014 -2020.
2014 420 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXXII/298/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ‘’Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 421 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXXII/299/2014 Rady Gminy Tuczępy z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 422 2014-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2014 r.
2014 423 2014-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2014 r.
2014 424 2014-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 425 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/139/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 426 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/140/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 427 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/141/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 428 2014-01-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Wilczyńskiego, a Gminą Kunów z siedzibą w Kunowie ul.Warszawska 45B, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów - Beatę Dudę, zawarte w dniu 23.01.2014  w sprawie powierzenia Gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
2014 429 2014-01-30 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.1.2014 Starosty Ostrowieckiego z dnia 23 stycznia 2014r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 23.01.2014 r. pomiędzy Starostą Ostrowieckim Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą”  a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2014 430 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 431 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 432 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 433 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2014 434 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2014 rok
2014 435 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/343/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2014 rok
2014 436 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2014 rok
2014 437 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 438 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 439 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2014 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 440 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chmielnik
2014 441 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2014 442 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2014 rok
2014 443 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/309/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 444 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264/2013 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych z dnia 23 maja 2013 r.
2014 445 2014-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 /2014 Starosty Kieleckiego z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2014r.
2014 446 2014-01-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Busko - Zdrój zadań przewidzianych dla powiatowej biblioteki publicznej w Busku - Zdroju
2014 447 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/13 Rady Gminy Masłów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 448 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/13 Rady Gminy Masłów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 449 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Masłów z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 450 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/13 Rady Gminy Masłów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 451 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/13 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 452 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/318/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 453 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/323/13 Rady Gminy Masłów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2014 454 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 455 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 456 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 457 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie:ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w gminie Mirzec
2014 458 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2014 459 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/265/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mirzec
2014 460 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/266/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2014 461 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2014 Rady Gminy Mirzec z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie : podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150% uprawniającego do korzystania z bezpłatnego świadczenia rzeczowego w postaci zakupu produktów żywnościowych lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na okres 2014-2020.
2014 462 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLI/269/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/253/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2014 rok