Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2606 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII /234/ 2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 2607 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII/103/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2608 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2609 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2610 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/198/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
2013 2611 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 217/XXXI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 2612 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica
2013 2613 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr 194/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku” zmienionej uchwałą Nr 214/XXX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 kwietnia 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku”
2013 2614 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 2615 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/4/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 2616 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/7/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/15/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 2617 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/8/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/18/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012 r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2618 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2619 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/14/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych oraz sposobu ich poboru.
2013 2620 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2013 2621 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2013 2622 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 2623 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2624 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/295/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2013 2625 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr L/272/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2626 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 42/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2627 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 47/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Samsonów, gm. Zagnańsk
2013 2628 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 48/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Tumlin – Dąbrówka, gm. Zagnańsk
2013 2629 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 51/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 2630 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 32/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie utworzenia sołectwa Podchyby na terenie Gminy Mniów
2013 2631 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2632 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Brody z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały NrXXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest gmina Brody.
2013 2633 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 2634 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2013 2635 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 2636 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/582/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2637 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/583/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2638 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/584/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2639 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/586/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia.
2013 2640 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2013 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2013 2641 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 288/XXXIX/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2642 2013-07-02 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Skarżyskim a Gminą Skarżysko-Kamienna
2013 2643 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie sołectwa Promnik
2013 2644 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/13 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2645 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2646 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla "SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza.
2013 2647 2013-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.41.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność § 30 uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza
2013 2648 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawiew uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "NADBRZEZIE" na obszarze miasta Sandomierza
2013 2649 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „SALVE REGINA” wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza.
2013 2650 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 2651 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2013 2652 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich, oraz stawki za korzystanie z tych przystanków.
2013 2653 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/213/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom rocznego stypendium naukowego im. Ks. prof. Józefa Kudasiewicza ze środków Gminy Kije.
2013 2654 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/217/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2655 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2656 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzy Wielkiej
2013 2657 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2658 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2659 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/33/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego
2013 2660 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/34/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich ul. Gimnazjalna 41 B
2013 2661 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/42/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 2662 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 2663 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/324/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 2664 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 2665 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2013 2666 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 2667 2013-07-03 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.12.2013 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2013r. pomiędzy: Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 reprezentowanym przez:  1.Zdzisława Kałamagę- Starostę Powiatu,  2. Eligiusza Micha - Wicestarostę Powiatu,  a  Gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św., ul Reja 10 reprezentowaną przez:  1.Jerzego Murzyna- Wójta Gminy Bodzechów  Porozumienie zostaje zawarte na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr XXVII/195/12 z dnia 20 września 2012 r.
2013 2668 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLV/290/13 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2669 2013-07-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2013r. z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2012 rok
2013 2670 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 1777 /13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok
2013 2671 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 2672 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 2673 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XII/6/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych
2013 2674 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/113/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2675 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/117/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/101/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2013-2017.
2013 2676 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/118/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/110/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2013 roku
2013 2677 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek na 2013 rok
2013 2678 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2013 2679 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 2680 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr NR XXXIII /210/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r
2013 2681 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII /212/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów i usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2682 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXXIII/214/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe
2013 2683 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2684 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu bibliotece publicznej
2013 2685 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 r. Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu
2013 2686 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2687 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuczępy
2013 2688 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Pińczów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 2689 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/32/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2690 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/36/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bodzechów w latach 2013 – 2018”.
2013 2691 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/41/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2012 rok.
2013 2692 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 2693 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2694 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2013 2695 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2696 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/13 Rady Gminy Łagów z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2697 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/13 Rady Gminy Łagów z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2698 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2699 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi
2013 2700 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia
2013 2701 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2702 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2703 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/242/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2704 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Oleśnicy w okręgu wyborczym nr 5
2013 2705 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2706 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 2, na terenie części sołectw: Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Wodzisław i Łany, gmina Wodzisław.
2013 2707 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 2708 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 235 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 2709 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2013 2710 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Czarnocinie Nr XXV/179/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2711 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2712 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2713 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 2714 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 czerwca 2013r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2013 2715 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Morawica
2013 2716 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/13/94 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Bilcza
2013 2717 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/00 z dnia 14 października 2000 roku dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza
2013 2718 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łabędziów
2013 2719 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ WSCHODNIA” w miejscowości Brzeziny
2013 2720 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2013r.
2013 2721 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2013 2722 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 2723 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 2724 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok. z
2013 2725 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 rok
2013 2726 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Raków z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2727 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 178/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2728 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 179/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XVII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2013 2729 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 180/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków zmienionej Uchwałą Nr 170/XIX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 137/XV/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2013 2730 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 181/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2731 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 182/XX/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Smyków .
2013 2732 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/29/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XVII/53/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2733 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/30/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kluczewsko
2013 2734 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/31/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko w 2013 roku
2013 2735 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/32/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
2013 2736 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/33/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2013 2737 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XX/35/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2738 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r.
2013 2739 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/292/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2013 2740 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XL/294/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 2741 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX / 297 / 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2742 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/298/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2743 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/302/ 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2013-2016
2013 2744 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXX/309/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2745 2013-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
2013 2746 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 2747 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
2013 2748 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica
2013 2749 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2012 rok
2013 2750 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy Radoszyce w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radoszyce
2013 2751 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 2752 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2753 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2754 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 2755 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 2756 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/113/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 grudnia 2012r
2013 2757 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie miasta Busko-Zdrój
2013 2758 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 2759 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2013 2760 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr X/78/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2011 roku i uchwałą Nr XX/150/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 maja 2012 roku.
2013 2761 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2013 2762 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2763 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Baćkowice.
2013 2764 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2013 2765 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2766 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/839/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 2767 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/844/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/680/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób.
2013 2768 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/386/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok
2013 2769 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/387/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok
2013 2770 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/392/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 2771 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/394/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2013 2772 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/399/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2773 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/282/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2774 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/106/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2013 2775 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/112/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 2776 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu porządkowego Wysypiska Śmieci w Potoku Małym
2013 2777 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów o nazwie „Składowisko Odpadów Komunlanych”
2013 2778 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej nadania statutu jednostce organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym ”
2013 2779 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jędrzejów
2013 2780 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/350/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego „zalew” oraz wydania przepisów porządkowych
2013 2781 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/351/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2782 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 174/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 2783 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 177/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2784 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 178/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVI/ 167/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2785 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 179/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłów
2013 2786 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXXII / 272 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2013 rok
2013 2787 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Mircu za 2012 rok.
2013 2788 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 2789 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirzec
2013 2790 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII /170/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2791 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia tytułu „Przyjaciel Gminy Mirzec ”
2013 2792 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/41/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 2793 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/43/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2794 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/49/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/31/ 2013r z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce
2013 2795 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 368/XLIX/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 2796 2013-07-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 29 marca 2013r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 r.
2013 2797 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2798 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2799 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 41/XXXI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów , sieci oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniów.
2013 2800 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2801 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2802 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/327/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2803 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2804 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/245/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2805 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/44/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 2806 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecvie gminy na 2013 rok
2013 2807 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 2808 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
2013 2809 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/325/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013 2810 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/326/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2013 r.
2013 2811 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2812 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 96/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 31/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Świętokrzyskiego .
2013 2813 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 97/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 37/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013 roku zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2013 – 2020.
2013 2814 2013-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.56.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego fragment sołectwa Koczwara
2013 2815 2013-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.62.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 17/III/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie
2013 2816 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 czerwca 2013r. z wykonania Budżetu Miasta Sandomierza za 2012 rok  Spis treści
2013 2817 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 2818 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2819 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/33/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2820 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/34/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2013 2821 2013-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2013r. Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2012 ROK
2013 2822 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 2823 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/321/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XLIII/314/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2013 2824 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/43/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/20/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2013 2825 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 42/XXXI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi
2013 2826 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXX/244/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 2827 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok
2013 2828 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/174/2013 z dnia 13.03.2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2829 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ożarów za 2012 rok
2013 2830 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 95/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/286/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 maja 2013 roku, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2013 – 2022.
2013 2831 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 98/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII /219 /2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2012
2013 2832 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 99/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXII/245/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 czerwca 2013 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016.
2013 2833 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr 100/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LV/291/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013 roku, w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2013 – 2023.
2013 2834 2013-07-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-9(14)/2013/5631/VII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ELPOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu, ul. Kościuszki 37
2013 2835 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2836 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 2837 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/311/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
2013 2838 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/312/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w formie posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013 2839 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania
2013 2840 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/315/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 2841 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 2842 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 2843 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2844 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/254/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2845 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2846 2013-07-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-11(11)/2013/192/XII/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Mielczarskiego 139/143
2013 2847 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2848 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 2849 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczniej
2013 2850 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2851 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 374/L/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2013 2852 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 377/L/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 2853 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2854 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2855 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunukacji elektronicznej
2013 2856 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 2857 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedziana Góra
2013 2858 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2013r. o sprostowania błędu w uchwale Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP II uchwalonego uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 roku
2013 2859 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/825/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Północ – Obszar II: Świętokrzyska – Ciekocka – Park 1”
2013 2860 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije obszaru w granicach administracyjnych sołectwa Górki
2013 2861 2013-07-18 Zarządzenie Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych
2013 2862 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2012 r.
2013 2863 2013-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 21 czerwca 2013r. z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2012 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice
2013 2864 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta
2013 2865 2013-07-18 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego Gminy Nowy Korczyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach funkcjonujący na terenie Gminy Solec Zdrój
2013 2866 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r
2013 2867 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXXI/312/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 2868 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Hucie Starej
2013 2869 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Starej
2013 2870 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.37.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 2871 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr 21/191/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Małogoszczu
2013 2872 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii
2013 2873 2013-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/13 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 2874 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LII/280/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2875 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LIII/283/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2876 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LIV/285/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2877 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LV/290/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2878 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/13 Rady Gminy Morawica w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2879 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/290/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 2880 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/296/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2881 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/297/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Kunów .
2013 2882 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/304/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 2883 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/306/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 2884 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/307/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXV/246/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłów
2013 2885 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XL/240/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2886 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLI/252/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2887 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLII/272/13 Rady Gminy Łagów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2888 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLV/289/13 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2013 rok
2013 2889 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 36/XXX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 2890 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 44/XXXI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 2891 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie w okręgu wyborczym nr 1
2013 2892 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/12/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałów Górny 1” w obrębie jednostki D2 Michałów Górny i D3 Michałów nad Doliną na obszarze miasta Starachowice
2013 2893 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2013 Rady Gminy Górno z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013
2013 2894 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2013 Rady Gminy Górno z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia
2013 2895 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Górno z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2896 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/332/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 2897 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 2898 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/334/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
2013 2899 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/337/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 2900 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
2013 2901 2013-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22 lipca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej przeprowadzonych w dniu 21 lipca 2013 r.
2013 2902 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy Secemin z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 2903 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLI/294/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r roku w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.
2013 2904 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Korczyn podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2013 2905 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 14 /2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica na lata 2013-2020
2013 2906 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/304/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2013 2907 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/249/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2908 2013-07-24 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 23 lipca 2013r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny, określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 2909 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2013 2910 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2911 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XL/261/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 2912 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa
2013 2913 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okreslenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2013 roku
2013 2914 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
2013 2915 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/600/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 765.
2013 2916 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/604/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2917 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/605/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2918 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/606/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2919 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/607/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 2920 2013-07-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-22(9)/2013/1273/X/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 lipca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ELEKTROWNIA POŁANIEC SPÓŁKA AKCYJNA – GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec
2013 2921 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2922 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/383/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2013 2923 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2924 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/385/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 2925 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI/43/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2926 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XLI/45/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 2927 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/46/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 2928 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach
2013 2929 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/29/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 2930 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2931 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/32/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
2013 2932 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/204/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2933 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/205/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta
2013 2934 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LVI/295/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2935 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 262/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 2936 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/50/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2937 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 2938 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 2939 2013-07-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 lipca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Słupia przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2013 r.
2013 2940 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Gminy Łoniów
2013 2941 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/274/2013 Rady Gminy Górno z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2942 2013-07-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Górno zawarte w dniu 28 maja 2013 roku pomiędzy Gminą Górno a Gminą Bieliny
2013 2943 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2944 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 2945 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 2946 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lipnik.
2013 2947 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 180/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 2948 2013-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2949 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 45/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2013 2950 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 46/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie Zmiany Nr 5.1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2013 2951 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok
2013 2952 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2953 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2954 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 2955 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 2956 2013-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 12 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2013 2957 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 103/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/131/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2031