Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1494 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzechów
2013 1495 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/11/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1496 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/12/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1497 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/13/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1498 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/14/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1499 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/15/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1500 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 1501 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1502 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/284/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/ 265 /2013 z dnia 30.01.2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 1503 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/286/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Piekoszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1504 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/287/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2013 roku”
2013 1505 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekoszów, udostępnionych dla operatotów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1506 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXXI/289/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XXXV/244/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Piekoszów
2013 1507 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 156/XVIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1508 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 161/XVIII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2013”.
2013 1509 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/113/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.
2013 1510 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/118/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2013 r.
2013 1511 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/119/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce.
2013 1512 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/120/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wilczyce
2013 1513 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/121/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 11 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2013 1514 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1515 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
2013 1516 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2013 roku
2013 1517 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr I/4/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2013r.”
2013 1518 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr I/5/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 1519 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr I/6/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XII/73/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej  z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ruda Maleniecka oraz zasad korzystania z nich.
2013 1520 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr VI/41/2003 Rady Gminy Raków z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raków
2013 1521 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/213/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1522 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/214/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2013 roku
2013 1523 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Włoszczowa, usytuowanych przy drogach powiatowych, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 1524 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 158/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Szydłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1525 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 159/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXII / 147/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stary Solec, Nowy Solec, Solec - Piaski, Korytka w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Solec, rodzaj - wieś
2013 1526 2013-04-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 29 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2013 1527 2013-04-03 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-50(15)/2012/2013/351/XI/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Miasta i Gminy Końskie prowadzących działalność gospodarczą w formie samorządowego zakładu budżetowego p.n. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W KOŃSKICH z siedzibą w Końskich, ul. Armii Krajowej 5
2013 1528 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/146/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Secemin”
2013 1529 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 151/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
2013 1530 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 156/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
2013 1531 2013-04-03 Informacja Informacja nr ADM-0111-74/13 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. DODATKOWA LISTA
2013 1532 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/209/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2013 rok
2013 1533 2013-04-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenie Powiatowi Koneckiemu wydawanie Kwartalnika społeczno – kulturalnego „Ziemia Odrowążów”
2013 1534 2013-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Włoszczowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1535 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/333/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 1536 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/341/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1537 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/343/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów
2013 1538 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/344/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz granic ich obwodów
2013 1539 2013-04-03 Informacja Informacja nr 1/13 Starosty Włoszczowskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie operatu opisowo- kartograficznego opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Bichniów, Wola Czaryska gminy Secemin położonych na terenie powiatu włoszczowskiego
2013 1540 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Włoszczowskiego.
2013 1541 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 1542 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kije”.
2013 1543 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1544 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1545 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kije.
2013 1546 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1547 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1548 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 157/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 1549 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 179 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze - część II na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 1550 2013-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.23.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/179/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze – część II na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1551 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 180 /13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Zmiany Nr 8 mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1552 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV / 182 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1553 2013-04-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.25.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
2013 1554 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/224/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1555 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 12/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1556 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 14/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zagnańsk na lata 2013 – 2018
2013 1557 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 15/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2013 1558 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 16/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zagnańsk oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 1559 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2013 1560 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 20/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Zagnańsk
2013 1561 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 1562 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 19 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji regulacji cieku wodnego Stara Gorzyczanka na terenie Gminy Samborzec.
2013 1563 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 19 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Samborzec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich
2013 1564 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Masłów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1565 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Masłów.
2013 1566 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 1567 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Korczyn na obszarze gminy Strawczyn
2013 1568 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn
2013 1569 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na terenie gminy Strawczyn
2013 1570 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na terenie gminy Strawczyn
2013 1571 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn
2013 1572 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/259/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Morawica.
2013 1573 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/97/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/90/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łubnice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalania stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 1574 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/98/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubnice.
2013 1575 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2013 1576 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pierzchnica w 2013 r.
2013 1577 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/15/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 1578 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /233/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1579 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrazów w 2013r..
2013 1580 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII/4/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2013 r.
2013 1581 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
2013 1582 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Działoszyce.
2013 1583 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny” na rok 2013
2013 1584 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2013 1585 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bieliny
2013 1586 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1587 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/257/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 1588 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/258/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Połaniec"
2013 1589 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/259/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec na rok 2013.
2013 1590 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 1591 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1592 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1593 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zwolnienia nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych sołectwa Skrzypiów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1594 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/265/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Pińczów, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Pińczów, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1595 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów
2013 1596 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1597 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r.
2013 1598 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/129/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok
2013 1599 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/131/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2013 rok
2013 1600 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/134/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno na 2013 rok
2013 1601 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1602 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1603 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.
2013 1604 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2013 roku.
2013 1605 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/ 2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1606 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1607 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1608 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów.
2013 1609 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz wearunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właściciwlem lub zarzadzajacym jest Gmina Brody
2013 1610 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody
2013 1611 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr I/1/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1612 2013-04-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Pińczowskiego z dnia 8 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie za rok 2012
2013 1613 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2012r. uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1614 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1615 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1616 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 1617 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
2013 1618 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu
2013 1619 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 1620 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/12/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Staszowskiego
2013 1621 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1622 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XL/17/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1623 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna
2013 1624 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1625 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 1626 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łączna w roku 2013”.
2013 1627 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 1628 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobków w okręgu wyborczym nr 1
2013 1629 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w okręgu wyborczym nr 14
2013 1630 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1631 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1632 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowickiemu
2013 1633 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/4/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1634 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/5/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1635 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr IX/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2013r.”.
2013 1636 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1637 2013-04-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 1638 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/738/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1639 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/743/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia na 2013 rok programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 1640 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/744/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 1641 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/745/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1642 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/746/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/679/2012 z dnia 06.12.2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe, ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Kielcach o charakterze użyteczności publicznej, ustalenia regulaminu przewozu osób i regulaminu użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej
2013 1643 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/747/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 1644 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1645 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Nagłowice w 2013r.
2013 1646 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 1647 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nagłowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy.
2013 1648 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nagłowice oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń gminy Nagłowice na lata 2013-2016
2013 1649 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nagłowice oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład tymczasowych pomieszczeń gminy Nagłowice
2013 1650 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nagłowice
2013 1651 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1652 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych w drodze inkasa.
2013 1653 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1654 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
2013 1655 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2013 1656 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1657 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/19/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1658 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 1659 2013-04-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 marca 2013r.
2013 1660 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 1661 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skalbmierz na lata 2013 – 2017 ”
2013 1662 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2013„
2013 1663 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1664 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skalbmierz.
2013 1665 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1666 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zmain w budżecie.
2013 1667 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII/767/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód – Obszar III.3 Ostrogórka – Wojska Polskiego” na obszarze miasta Kielce
2013 1668 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Obrazów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1669 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 16/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 1670 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 332/XLIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 1671 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/13 Wójta Gminy Gnojno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2012 rok
2013 1672 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brody
2013 1673 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2013 1674 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 18/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów
2013 1675 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 19/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1676 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 20/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1677 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/308/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
2013 1678 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierza Wielka”
2013 1679 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 1680 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wprowasdzenia zmian wbudżecie gminy na 2013 rok
2013 1681 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 10/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 1682 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 12/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2013 roku
2013 1683 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12 marca 2013r. sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1684 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 1685 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 1686 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2013r”
2013 1687 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/155/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1688 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Fałków oraz zamieszkałych na terenie Gminy Fałków
2013 1689 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1690 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/522/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2013 roku w województwie świętokrzyskim
2013 1691 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/524/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami województwa świętokrzyskiego na lata 2013- 2016”
2013 1692 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/529/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1693 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/530/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1694 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/531/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1695 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/532/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1696 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czarnocin
2013 1697 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX / 213 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 1698 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin
2013 1699 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
2013 1700 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr X/56/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bodzentyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 1701 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 1702 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1703 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1704 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215 /13r Rady Gminy w Tarłowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX /183/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28.11.2012r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarłów.
2013 1705 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216 /13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych ,oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tarłów.
2013 1706 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 1707 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Bliżyn
2013 1708 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bliżyn w 2013 roku
2013 1709 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bliżyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1710 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie
2013 1711 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bliżynie
2013 1712 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 1713 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Mirzec do zawarcia umowy użyczenia z Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w celu powierzenia Gminie Mirzec wykonania zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w granicach administracyjnych Gminy Mirzec””
2013 1714 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2013 1715 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 1716 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Sandomierski
2013 1717 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 1718 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2013 1719 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/29/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1720 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/41/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1721 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/42/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2013 1722 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/44/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 1723 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/180/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1724 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2013
2013 1725 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie okreslenia zasad i trybu udostępniania lokali uzytkowych stanowiących własnośc gminy Brody
2013 1726 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1727 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rytwiany na lata 2013-2018
2013 1728 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rytwiany
2013 1729 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XI/32/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2013 rok
2013 1730 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Solec-Zdrój, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2013 1731 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 1732 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/13/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013
2013 1733 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.20.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 1734 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 337/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 1735 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 338/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1736 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 339/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1737 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 340/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1738 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 341/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1739 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 342/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1740 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 347/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1741 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/299/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2013 1742 2013-04-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zwalczania wścieklizny, określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 1743 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 28/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wobec części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 1744 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz ustalenia części budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 1745 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 30/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Mniowie Nr 10/XXVII/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok
2013 1746 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/154/2013 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1747 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 32/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1748 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXVII/201/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sędziszów
2013 1749 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 238 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 1750 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 240 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2013 1751 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 241 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1752 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 242 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1753 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 243 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty  na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1754 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 244 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVI/209/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1755 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXIX / 245 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"
2013 1756 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1757 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2013 1758 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2013”
2013 1759 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV / 183 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok
2013 1760 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 190 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXII/161/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedziana Góra
2013 1761 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 191 /13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 1762 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 192 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1763 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 193 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1764 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 194 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych
2013 1765 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 195 /13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1766 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV / 197 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1767 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1768 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawiew określenia górnych stawek opłat, obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1769 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.
2013 1770 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 161/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 1771 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Powiatem Kazimierskim w kwestii przekazania prawa do dysponowania gruntem
2013 1772 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Bejscach z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1773 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włoszczowa
2013 1774 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2013rok
2013 1775 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r
2013 1776 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 1777 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Statutu sołectwa Grzybowa Góra.
2013 1778 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprostowania omyłek w uchwale nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie województwa kieleckiego
2013 1779 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 1780 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radoszyce na lata 2013 - 2017
2013 1781 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2013 roku
2013 1782 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 1783 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1784 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/158/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2013 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok
2013 1785 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dwikozy w 2013 roku.
2013 1786 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r
2013 1787 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2012-2016”
2013 1788 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stąporków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Stąporków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1789 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stąporków w 2013 roku
2013 1790 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1791 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1792 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXII / 256 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1793 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/20/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej
2013 1794 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/21/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1795 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/24/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2013 roku
2013 1796 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/26/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
2013 1797 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojciechowice
2013 1798 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1799 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1800 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty.
2013 1801 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1802 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1803 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 1804 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2013 roku
2013 1805 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2013 1806 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 1807 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1808 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 29 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok.
2013 1809 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1810 2013-04-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w części określonej w pkt 3 i 8 warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały
2013 1811 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 1812 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1813 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 1814 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2013 roku"
2013 1815 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn”
2013 1816 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1817 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1818 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1819 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 1820 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1821 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie określenia inkasenta podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwie Książe Skroniów
2013 1822 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
2013 1823 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/310/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Jędrzejów
2013 1824 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1825 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica
2013 1826 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/258/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 luty 2013r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 1827 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/259/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica"
2013 1828 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/239/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2013 1829 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/11 Rady Gminy Morawica z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/241/13 Rady Gminy Morawica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1830 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morawica
2013 1831 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1832 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały NR XVII/102/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Raków.
2013 1833 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Raków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków
2013 1834 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie Statutu Gminy Secemin
2013 1835 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 1836 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/124/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Secemin
2013 1837 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/128/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1838 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/126/12 Rady Gminy Secemin z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1839 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Secemin”
2013 1840 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Secemin z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Secemin
2013 1841 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Działoszyce
2013 1842 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2011-2015 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce
2013 1843 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kunów
2013 1844 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty w drodze inkasa
2013 1845 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1846 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów
2013 1847 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/20133 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Gminy w Waśniowie uchwala co następuje:
2013 1848 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1849 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1850 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1851 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1852 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Waśniów.
2013 1853 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 1854 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 1855 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 1856 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2013 roku
2013 1857 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/19/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie Powiatu Kieleckiego
2013 1858 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1859 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2013 roku.
2013 1860 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 20/177/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz w 2013 roku
2013 1861 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 20/178/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Małogoszcz przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 1862 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 20/179/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 1863 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1864 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2013”
2013 1865 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Uchwale Nr XX/142/2012 z dnia 3 grudnia 2012r.dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2013 1866 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2013
2013 1867 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Nowy Korczyn, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2013 1868 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2013 1869 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/264/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1870 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/265/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 1871 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/266/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
2013 1872 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/267/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1873 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2013 1874 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr LI/275/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 1875 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/24/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach.
2013 1876 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/31/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII /19/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce.
2013 1877 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 1878 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Kunowie, z dnia 23.02.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 1879 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1880 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1881 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1882 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/342/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 1883 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013
2013 1884 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów
2013 1885 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.
2013 1886 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobków, usytuowanych przy drogach powiatowych, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 1887 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2013 1888 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1889 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Górno w 2013r”
2013 1890 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1891 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1892 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 24/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 22 sierpnia 2012r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2013 1893 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 25/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002 r. z późniejszymi zmianami
2013 1894 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1895 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/24/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1896 2013-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1897 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/263/13 Rady Gminy Łagów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów
2013 1898 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/269/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1899 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XLI/264/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 1900 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/245/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie i zmiany uchwały Nr XI/81/03 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury.
2013 1901 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 1902 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1903 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1904 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1905 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1906 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2013 1907 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII /140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 1908 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr III/20/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 1909 2013-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/20/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – w części określonej w § 1 oraz § 2 pkt 7.
2013 1910 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr III/21/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 1911 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr III/23/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 1912 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
2013 1913 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV / 196 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra.
2013 1914 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/50/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 1915 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1916 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1917 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2013r.
2013 1918 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok
2013 1919 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 196/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1. Poddziału 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej"
2013 1920 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 201/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 188/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za ich korzystanie.
2013 1921 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 207/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 1922 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1923 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom znajdującym się w obrębie osiedla „Za Kościółkiem” w Chmielniku i Przededworzu
2013 1924 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 350/XLV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 rok
2013 1925 2013-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.36.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Waśniów w 2013 r.
2013 1926 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 1927 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
2013 1928 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/284/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pawłów
2013 1929 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/286/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłów w 2013 roku
2013 1930 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/3/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1931 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/7/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stopnica
2013 1932 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/16/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 1933 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/17/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1934 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 1935 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2013
2013 1936 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXVI/130/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waśniów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 1937 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 35/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/284/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1938 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 36/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/285/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 1939 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 37/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2013 1940 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 38/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów.
2013 1941 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 39/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/2013 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 10.04.2013 roku dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXXI/285/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 1942 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1943 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/351/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1944 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/352/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1945 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/353/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2013 1946 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy obwodnicy południowej w Staszowie
2013 1947 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/355/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ronda w Staszowie, przy zbiegu ulic Targowej, Kolejowej i obwodnicy południowej
2013 1948 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1949 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1950 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1951 2013-04-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie Nr 1/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013roku w sprawie zwalczania wścieklizny ,określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
2013 1952 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXII/8/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1953 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/20/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1954 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/23/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1955 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 1956 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok
2013 1957 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie głoszenia tekstu jednolitego Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie.
2013 1958 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżetu Powiatu na 2013 rok
2013 1959 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 1960 2013-04-23 Aneks Aneks nr 2 Starosty Sandomierskiego z dnia 5 marca 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.
2013 1961 2013-04-24 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-63(20)/2012/2013/16532/VI/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: SĘDZISZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLENJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sędziszowie, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
2013 1962 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bałtów
2013 1963 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 1964 2013-04-24 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2011 roku w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w woj. świętokrzyskim na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2013 1965 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/300/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pińczów.
2013 1966 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.40.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/14/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 12 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - w części określonej w § 3
2013 1967 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 42/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 27/XXIX/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Świętokrzyskiego
2013 1968 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 43/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1969 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
2013 1970 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1971 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1972 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1973 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
2013 1974 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLII/740/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1975 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/769/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1976 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/773/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Kielce osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1977 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/783/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 11 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2013 1978 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/51/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1979 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/52/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2013 1980 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1981 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie podziału Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na sektory
2013 1982 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/59/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1983 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 1984 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 1985 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 1986 2013-04-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Sworoń.
2013 1987 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII / 28 / 13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2013 1988 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2013 roku.
2013 1989 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego.
2013 1990 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 344/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chęciny
2013 1991 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska" w Suchedniowie
2013 1992 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu
2013 1993 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczyce
2013 1994 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/101/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2013 - 2017
2013 1995 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/103/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubnice
2013 1996 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/104/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1997 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/105/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1998 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2013 1999 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/107/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2000 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/108/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice
2013 2001 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 roku”
2013 2002 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 2003 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVII/139/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 2004 2013-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 26 marca 2013r. z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2012 rok.
2013 2005 2013-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2006 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr 14/XXVIII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2007 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 2008 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 2009 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
2013 2010 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz
2013 2011 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 2012 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2013 2013-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 22 marca 2013r. z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok
2013 2014 2013-04-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr FB.3035.1.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2012 rok
2013 2015 2013-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pierzchnica przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2013 r.
2013 2016 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Dom Kultury i Integracji” oraz nadania jej statutu.
2013 2017 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 2018 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Mirzec
2013 2019 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.
2013 2020 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mirzec
2013 2021 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 2022 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok.
2013 2023 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2013 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 2024 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2025 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2026 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bliżyn
2013 2027 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 269/XXXVII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2013 2028 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 2029 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 2030 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 2031 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 40/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy Moskorzew Nr XXV/120/13 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok
2013 2032 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Moskorzew Nr XXV/120/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok oraz ustalenia części budżetu Gminy Moskorzew na 2013 rok