Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1132 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 228 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słowik na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1133 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2013 rok
2013 1134 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 1135 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej
2013 1136 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 5/I/13 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2013 rok
2013 1137 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 2/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1138 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 6/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagnańsk  w 2013 roku
2013 1139 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 8/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1140 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 1141 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie : zmiany uchwały
2013 1142 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 184/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 1143 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 186/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 1144 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za ich korzystanie
2013 1145 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 190/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleśnica.
2013 1146 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2013 rok
2013 1147 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Raków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1148 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
2013 1149 2013-03-01 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.032.9.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 31.01.2013 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2013 1150 2013-03-04 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-5(6)/2013/29/XIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lutego 2013r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie
2013 1151 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr 306/XLI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 1152 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr 318/XLI/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny obr. 01.
2013 1153 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmain w budżecie.
2013 1154 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2013 rok.
2013 1155 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 1156 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1157 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.
2013 1158 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/3/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pierzchnica.
2013 1159 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/4/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1160 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 1161 2013-03-04 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 21 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Zagnańsk
2013 1162 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Samorządowych w Bielinach.
2013 1163 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2013-2018"
2013 1164 2013-03-05 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-46(19)/2012/2013/2648/XII/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 marca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPDOARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Włoszczowie
2013 1165 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 1166 2013-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.III.4131.8.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie - w części określonej w pkt 10 i 11 Warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Staszów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2013 1167 2013-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 6 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2012 rok.
2013 1168 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sandomierskiego.
2013 1169 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 1170 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 1171 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210 /2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ożarów oraz zasad korzystania z dworca.
2013 1172 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 1173 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 1174 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1175 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1176 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/4/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie: powierzenia Spółce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o.o. z siedzibą w Janiku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: Rozbudowa Instalacji Regionalnej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ZUO „Janik” Sp. z o.o., dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
2013 1177 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/10/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy dla skweru usytuowanego na terenie miasta Starachowice.
2013 1178 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/12/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1179 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 1180 2013-03-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach
2013 1181 2013-03-06 Aneks Aneks nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2012 roku pomiędzy Starostą Staszowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów
2013 1182 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/719/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach
2013 1183 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/720/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Środowisk Twórczych w Kielcach
2013 1184 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XLI/723/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób usamodzielnianych w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.
2013 1185 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.13.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 1186 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 1187 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 1188 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1189 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1190 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
2013 1191 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2013 1192 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/85/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2013 1193 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/92/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 1194 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1195 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1196 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1197 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/74/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2013r.
2013 1198 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 1199 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1200 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 1201 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2013 1202 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Masłowie
2013 1203 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
2013 1204 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy Masłów.
2013 1205 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/230/13 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2013 1206 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 1207 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2013 1208 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2013 1209 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Słupia (Jędrzejowska), uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2013 1210 2013-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1211 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie : zmian Uchwały Nr XLVI/253/09 Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania .
2013 1212 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/13 Rady Gminy Łagów z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie określenia regulaminu targowisk istniejących na terenie gminy Łagów
2013 1213 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/90/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2013 rok
2013 1214 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/736/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 1215 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1216 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1217 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1218 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1219 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych.
2013 1220 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie :zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1221 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1222 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce.
2013 1223 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/272/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Sandomierza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1224 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/273/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza.
2013 1225 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV/274/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu
2013 1226 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXV /275/ 2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1227 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/6/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/2/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2013 1228 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/8/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 1229 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXV/182/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1230 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzjącym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich, oraz stawki za korzystanie z tych przystanków.
2013 1231 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kije”.
2013 1232 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1233 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1234 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąchock w 2013 roku”
2013 1235 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 4/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2013 1236 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 1237 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1238 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2013 1239 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec
2013 1240 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok
2013 1241 2013-03-12 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-44(20)/2012/2013/275/XI/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 marca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2013 1242 2013-03-12 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 1243 2013-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Skarżysko-Kamienna za I i II półrocze 2012 r.
2013 1244 2013-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2013r.
2013 1245 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2013 rok
2013 1246 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zapewnienie obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwanego dalej Ośrodkiem, przez informatyka zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach POROZUMIENIE
2013 1247 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2013 rok
2013 1248 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1249 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów  i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1250 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX / 206 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 1251 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 209/ 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 1252 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 328/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny
2013 1253 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 329/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1254 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 330/XLII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Chęciny
2013 1255 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Miasto Starachowice na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu
2013 1256 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 1257 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/4/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka.
2013 1258 2013-03-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 190/XXVIII/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleśnica w części określonej w § 3 dot. słów „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego".
2013 1259 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1260 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2013 1261 2013-03-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.19.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/154/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016 w części określonej w § 3
2013 1262 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 149/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 1263 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 150/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 1264 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 152/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1265 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 153/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1266 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 154/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1267 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 155/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1268 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/508/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich których właścicielem jest Województwo Świętokrzyskie, a zarządzającym jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
2013 1269 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/512/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok.
2013 1270 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/513/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1271 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/514/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 1272 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1273 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1274 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 1275 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojciechowicach.
2013 1276 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sędziszów
2013 1277 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1278 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
2013 1279 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowie w 2013 roku".
2013 1280 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sadowie
2013 1281 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/279/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok.
2013 1282 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/282/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1283 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/283/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1284 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX/286/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustaleniu stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 1285 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raków
2013 1286 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Raków
2013 1287 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1288 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1289 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 1290 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2013 Rady Gminy Raków z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 1291 2013-03-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-52(12)/2012/2013/306/XI/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE” z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Kilińskiego 41
2013 1292 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/12/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1293 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr 1/13 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2012 roku.
2013 1294 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/292/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie
2013 1295 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr I / 4 / 13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2013 rok.
2013 1296 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 marca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Wąchock oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1297 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/212/2013 r. z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2013 rok
2013 1298 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuczępy w 2013r
2013 1299 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Bałtów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1300 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Samborzec.
2013 1301 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1302 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 166 /2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Koprzywnicy i nadania statutu.
2013 1303 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koprzywnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1304 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 168/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1305 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/17/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1306 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/25/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 1307 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Bieliny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1308 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/201/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bieliny działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2013 1309 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2013 1310 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 1311 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2013r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 1312 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/04 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jędrzejowskiego
2013 1313 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
2013 1314 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 1315 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wodzisław w 2013 roku.
2013 1316 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska na terenie Gminy Wodzisław .
2013 1317 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1318 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1319 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1320 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zawichost
2013 1321 2013-03-15 Informacja Informacja nr RG-VIII.7146.2.2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 11 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok , położonych na obszarze Gminy Opatów
2013 1322 2013-03-15 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-64(12)/2012/2013/1249/XII-2249/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddzial Elektrociepłownia Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Hubalczyków 30
2013 1323 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/1/13 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1324 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1325 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013
2013 1326 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/1/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 1327 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/12/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty
2013 1328 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/13/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1329 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/14/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1330 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/15/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1331 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/16/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania.
2013 1332 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce.
2013 1333 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 1334 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 1699/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009 r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr 955/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r.
2013 1335 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1336 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w Powiecie Ostrowieckim za rok 2012.
2013 1337 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/5/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Staszowskiego za 2012 rok
2013 1338 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Górno.
2013 1339 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawi takiej opłaty
2013 1340 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1341 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1342 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1343 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Górno oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2013 1344 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Gminy Górno z dnia 24 lutego 2013r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1345 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 1346 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 1347 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik
2013 1348 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2013 1349 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 1350 2013-03-18 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-48(12)/2012/2013/3127/X/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach, z siedzibą w Kielcach
2013 1351 2013-03-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2013r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła  dla Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 1352 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/173/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2013 rok
2013 1353 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XIII/46/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 1354 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału .
2013 1355 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice oraz określenia granic ich obwodów.
2013 1356 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wojciechowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 1357 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wojciechowice.
2013 1358 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2013r.
2013 1359 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1360 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr RG - XXVII / 219 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 1361 2013-03-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.17.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/11/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałów Górny 1” w obrębie jednostki D2 Michałów Górny i D3 Michałów nad Doliną na obszarze miasta Starachowice
2013 1362 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/208/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1363 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1364 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 1365 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1366 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2013 1367 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 18/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/266/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 1368 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 21/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXVI/102/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok
2013 1369 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2013r.
2013 1370 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 24/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występującej w uchwale Nr 10/XXVII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1371 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 25/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Moskorzewie Nr XXV/119/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2021
2013 1372 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 26/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 marca 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Moskorzewie Nr XXV/120/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2013 r. oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1373 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 1374 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
2013 1375 2013-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2013 r.
2013 1376 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1377 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dwikozy.
2013 1378 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dwikozy.
2013 1379 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/129/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 1380 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/131/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1381 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/134/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2013 1382 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 65/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów .
2013 1383 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 66/XXVI/2012 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich.
2013 1384 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2013 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2013 r.
2013 1385 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm. Bogoria
2013 1386 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2013 rok
2013 1387 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bodzechów warunków i zasad korzystania z nich
2013 1388 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/9/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1389 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Morawica na lata 2013 – 2018”
2013 1390 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/257/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dyminy
2013 1391 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/258/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Morawica
2013 1392 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/260/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1393 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baćkowice
2013 1394 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 1395 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 19/172/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz.
2013 1396 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 19/173/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zasad używania Herbu Miasta i Gminy Małogoszcz.
2013 1397 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 230 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.
2013 1398 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 233 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – XXV/193/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 1399 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 235 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLVIII/383/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1400 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 236 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1401 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr RG - XXVIII / 237 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2013 1402 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 1403 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XLI/726/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 1404 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 1405 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskie w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 1406 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1407 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 czerwca 2011 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 1408 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec w 2013 roku”.
2013 1409 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mircu
2013 1410 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 1411 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/8/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko
2013 1412 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/9/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko
2013 1413 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/12/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Kluczewsko
2013 1414 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/13/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kluczewsko lub jej jednostkom podległym
2013 1415 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/14/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko
2013 1416 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/15/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1417 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 1418 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/10/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1419 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/12/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Słupia
2013 1420 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/14/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Nowa Słupia na 2013 rok”
2013 1421 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/16/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych.
2013 1422 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/17/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1423 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/18/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowa Słupia
2013 1424 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/19/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1425 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/20/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowa Słupia
2013 1426 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXI/21/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1427 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok
2013 1428 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatowiec.
2013 1429 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/146/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec.
2013 1430 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1431 2013-03-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 marca 2013r.
2013 1432 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów.
2013 1433 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1434 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1435 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów
2013 1436 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1437 2013-03-22 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r.
2013 1438 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/13 Rady Gminy Łagów z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/201/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamkowa Wola na terenie gminy Łagów.
2013 1439 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/203/12 Rady Gminy w Łagowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniowa na terenie gminy Łagów.
2013 1440 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 4 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1441 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/135/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Łopuszno
2013 1442 2013-03-25 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2013 1443 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/2/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 1444 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XVII/3/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1445 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 1446 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włoszczowa
2013 1447 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok
2013 1448 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Wąchock w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Miasta i Gminy Wąchock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach funkcjonujący na terenie Gminy Solec Zdrój. zawarte w dniu 08.02.2013r. pomiędzy Miastem i Gminą Wąchock, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Gminy – Jarosława Samela a Gminą Solec Zdrój reprezentowaną przez: Wójta Gminy Solec Zdrój – Adama Pałys
2013 1449 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/2/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2013
2013 1450 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/3/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1451 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/5/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą: "Podłączenia kanalizacyjne w Woli Szczygiełkowej dla zadania "Ochrona północno-wschodnich terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego - budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Celiny i Wola Szczygiełkowa wraz z budową oczyszczalni ścieków"
2013 1452 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr I/8/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu placu targowego w Bodzentynie
2013 1453 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na rok 2013.
2013 1454 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013r.
2013 1455 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI / 251 /2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 1456 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 1457 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 1458 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pacanów w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1459 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2013r.
2013 1460 2013-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec.
2013 1461 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
2013 1462 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów.
2013 1463 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów.
2013 1464 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 1465 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 1466 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich
2013 1467 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1468 2013-03-28 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Morawica z dnia 25 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r położonych na obszarze GMINY MORAWICA
2013 1469 2013-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 8 lutego 2013r. zawarte w dniu 08.02.2013 r. roku w Starachowicach pomiędzy:
2013 1470 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 marca 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 1471 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/198/12 Rady Gminy w Klimontowie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 1472 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1473 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12 dotycząca określenia przystanków komunikacyjnych
2013 1474 2013-03-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Gminy Kielce
2013 1475 2013-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 25 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2013 1476 2013-03-28 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Wójta Gminy Łagów z dnia 26 marca 2013r. Zestawienie Nr 1/2013 Wójta Gminy Łagów z dnia 26 marca 2013r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Łagów
2013 1477 2013-03-28 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2013 1478 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Owczary”
2013 1479 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zachełmie”
2013 1480 2013-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec – Zdrój za rok 2012
2013 1481 2013-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Wójta Gminy Mniów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Mniów
2013 1482 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok
2013 1483 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lutego 2013r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXVIII/265/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2013 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2013 1484 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXV/247/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piekoszów
2013 1485 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 1486 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie, z dnia 24.11.2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 1487 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/331/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 1488 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/339/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1489 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/262/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XLIV/245/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2013 1490 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/263/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska
2013 1491 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 1492 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXII/201/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok
2013 1493 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/219/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy