Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3943 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXX/304/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3944 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
2013 3945 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2014 roku
2013 3946 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/49/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3947 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/50/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 3948 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/51/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2013 3949 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/54/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 3950 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/55/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 3951 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/58/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok .
2013 3952 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/59/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3953 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/60/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3954 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/61/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3955 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipnik
2013 3956 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Lipnik
2013 3957 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3958 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 342 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 3959 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 244/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3960 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 247/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 3961 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2013 rok
2013 3962 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Osiek
2013 3963 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2013 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2013 3964 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzjącycm jest Gmina Osiek, udostęnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzysatania z tych obiektów oraz ustalenia stawki opłat za korztania z nich
2013 3965 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3966 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/347/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3967 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Opatów
2013 3968 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/349/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2013 3969 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów
2013 3970 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów
2013 3971 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3972 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 3973 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 3974 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 197/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3975 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 198/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3976 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 199/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2013 3977 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 201/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
2013 3978 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 202/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 3979 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr L/89/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 3980 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr L/92/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3981 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr L/93/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego
2013 3982 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 127/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Powiatu w Opatowie Nr XXXIV.47.2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczącej wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.
2013 3983 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 3984 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 222 / 2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3985 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr 52/X/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3986 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/393/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3987 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/394/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
2013 3988 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/398/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2013 3989 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/399/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej.
2013 3990 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3991 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego
2013 3992 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 3993 2013-12-04 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej powstałej podczas numerowania uchwał
2013 3994 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3995 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3996 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3997 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3998 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2014 r.
2013 3999 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 4000 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku
2013 4001 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4002 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/331/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013
2013 4003 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4004 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2013 4005 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4006 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4007 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/337/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4008 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/127/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4009 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/129/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 4010 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/130/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4011 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2013 4012 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.165.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4013 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII.167.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 4014 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/374/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4015 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/376/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4016 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/377/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4017 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/378/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 4018 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/379/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4019 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/380/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 4020 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/381/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
2013 4021 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/385/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 4022 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/329/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4023 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/330/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4024 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/331/13 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4025 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 189/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4026 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 190/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4027 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr LX/311/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska 2 Etap, obejmującego obszar wydobycia kopaliny ze złoża „Dziewiątle” wraz z obszarem objętym przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, położony w obrębie ewidencyjnym Dziewiątle
2013 4028 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2013 4029 2013-12-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.13.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej
2013 4030 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/80/2013 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2013 4031 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/81/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bilskiego-Bobowskich” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2013 4032 2013-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jan Nowak – Starosta Kazimierski 2. Michał Bucki – Wicestarosta Kazimierski do porozumienia z dnia 26 października 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3842), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 4033 2013-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Kierkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu 2. Marka Omastę – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu do porozumienia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3845), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 4034 2013-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Matynię – Starostę Starachowickiego 2. Dariusza Dąbrowskiego – Wicestarostę Starachowickiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3850), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 4035 2013-12-06 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Sobonia – Starostę Koneckiego Przewodn. Zarządu 2. Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarostę do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3847), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 4036 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Jędrzejowa za 2012 rok
2013 4037 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/349/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa absolutorium za 2012 rok
2013 4038 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4039 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2013 4040 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4041 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 4042 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bogoria, położonego w Szczeglicach.
2013 4043 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 4044 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2013 4045 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 4046 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/100/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 4047 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej.
2013 4048 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2014 rok.
2013 4049 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/227/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4050 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 4051 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny
2013 4052 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
2013 4053 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego obszarze gminy Sobków.
2013 4054 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2013 rok
2013 4055 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 4056 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4057 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zawichost
2013 4058 2013-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 140/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Tadeusza Knopek - Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 4059 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 4060 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 4061 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 4062 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielnik w 2014r.
2013 4063 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4064 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4065 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4066 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok
2013 4067 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/264 /2013 w sprawie kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego na spłatę kredytów, i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych z dnia 23 maja 2013 r
2013 4068 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie miasta i gminy Stąporków w 2014 roku
2013 4069 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 308/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 4070 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 311/XLIII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2014 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 4071 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 4072 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/13 Rady Gminy Secemin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na terenie gminy Secemin.
2013 4073 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 195/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 4074 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4075 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4076 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4077 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4078 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy Raków z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu
2013 4079 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4080 2013-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2013 Wójt Gminy w Brodach z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4081 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/289/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 4082 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wodzisław poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu z przeznaczeniem na zakup koparko - ładowarki.
2013 4083 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4084 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok
2013 4085 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4086 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 4087 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
2013 4088 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014.
2013 4089 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 4090 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII.62.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 4091 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/206/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Łoniów
2013 4092 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2013 4093 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/208/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łoniów
2013 4094 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz .
2013 4095 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 4096 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/282/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2013 4097 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/283/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2013 4098 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/284/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4099 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/285/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4100 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr RG - XXXVII / 305 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4101 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 396/LIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 4102 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/13 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.
2013 4103 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/312/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/315/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009 roku, w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 4104 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/313/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4105 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/314/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014rok.
2013 4106 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/315/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4107 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/316/13 Rady Gminy Masłów z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok.
2013 4108 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów zabaw
2013 4109 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/185/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
2013 4110 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/187/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4111 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/188/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/158/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 stycznia 2013 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok.
2013 4112 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/189/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 4113 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/190/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4114 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/191/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4115 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/192/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2013 4116 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/193/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4117 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/194/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawnie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2013 4118 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 4119 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Pińczowie
2013 4120 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Staszowskiego
2013 4121 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4122 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice
2013 4123 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za pojemnik
2013 4124 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nagłowice oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń gminy Nagłowice na lata 2013-2016
2013 4125 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 4126 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 4127 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2014.
2013 4128 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4129 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4130 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4131 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4132 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. uchylającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 4133 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4134 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2013 rok
2013 4135 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4136 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 roku.
2013 4137 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i terminy płatności.
2013 4138 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku na terenie Gminy Wilczyce
2013 4139 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
2013 4140 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 4141 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
2013 4142 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/212/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok .
2013 4143 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/213/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4144 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/214/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 4145 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 26/218/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małogoszczu
2013 4146 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4147 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4148 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 4149 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2013 4150 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 4151 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 187/XXII/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4152 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 4153 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4154 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4155 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4156 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/4/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4157 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/5/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4158 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/7/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4159 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/8/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/4/05 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 4160 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4161 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/17/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4162 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/304/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego.
2013 4163 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4164 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4165 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 4166 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 4167 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 4168 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 4169 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2014 roku
2013 4170 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 4171 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 276 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
2013 4172 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/47/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/18/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4173 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/49/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 na obszarze Gminy Kluczewsko
2013 4174 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/50/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 4175 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/51/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 4176 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/52/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4177 2013-12-11 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-32(16)/2013/173/X/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8
2013 4178 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2013 4179 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4180 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gowarczów
2013 4181 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 4182 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4183 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2013 4184 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/356/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 4185 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/245 /2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4186 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4187 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/249/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4188 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2013 4189 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4190 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 4191 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 4192 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013r. zmieniającą Uchwałę NR XXX/259/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Morawica.
2013 4193 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/330/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 4194 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/332/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 4195 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 2/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu uchwały Nr 88/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 roku do Legislatora
2013 4196 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 3/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu Uchwały Nr 89/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 r. do Legislatora
2013 4197 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 4/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu Uchwały Nr 90/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 r. do Legislatora
2013 4198 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 5/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy wprowadzaniu Uchwały Nr 91/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013 r. do Legislatora
2013 4199 2013-12-12 Postanowienie Postanowienie nr 1/2013 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej podczas wprowadzania do edytora aktów prawnych uchwały Nr XXXII/271/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 listopada 2013 r.
2013 4200 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4201 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4202 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4203 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4204 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4205 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4206 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności.
2013 4207 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII /219/ 2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego.
2013 4208 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4209 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/ 221 / 2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2013 4210 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/223/ 2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów.
2013 4211 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 406/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4212 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 407/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4213 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 408/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4214 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 409/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 4215 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 411/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Chęciny
2013 4216 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 413/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 338/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4217 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4218 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/312/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4219 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku
2013 4220 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4221 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4222 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4223 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4224 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/179/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2013 4225 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/183/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 4226 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/184/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4227 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/185/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4228 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/186/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2013 4229 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/187/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok
2013 4230 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/188/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 4231 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/189/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 4232 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/190/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 4233 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/319/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska .
2013 4234 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr LXII/320/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 .
2013 4235 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 128/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wskazania nieistotnego naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXX/281/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego.
2013 4236 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 129/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4237 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4238 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 4239 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/ 2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4240 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4241 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków.
2013 4242 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2013 4243 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4244 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4245 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Stadionu Piłkarskiego GLKS ul. Zamkowa 22 w Fałkowie
2013 4246 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/437/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 4247 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/439/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4248 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLV/442/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.
2013 4249 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Działoszyce
2013 4250 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2013 4251 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4252 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Radoszyce oraz zasad i trybu nadawania i noszenia
2013 4253 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na 2013 r.
2013 4254 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 4255 2013-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2013 4256 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/13 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasocinie.
2013 4257 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4258 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 131/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Dwikozach Nr XXXIX/179/13 z dnia 30 września 2013 roku dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4259 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 132/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zakresu i trybu prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 4260 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr 133/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/241/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
2013 4261 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4262 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 4263 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany
2013 4264 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 4265 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/13 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2013 4266 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/76/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kieleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Kielecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4267 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/84/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 4268 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/89/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
2013 4269 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
2013 4270 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/211/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4271 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/212/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4272 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/215/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016.
2013 4273 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/281/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/225/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej Programu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest dla Gminy Czarnocin na lata 2013-2032.
2013 4274 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 4275 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/283/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 4276 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL / 284 /2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 4277 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XL/285/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4278 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr Nr XL / 286 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 4279 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 4280 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4281 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4282 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2013 4283 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku rolnego na 2014 rok
2013 4284 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 4285 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4286 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.
2013 4287 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/47/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2014r.
2013 4288 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/48/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4289 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany w uchwale określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4290 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 4291 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/211/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4292 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 4293 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4294 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4295 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4296 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 4297 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru oraz terminów płatności opłaty targowej.
2013 4298 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. Uchylająca uchwałę Nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011r., Nr 300, poz. 3539), Uchwałę Nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2012r., poz. 1622).
2013 4299 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/90/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4300 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 4301 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4302 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 4303 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2013 4304 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 4305 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX / 240 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4306 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/949/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 4307 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/950/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2013 4308 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4309 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4310 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/280/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4311 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/281/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4312 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 4313 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4314 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX /171/ 2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 4315 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 328 /13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 4316 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4317 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/365/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 4318 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/51/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 4319 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/53/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4320 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4321 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4322 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kije, których właścicielem lub zarządzjącym jest gmina Kije, warunków i zasad korzystania z nich, oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 4323 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/946/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 4324 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/952/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką
2013 4325 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/965/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce
2013 4326 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/966/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kielce w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi
2013 4327 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/967/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4328 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/968/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 4329 2013-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pomiędzy gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Wilczyńskiego, a gminą Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. M. Reja 10 reprezentowaną przez Wójta Jerzego Murzyna, zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 9 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Ostrowiec Świętokrzyski realizowania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.
2013 4330 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2013 4331 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 67/XXXV/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 4332 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4333 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr LXII/324/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4334 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4335 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 4336 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLV/334/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej.
2013 4337 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waśniów na 2013 rok
2013 4338 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/359/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Gminę Końskie
2013 4339 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/360/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4340 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie
2013 4341 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 4342 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/364/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4343 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
2013 4344 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/233/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok
2013 4345 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny
2013 4346 2013-12-17 Informacja Informacja nr OKA-4210-61(8)/2013/1528/XI/KRa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła "SFW ENERGIA„ Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
2013 4347 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4348 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/291/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr XLVII/277/2013 z dnia 30 września 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 4349 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.
2013 4350 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2014 r.
2013 4351 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 4352 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r
2013 4353 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/151/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 4354 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2014 roku
2013 4355 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2013 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4356 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr LXII/322/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4357 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/237/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.
2013 4358 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/285/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 4359 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/286/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2013 4360 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/288/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów
2013 4361 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
2013 4362 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4363 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy BOBROWA w miejscowości Łabędziów
2013 4364 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Morawica
2013 4365 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Morawica
2013 4366 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/335/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/255/13 Rady Gminy Morawica z dnia 28 lutego 2013 r., dotyczącej uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Morawica na lata 2013 – 2018”
2013 4367 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy “ DALEKA” w miejscowości Drochów Dolny
2013 4368 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica
2013 4369 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4370 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr L/331/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 4371 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr L/332/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4372 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 4373 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX / 241/ 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2013 4374 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/242/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2013 4375 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXX/248/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra
2013 4376 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/322/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 4377 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomści na 2014 r.
2013 4378 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 4379 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 4380 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/326/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2013 4381 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/327/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2013 4382 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 4383 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 4384 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4385 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4386 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/71/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 4387 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/72/2013 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 4388 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/70/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 4389 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr IX/62/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4390 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 2238/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2013r. w sprawie zawarcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, a Województwem Świętokrzyskim w sprawie przejęcia przez Województwo Świętokrzyskie zadania własnego Województwa Małopolskiego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój – Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle” w części zlokalizowanej na obszarze Województwa Małopolskiego.
2013 4391 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 2406/2013 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia obrębu ochronnego na rz. Wisła w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 6
2013 4392 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 404/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 4393 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 405/LV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych do stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2013 4394 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/366/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 4395 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/368/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4396 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XVI/57/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok.
2013 4397 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu,flagi baneru,pieczęci,łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Radoszyce
2013 4398 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 4399 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie
2013 4400 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr LI/95/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 4401 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 4402 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/335/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 4403 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/340/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2013 4404 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/88/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 4405 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 4406 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4407 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4408 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 4409 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/61/11
2013 4410 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok
2013 4411 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XVII/67/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 4412 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 4413 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2013 roku
2013 4414 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2013 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Tarłowie nr XXXV/221/13 z dn. 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarłów w 2013 roku
2013 4415 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 4416 2013-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.140.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/70/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Bodzentyn z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 4417 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/70/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 4418 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 318/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 4419 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 323/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.
2013 4420 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 324/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski.
2013 4421 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 325/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2013 4422 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 326/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarzyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4423 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 4424 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XL/250/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 4425 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XL/261/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. „Gminny Dom Kultury i Integracji” oraz nadania jej statutu.
2013 4426 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4427 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/408/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4428 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/409/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4429 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4430 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok.
2013 4431 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/346/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 4432 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/347/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok.
2013 4433 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL /349/ 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Lipnik na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 4434 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/391/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 4435 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/406/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka.
2013 4436 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/407/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 4437 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2013 4438 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/357/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2013 4439 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 4440 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 4441 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 4442 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2013 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik
2013 4443 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XL/202/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia l zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica gm. Koprzywnica
2013 4444 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4445 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/2/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 4446 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2013 4447 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/5/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 4448 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XIX/6/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Starachowice.
2013 4449 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 4450 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/970/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 4451 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/973/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
2013 4452 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/975/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków w Środowiskowych Domach Samopomocy i Ośrodkach Wsparcia Dziennego
2013 4453 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014-2018".
2013 4454 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2013 4455 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2013 4456 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury jaką jest „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie” na „Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie” i nadania statutu
2013 4457 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 4458 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 134/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 4459 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 135/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2013 4460 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 136/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLI/193/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 4461 2013-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Skarżyskiego.
2013 4462 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr L/198/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 4463 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr L/199/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 4464 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr L/204/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r.
2013 4465 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/195/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 4466 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie miasta Włoszczowa
2013 4467 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/227/12 z dnia 27 grudnia 2012r. Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 4468 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2013 4469 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok
2013 4470 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013
2013 4471 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4472 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XIX/72/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 4473 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XX/77/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 4474 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/78/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2013
2013 4475 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/348/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4476 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/59/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Pierzchnica
2013 4477 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/61/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pierzchnica za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Pierzchnica.
2013 4478 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/62/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 4479 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/64/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 4480 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/68/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2014 rok
2013 4481 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok
2013 4482 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 4483 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/377/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV / 359 / 2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 4484 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXX/320/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 4485 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXX/323/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/314/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 4486 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXX/325/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4487 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 71/XXXVI/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 4488 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/339/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok.
2013 4489 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok.
2013 4490 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2014.
2013 4491 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/248/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 4492 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok
2013 4493 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
2013 4494 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku
2013 4495 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2013 4496 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLV/74/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 4497 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLV/76/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Bodzechów.