Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3633 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/258/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 3634 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3635 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/10/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3636 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/11/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3637 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/12/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3638 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/14/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie współdziałania Gminy Starachowice w realizacji zadania publicznego: utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
2013 3639 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/16/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice”.
2013 3640 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/19/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2013 3641 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3642 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2013 3643 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3644 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3645 2013-11-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Staszów - powiatu staszowskiego
2013 3646 2013-11-04 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-26(22)/2013/291/XI/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: „ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA””, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej
2013 3647 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oksa w 2013 roku
2013 3648 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.160.2013 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz zmieniająca budżet Gminy Imielno na 2013 rok
2013 3649 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3650 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 3651 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2013 3652 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3653 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria
2013 3654 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3655 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów artystycznych dzieciom i młodzieży zajmującym się twórczością artystyczną.
2013 3656 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3657 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2013 3658 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w 2014 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego
2013 3659 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 3660 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży z terenu Gminy Bieliny
2013 3661 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXX/279/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3662 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXX/280/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/91/2000 Rady Gminy Tuczępy z dnia 22 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2013 3663 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXX/281/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
2013 3664 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/302/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DOMASZOWICE I" na terenie gminy Masłów.
2013 3665 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/70/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kranów na terenie gminy Daleszyce
2013 3666 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3667 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 3668 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 3669 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/331/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/75/11 z dnia 21 lipca 2011 roku dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2013 3670 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3671 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody
2013 3672 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody”.
2013 3673 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3674 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI /225/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3675 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2013 3676 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/65/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013r.
2013 3677 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/68/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3678 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 października 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 3679 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2013-2018”
2013 3680 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
2013 3681 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3682 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 3683 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. dotyczącej inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3684 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 3685 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/325/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 3686 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr LI/326/13 Rady Gminy Łagów z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów.
2013 3687 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3688 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łączna
2013 3689 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
2013 3690 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2013 rok
2013 3691 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2013r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wodzisław poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu z przeznaczeniem na zakup koparko - ładowarki.
2013 3692 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/43/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3693 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.
2013 3694 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/337/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie
2013 3695 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/98/96 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 19 marca 1996r. w sprawie połączenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Stąporkowie i nadania statutu połączonej instytucji
2013 3696 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 269 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 3697 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/273/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnocin w latach 2012 - 2016"
2013 3698 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych stanowiących własność gminy w Czarnocinie
2013 3699 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3700 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 października 2013r. zmieniająca Statut Gminy Krasocin
2013 3701 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3702 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 124/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Tworka - Wójta Gminy Obrazów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3703 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 160/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wodzisław reprezentowaną przez Pana Józefa Syskę - Wójta Gminy Wodzisław zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3704 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XI/65/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Bodzentyn
2013 3705 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/365/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3706 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.
2013 3707 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LX/315/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3708 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7
2013 3709 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 3710 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 listopada 2013r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 8, zarządzonych na dzień 22 grudnia 2013 r.
2013 3711 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Starachowicach.
2013 3712 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/383/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 3713 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/388/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 3714 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 124/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/344/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie dotacji celowej dla Gminy Busko Zdrój
2013 3715 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 125/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/347/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie”.
2013 3716 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3717 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3718 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3719 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3720 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie.
2013 3721 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3722 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/13 Rady Gminy Secemin z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok
2013 3723 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/185/13 Rady Gminy Secemin z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin
2013 3724 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/186/13 Rady Gminy Secemin z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
2013 3725 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3726 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3727 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3728 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 87/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3729 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 88/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3730 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 89/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3731 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 90/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2013 3732 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 91/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 3733 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 92/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 31 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3734 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/323/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 3735 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/324/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 3736 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/327/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
2013 3737 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/332/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 3738 2013-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3739 2013-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3740 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr RG - XXXV / 301 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 3741 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/13 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3742 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/915/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2013 3743 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3744 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 62/XXXIV/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 3745 2013-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodzisław w okręgu wyborczym nr 1
2013 3746 2013-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.7.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 389/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Lipowica na obszarze gminy Chęciny
2013 3747 2013-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 listopada 2013r. o wynikach wyborów przedterminowych do Rady Gminy Piekoszów przeprowadzonych w dniu 10 listopada 2013 r.
2013 3748 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/295/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2013 3749 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.
2013 3750 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/427/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3751 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 3752 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
2013 3753 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów
2013 3754 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3755 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3756 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie Zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
2013 3757 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.
2013 3758 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/67/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 3759 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/70/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 3760 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/71/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3761 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/72/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3762 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/73/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/104/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3763 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/82/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
2013 3764 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 388/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego na północ od drogi wojewódzkiej Kielce – Małogoszcz pomiędzy drogą gminną Chęciny – Zelejowa i drogą gminną w kierunku wsi Skiby, miasta Chęciny
2013 3765 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/66/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2013 rok
2013 3766 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/67/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego
2013 3767 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/343/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
2013 3768 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/346/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 3769 2013-11-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. zmieniające rozporządzenie nr 3/2005 Dyrektora RZGW w Warszawie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Szerzawy z dnia 18 lipca 2005 r.
2013 3770 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/388/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2013 3771 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/389/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3772 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/390/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Jędrzejów"
2013 3773 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/391/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa
2013 3774 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jędrzejów.
2013 3775 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/396/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2013 3776 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/400/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały NR III/21/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3777 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/401/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 3778 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/402/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3779 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/403/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 3780 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/404/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2012 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .
2013 3781 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3782 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 3783 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 3784 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2013 3785 2013-11-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł
2013 3786 2013-11-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2013r.
2013 3787 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2013 3788 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3789 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2013 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3790 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2013 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Górno z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Górno i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 3791 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2013 Rady Gminy Górno z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Usług Komunalnych
2013 3792 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/331/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 11 października 2013r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Piekoszów
2013 3793 2013-11-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 490/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2013r.
2013 3794 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032"
2013 3795 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.56.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 3796 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.57.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2014 r.
2013 3797 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.58.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2014 r.
2013 3798 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr Nr.XLVIII/ 279/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 3799 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/69/13 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kieleckiego
2013 3800 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 3801 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3802 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr L/339/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 3803 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr L/340/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 3804 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr L/341/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3805 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr L/342/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/286/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 3806 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 126/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXIX/179/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3807 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/78/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 3808 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/84/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę NR XXVII/14/2013 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3809 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/74/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3810 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/927/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach
2013 3811 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/928/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Kielcach.
2013 3812 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/930/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 3813 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/934/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej.
2013 3814 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/935/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków.
2013 3815 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/936/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób starszych.
2013 3816 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/940/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany przebiegu ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych, położonych w Kielcach
2013 3817 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII /229/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3818 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII /231 /2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3819 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/13 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3820 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok.
2013 3821 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2013 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2013 3822 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/352/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 3823 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/353/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 3824 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/354/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
2013 3825 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/356/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
2013 3826 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój Rynek” przy Pl. 3 Maja w Sandomierzu.
2013 3827 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/359/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 3828 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3829 2013-11-21 Porozumienie Porozumienie nr 116/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek - Wójta Gminy Dwikozy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3830 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/399/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok
2013 3831 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/400/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 3832 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/402/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 3833 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/403/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania
2013 3834 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/405/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 3835 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/406/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.
2013 3836 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/407/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju
2013 3837 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/412/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/305/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój
2013 3838 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/413/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój
2013 3839 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/416/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2013 3840 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/418/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 3841 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 3842 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 3843 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 3844 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2014 rok.
2013 3845 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 3846 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 3847 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3848 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 3849 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr L/317/13 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Zbelutka na terenie gminy Łagów.
2013 3850 2013-11-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-35(17)/2013/189/XII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 91
2013 3851 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLV/314/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla publicznych szkół, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 3852 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3853 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/166/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 3854 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/174/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3855 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów
2013 3856 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/68/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
2013 3857 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/69/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny
2013 3858 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/203/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3859 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/ 206/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014roku
2013 3860 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2014 r.
2013 3861 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/208/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
2013 3862 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/408/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2013 3863 2013-11-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 listopada 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Piekoszów przeprowadzonych w dniu 10 listopada 2013 r. oraz w dniu 24 listopada 2013 r.
2013 3864 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/ 204 /12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Obrazów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3865 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 402/LIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 3866 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
2013 3867 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/13 Rady Gminy Morawica z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2013 3868 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3869 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 3870 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 3871 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej postawą do ustalenia podatku rolnego
2013 3872 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Sędziszów
2013 3873 2013-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 112/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2013r. zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3874 2013-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 123/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Pawła Zagaja - Wójta Gminy Nowy Korczyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3875 2013-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 152/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudek - Wójta Gminy Bogoria zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3876 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Michał Jędrys – Starosta Powiatu Skarżyskiego 2. Waldemar Mazur – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3849), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3877 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: 1. Zdzisława Kałamagę – Starostę Powiatu Ostrowieckiego 2. Eligiusza Micha – Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 162), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3878 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta Włoszczowski – Zbigniew Matyśkiewicz 2. Wicestarosta – Dariusz Czechowski z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Józefy Puto do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3844), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3879 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego – Bogusława Włodarczyka 2. Wicestarostę – Gustawa Saramańskiego do porozumienia z dnia 29 października 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3843), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3880 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim do porozumienia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Z 2011r. Nr 18, 272), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3881 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach: 1. Starosta Buski – Jerzy Kolarz 2. Wicestarosta Buski – Stanisław Klimczak do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011-2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3846), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3882 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka – Starostę, 2. Wojciecha Dzieciucha – Wicestarostę, do porozumienia z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 354, poz. 3848), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3883 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kieleckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Zdzisława Wrzałkę 2. Wicestarostę Kieleckiego - Zenona Janusa do porozumienia z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 163), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3884 2013-11-27 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego reprezentowanego przez: 1. Andrzeja Kruzla – Starostę Staszowskiego, 2. Michała Skotnickiego – Wicestarostę Staszowskiego do porozumienia z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 100, poz. 1074), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3885 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3886 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3887 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2013 3888 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 3889 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3890 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/67/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 3891 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3892 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3893 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2014 r.
2013 3894 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2014 i zwolnień w tym podatku
2013 3895 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/663/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Kielce
2013 3896 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/670/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok.
2013 3897 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/671/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3898 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/672/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2013 rok
2013 3899 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/673/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3900 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/674/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/461/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok
2013 3901 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/415/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2013 3902 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2013 3903 2013-11-28 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. mgr inż. Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski 2. Janusz Grabek – Wicestarosta Jędrzejowski do porozumienia z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2011r. Nr 11, poz. 161), zwanego dalej „Porozumieniem”
2013 3904 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 3905 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 3906 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 3907 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 3908 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej.
2013 3909 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3910 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Powiatem Kazimierskim w sprawie przekazania prawa ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi na drogach powiatowych na terenie gminy Bejsce.
2013 3911 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Województwem Świętokrzyskim – Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie przekazania prawa ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Bejsce.
2013 3912 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/63/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3913 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/65/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Słupia” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Nowa Słupia”.
2013 3914 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/66/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 3915 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/67/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego w Rudkach
2013 3916 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/205/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 3917 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kazimierskiego
2013 3918 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVI/148/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3919 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3920 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały NrXII/107/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
2013 3921 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2014 roku
2013 3922 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 242/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 3923 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 243/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 3924 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3925 2013-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3926 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/70/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialność pożytku publicznego na rok 2014
2013 3927 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok na terenie Gminy Ożarów
2013 3928 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2014 rok na terenie Gminy Ożarów
2013 3929 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2013 3930 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/234/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3931 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LXI/317/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3932 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kije.
2013 3933 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 3934 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3935 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3936 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/318/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3937 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/319/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2013 3938 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych na lata 2014-2015
2013 3939 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/321/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Poprawa jakości zycia u osób cierpiacych na przewlekłe choroby układu ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2015"
2013 3940 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabiegów pielęgniarskich w ramach porad udzielonych przez lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn zachorowań i zapobiegania im na lata 2014-2015"
2013 3941 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Połańcu.
2013 3942 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 245/XXXV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych