Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3303 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/38/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie powierzenia jednostce budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnemu Usługowemu Zakładowi Gospodarczemu w Kluczewsku zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczewsko
2013 3304 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/39/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Kluczewsko - Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
2013 3305 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/40/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kluczewsko
2013 3306 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Raków z dnia 18 września 2013r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3307 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Raków z dnia 18 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3308 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3309 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej
2013 3310 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/618/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3311 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3312 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3313 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3314 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3315 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/623/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3316 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3317 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/625/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotyczaca wyznaczenia Chęcińsko - Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3318 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/626/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 3319 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/628/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Waśniów
2013 3320 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/636/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3321 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/637/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3322 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/638/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3323 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 58/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/2013 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2013 3324 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013
2013 3325 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3326 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/268/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3327 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/197/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 3328 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2013 rok
2013 3329 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Strawczyn oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3330 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2013 3331 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 19 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2014-2017"
2013 3332 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Złota z dnia 12 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 3333 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 185/XXI/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2013 3334 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/312/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 3335 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/313/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2013r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2013 roku
2013 3336 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXX/320/2013 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Bugaj-Kostera do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu na terenie powiatu buskiego.
2013 3337 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/37/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 3338 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sędziszów oraz zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń gminy Sędziszów
2013 3339 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 3340 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Sędziszów
2013 3341 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218 /2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 września 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.
2013 3342 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok
2013 3343 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok
2013 3344 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 25 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Nr 3532018 Bugaj - Kostera
2013 3345 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/126/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
2013 3346 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/342/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3347 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/350/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3348 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/351/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pińczów
2013 3349 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/352/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3350 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/355/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pińczów, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
2013 3351 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/358/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Pińczowie
2013 3352 2013-10-03 Informacja Informacja nr OŁO-4110-13(7)/2013/192/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2013r.
2013 3353 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/139/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3354 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3355 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 3356 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/291/ 2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dn. 30 października 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie i nadania jej statutu.
2013 3357 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Łoniów
2013 3358 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej.
2013 3359 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej
2013 3360 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/2013 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2013 rok
2013 3361 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3362 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.
2013 3363 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2013 rok.
2013 3364 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.52.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 1 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 3365 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XLI/ 189/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2013 rok
2013 3366 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 roku
2013 3367 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków
2013 3368 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3369 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 3370 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXI/42/2013 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3371 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 września 2013r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
2013 3372 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/53/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2013 r.
2013 3373 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/56/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Mjr Hubala w Końskich
2013 3374 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/57/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Piaskowej w Końskich
2013 3375 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/58/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Odludnej w Rogowie i ulicy Łąkowej w Dyszowie
2013 3376 2013-10-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2012 rok
2013 3377 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 113/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3378 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 114/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską - Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3379 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 115/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Pana Andrzeja Przygodę - Wójta Gminy Brody zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3380 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 117/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Tomasza Słokę - Wójta Gminy Gowarczów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3381 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 118/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez Pana Zygmunta Brzezińskiego - Wójta Gminy Imielno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3382 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 119/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bienia - Wójta Gminy Klimontów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3383 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 122/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Wiesława Gałkę - Wójta Gminy Nowa Słupia zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3384 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 125/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Sławomira Kowalczyka - Wójta Gminy Opatowiec zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3385 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 126/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Radoszyce reprezentowaną przez Pana Pawła Binkowskiego - Wójta Gminy Radoszyce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3386 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 127/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Raków reprezentowaną przez Panią Alinę Siwonię - Wójta Gminy Raków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2013 3387 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 129/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz - Wójta Gminy Smyków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3388 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 130/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Gminy Solec-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3389 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 131/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Tarłów reprezentowaną przez Pana Leszka Walczyk - Wójta Gminy Tarłów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3390 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 132/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Waśniów reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Gajewskiego - Wójta Gminy Waśniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3391 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 135/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Krak - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3392 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 136/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Waldemara Sikorę - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3393 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 138/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leks - Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3394 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 139/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marcina Piszczek - Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3395 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 141/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kunów reprezentowaną przez Panią Beatę Dudę - Burmistrza Miasta i Gminy Kunów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3396 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 142/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3397 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 143/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majcher - Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3398 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 149/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Tomasza Siwka - Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3399 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 150/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Baćkowice reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę - Wójta Gminy Baćkowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3400 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 151/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego - Wójta Gminy Bałtów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3401 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 153/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Czarnocin reprezentowaną przez Panią Marię Kasperek - Wójta Gminy Czarnocin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3402 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 154/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacz - Wójta Gminy Łoniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3403 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 155/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łopuszno reprezentowaną przez Pana Zdzisława Oleksiewicza - Wójta Gminy Łopuszno zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3404 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 156/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Gminy Mniów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3405 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 159/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zych - Wójta Gminy Stopnica zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3406 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 161/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Szymona Sidora - Wójta Gminy Wojciechowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3407 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 162/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez Pana Szczepana Skorupskiego - Wójta Gminy Zagnańsk zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3408 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie Zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra.
2013 3409 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/13 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 września 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 3410 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 58/XXXIII/2013 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 3411 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie  zmiany uchwały Nr VII/1/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Miasto Starachowice na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu
2013 3412 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie  zmiany uchwały Nr IX/3/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Starachowickiemu
2013 3413 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3414 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/6/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3415 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/7/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3416 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2013 rok
2013 3417 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bliżyn.
2013 3418 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/167/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bliżyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 3419 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3420 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 3421 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3422 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/13 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 3423 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.
2013 3424 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały ,,w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
2013 3425 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 287 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 3426 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 293 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Ogrodową w miejscowości Zgórsko, łączącej Drogę Wojewódzką nr 762 z drogą gminną stanowiącą ul. Cichą w miejscowości Zgórsko, działka nr ew. 543 obręb geodezyjny Zagrody, oraz działką nr ew. 296/3, obręb geodezyjny Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 3427 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr RG - XXXIV / 294 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi łączącej drogę miasta Kielce stanowiącą ul. Chorzowską, z działką Nr 20/10, obręb geodezyjny Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 3428 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr rg - XXXIV / 295 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok
2013 3429 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/58/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
2013 3430 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/63/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych
2013 3431 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/66/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna
2013 3432 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2013
2013 3433 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 26 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3434 2013-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 158/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez Panią Krystynę Idzik - Wójta Gminy Sobków zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3435 2013-10-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 8 października 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej we Włoszczowie.
2013 3436 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 3437 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 3438 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2013 Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3439 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 264 / 2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2013 rok
2013 3440 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2013 3441 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3442 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/154/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2013 3443 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/316/13 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2013 rok
2013 3444 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3445 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 3446 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 3447 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XXVI/130/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waśniów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2013 3448 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 września 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/170/2013 Rady Gminy w Waśniów z dnia 13.03.2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Waśniów
2013 3449 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2013 rok
2013 3450 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2013 r.
2013 3451 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr X/63/2013 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie stanowiącym załącznik Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2010 r.
2013 3452 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/62/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2013 3453 2013-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.97.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/62/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków na terenie gminy Daleszyce
2013 3454 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/63/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków - Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2013 3455 2013-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.98.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 października 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/63/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
2013 3456 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/64/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Komórki na terenie gminy Daleszyce
2013 3457 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/137/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2013 3458 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/138/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2013 3459 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/139/13 Rady Gminy Moskorzew z dnia 26 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Moskorzew
2013 3460 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2013r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" .
2013 3461 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/244/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sędziszów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczniej
2013 3462 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr 75/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3463 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr 76/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2013 3464 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.
2013 3465 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLIII/271/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 września 2013r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2013 rok.
2013 3466 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 września 2013r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2013 3467 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/13 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/240/13 z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2013 3468 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr 184/XXI/2013 Rady Gminy Smyków z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3469 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 114/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 września 2013r.
2013 3470 2013-10-14 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-29(21)/2013/18682/III/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2013r.
2013 3471 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r.
2013 3472 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Odludnej w Rogowie oraz ul. Łąkowej w Dyszowie
2013 3473 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Mjr Hubala oraz ul. Piaskowej w Końskich
2013 3474 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
2013 3475 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/336/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXI/238/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3476 2013-10-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.13.2013 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawarte w dniu 20.06.2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez: Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta zwaną dalej „Gminą” a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu reprezentowanym przez: Pana Zdzisława Kałamagę - Starostę Powiatu Ostrowieckiego, Pana Eligiusza Micha - Wicestarostę Powiatu zwanym dalej „Powiatem"
2013 3477 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów.
2013 3478 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok
2013 3479 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3480 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów.
2013 3481 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany w Uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 3482 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
2013 3483 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3484 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2013r. Akt o likwidacji Powiatowego Ośrodka Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu w Pińczowie
2013 3485 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 229 / 13 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/169/12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28-12-2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3486 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 234 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2013 3487 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 235 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra
2013 3488 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIX / 236 / 2013 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2013 3489 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/48/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok
2013 3490 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok
2013 3491 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/179/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3492 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2013 rok
2013 3493 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Obrazowie Nr XXI/140/2012 z dnia 15.03.2012 w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Obrazowie oraz regulaminu targowiska.
2013 3494 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/2013 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 3495 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/376/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce
2013 3496 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządkowego Targowicy Miejskiej w Jędrzejowie przy ul. Bartosza Głowackiego
2013 3497 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/378/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2013 3498 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/379/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3499 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/380/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 238/13 Burmistrza Miasta
2013 3500 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XLI/384/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jędrzejów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 3501 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/75/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3502 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3503 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/2013 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka
2013 3504 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/302/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3505 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/307/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Górno z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i agospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3506 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/308/2013 Rady Gminy Górno z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2013.
2013 3507 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2013 r.
2013 3508 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/884/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2013 rok
2013 3509 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr LVII/299/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3510 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2013 r.
2013 3511 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków.
2013 3512 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 382/LII /13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2013 r.
2013 3513 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIV/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2013 rok
2013 3514 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2013 3515 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w drodze inkasa.
2013 3516 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 3517 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2013 r.
2013 3518 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 października 2013r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu
2013 3519 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3520 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3521 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013
2013 3522 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2013r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m. Występa Gm. Łączna” zawarte w dniu 27 września 2013 r
2013 3523 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin.
2013 3524 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3525 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3526 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/65/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce
2013 3527 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/67/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2013 roku
2013 3528 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.
2013 3529 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok.
2013 3530 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz.
2013 3531 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 11 września 2013r. w sprawiefragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary gmina Łoniów.
2013 3532 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/207/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 9 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXI/158/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2013 3533 2013-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 168/ZDP/2013 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 26 września 2013r. Zawarte dnia 26 września 2013 r. w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Andrzej Matynia - Starosta 2. Cezary Berak - Członek Zarządu Powiatu 3. Ewa Bzinkowska - Skarbnik (kontrasygnata) oraz: Gminą Brody reprezentowaną przez: 1. Andrzeja Przygodę - Wójta Gminy Brody 2. Bogumiłę Bugaj - Skarbnika Gminy (kontrasygnata)
2013 3534 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 3535 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
2013 3536 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/294/2013 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Klimontów publicznym przedszkolu i określenia warunków zwolnienia z tych opłat
2013 3537 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/295/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3538 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie wzniesienia pomnika
2013 3539 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/272/13
2013 3540 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie.
2013 3541 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLII/359/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
2013 3542 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3543 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/122/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3544 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zawichost.
2013 3545 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/13 Rady Gminy Morawica z dnia 24 września 2013r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2013 3546 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/13 Rady Gminy Morawica z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2013 3547 2013-10-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 449/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2013r.
2013 3548 2013-10-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 455/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 sierpnia 2013r.
2013 3549 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2013r. dotyczące zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych Skarbu Państwa położonych na terenie Województwa Świętokrzyskiego
2013 3550 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/392/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej.
2013 3551 2013-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.100.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXII/392/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej
2013 3552 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 12 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 494, 495, 496/1 i 496/2 obręb Krasocin
2013 3553 2013-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2013r. o sprostowaniu błędu
2013 3554 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/141/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 3555 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/142/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2013 3556 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/159/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2013 3557 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/160/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r.
2013 3558 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Moskorzew w okręgu wyborczym nr 8
2013 3559 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3560 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3561 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/41/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
2013 3562 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/48/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2013r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Pierzchnica.
2013 3563 2013-10-21 Informacja Informacja nr I/2013 Starosty Pińczowskiego z dnia 16 października 2013r.
2013 3564 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok
2013 3565 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/301/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011 r dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom, pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
2013 3566 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/305/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3567 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/307/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/275/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 3568 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/308/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr LI/274/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 marca 2013r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Iwaniska
2013 3569 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr LIX/309/2013 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2013 3570 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3571 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 120/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Krasocin reprezentowaną przez Pana Ireneusza Gliścińskiego - Wójta Gminy Krasocin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3572 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 121/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Elżbietą Frejowską - Wójta Gminy Nagłowice zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3573 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 128/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 01.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę - Wójta Gminy Ruda Maleniecka zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3574 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 133/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielc zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3575 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 134/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez Pana Romana Wojcieszek - Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3576 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 144/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3577 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 146/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Romualda Garczewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3578 2013-10-21 Porozumienie Porozumienie nr 147/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wąchock reprezentowaną przez Pana Jarosława Samelę - Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3579 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku
2013 3580 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 19 września 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w przedterminowych wyborach do Rady Gminy Piekoszów oraz przedterminowych wyborach Wójta Gminy Piekoszów zarządzonych na dzień 10 listopada 2013 r.
2013 3581 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok
2013 3582 2013-10-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2013r. na realizacje zadania publicznego pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej"
2013 3583 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 11 października 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gowarczów
2013 3584 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 393/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3585 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 330 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2013 rok
2013 3586 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/53/2013 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
2013 3587 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/45/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stopnica
2013 3588 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 3589 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2013 3590 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2013 rok
2013 3591 2013-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2013r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich
2013 3592 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bodzentyńska” w Suchedniowie
2013 3593 2013-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OI.1431.362.2013 Starosty Koneckiego z dnia 18 października 2013r.
2013 3594 2013-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2013 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2013 3595 2013-10-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Kieleckiego.
2013 3596 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 18 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3597 2013-10-25 Porozumienie Porozumienie nr 148/2013 Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 28.03.2013 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Włoszczowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2013 3598 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 116/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów Nr XLVI/325/2013 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie uchwalenia przedsięwzięć Gminy na lata 2013-2014 lata 2013 – 2019
2013 3599 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 118/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIX/73/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwała nr XIV/53/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 marca 2013 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3600 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 119/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIV.45.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2013 r w sprawie udzielenia z budżetu powiatu opatowskiego dotacji celowej dla parafii w Ruszkowie na prace związane ze zmianą instalacji elektrycznej i zakupem nagłośnienia dla kościoła.
2013 3601 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 120/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 października 2013r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXIV.47.2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2013 rok
2013 3602 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/82/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
2013 3603 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 11 października 2013r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2013 rok
2013 3604 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 305/XLII/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2013 3605 2013-10-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-20(21)/2013/1148/X/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2013r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122
2013 3606 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 18 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Fałków do kategorii dróg gminnych
2013 3607 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/183/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2013 3608 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/184/13 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 3609 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XL/210/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2013 roku
2013 3610 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok
2013 3611 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2013 3612 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/649/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. dotycząca utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2013 3613 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/650/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. dotycząca utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
2013 3614 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/657/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3615 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/658/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3616 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/659/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok
2013 3617 2013-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.2.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/71/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
2013 3618 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3619 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
2013 3620 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3621 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 3622 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 3623 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2013 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
2013 3624 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2013 3625 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXIII/246/2013 w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3626 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 122/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/164/2013 Rady Gminy w Oksie dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla OSP Oksa
2013 3627 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 123/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXI/165/2013 Rady Gminy w Oksie dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla OSP Węgleszyn
2013 3628 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XL/241/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 3629 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 3630 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2013 3631 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3632 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/13 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.