Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2418 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 2419 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Raków z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2420 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2421 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 2422 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 2423 2012-09-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Skarżysko-Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2011 rok.
2012 2424 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2425 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XX/354/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2426 2012-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach przeprowadzonych w dniu 2 września 2012 r.
2012 2427 2012-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 3 września 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie przeprowadzonych w dniu 2 września 2012 r.
2012 2428 2012-09-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Danków Mały
2012 2429 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 64/XV/2011 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie
2012 2430 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/184/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 2431 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2432 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144 /2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2433 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/51/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/40/12 Rady Gminy Nowa Słupia w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2434 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/55/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2435 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 46/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Powiatu w Opatowie Nr XXI.27.2012 z dnia 22 czerwca 2012 r., dotyczącej wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.
2012 2436 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 2437 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XX/199/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2438 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 2439 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 127/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 2440 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 2441 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 166 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 2442 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2443 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2444 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 2445 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXX/192/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2446 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2447 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2448 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2449 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wprtowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2450 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 roki
2012 2451 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2452 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2453 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2454 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2455 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.
2012 2456 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2457 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XIII/53/2011r z dnia 17 sierpnia 2011r dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2458 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2459 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXII/177/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez inny niż Gmina Włoszczowa organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2012 2460 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XX/50/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012r.
2012 2461 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok
2012 2462 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2463 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 2464 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2465 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 2466 2012-09-07 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 września 2012r.
2012 2467 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2468 2012-09-07 Uchwała Uchwała nr 39/XXII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2469 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XV/34/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2470 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXII/77/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2471 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 117. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2472 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2473 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce.
2012 2474 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Iwaniska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr V/31/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. z późń. zm.
2012 2475 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/580/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany przebiegu dróg kategorii gminnej w Kielcach
2012 2476 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/581/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy położonej w Kielcach kategorii drogi gminnej
2012 2477 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/582/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie pozbawienia placu położonego w Kielcach kategorii drogi gminnej
2012 2478 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/252/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów
2012 2479 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielania lokali socjalnych.
2012 2480 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 2481 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 2482 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/124/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu.
2012 2483 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy Opatowiec
2012 2484 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr RG - XXII / 168 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-XXI/163/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXIX/177/02 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach
2012 2485 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr VII/45/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przynawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przynawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 2486 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2012 2487 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe.
2012 2488 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Gminy Masłów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie, zmienionej uchwałą nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007 r. oraz uchwałą nr XXVI/203/08 Rady Gminy Masłów z dnia 04 grudnia 2008 roku
2012 2489 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bieliny na rok 2012”
2012 2490 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/ 125/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
2012 2491 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XX/204/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia przez miasto Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 roku roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim.
2012 2492 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 2493 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2494 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 7 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 2495 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2496 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX / 131 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2497 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/57/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2498 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/49/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie
2012 2499 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic
2012 2500 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie:nadania nazwy dla skweru usytuowanego na terenie miasta Starachowice.
2012 2501 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 3 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 2502 2012-09-13 Aneks Aneks nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2012 roku pomiędzy Starostą Staszowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów
2012 2503 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2504 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2505 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2012 2506 2012-09-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-22(18)/2012/291/X/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. 11 Listopada 7
2012 2507 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2508 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/593/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 2509 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/595/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2510 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/596/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2012 2511 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Secemin z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2512 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2513 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2514 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2515 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr 79/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2012 2516 2012-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Kieleckiego.
2012 2517 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/79/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany "Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice”
2012 2518 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 85/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 2519 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 86/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Długojów i Szałas w Gminie Zagnańsk
2012 2520 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 88/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagnańsk oraz granic ich obwodów.
2012 2521 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 92/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2012 2522 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 2523 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2524 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 2525 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2526 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2012 2527 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 143/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 2528 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 144/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Oleśnica oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 2529 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 87/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kaniów dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy Osiedle Kaniów oraz określenia jej rodzaju jako osiedle
2012 2530 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr 89/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej Nr 004572
2012 2531 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej.
2012 2532 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2533 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy i statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
2012 2534 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr VIII/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/2/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.
2012 2535 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Sędziszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2536 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2537 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Osiek
2012 2538 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strawczyn na lata 2012 - 2017
2012 2539 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 2540 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2012 2541 2012-09-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.96.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 września 2012r. stwierdzajęce się nieważność uchwały Nr XXI/76/2012 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmiany „Regulaminu dostarczania wody w gminie Łubnice"
2012 2542 2012-09-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2012 r.
2012 2543 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, dla których Gmina Wąchock jest organem prowadzącym
2012 2544 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 134/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2545 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2546 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica
2012 2547 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr 139/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwały: Nr 22/V/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 stycznia 2011r, Nr 208/XL/10Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. Nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010 roku Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r., Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2012 2548 2012-09-21 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Samborzec usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Miasta Sandomierz zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Sandomierz, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sandomierz – Jerzego Borowskiego a Gminą Samborzec reprezentowaną przez: Wójta Gminy Samborzec – Witolda Garnuszka
2012 2549 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 września 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 2550 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice.
2012 2551 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XIX/207/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w uchwale Nr IX/97/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 05 września 2011 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników komunalnych oraz stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym przez przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Sobków.
2012 2552 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 80/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk
2012 2553 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 81/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2012 2554 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 82/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6.2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk.
2012 2555 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr 83/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 10 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk.
2012 2556 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 2557 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012
2012 2558 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/387/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica
2012 2559 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/388/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie
2012 2560 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
2012 2561 2012-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2562 2012-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2563 2012-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2564 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/210/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 2565 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Michałów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2012 2566 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2567 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec
2012 2568 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 2569 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXI/209/09 z dnia 26 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 2570 2012-09-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.65.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/206/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2012 2571 2012-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2011 rok
2012 2572 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/611/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany nazw ulic, placów i parków w Kielcach
2012 2573 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/612/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach
2012 2574 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/613/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kielcach
2012 2575 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/614/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy w Kielcach
2012 2576 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik
2012 2577 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik
2012 2578 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2012 2579 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/64/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2580 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXI/67/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.
2012 2581 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 września 2012r. w sprawie zminy budżetu gminy na 2012 rok
2012 2582 2012-09-27 Postanowienie Postanowienie nr 1 Przewodniczącego Rady Gminy Złota z dnia 18 września 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy pisaniu nadruku na załącznikach graficznych nr 11 i 12 do Edytora Aktów Prawnych Legislator XML
2012 2583 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 202 / 2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości – garaży oraz określenia kryteriów ich sprzedaży.
2012 2584 2012-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28.11.2008 r.
2012 2585 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zasad i wysokości udzielania, rozliczania i kontroli dotacji z budżetu Gminy Wodzisław szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej, szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego a także innych form wychowania przedszkolnego.
2012 2586 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/70/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2587 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 2588 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwałe Nr XVII/119/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/42/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie gminy Fałków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2589 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII.47.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 2590 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr 78/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2591 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr 84/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk