Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1938 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/28/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 1939 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 1940 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż gmina.
2012 1941 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 347/ 2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr X/78/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2011 roku.
2012 1942 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2012 1943 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2012– 2016”
2012 1944 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Sielpia, Gmina Końskie poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2012 1945 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r.  w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.
2012 1946 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/348/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Oleśnica
2012 1947 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/357/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
2012 1948 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 1949 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 1950 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/174/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Pawłów
2012 1951 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/175/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 1952 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian statutu gminy.
2012 1953 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XViii/153/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 16 maja 2012r. dotycząca zmiany Uchwały Nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 1954 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2012 1955 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie
2012 1956 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.
2012 1957 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2012 1958 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Gminy Morawica z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2012 1959 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Gminy Morawica z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy “TĘCZOWA” w miejscowości Brzeziny
2012 1960 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Morawica z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bilcza
2012 1961 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 maja 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogoria, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2012 1962 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2012 1963 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieliny miejscowości Huta Szklana
2012 1964 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/112/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach
2012 1965 2012-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sitkówce - Nowinach w Okręgu Wyborczym Nr 1 i Nr 2.
2012 1966 2012-07-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2012 r.
2012 1967 2012-07-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice przed upływem kadencji
2012 1968 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr X/96/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 rok
2012 1969 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok Nr X/96/2012
2012 1970 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr V/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Łącznej, Wrzosowej, zachodniej granicy miasta, ulic Południowej, Podlesie, Smugowej, Moniuszki na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką E8 – Podlesie
2012 1971 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/124/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Samborcu
2012 1972 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/228/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/173/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania
2012 1973 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/191/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piekoszów
2012 1974 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 124/XX/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2012 1975 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/137/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/92/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, w szczególności dodatku mieszkaniowego.
2012 1976 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/139/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ludynia - Tory na obszarze gminy Krasocin.
2012 1977 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/186/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Sandomierz
2012 1978 2012-07-04 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 16 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Staszowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów - zwanym dalej "Nadleśniczym"
2012 1979 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 1980 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/77/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 1981 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 1016/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok
2012 1982 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1983 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pieczonogach w Szkołę Filialną w Pieczonogach
2012 1984 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 112/XII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1985 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1986 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/565/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 1987 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Secemin z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 1988 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fałków za 2011 rok.
2012 1989 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 1990 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1991 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1992 2012-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 105. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1993 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/187/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2012 1994 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
2012 1995 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/40/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 r.
2012 1996 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/85/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1997 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 1998 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1999 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2000 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2001 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2002 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2003 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2004 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2005 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2006 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2007 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2008 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok,
2012 2009 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2010 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 2011 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Działoszyce.
2012 2012 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/32/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów .
2012 2013 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/35/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2012 2014 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce
2012 2015 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/166/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 3 kwietnia 2008r.
2012 2016 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/16/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
2012 2017 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/19/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia obwodu dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni
2012 2018 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.
2012 2019 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach
2012 2020 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2012 roku
2012 2021 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie.
2012 2022 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/40/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w tym pedagogów (psychologów).
2012 2023 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.
2012 2024 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „KASZTELANIA” i nadania statutu tej instytucji
2012 2025 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczycach
2012 2026 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 29/XX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenie granic ich obwodów.
2012 2027 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy alei w Bliżynie
2012 2028 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi w Bliżynie
2012 2029 2012-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą w Busku-Zdroju.
2012 2030 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bałtów.
2012 2031 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/179/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
2012 2032 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska.
2012 2033 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia " Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słupia Jędrzejowska na lata 2012-2016".
2012 2034 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r
2012 2035 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/163/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok
2012 2036 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012
2012 2037 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2038 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/ 168 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2039 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 119/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 2040 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 5/I/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok
2012 2041 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 18/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 lutego 2012r.
2012 2042 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 25/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie Nr 5/I/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok.
2012 2043 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr 4/II/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/12 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok
2012 2044 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/55/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 2045 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/89/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2012 2046 2012-07-16 Informacja Informacja nr ADM-0111-128/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2012r. DODATKOWA LISTA
2012 2047 2012-07-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Wójta Gminy Waśniów z dnia 28 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Waśniów za 2011 rok
2012 2048 2012-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 156/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką – Korubą, zwanym dalej „Powierzającym” a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Jarosławem Szymczykiem zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań w zakresie ewidencjonowania grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez jednostki Policji w systemie komputerowym
2012 2049 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/112//2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu
2012 2050 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2051 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/246/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 2052 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2012 2053 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2054 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2055 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2056 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2057 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2058 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2059 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2060 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2061 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2062 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2063 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2064 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2065 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2066 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2067 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2068 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr V/26/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej.
2012 2069 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2070 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr V/32/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/17/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
2012 2071 2012-07-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opatowie III kadencji
2012 2072 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowo- rekreacyjnego
2012 2073 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/36/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 2074 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2075 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2076 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2077 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2078 2012-07-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2011 rok
2012 2079 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
2012 2080 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 2081 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 2082 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2083 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/23/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, i pieczęci Gminy Kluczewsko oraz zasad ich stosowania
2012 2084 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/28/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczewsko oraz zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków
2012 2085 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 2086 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 2087 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 2088 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 2089 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2090 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2091 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 158 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały NR RG – XVIII/130/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie aktu o tworzeniu samorządowej instytucji pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach, oraz uchwalenia jej statutu
2012 2092 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 161 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.
2012 2093 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2094 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2095 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 2096 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2097 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr 133/XXII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 2098 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2099 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 2100 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2101 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2012 2102 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2103 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 2104 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2105 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2106 2012-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2107 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 2108 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2109 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2110 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2111 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2112 2012-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie  przeprowadzonych w dniu 22 lipca 2012 r.
2012 2113 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 2114 2012-07-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2011 rok
2012 2115 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/12 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 2116 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/12 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2012 2117 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 6/III/12 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmian do uchwały Nr 5/I/12 w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2012 rok
2012 2118 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy MOSKORZEW oraz jednostek organizacyjnych Gminy Moskorzew.
2012 2119 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/38/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 2120 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/140/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: Uchylającą uchwałę Nr I/7/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2012 2121 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Tarłowie
2012 2122 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli pedagogów
2012 2123 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/39/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
2012 2124 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/41/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2012 2125 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu
2012 2126 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.
2012 2127 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
2012 2128 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2012 2129 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/192/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2012 2130 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego
2012 2131 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/194/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego
2012 2132 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2012 2133 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2012 2134 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu ostrowieckiego w 2012 roku.
2012 2135 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/250/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój
2012 2136 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/251/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju”.
2012 2137 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XLIII / 236 / 2010 z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Mircu Nr XVIII/98/2012 z dnia 29.02.2012r.
2012 2138 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/29/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2139 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr RG - XXI / 159 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG -IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach”
2012 2140 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"
2012 2141 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2012 roku"
2012 2142 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr VII/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dla przeprowadzenia głosowania w Referendum Gminnym.
2012 2143 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2144 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych
2012 2145 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 2146 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
2012 2147 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2148 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2149 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2150 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/6/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2151 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.
2012 2152 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/15/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2153 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2154 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXV/44/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2155 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XVIII / 128 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2156 2012-07-27 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-26(7)/2012/29/XII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2012r.
2012 2157 2012-07-27 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-27(7)/2012/275/X/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 lipca 2012r.
2012 2158 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2159 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2012 2160 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2161 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 rok.
2012 2162 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2163 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2164 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2165 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 2166 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/191/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej ciąg pieszo-rowerowy.
2012 2167 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/193/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 2168 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 2169 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 2170 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXI/75/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2171 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminy Pawłów
2012 2172 2012-07-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.42.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chybice na terenie gminyPawłów w zakresie: - § 4 ust. 2 pkt 1 uchwały
2012 2173 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/55/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2174 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/115/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2175 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2176 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sędziszowie
2012 2177 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r., w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 2178 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raków.
2012 2179 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/64/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  2011 rok.
2012 2180 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu.
2012 2181 2012-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 30 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Oleśnicy przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2012 r.
2012 2182 2012-07-31 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-6(21)/2012/173/IX/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starachowicach
2012 2183 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 4 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2184 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/41/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody
2012 2185 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr 43/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIV/40/12 Rady Gminy w Nowej Słupi
2012 2186 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr 14/115/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.
2012 2187 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/63/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 października 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Bliżyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 2188 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski
2012 2189 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/229/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2012 2190 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2012 2191 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2012 2192 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
2012 2193 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie.
2012 2194 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów.
2012 2195 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.