Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1027 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII/123/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 1028 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/10/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. o zmianie uchwały NR XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich
2012 1029 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łopuszno lub jej jednostkom podległym
2012 1030 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2012 1031 2012-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2012 Wójta Gminy Krasocin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy lub jej części
2012 1032 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Usuwania Azbestu
2012 1033 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIV/71/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Moskorzew
2012 1034 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIV/74/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za : wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 1035 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania odcinka drogi gminnej nr 327037 T Stobiec - droga państwowa -Wojnowice z 2,250 km - odcinek drogi Stobiec - droga państwowa o dł. 1,488 km.
2012 1036 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIX/6/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.
2012 1037 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Korczyn
2012 1038 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
2012 1039 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 1040 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty
2012 1041 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Obrazów , które w ramach projektów wykonują działania związane z realizacją zadań własnych gminy na obszarze Gminy Obrazów współfinansowanych ze środków UE lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
2012 1042 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/ 136 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XVI / 126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1043 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 74/XVI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 1044 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1045 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 2/XVII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1046 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok.
2012 1047 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/6/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 1048 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Gminy Morawica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 1049 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 1050 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr II/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2012 1051 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
2012 1052 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr VII/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2012 rok
2012 1053 2012-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Buskiego z dnia 15 lutego 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W BUSKU-ZDROJU ZA 2011 ROK
2012 1054 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1055 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 1056 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Pińczów.
2012 1057 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2012 1058 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XII/104/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
2012 1059 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr X/71/2012 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego na 2012r.
2012 1060 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2012 rok
2012 1061 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1062 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 1063 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 1064 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 1065 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XIII/77/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1066 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4130.26.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lutego 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/161/2012r. Rady Gminy Sobków z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie gminy Sobków
2012 1067 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/5/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów.
2012 1068 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.29.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2012r. stwierdza się nieważność załącznika do uchwały Nr XIX/5/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołachi placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów – w części
2012 1069 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.30.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bogoria”
2012 1070 2012-04-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.31.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/116/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Bogoria
2012 1071 2012-04-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-38(5)/2012/6/IXzm/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu miejscowości Jędrzejów
2012 1072 2012-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Kieleckiego.
2012 1073 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 1074 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2012 1075 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 77 / 2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2012 rok
2012 1076 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu.
2012 1077 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 27/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 marca 2012r.
2012 1078 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 marca 2012r.
2012 1079 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII.7.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 1080 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 1081 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1082 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2012
2012 1083 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 1084 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2012 rok.
2012 1085 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1086 2012-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Wójta Gminy Mniów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Mniów.
2012 1087 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jego przebiegu.
2012 1088 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 134 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG – XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
2012 1089 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr RG - XVII / 135 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG -XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Zagrodach
2012 1090 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr IX/6/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik
2012 1091 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Donosy, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.
2012 1092 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/91/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1093 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych.
2012 1094 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1095 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok.
2012 1096 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka w gminie Masłów.
2012 1097 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII / 235 /2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wspomagającego, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2012 1098 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.
2012 1099 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XI/10/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1100 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 1101 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1102 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 1103 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2012 1104 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2012 1105 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok.
2012 1106 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/34/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
2012 1107 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/133/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2012 1108 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/134/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 1109 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łopuszno w Okręgu Wyborczym Nr 4
2012 1110 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.
2012 1111 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr Nr XXXVIII/215/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.02.2009r.
2012 1112 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 1113 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1114 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów.
2012 1115 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja
2012 1116 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie.
2012 1117 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/14/02 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24.06.2002r w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 1118 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 1119 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno "Krajno Drugie".
2012 1120 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na rok 2012 rok
2012 1121 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/81/12 Rady Gminy Secemin z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1122 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV/67/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy MOSKRZEW na 2012 r.
2012 1123 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XV/76/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1124 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 122/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2012 rok
2012 1125 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 2/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1126 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 94/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 1127 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 95/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały
2012 1128 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie, na lata 2011-2014, (z uwzględnieniem perspektywy do 2032r.)"
2012 1129 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/ 100/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 1130 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr IX/2/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2012 rok
2012 1131 2012-04-13 Porozumienie Porozumienie Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 lutego 2012r.
2012 1132 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 1133 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/7/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2012 rok
2012 1134 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIII/12/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 1135 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1136 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1137 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 1138 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1139 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XV/88/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2012.
2012 1140 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
2012 1141 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
2012 1142 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego.
2012 1143 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 131 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy
2012 1144 2012-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1145 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVI/157/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 marca 2012r. sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2012 1146 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Bejscach z dnia 5 marca 2012r. w sprawie udzielenia przez Gminę Bejsce poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie
2012 1147 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1148 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 87/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica
2012 1149 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska w miejscowości Oleśnica  Gmina Oleśnica
2012 1150 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 91/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
2012 1151 2012-04-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-23(3)/2012/13859/IIzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia pierwszej zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim
2012 1152 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIII/112/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnej stawki oplaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomosci za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 1153 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 1154 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/185/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic
2012 1155 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/187/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic
2012 1156 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 1157 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIII/88/2011r Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r dot: stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2012 1158 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na rok 2012.
2012 1159 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1160 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/123/2012 r., z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 1161 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 5 marca 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków Gminy na rok 2012
2012 1162 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/12 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej
2012 1163 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy Brody z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwalą NrVII/38/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
2012 1164 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatowiec
2012 1165 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1166 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwaniska oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 1167 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1168 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1169 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Micigózd
2012 1170 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie
2012 1171 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekoszów
2012 1172 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piekoszów na lata 2012-2015"
2012 1173 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Piekoszów i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 1174 2012-04-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-10(9)/2012/351/X/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 kwietnia 2012r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Miasta i Gminy Końskie zwanych dalej Przedsiębiorstwem energetycznym prowadzących działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W KOŃSKICH
2012 1175 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 1176 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/147/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 1177 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 1178 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza
2012 1179 2012-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 24 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na terenie powiatu sandomierskiego za 2011 rok.
2012 1180 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Górno z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1181 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Górno z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Górno.
2012 1182 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Sadowie
2012 1183 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/15/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 1184 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 1185 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/ 102/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/ 80/ 2004 Rady Gminy Szydłów dnia 29 lutego 2004 roku w sprawie zarządzania poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1186 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki zmienionej Uchwałą Nr XLVII/309/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2010 roku
2012 1187 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w Powiecie Ostrowieckim za rok 2011.
2012 1188 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/309/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie rozszerzenia działalności Świetokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach poprzez utworzenie Poradni Immunologii
2012 1189 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/313/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1190 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/314/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 1191 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 1192 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/145/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1193 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 4/12 RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2011 roku.
2012 1194 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 101 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2012 1195 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 102 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/66/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Tumlin Wykień.
2012 1196 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 103 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2012 1197 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 104 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2012 1198 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV / 105 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2012 1199 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Wąchock.
2012 1200 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/84/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1201 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2012 1202 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg pozostających w zarządzie Gminy Wąchock
2012 1203 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 1204 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 1205 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1206 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Masłów na lata 2012-2015
2012 1207 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 1208 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/98/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z 29 grudnia 2011r.
2012 1209 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/246/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r.
2012 1210 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych niektórych dróg dojazdowych na terenie Gminy Kije oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 1211 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 1212 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2012 1213 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1214 2012-04-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 531/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 października 2011r.
2012 1215 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 1216 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 1217 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr NrXIX/110/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Tarłów.
2012 1218 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/320/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012roku
2012 1219 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2012 1220 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 1221 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczyce w 2012 r.
2012 1222 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/97/11 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2012 1223 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/11 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2012 1224 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 1225 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1226 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/163/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja
2012 1227 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2012 1228 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 1229 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: utworzenia targowiska gminnego w Obrazowie oraz regulaminu targowiska.
2012 1230 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 1231 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Łagów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 1232 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/496/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 1233 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/499/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Kielce.
2012 1234 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/500/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kielce.
2012 1235 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1236 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/9/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia pragramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Kluczewsko
2012 1237 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1238 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/25/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 r.
2012 1239 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 31/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 kwietnia 2012r.
2012 1240 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 1241 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/64/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1242 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Raków z dnia 20 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1243 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr I/2/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2012
2012 1244 2012-04-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 822/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r.
2012 1245 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2012 1246 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 1247 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 1248 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1249 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/69/2004 Rady Powiatu w Pińczowie dotyczącej wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2012 1250 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1251 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 1252 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/15/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 1253 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1254 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 1255 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kije oraz jej jednostkom organizacyjnym
2012 1256 2012-04-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-5(9)/2012/726/XI /BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2012r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Włoszczowie.
2012 1257 2012-04-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-15(7)/2012/306/X/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2012r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" z siedzibą w Busku Zdroju.
2012 1258 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/28/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 01.03.2011r.w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr VII/40/2011z dnia 01.04.2011r i uchwałą Nr XII/82/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r.
2012 1259 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w Okręgu Wyborczym Nr 9.
2012 1260 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Gminy Morawica z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach
2012 1261 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX/ 90/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
2012 1262 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XX/ 91/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
2012 1263 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII /126/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1264 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII / 127 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1265 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII / 137 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprostowania treści uchwał Nr XVII/126/2012 i Nr XVII/127/2012 z dnia 06 marca 2012 roku
2012 1266 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/12 Wójta Gminy Kije z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Kije 2011 rok
2012 1267 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kunowie przy ul. Laski.
2012 1268 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXi/146/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw, zarządzanych przez Gminę Kunów.
2012 1269 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/147/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2012 1270 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 1271 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/14/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 1272 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 1273 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 1274 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 1275 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 1276 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/40/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1277 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr III/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 1278 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr III/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2012r.”.
2012 1279 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 1280 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec
2012 1281 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką kaucyjną nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec
2012 1282 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 1283 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr X/73/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 1284 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 1285 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2012r. w sparwie zmian budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok.
2012 1286 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 1287 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 1288 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.
2012 1289 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1290 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 1291 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko - Zdrój
2012 1292 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/193/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 1293 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/195/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2012 1294 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2012 1295 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/200/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 1296 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2012 1297 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 1298 2012-04-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012r.