Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 680 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stopnicy w Okręgu Wyborczym Nr 4.
2012 681 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XX/118/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2012 rok
2012 682 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 138/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk
2012 683 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2012 rok
2012 684 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2012 rok.
2012 685 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI / 83 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2012 686 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI / 85 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 687 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 688 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2012 689 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XVI/106/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2011.
2012 690 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2012 691 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/84/84 Gminnej Rady Narodowej w Strawczynie z dnia 22 marca 1984 r. w sprawie wprowadzenia ulic w sołectwie Strawczyn
2012 692 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1077
2012 693 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Promnik przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 1078
2012 694 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 255/2
2012 695 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczyn przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerem działki 540
2012 696 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Strawczynek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Chełmce oznaczonej numerem działki 1419/1
2012 697 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 579
2012 698 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 699 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/74/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 700 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 701 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 133/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w obrębie wsi Skiby na obszarze gminy Chęciny.
2012 702 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 171/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 133/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w obrębie wsi Skiby na obszarze gminy Chęciny
2012 703 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 159/XX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 704 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2012 705 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2012 rok
2012 706 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/5/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej
2012 707 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 708 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 709 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 710 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 711 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2012 rok.
2012 712 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 120/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 713 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr X/79/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
2012 714 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2012.
2012 715 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/130/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 716 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 717 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 151/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 453/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny.
2012 718 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2012 719 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 720 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Starachowickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie:ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2012 rok.
2012 721 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2012 722 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 723 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XX/131/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 724 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XX/133/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 725 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XX/135/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 726 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/11 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statusu dróg wewnętrznych na drogę gminną (oraz ustalenia jej przebiegu)
2012 727 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/106/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 728 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 1/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r.
2012 729 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań.
2012 730 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 2/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r.
2012 731 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr 5/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r.
2012 732 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/ 118 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 733 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 734 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 735 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XXII/3/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych  z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2012 736 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr X/102/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym.
2012 737 2012-03-07 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.0711.1.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  Zawarte w Opatowie, pomiędzy  1)Starostą Opatowskim – Bogusławem Włodarczykiem – zwanym dalej „Starostą” a  2)Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski – zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 738 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 739 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2012 rok
2012 740 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2012 rok.
2012 741 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.7.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/86/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kije oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2012 742 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 743 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I.4130.8.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/91/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w części określonej w §3 ust.3.
2012 744 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/92/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych gminnych niektórych dróg dojazdowych na terenie Gminy Kije oraz ustalenia ich przebiegu
2012 745 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 746 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.15.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/120/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w części określonej w §3 ust.2 i §4 ust.3 załącznika Nr 1 do uchwały.
2012 747 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składnikow wynagrodzenia
2012 748 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.16.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/82/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w części dotyczącej § 7 ust. 2, § 8 ust. 6, § 11 ust.4- 7 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kije stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
2012 749 2012-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.18.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/119/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 750 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/120/11 Rady miejskiej w Kunowie z dnia 24.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2012 751 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/128/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kunowie Nr XVIII/124/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach i ulgach podatkowych
2012 752 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/129/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 753 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/ 89 /2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 754 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 755 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko Kościelne.
2012 756 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”
2012 757 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 758 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/463/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 20 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 759 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy w Górnie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok
2012 760 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy w Górnie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2012.
2012 761 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/122/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
2012 762 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/129/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 763 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2012 764 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI / 126 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 765 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/58/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2012 rok
2012 766 2012-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z dnia 26 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
2012 767 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 768 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania.
2012 769 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr NR XIII/66/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2012 770 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 771 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI.2.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 772 2012-03-08 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2011r. zawarte w dniu 31 grudnia 2011 roku w Kielcach pomiędzy: Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką – Korubą zwaną dalej „Wojewodą Świętokrzyskim” a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach reprezentowanym przez Panią Martę Solnicę pełniącą obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach
2012 773 2012-03-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 czerwca 2009 roku w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa świętokrzyskiego
2012 774 2012-03-08 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 czerwca 2009 roku w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa świętokrzyskiego
2012 775 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 776 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 777 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej
2012 778 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół.
2012 779 2012-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Skarżyskiego za 2011 rok
2012 780 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 128 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok
2012 781 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr RG - XVI / 133 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 782 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 11/84/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.
2012 783 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów.
2012 784 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2012 rok.
2012 785 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania.
2012 786 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2012 rok
2012 787 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/93/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.
2012 788 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2012 789 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu zasad przyznawania dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław
2012 790 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław
2012 791 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 rok.
2012 792 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XXII/5/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 793 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Gminy Raków z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2012 rok
2012 794 2012-03-09 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój.
2012 795 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XII/63/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2012 rok
2012 796 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 797 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 798 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 1/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Suchedniów - "Gazociąg II".
2012 799 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 4/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. .w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Suchedniów
2012 800 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2012 rok
2012 801 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 9/I/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 802 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 10.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2012 803 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 804 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 Nr V/19/2011
2012 805 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych.
2012 806 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 807 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/66/11 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 808 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 809 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 810 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok
2012 811 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadowiu.
2012 812 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr X/99/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Działoszyce oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych.
2012 813 2012-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Sędziszowa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Sędziszów
2012 814 2012-03-12 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Gminy Kielce
2012 815 2012-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.
2012 816 2012-03-12 Informacja Informacja nr 1.2012 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 24 lutego 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Zagnańsk, za I i II półrocze 2011 roku
2012 817 2012-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Miasta Starachowice za rok 2011.
2012 818 2012-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 rok położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 819 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 96/X/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 820 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Bodzentyn
2012 821 2012-03-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-49(9)/2011/2012/189/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2012r.
2012 822 2012-03-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2012r.
2012 823 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok.
2012 824 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 825 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2012 rok
2012 826 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr L/416/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.
2012 827 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok.
2012 828 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
2012 829 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/142/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 marca 2009r
2012 830 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 831 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2012 832 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/122/11 z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
2012 833 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr I/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 834 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr I/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Starachowice w realizacji zadania publicznego: utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
2012 835 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 836 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 6/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2012r.
2012 837 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2012.
2012 838 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Brody miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 839 2012-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Koneckiego z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Koneckim.
2012 840 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Starosty Starachowickiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Rodzinnych Domach Dziecka i Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Starachowickiego na 2012 rok.
2012 841 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Starosty Skarżyskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2012 roku
2012 842 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.2.2012 Starosty Ostrowieckiego z dnia 25 stycznia 2012r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25. 01.2012 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2012 843 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/2/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok
2012 844 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII /150 /2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 845 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2012 846 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2012 rok
2012 847 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2012 rok
2012 848 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 849 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w Okręgu Wyborczym Nr 7.
2012 850 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/139/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2012 851 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XIII/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 852 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. Nr XIII/127/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2012r.
2012 853 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 82/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 71/XV/11
2012 854 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr Nr 83/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 72/XV/11
2012 855 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 84/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 74/XV/11
2012 856 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 85/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/XV/11
2012 857 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2012 858 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2012 Rady Gminy Gowarczów z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2012 rok
2012 859 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/138/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok
2012 860 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 80/XVI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 861 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 862 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/119/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 - 2015
2012 863 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/6/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 864 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/11/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 865 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2012 rok
2012 866 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica
2012 867 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 868 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2012 rok
2012 869 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/321/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piekoszów
2012 870 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie
2012 871 2012-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2012 872 2012-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec – Zdrój za rok 2011
2012 873 2012-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 13 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2012 874 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV / 123 / 2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 875 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XIV/128/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2012 876 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/300/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gowarczów
2012 877 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/301/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Działoszyce
2012 878 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/302/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Korczyn
2012 879 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/303/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opatów
2012 880 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/304/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skarżysko – Kamienna
2012 881 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/2/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pierzchnica na 2012 rok
2012 882 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2012 883 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVII /101 / 11 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
2012 884 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/137/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 885 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/453/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia ulicy położonej na terenie miasta Kielce do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu
2012 886 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/2/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2012 roku
2012 887 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/6/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu koneckiego w 2012 roku.
2012 888 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr I/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie:zasad udzielania pomocy społecznej w zakresie obowiązkowych zadań własnych gminy związanych z pokrywaniem kosztów pogrzebu
2012 889 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowej
2012 890 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2012 rok
2012 891 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/ 89/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 892 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/78/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2012 rok.
2012 893 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/80/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Dwikozy.
2012 894 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Dwikozy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 895 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr X/4/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2012 rok
2012 896 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Solec – Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2012 897 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 898 2012-03-21 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-3(9)/2012/5631/VI/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 marca 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ELPOTERM Sp. z o.o.z siedzibą w Połańcu
2012 899 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy O p a t ó w
2012 900 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/86/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2012 901 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2012 902 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 7/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 903 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 8/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/93/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
2012 904 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 9/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/83/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i lata następne
2012 905 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr 10/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/85/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 28 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 2020.
2012 906 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/1/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 rok
2012 907 2012-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Koneckiego z dnia 27 stycznia 2012r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 908 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/86/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2012 909 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/92/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach
2012 910 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2012 rok
2012 911 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/1/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2012 rok
2012 912 2012-03-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 582/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 3 listopada 2011r.
2012 913 2012-03-22 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Jędrzejowa z dnia 21 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze GMINY JĘDRZEJÓW
2012 914 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy Łagów z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2012 rok
2012 915 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 916 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2012 917 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 6/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk
2012 918 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 18/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 6.1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie Gminy Zagnańsk
2012 919 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 19/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 8 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie Gminy Zagnańsk
2012 920 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 25/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku (zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk Nr 46/2005 z dnia 24.08.2005r., Nr 92/2008 z dnia 26.08.2008r., Nr 34/2009 z dnia 27.04.2009r., Nr 72/2009 z dnia 27.08.2009r.)
2012 921 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/276/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok
2012 922 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/306/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 923 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/307/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 924 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVI/308/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 925 2012-03-23 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Wójta Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011rok położonych na obszarze gminy Łagów
2012 926 2012-03-23 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2012 927 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Lipie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej wchodzącej w skład Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.
2012 928 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII / 170 / 2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 929 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII / 171 /2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 930 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stąporków przyjętego Uchwałą Nr XLV /292/2009 r. Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r.
2012 931 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/9/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2012 rok
2012 932 2012-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/14/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego.
2012 933 2012-03-26 Aneks Aneks Wójta Gminy Górno z dnia 1 sierpnia 2007r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Gminą Bieliny reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Kopacza  w dniu 12.12.2011
2012 934 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok
2012 935 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
2012 936 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 937 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIV/162/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2012 938 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 19/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2012 – 2020.
2012 939 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 20/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XIX/93/12 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 stycznia 2011 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.
2012 940 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 21/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 941 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 22/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/1/2012 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 rok.
2012 942 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 23/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr 123/XVI/2012 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2012 rok
2012 943 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr 24/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/122/2012 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 lutego 2012 roku, dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2012 – 2025.
2012 944 2012-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
2012 945 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVI/299/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 753.
2012 946 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015”.
2012 947 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 948 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Mominie i Sarniej Zwoli oraz zmianie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2012 949 2012-03-26 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III /13/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13.12.2006r w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów
2012 950 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 93 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie Zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra
2012 951 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 97 /12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2012 952 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 953 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 954 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2012 rok
2012 955 2012-03-27 Aneks Aneks Wójta Gminy Górno z dnia 15 lutego 2008r. zawarty pomiędzy Gminą Górno reprezentowaną przez Wójta Gminy Przemysława Łysaka, a Miastem i Gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Burmistrza Stanisława Marka Kraka.  w dniu 12.12.2011
2012 956 2012-03-27 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok
2012 957 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 958 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
2012 959 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2012 960 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 961 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2012 962 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 963 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 964 2012-03-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011
2012 965 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 13/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Sadowie Nr XIII/83/11 dotyczącej zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2012 966 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 173/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 967 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 175/XXII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 968 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 15/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2012r.
2012 969 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr 16/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lutego 2012r.
2012 970 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/133/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetowych na 2012 rok
2012 971 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/481/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 9 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 972 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/493/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.8 – STOKOWA – BRUSZNIA – GRABINA” na obszarze Miasta Kielce
2012 973 2012-03-28 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Pierzchnicy z dnia 26 marca 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Pierzchnica przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 25 marca 2012 r.
2012 974 2012-03-28 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Pierzchnicy z dnia 26 marca 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Pierzchnica przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 25 marca 2012 r.
2012 975 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 976 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 164/XXI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2012 rok
2012 977 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/03 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 3 września 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Bliżyn
2012 978 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 979 2012-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Pińczowie za rok 2010 z dnia 9 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Pińczowie za rok 2011
2012 980 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr I/1/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 981 2012-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2011
2012 982 2012-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
2012 983 2012-03-28 Informacja Informacja nr 1/12 Starosty Włoszczowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Bukowa, Chotów, Jakubów, Karolinów, Kozia Wieś , Kuzki Belina, Oleszno gm. Krasocin, powiat włoszczowski
2012 984 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/178/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2012 985 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XV/179/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
2012 986 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/89/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 987 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu powiatu pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia korzystania ze środowiska.
2012 988 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/65/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 989 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/68/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy.
2012 990 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyce na lata 2012 - 2016.
2012 991 2012-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2012 r.
2012 992 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 993 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 994 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 995 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 996 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 997 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2012 998 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2012 rok
2012 999 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/105/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2012 rok
2012 1000 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Lipnik.
2012 1001 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII / 84 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 1002 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr I/3/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDZICA” z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2012 rok.
2012 1003 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2012 rok
2012 1004 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/ 119 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pawłów na lata 2012 – 2016
2012 1005 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/ 120 / 11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłów
2012 1006 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIII/ 121 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2012 1007 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów.
2012 1008 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/81/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.
2012 1009 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/82/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012-2015.
2012 1010 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIX/83/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”.
2012 1011 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 1012 2012-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2012 Starosty Kazimierskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków do tworzonej przy Staroście Kazimierskim Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 1013 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określającej wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 1014 2012-03-30 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy
2012 1015 2012-03-30 Informacja Informacja nr RG.VIII.7146.6.2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Opatów
2012 1016 2012-03-30 Informacja Informacja nr ADM-0111-80/12 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 29 marca 2012r. DODATKOWA LISTA
2012 1017 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr 26/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Samborcu Nr XIX/93/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2012 rok.
2012 1018 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 1019 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 1020 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1021 2012-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 14 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011r.  położonych na obszarze Gminy Daleszyce
2012 1022 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/174/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 1023 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 1024 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Staszów.
2012 1025 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/186/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmian nazw ulic
2012 1026 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/189/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok