Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 402 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2012 403 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 404 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/124/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011.
2012 405 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 406 2012-02-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów w części określonej w § 1 pkt 1-3
2012 407 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2012 r.
2012 408 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.
2012 409 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 410 2012-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r.
2012 411 2012-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 2.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku
2012 413 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/437/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2012 414 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/443/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
2012 415 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37
2012 416 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
2012 417 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2012 418 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2012 419 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2012 420 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
2012 421 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza
2012 422 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
2012 423 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.
2012 424 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011
2012 425 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2012 426 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/58/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011r.
2012 427 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/59/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 428 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 84/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XV/125/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok
2012 429 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 85/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XV/126/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011- 2024
2012 430 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 86/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/124/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania
2012 431 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 154 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2012 432 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 155 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2012 433 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI / 156 /2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2012 434 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 435 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 412 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/436/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2012 436 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2012 437 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 438 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budzetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2012 439 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika
2012 440 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska gminnego w Stąporkowie oraz regulaminu targowiska.
2012 441 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 442 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 443 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 444 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 445 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok
2012 446 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 447 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 448 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2011 rok.
2012 449 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2012.
2012 450 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2012.
2012 451 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Kieleckiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2012r.
2012 452 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2012 roku
2012 453 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" w Skarżysku-Kamiennej w 2012 roku.
2012 454 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym
2012 455 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004r.
2012 456 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Starosty Sandomierskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
2012 457 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego
2012 458 2012-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego
2012 459 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2012 460 2012-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2012 roku.
2012 461 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2012 462 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie.
2012 463 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 464 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Pińczów
2012 465 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 466 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
2012 467 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Stąporków
2012 468 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/151/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 469 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/275/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik.
2012 470 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn
2012 471 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Moskorzew
2012 472 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2012 473 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII / 107 / 2011 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 6 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie
2012 474 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na 2012 rok”.
2012 475 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
2012 476 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn.
2012 477 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad korzystania z przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokość opłat z tego tytułu.
2012 478 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Słupia Jędrzejowska
2012 479 2012-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku
2012 480 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2012 481 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2012 482 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawieustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2012 483 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starachowickiego.
2012 484 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Mirzec
2012 485 2012-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 587/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2011r.
2012 486 2012-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 588/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2011r.
2012 487 2012-02-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 589/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2011r.
2012 488 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 489 2012-02-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Pierzchnica i Wójta Gminy Pierzchnica przed upływem kadencji
2012 490 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2012 491 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 492 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2012 493 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2012 494 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 11/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r.
2012 495 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2012 496 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/157/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego
2012 497 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 498 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 499 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 87/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr XV/125/2011 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok
2012 500 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2012 501 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego lodowiska „Biały Orlik” w Końskich przy ul. Południowej
2012 502 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2012 503 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV / 119 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2012 504 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/123/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 505 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/ 124 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2012 506 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr RG-XV / 124 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2011
2012 507 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr RG–XV / 126 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011
2012 508 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Michałów
2012 509 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,, Programu Opieki nad Zabytkami gminy Bałtów na lata 2011-2015”
2012 510 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 511 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2012 512 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 513 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr Nr XII /80/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.
2012 514 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżtu gminy na 2011 rok
2012 515 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 516 2012-02-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-45(14)/2011/2012/306/X/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Komunalny Związek Ciepłownictwa „PONIDZIE” z siedzibą w Busku Zdroju, ul. Kilińskiego 41
2012 517 2012-02-13 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-46(9)/2011/2012/1249/XI-2249/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Kielce z siedzibą w Kielcach, ul. Hubalczyków 30
2012 518 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2012 519 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 520 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIV/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice
2012 521 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XV/74/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 522 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII/ 80/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szydłów
2012 523 2012-02-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2012r. stwierdzam nieważność Części uchwały Nr XIV/12/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orłowo Wschód” w obrębie jednostki A2 Orłowo na obszarze miasta Starachowice wzakresie terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 5KDW, 6KDW, 7KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, tj.: 1. § 2 ust. 3 pkt 14, § 9 pkt 3, § 15 ust. 1 pkt 4 oraz § 37 ust. 1 i ust. 2 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-12 KDW. 2. § 24 ust. 5 pkt 10 uchwały w części odnoszącej się do terenów 5-10 KDW. 3. § 24 ust. 5 pkt 11 uchwały w zakresie słów: „oraz poprzez układ istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych 11-12 KDW”. 4. § 37 ust. 2 pkt 5 uchwały. 5. Rysunku planu (załącznik Nr 1 do uchwały określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu) w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW. 6. Rysunku planu (załącznik Nr 2 do uchwały określający zasady uzbrojenia technicznego terenu)w zakresie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbolami: 5-12 KDW.
2012 524 2012-02-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.5.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/80/11 Rady Gminy Baćkowice z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
2012 525 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/99/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 526 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr 89/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Smyków
2012 527 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/278/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 528 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/279/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 529 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/280/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2012 530 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/282/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"
2012 531 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/283/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Końskie
2012 532 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/284/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chęciny
2012 533 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/285/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piekoszów
2012 534 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/286/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pawłów
2012 535 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/287/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wodzisław
2012 536 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/288/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Koprzywnica
2012 537 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/289/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów
2012 538 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/144/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Połańcu.
2012 539 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 540 2012-02-14 Aneks Aneks nr 1/2012 Starosty Buskiego z dnia 5 stycznia 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 05 lipca 1999 r. pomiędzy Starostą Buskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik w Chmielniku w sprawie powierzenia przez Starostę Buskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chmielnik spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Buskiego.
2012 541 2012-02-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Staszowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej
2012 542 2012-02-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Staszowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej
2012 543 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XXI/99/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 544 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/188/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 545 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 546 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 547 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2012 548 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/169/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2011.
2012 549 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2012 550 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2012 551 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2011.
2012 552 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 553 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 554 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Starosty Kieleckiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.
2012 555 2012-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2012 Starosty Pińczowskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2012 roku
2012 556 2012-02-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.1.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 76/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska w miejscowości Oleśnica Gmina Oleśnica.
2012 557 2012-02-16 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Tarłowie z dnia 13 lutego 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Tarłów przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2012 r.
2012 558 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011 rok
2012 559 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII / 82 /2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r
2012 560 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa.
2012 561 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 562 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 563 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 564 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określania zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Baćkowice lub jednostkom jej podległym.
2012 565 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/ 86/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2012 566 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2012 567 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 568 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2012 r. ze środków budżetowych 2011 r.
2012 569 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2012 570 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII / 89 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/69/11 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra Samorządowych Przedszkolach.
2012 571 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 68. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 572 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 71. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 573 2012-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 75. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 574 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/125/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2012 575 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
2012 576 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 577 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/194/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 578 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 579 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/196/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 580 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/197/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 581 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/199/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 582 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 583 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 584 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 14/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2012r.
2012 585 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/57/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 586 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012
2012 587 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011rok
2012 588 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/120/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2012 589 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XX/121/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2012 590 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXII/136/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/212/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce.
2012 591 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2012 592 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
2012 593 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2012 594 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2012 595 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 12/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r.
2012 596 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 597 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2012 598 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/82/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2012 599 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/86/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2012-2016
2012 600 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
2012 601 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r.
2012 602 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r.
2012 603 2012-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/12 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie.
2012 604 2012-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/12 Starosty Włoszczowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
2012 605 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2012 606 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 607 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 608 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 609 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 610 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/70 /2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Oksa
2012 611 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 612 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 613 2012-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 537/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 września 2011r.
2012 614 2012-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 538/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 września 2011r.
2012 615 2012-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 590/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 listopada 2011r.
2012 616 2012-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 617 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Nowym Korczynie Nr V/23/2011 z dnia 24 stycznia 2011r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
2012 618 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.
2012 619 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
2012 620 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2012 621 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Michałów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Michałów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
2012 622 2012-02-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OR.I.120.4.1.2012 Starosty Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2012r.
2012 623 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2012 rok
2012 624 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/82/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Bieliny oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
2012 625 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie
2012 626 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie
2012 627 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr Nr XI/80/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije
2012 628 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kije.
2012 629 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 630 2012-02-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2012r.
2012 631 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2012 rok
2012 632 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2012 rok.
2012 633 2012-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 20 lutego 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Obrazowie przeprowadzonych w dniu 19 lutego 2012 r.
2012 634 2012-02-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2012 635 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXII/141/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 636 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012
2012 637 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2012 rok
2012 638 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 93/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2012 rok
2012 639 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok
2012 640 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/159/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 641 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/128/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 642 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIII/156/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 rok
2012 643 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
2012 644 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 645 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 646 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XV/125/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku
2012 647 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2012 rok
2012 648 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2012 rok
2012 649 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.
2012 650 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Solec-Zdrój na lata 2012 – 2016”
2012 651 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 652 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV / 120 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku zlokalizowanej w Malicach Kościelnych oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku w części dotyczącej działalności i lokalizacji filii w Malicach Kościelnych.
2012 653 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
2012 654 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2012 rok
2012 655 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2012 rok
2012 656 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzechów
2012 657 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice
2012 658 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVII/144/11 Rada Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie Gminy Morawica
2012 659 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2012 rok
2012 660 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/97/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2012 rok
2012 661 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok
2012 662 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XIII/115/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2012 rok
2012 663 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/207/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 664 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 665 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na 2012 rok
2012 666 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2011r. w sparwie uchwalenia budżetu Gminy Wiślica na 2012 rok
2012 667 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletu publicznego.
2012 668 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wiślica spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
2012 669 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/151/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2012 670 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2012 rok
2012 671 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok
2012 672 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIX/ 88/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 673 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVI/128/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 674 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr I/1/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach na rok 2012.
2012 675 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XIII / 90 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2012 676 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2012 rok
2012 677 2012-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 678 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2012 679 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok