Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 3328 2012-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 listopada 2012r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie w okręgu wyborczym nr 1, zarządzonych na dzień 13 stycznia 2013 r.
2012 3329 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV / 187 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3330 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 188 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 3331 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXv / 189 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/206/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny
2012 3332 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXV / 190 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 3333 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr RG - XXv / 192 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr RG-XIII/86/07 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3334 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3335 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3336 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku
2012 3337 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/138/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 3338 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3339 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku na obszarze gminy w 2013 roku
2012 3340 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2012 3341 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/54/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2012 3342 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/59/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3343 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3344 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/53/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2012 3345 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 107/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod nazwą: „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny, Gmina Zagnańsk”
2012 3346 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy w Kunowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3347 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XIII/65/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3348 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr X/51/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3349 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3350 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3351 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.
2012 3352 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/72/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce
2012 3353 2012-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.77.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXII/72/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków na terenie gminy Daleszyce
2012 3354 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 3355 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3356 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3357 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 3358 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3359 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2012 3360 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3361 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3362 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecxie gminy na 2012 rok
2012 3363 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3364 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/94/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Moskorzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3365 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Korczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3366 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łączna na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
2012 3367 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2012 3368 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Jędrzejów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3369 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/223/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sobków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3370 2012-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Sobków na okręgi wyborcze.
2012 3371 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 111/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3372 2012-12-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze.
2012 3373 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B3-Centrum Manhatan w obrębie ulic: Staszica, Kopalnianej i Al. Armii Krajowej
2012 3374 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr X/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E4 – „Nowowiejska 1”  na obszarze miasta Starachowice.
2012 3375 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3376 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i logopedy, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bałtów.
2012 3377 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bałtów.
2012 3378 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3379 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie
2012 3380 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXII/141 /2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w 2013 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2012 3381 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r.w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 3382 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 100/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2012 3383 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 101/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2012 3384 2012-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.75.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 101/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2012 3385 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 3386 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/67/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3387 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XIX/70/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3388 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/53/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2012 3389 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/54/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3390 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3391 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/108/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2012 3392 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3393 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości , leśny, rolny jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3394 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji na podatek od nieruchomości, rolnego, leśnego
2012 3395 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Opatów.
2012 3396 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3397 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 3398 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3399 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3400 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3401 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3402 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/235/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2013 rok
2012 3403 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 171/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3404 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 172/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3405 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3406 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/86/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 3407 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3408 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2012 3409 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2012 3410 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3411 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego
2012 3412 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3413 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuczępy
2012 3414 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości
2012 3415 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3416 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3417 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII /99/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku.
2012 3418 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2012 3419 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku na terenie Gminy Wilczyce
2012 3420 2012-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.108.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012 roku w sprawie Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Dzieci i Młodzieży Gminy Słupia (Jędrzejowska), uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska).
2012 3421 2012-12-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.76.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/186/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów dla części wsi: Pawłowice, Łowinia, Sosnowiec, Wojciechowice.
2012 3422 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2012 3423 2012-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie dofinansowania w 2012 roku systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji ze środków samorządu terytorialnego  zawarte w dniu 03.08.2012 roku Pomiędzy: Gminą Zagnańsk, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zagnańsk - Szczepana Skorupskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Roberta Szechnickiego a Komendą Miejską Policji w Kielcach, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach - mł. insp. Roberta Szydło Porozumienie akceptowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, reprezentowaną przez Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach - insp. Waldemara Wódkowskiego
2012 3424 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 3425 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2012 3426 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 3427 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej.
2012 3428 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień od tej opłaty
2012 3429 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3430 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3431 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 3432 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XXXIX/289/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3433 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
2012 3434 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 3435 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3436 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3437 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3438 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3439 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska .
2012 3440 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3441 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2012 3442 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3443 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3444 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 3445 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 3446 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2012 3447 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3448 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2012 3449 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3450 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 3451 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2012 3452 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3453 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17/144/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok .
2012 3454 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17/145/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3455 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 17/146/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3456 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2012 3457 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2012 3458 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3459 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3460 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku stanowiących podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2013.
2012 3461 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2013.
2012 3462 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomosci
2012 3463 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3464 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/ 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Łoniów.
2012 3465 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów.
2012 3466 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3467 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3468 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3469 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3470 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3471 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2012 3472 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII /218 /12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3473 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII / 219 /12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3474 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII / 220 /12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3475 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2012 3476 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny
2012 3477 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/12 Rady Gminy Morawica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego
2012 3478 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/178/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3479 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3480 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3481 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3482 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3483 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3484 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3485 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bliżyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3486 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/207/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.
2012 3487 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych.
2012 3488 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 158/XXV/2012 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica.
2012 3489 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatowiec niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2012 3490 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów
2012 3491 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 3492 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 222/XXIX/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3493 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 3494 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury w Tuczępach
2012 3495 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2012r. sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku
2012 3496 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Bałtów oraz zasad ich stosowania
2012 3497 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/640/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3498 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku
2012 3499 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2013 rok.
2012 3500 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
2012 3501 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 3502 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2013 rok.
2012 3503 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.
2012 3504 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3505 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2012 3506 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/255/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2013 ROK
2012 3507 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2012 3508 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3509 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3510 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3511 2012-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowie w okręgu wyborczym nr 4.
2012 3512 2012-12-07 Informacja Informacja nr OKA-4210-66(6)/2012/1528/X/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 grudnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-66(5)/2012/1528/X/CW
2012 3513 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 134 / 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3514 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 135/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3515 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 136/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2012 3516 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 138/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/ 76/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3517 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 3518 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2013 rok
2012 3519 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3520 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2013 rok
2012 3521 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3522 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3523 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3524 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 3525 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej.
2012 3526 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3527 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2012 3528 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 3529 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posieadania psów
2012 3530 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3531 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji deklaracji podatkowych
2012 3532 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę własną Nr XV/108/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3533 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
2012 3534 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3535 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3536 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3537 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXi/169/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3538 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3539 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3540 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3541 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3542 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3543 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok
2012 3544 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wysokości kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska w 2013r
2012 3545 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3546 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3547 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3548 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013
2012 3549 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3550 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3551 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3552 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 3553 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3554 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3555 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3556 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok.
2012 3557 2012-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej zasad poboru, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2012 3558 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/257/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stąporkowie, i nadanie jej statutu
2012 3559 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3560 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3561 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 3562 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Wiślica
2012 3563 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/10 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3564 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3565 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/118/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013rok.
2012 3566 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3567 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3568 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2012 3569 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasentów.
2012 3570 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3571 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2017
2012 3572 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 3573 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bogoria na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3574 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom”
2012 3575 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/61/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
2012 3576 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3577 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2012 3578 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3579 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013
2012 3580 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3581 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3582 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec
2012 3583 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/61/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3584 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/62/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2012 3585 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/73/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013r.
2012 3586 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/74/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2013r.
2012 3587 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/75/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3588 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr 53/XXV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3589 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3590 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 3591 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2013 i zwolnień w tym podatku
2012 3592 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3593 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2012 3594 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3595 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3596 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3597 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej na rok 2013
2012 3598 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 3599 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 3600 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od środków transportowych w 2013 roku
2012 3601 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2013 roku
2012 3602 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2012 3603 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Raków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3604 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3605 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/65/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stopnica.
2012 3606 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/68/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2012 roku
2012 3607 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3608 2012-12-11 Postanowienie Postanowienie nr 1/ 2012 Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej podczas wprowadzania Uchwały Nr XXXI/ 138/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/ 76/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych do Edytora Aktów Prawnych XML
2012 3609 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 października 2012r. w sprawie uzupełnienia Statutu Gminy Górno.
2012 3610 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2012.
2012 3611 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/281/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3612 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/282/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Staszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3613 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Staszów
2012 3614 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Opatowie.
2012 3615 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3616 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3617 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/ 135 / 2012 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Łoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3618 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 3619 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Iwaniska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
2012 3620 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2012r. zmieniająca Statut Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi nadany uchwałą Nr XVII/116/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi
2012 3621 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 66.XII.2011 Rady Miejskiej Suchedniowa z dnia 21 grudnia 2011 r. dot. wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2012 3622 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchedniów na lata 2012-2016” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 3623 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI / 198 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lipnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych każdym okręgu wyborczym.
2012 3624 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVI / 199 /2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Lipnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3625 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/83/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 3626 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3627 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 171 /2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Ożarów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2012 3628 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/226/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
2012 3629 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XX/229/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli
2012 3630 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXI/218/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2012 3631 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/219/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2012 3632 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w Planie finansowym środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2012 3633 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Michałów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3634 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3635 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Chmielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3636 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 3637 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/114/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3638 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprwie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3639 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/49/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Ruda Maleniecka.
2012 3640 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr X/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach
2012 3641 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr X/10/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice.
2012 3642 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminy Radków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3643 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/295/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2013
2012 3644 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/296/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3645 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/297/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3646 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/298/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3647 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 3648 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/216/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2012 3649 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/217/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
2012 3650 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
2012 3651 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXII/233/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2012 3652 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 3653 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 3654 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/234/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 3655 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/85/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3656 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 3657 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 3658 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok na terenie Gminy Ożarów
2012 3659 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2013 rok na obszarze Gminy Ożarów
2012 3660 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/147/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3661 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/148/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3662 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/149/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3663 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXX/150/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2012 3664 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska).
2012 3665 2012-12-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.110.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/130/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) - w części określonej w § 2, § 3, § 9 ust.2-4, § 11 ust.8-27, § 12, § 13 pkt 3 i 4, § 15, § 20 ust.3, § 31 ust.1 pkt 5, pkt 7 i ust.2 pkt 3, § 35 ust. 4 i § 36 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska), stanowiącego załącznik do uchwały
2012 3666 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne.
2012 3667 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.
2012 3668 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria
2012 3669 2012-12-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.113.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria – w części określonej w § 7 ust. 5, § 9 ust. 3 zdanie trzecie, § 10 ust. 4 oraz § 12 ust. 2 w zakresie słów „wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku” - załącznika do uchwały
2012 3670 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Opatowskiego
2012 3671 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego
2012 3672 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Powiatem Włoszczowskim
2012 3673 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Buskiego
2012 3674 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kieleckiego
2012 3675 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego
2012 3676 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego
2012 3677 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego
2012 3678 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim
2012 3679 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Koneckiego
2012 3680 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Starachowickiego
2012 3681 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Skarżyskiego
2012 3682 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kazimierskiego
2012 3683 2012-12-12 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Pińczowskiego
2012 3684 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 3685 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/71/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3686 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3687 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2012 3688 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/74/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.
2012 3689 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2012 3690 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3691 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3692 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3693 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
2012 3694 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 3695 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kazimierza Wielka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Gmina Kazimierza Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3696 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 3697 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Starachowickiego
2012 3698 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2012 3699 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3700 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3701 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3702 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 3703 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3704 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 1538/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. oraz Uchwałą Nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
2012 3705 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3706 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.
2012 3707 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3708 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sobków
2012 3709 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/293/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 3710 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 3711 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/299/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania.
2012 3712 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ruda Maleniecka.
2012 3713 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2012r. W sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 3714 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr V/57/03 z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kije.
2012 3715 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 3716 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na 2013 rok”.
2012 3717 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2012 3718 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3719 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3720 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3721 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/289/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3722 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/290/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3723 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII/291/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Busko - Zdrój
2012 3724 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodzisław
2012 3725 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3726 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3727 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik o określonej objętości
2012 3728 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2012 3729 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3730 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3731 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3732 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
2012 3733 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 117/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3734 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 119/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3735 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 120/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3736 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 3737 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3738 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/118/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu i częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3739 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/149/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Małogoszcz.
2012 3740 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/150/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małogoszcz.
2012 3741 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/15/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 3742 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/16/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3743 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/17/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3744 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3745 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 3746 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3747 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2013 roku
2012 3748 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3749 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3750 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013rok.
2012 3751 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3752 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3753 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Gminy Masłów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok.
2012 3754 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/12 Rady Gminy Łagów z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/190/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3755 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 132/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3756 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 133/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3757 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 3758 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 3759 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3760 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3761 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 3762 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11 grudnia 2012r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów i formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3763 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3764 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2012 3765 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Radków
2012 3766 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3767 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
2012 3768 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pińczów
2012 3769 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pińczów
2012 3770 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3771 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 3772 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/12 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 22 listopada 2012r. określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013rok.
2012 3773 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.
2012 3774 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3775 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3776 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3777 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.
2012 3778 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiślica.
2012 3779 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 165/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 3780 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3781 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 169/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2012 3782 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 170/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3783 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określania terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3784 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 3785 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/692/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3786 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/693/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2012 3787 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/694/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2012 3788 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/697/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 3789 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/103/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 3790 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/104/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3791 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/105/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 3792 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/106/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3793 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 135/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2012 3794 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 137/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Smyków
2012 3795 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3796 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 3797 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/143/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3798 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 3799 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
2012 3800 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3801 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
2012 3802 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2013.
2012 3803 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 3804 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3805 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3806 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podatku rolnego na 2013 rok
2012 3807 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3808 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu Hali Sportowej w Nowej Słupi oraz odpłatności za jej użytkowanie.
2012 3809 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/299/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3810 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3811 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 12 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 3812 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2012 3813 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3814 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3815 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3816 2012-12-17 Postanowienie Postanowienie nr 2/ 2012 Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej podczas wprowadzania uchwały Nr XXXI/ 135/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości do Edytora Aktów Prawnych XML
2012 3817 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3818 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości
2012 3819 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/89/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3820 2012-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Daleszyce na okręgi wyborcze.
2012 3821 2012-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Mniów na okręgi wyborcze.
2012 3822 2012-12-17 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Ostrowiec Świętokrzyski na okręgi wyborcze.
2012 3823 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 3824 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3825 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3826 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2013 r.
2012 3827 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2013r.
2012 3828 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/241/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 2013 r.
2012 3829 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3830 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/181/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 3831 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXi/182/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
2012 3832 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/183/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3833 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/184/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3834 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/185/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2012 3835 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/186/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2012 3836 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/187/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3837 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXI/188/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych do Agencji Nieruchomości Rolnych
2012 3838 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa.
2012 3839 2012-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.112.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/111/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa - w części określonej w § 2, § 3, § 4 pkt 2, § 9 ust.2-4, § 11 ust.1 pkt 7-16, § 12, § 13 pkt 2 i 3, § 15, § 19 ust.3, § 29 ust.1 pkt 6, § 32 ust. 4 i rozdziale IX ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa, stanowiącego załącznik do uchwały
2012 3840 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/230/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 3 grudnia 2012 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3841 2012-12-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2012 r.
2012 3842 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 3843 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz
2012 3844 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3845 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Skalbmierz
2012 3846 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 3847 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 3848 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3849 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kije.
2012 3850 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 3851 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej objętości.
2012 3852 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/232/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3853 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3854 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce
2012 3855 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 62/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXI/222/2012 Rady Gminy w Piekoszowie
2012 3856 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3857 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 63/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/221/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2012 3858 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 64/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXII/226/2012 Rady Gminy w Piekoszowie.
2012 3859 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 3860 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 65/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXII/225/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2012 3861 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 66/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/219/2012
2012 3862 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 67/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 listopada 2012r. dotycząca: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/220/2012
2012 3863 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr 68/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2012 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3864 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016
2012 3865 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok.
2012 3866 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3867 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok.
2012 3868 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3869 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego.
2012 3870 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3871 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/646/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków
2012 3872 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/648/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym w Kielcach ul. Żniwna 4
2012 3873 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/649/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Punkcie Pomocy Doraźnej dla Osób Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4
2012 3874 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/650/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 3875 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/651/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 3876 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/654/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego
2012 3877 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 3878 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego obszarze gminy Sobków.
2012 3879 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok .
2012 3880 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 132/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 3881 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 3882 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XI/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 3883 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XI/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 3884 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XI/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 3885 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XI/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 3886 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr XI/19/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 3887 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 3888 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3889 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 3890 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2012r. zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 3891 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3892 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3893 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2012 3894 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/244/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
2012 3895 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3896 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/79/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3897 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3898 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/211/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3899 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2012 3900 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2012 3901 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 3902 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Gminy Górno z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3903 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 3904 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3905 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin
2012 3906 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/216/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3907 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2012 3908 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/126/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 3909 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Stąporków na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3910 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/155/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3911 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/158/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Kije na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3912 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI / 228 / 2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3913 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3914 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kazimierza Wielka
2012 3915 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/242/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty
2012 3916 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3917 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3918 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3919 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3920 2012-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3921 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/05 z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Pińczów.
2012 3922 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice.
2012 3923 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/88/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Daleszyce.
2012 3924 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3925 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.
2012 3926 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
2012 3927 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012 roku zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Górno na rok 2012.
2012 3928 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2012 3929 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3930 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2012 3931 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia
2012 3932 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 3933 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mirzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3934 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 3935 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok
2012 3936 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
2012 3937 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3938 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Słupia
2012 3939 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 3940 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3941 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/107/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Skarżyska-Kamiennej na sektory
2012 3942 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3943 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
2012 3944 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/123/12
2012 3945 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/167/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Klimontów na lata 2013 - 2016"
2012 3946 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XIX/169/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 3947 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/175/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3948 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XX/177/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Klimontów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3949 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/179/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3950 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/189/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaności pożytku publicznego na 2013 rok
2012 3951 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/95/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3952 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/101/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2013 rok
2012 3953 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/77/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 3954 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 3955 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/160 /2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3956 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany
2012 3957 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie GMINY RYTWIANY
2012 3958 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3959 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 3960 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3961 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3962 2012-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na okręgi wyborcze.
2012 3963 2012-12-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Piekoszów na okręgi wyborcze.
2012 3964 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 3965 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Radoszycach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3966 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego.
2012 3967 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2012 3968 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości  na terenie gminy Waśniów.
2012 3969 2012-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/12 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3970 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3971 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bliżyn
2012 3972 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 3973 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 61/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3974 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 62/X/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 3975 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/212/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3976 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3977 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3978 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3979 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.
2012 3980 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 59/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Złota z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/24/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso
2012 3981 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 72/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Piekoszowie Nr XXXI/221/2012
2012 3982 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 73/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 zdanie drugie uchwały Nr XXXII/225/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok oraz ustalenia wysokości przychodów budżetu Gminy Piekoszów na 2012 rok i źródła sfinansowania planowanego deficytu
2012 3983 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 74/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012r.
2012 3984 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gnojno
2012 3985 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3986 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3987 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 3988 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3989 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3990 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3991 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII / 157 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3992 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 3993 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 3994 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 3995 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 3996 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/452/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3997 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/453/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3998 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/454/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3999 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXV/455/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 4000 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 4001 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 4002 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 4003 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik
2012 4004 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 76/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 4005 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 77/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/109/12 z dnia 30 listopada 2012 r. Rady Gminy w Imielnie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 4006 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stąporków.
2012 4007 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stąporków.
2012 4008 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2013 r.
2012 4009 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/101/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego.
2012 4010 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
2012 4011 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
2012 4012 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 164 poz. 1452 zm. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 253 poz. 2525).
2012 4013 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2012 4014 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 130/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XII/2012 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie
2012 4015 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 4016 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4017 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/91/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2012 roku za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego
2012 4018 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2012 4019 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4020 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/111/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie: określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Secemin
2012 4021 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/112/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli w gminie Secemin oraz granic ich obwodów
2012 4022 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXI/118/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Secemin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 4023 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin
2012 4024 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 160/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
2012 4025 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 4026 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 4027 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXX/145/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.