Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2937 2012-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie w Okręgu Wyborczym Nr 1
2012 2938 2012-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.102.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.
2012 2939 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów
2012 2940 2012-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.103.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/229/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów - w części określonej w § 4 ust. 2, 3 i 4, § 8 ust. 2, § 19, § 25 ust. 2 i § 28 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2012 2941 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 2942 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2943 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/67/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce
2012 2944 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XV.94.2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 2945 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XIX/215/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nieświń, gmina Końskie
2012 2946 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX / 145 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej o długości 360 m położonej w m. Kostomłoty Pierwsze.
2012 2947 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX / 146 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi o długości 570 m położonej w m. Kostomłoty Pierwsze do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2012 2948 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2949 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2950 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2951 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 2952 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Samborzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2953 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/98/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 2954 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/106/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 2955 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia trybu i zasad korzystania z parków gminnych
2012 2956 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2957 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Sadowie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2958 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sadowie.
2012 2959 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Sadowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu.
2012 2960 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.
2012 2961 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/270/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania.
2012 2962 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.
2012 2963 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
2012 2964 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania.
2012 2965 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr IX/15/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Iłżecką, Najświętszej Marii Panny, Długą zwanego umownie jednostką C-1 Łazy Zachód na obszarze miasta Starachowice
2012 2966 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/120/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2012r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wąchock
2012 2967 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Masłów z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2968 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2969 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/159 /12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 13 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tarłów
2012 2970 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2971 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2012 2972 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dwikozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2973 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 15 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2974 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2012 2975 2012-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 29 października 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiślica przeprowadzonych w dniu 28 października 2012 r.
2012 2976 2012-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2012 2977 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słupi Jędrzejowskiej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.
2012 2978 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2012 2979 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2980 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2981 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2012 2982 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2012 2983 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2984 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV /173 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2985 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 2986 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/79/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012 r.
2012 2987 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 176 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 r.
2012 2988 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2989 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 2990 2012-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.105.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2012r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków
2012 2991 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
2012 2992 2012-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.106.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radoszycach w części określonej w § 1 pkt 2 i pkt. 3 ust. 6 i 7.
2012 2993 2012-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Siedem Źródeł” i „Grodzisko” zlokalizowanego w miejscowości Pińczów, gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
2012 2994 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 2995 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2996 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2997 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2998 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 2999 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3000 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3001 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/41/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 3002 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/43/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3003 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/44/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3004 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3005 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXI / 149 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3006 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 3007 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 3008 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3009 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/41/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 3010 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/42/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2012 3011 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/43/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty targowej na rok 2013
2012 3012 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVI/44/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Kluczewsko
2012 3013 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 261/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3014 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 262/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 3015 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 263/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 3016 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 264/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3017 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 265/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 156/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3018 2012-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3019 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3020 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/110/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 3021 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 3022 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/82/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3023 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/83/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 3024 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/84/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3025 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3026 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2012 3027 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3028 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 48/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2012 3029 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012.
2012 3030 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 48/XXIV/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez Stowarzyszenie Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach.
2012 3031 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29.06.2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2012 3032 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/176/12 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 3033 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2012 3034 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich.
2012 3035 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
2012 3036 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 3037 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Szpitalna 1.
2012 3038 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 212/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Ekonomii 4
2012 3039 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr 213/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sokola 50
2012 3040 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/213/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie pomnika przyrody
2012 3041 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/214/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału gminy Pawłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3042 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/216/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2012 3043 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik.
2012 3044 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 3045 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 września 2012r. zmieniająca Uchwałę nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
2012 3046 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/59/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia.
2012 3047 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/60/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
2012 3048 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/62/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce.
2012 3049 2012-11-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 341/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 września 2012r.
2012 3050 2012-11-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 355/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 września 2012r.
2012 3051 2012-11-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 363/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 września 2012r.
2012 3052 2012-11-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 364/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 września 2012r.
2012 3053 2012-11-12 Wyrok Wyrok nr I SA/Ke 416/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 września 2012r.
2012 3054 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/12 Rady Gminy Łagów z dnia 17 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3055 2012-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OI.0711.2.2012 Starosty Koneckiego z dnia 6 listopada 2012r.
2012 3056 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
2012 3057 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 120/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich.
2012 3058 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 121/XIV /2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Smyków oraz zasad korzystania z nich.
2012 3059 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2012r. W sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2012 3060 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2012r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3061 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2012 3062 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/85/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27.X.2011 roku w części dotyczącej załącznika Nr 5
2012 3063 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/89/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2012 3064 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/98/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3065 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2012 3066 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/177/12 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów.
2012 3067 2012-11-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2012r.
2012 3068 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/65/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3069 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 3070 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3071 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Górno z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3072 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie okreslenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 3073 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3074 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3075 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3076 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVi /196/ 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3077 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3078 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 3079 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVI/46/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3080 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 3081 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 159/XXV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 3082 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 3083 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3084 2012-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Ostrowieckiego.
2012 3085 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/142/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu
2012 3086 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/73/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bodzechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3087 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/74/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Bodzechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3088 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXX/154/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2012 3089 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr X/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach ul. Jana Pawła II 18, zmienionej uchwałą Nr II/23/2000 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 marca 2000 r. i uchwałą Nr III/18/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r.
2012 3090 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr X/5/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/99 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 13 w Starachowicach ul. Prądzyńskiego 2, zmienionej uchwałą Nr III/14/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 marca 2011 r.
2012 3091 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr X/6/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, zmienionej uchwałą Nr X/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2011 r.
2012 3092 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej zatwierdzenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Suchedniów
2012 3093 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/47/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchylenie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłek.
2012 3094 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. nadania statutu Samorządowemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Masłowie
2012 3095 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3096 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3097 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3098 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 3099 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 3100 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 3101 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3102 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 3103 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Waśniowie w Okręgu Wyborczym Nr 8.
2012 3104 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/175/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2012 3105 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11
2012 3106 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/420/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020
2012 3107 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/422/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3108 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/423/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2012 rok
2012 3109 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/424/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 3110 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 3111 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3112 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/95/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 3113 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2012 3114 2012-11-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 495/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 września 2012r.
2012 3115 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów.
2012 3116 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów.
2012 3117 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 3118 2012-11-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-33(17)/2012/29/XIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2012r.
2012 3119 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3120 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3121 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie przeniesień wydatków w planie budżetu Gminy na 2012 rok
2012 3122 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/86/2004 Rady Gminy Tuczępy z dnia 23 lipca 2012 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 3123 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2012 3124 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
2012 3125 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3126 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3127 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3128 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego  na 2013 rok
2012 3129 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 3130 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3131 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3132 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawiewprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3133 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/158 /2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3134 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 95/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3135 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr 99/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3136 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/291/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 3137 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3138 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 3139 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3140 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 3141 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/637/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kielce nr XXXII/611/2012 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany nazw ulic, placów i parków w Kielcach
2012 3142 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/638/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 4 października 2012r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta Kielce
2012 3143 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
2012 3144 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice
2012 3145 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2013 rok
2012 3146 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXV/ 138/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Koprzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3147 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3148 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3149 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Raków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszrze Gminy Raków.
2012 3150 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/224/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3151 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/225/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3152 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/226/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobków.
2012 3153 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/227/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3154 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez samorządowe przedszkola na terenie Gminy Bodzentyn
2012 3155 2012-11-20 Postanowienie Postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstalej podczas wprowadzania uchwały Nr 47/XI/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych do legislatora
2012 3156 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3157 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 3158 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3159 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2012 3160 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na terenie gminy Secemin.
2012 3161 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/116/12 Rady Gminy Secemin z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 3162 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/211/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3163 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3164 2012-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2012 Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2012 3165 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/149/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr LIII/263/10 z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije
2012 3166 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3167 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wąchock na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3168 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3169 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr X/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Starachowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3170 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Suchedniów
2012 3171 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Suchedniów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
2012 3172 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr IX/46/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy w Rudzie Malenieckiej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3173 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 255/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chęciny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3174 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 3175 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 221/XXIX/2012 Rada Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na rok 2013
2012 3176 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2012 rok
2012 3177 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Działoszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3178 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Działoszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nymerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3179 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3180 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3181 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3182 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/176/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3183 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/177/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3184 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3185 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3186 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych w budynku mieszkalnym w Łachowie oraz określenia zasad ich sprzedaży
2012 3187 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włoszczowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3188 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzisław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3189 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wodzisław na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3190 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzisław zmienionej Uchwałą Nr XVII/140/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 stycznia 2012r.
2012 3191 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3192 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV/84/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3193 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Sędziszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3194 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3195 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie.
2012 3196 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/38/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3197 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/36/2012 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3198 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/37/2012 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kluczewsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3199 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/40/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kluczewsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneawie
2012 3200 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/45/2012 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 października 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 3201 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI 148 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miedziana Góra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3202 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupia Jędrzejowska.
2012 3203 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Słupia (Jędrzejowska) na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3204 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Czarnocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3205 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin.
2012 3206 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr RG - XXIV / 178 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3207 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3208 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/66/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3209 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVII/68/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 3210 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2012 3211 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2012r. W sprawie: nadania Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
2012 3212 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Smyków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3213 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Smyków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 3214 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 122/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Smyków
2012 3215 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 123/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Smyków z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych.
2012 3216 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie
2012 3217 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3218 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 3219 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 3220 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/177/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 3221 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 3222 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 3223 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok .
2012 3224 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 3225 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów
2012 3226 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wilczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3227 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Mirzec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3228 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 3229 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gowarczów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2012 3230 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3231 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Waśniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
2012 3232 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/163/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 3233 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pacanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3234 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXX/237/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pińczów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 3235 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3236 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
2012 3237 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 3238 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/222/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 3239 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/223/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 3240 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.
2012 3241 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/225/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 3242 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej.
2012 3243 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz”
2012 3244 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 3245 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2012 3246 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012 – 2016”.
2012 3247 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2012 3248 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/233/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału miasta Sandomierza na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
2012 3249 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/234/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2012 3250 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/235/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejw Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług na terenie miasta Sandomierza w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, oczyszczania ręcznego placów, chodników, schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nie segregowanych odpadów komunalnych w m. Sandomierz.
2012 3251 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3252 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/166 /2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2012 3253 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3254 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie
2012 3255 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr RG.0151.125.2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 24 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3256 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr RG.0151.126.2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3257 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 3258 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2012 r.
2012 3259 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 98/2012 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 3260 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/642/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 3261 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok
2012 3262 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/63/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3263 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/ 131 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 3264 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/ 134 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 3265 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/68/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 3266 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 3267 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 3268 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 3269 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 60/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec Uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu Nr XXI/153/2012 z dnia 19 września 2012r. dotyczącej wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
2012 3270 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 270/XXXVII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 3271 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/214/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 3272 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 3273 2012-11-28 Porozumienie Porozumienie nr 165/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2012r. zawarte w dniu 23 listopada 2012 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Zarządem Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. reprezentowanymprzez Prezesa Zarządu Pana Jarosława KUSTO, zwanymi dalej Stronami w sprawie nawiązania współpracy w zakresie obiegu i wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa obywateli.
2012 3274 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 3275 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/76/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 3276 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/77/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 3277 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/78/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok .
2012 3278 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/79/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 3279 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXX/80/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.
2012 3280 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/94/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 3281 2012-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody
2012 3282 2012-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody
2012 3283 2012-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody
2012 3284 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2012 3285 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/48/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 3286 2012-11-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK
2012 3287 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 3288 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3289 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3290 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3291 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu na 2012 rok
2012 3292 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3293 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3294 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3295 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 3296 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012r.
2012 3297 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII / 206 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 3298 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na obszarze Gminy Lipnik.
2012 3299 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
2012 3300 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/281/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 3301 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/282/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3302 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/283/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 3303 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 3304 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII//285/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2012 3305 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/286/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 3306 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok
2012 3307 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXII/288/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego
2012 3308 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/74/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Kieleckiego w 2012 roku.
2012 3309 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/80/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2012 3310 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/81/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.
2012 3311 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn.
2012 3312 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn.
2012 3313 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn.
2012 3314 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małogoskie na obszarze gminy Strawczyn
2012 3315 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oblęgór na obszarze gminy Strawczyn
2012 3316 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/160/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczyn na obszarze gminy Strawczyn
2012 3317 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 października 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 3318 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 3319 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/187/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok
2012 3320 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/192/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/204/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3321 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/193/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2012 3322 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/12 Rady Gminy Masłów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów zmienionego uchwałą Nr XXXVI/291/09 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2009 roku.
2012 3323 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 3324 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 3325 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 3326 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie:wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2012 3327 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków w 2013 roku.