Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 2592 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 2593 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2012r. w sprawie przeniesień w planie budżetu Gminy Tuczępy na 2012 rok
2012 2594 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/32/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2012 2595 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2596 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII / 125 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2012 rok
2012 2597 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/211/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.
2012 2598 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/615/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic oraz w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu dróg w Kielcach
2012 2599 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/616/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg w Kielcach
2012 2600 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2601 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2012 2602 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2012 r.
2012 2603 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2604 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok
2012 2605 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2606 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/207/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
2012 2607 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/96/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2608 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 32/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów.
2012 2609 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 33/XXI/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie.
2012 2610 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirzec”.
2012 2611 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu-Zdroju.
2012 2612 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój.
2012 2613 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2012 2614 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011  w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 2615 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/363/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty dotyczącej budowy infrastruktury technicznej na terenie Gminy Piekoszów.
2012 2616 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sandomierskiego.
2012 2617 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2618 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok
2012 2619 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2620 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2621 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV / 183 / 2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok.
2012 2622 2012-10-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 249/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 maja 2012r.
2012 2623 2012-10-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 567/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 listopada 2011r.
2012 2624 2012-10-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa
2012 2625 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 września 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mirzec oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2012 2626 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenieGminy Sędziszów.
2012 2627 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2628 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIX/81/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 stycznia 2012 roku sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.
2012 2629 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2012 2630 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012
2012 2631 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku
2012 2632 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/206/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2012 2633 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
2012 2634 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2012 rok
2012 2635 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
2012 2636 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIII / 164 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok
2012 2637 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2012 2638 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2012 2639 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przekazania sołectwom Gminy Stąporków lokali świetlic wiejskich i określenia zasad gospodarowania tymi lokalami.
2012 2640 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2012 2641 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/236/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Stąporków przyjętego Uchwałą Nr XLV/292/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r., zmienionego Uchwałą Nr XVII/175/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stąporków przyjętego Uchwałą Nr XLV /292/2009 r. Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009 r.
2012 2642 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/203/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bukówka na terenie gminy Pawłów.
2012 2643 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/204/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bukówka na terenie gminy Pawłów.
2012 2644 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/205/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pokrzywnica na terenie gminy Pawłów.
2012 2645 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/68/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu koneckiego
2012 2646 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.
2012 2647 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Iwaniska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Iwaniska Nr V/31/2003 z dnia 21 lutego 2003 r.
2012 2648 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały nr XXI/145/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie: Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kunowie przy ul. Laski., tj. Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kunowie przy ul. Laski.
2012 2649 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 171 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/33/03 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 2650 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XV/98/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2651 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok
2012 2652 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2012 2653 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga
2012 2654 2012-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej we Włoszczowie.
2012 2655 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXI/264/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok
2012 2656 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2657 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/267/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2658 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 2659 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/89/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2660 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2661 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 2662 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX/201/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
2012 2663 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/52/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowa Słupia.
2012 2664 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/57/12 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2665 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr 15/ 125 /12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2666 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr 15/126/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Małogoszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2667 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2668 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2669 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/4/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2670 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/5/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2671 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/6/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2672 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2673 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/8/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2674 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2675 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/10/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2676 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2677 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2678 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/13/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2679 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/21/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2680 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/22/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.
2012 2681 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/23/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2682 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/24/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.
2012 2683 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/27/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2684 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/29/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr IX/13/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012 roku, w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.
2012 2685 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr IX/30/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2686 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i nadania statutu.
2012 2687 2012-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2012r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Międzygminnego Gazownictwa „Nida” z siedzibą w Jędrzejowie z Rejestru związków międzygminnych
2012 2688 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminy Sędziszów
2012 2689 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2012 2690 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2012 2691 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu
2012 2692 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/122/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy Małogoszcz.
2012 2693 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/123/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w  Statucie Osiedla Nr 1 w Małogoszczu.
2012 2694 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/124/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Osiedla Nr 2 w Małogoszczu.
2012 2695 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/127/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu .
2012 2696 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/131/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz .
2012 2697 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 15/132/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów.
2012 2698 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/607/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
2012 2699 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/608/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach
2012 2700 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2701 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2702 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/247/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2703 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/248/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2704 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/249/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2705 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 1208/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r.  ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim, zmienionej Uchwałą Nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2012 r.
2012 2706 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirzec”.
2012 2707 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 172 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2012 2708 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII.39.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym, gm. Baćkowice
2012 2709 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Połańca.
2012 2710 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy oraz numeracji nieruchomości w miejkscowości Rytwiany.
2012 2711 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie”
2012 2712 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/120/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Waśniowie
2012 2713 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/182/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek
2012 2714 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/188/12 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2715 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2716 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/274/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 2717 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2012 2718 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2719 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/114/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. – w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
2012 2720 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. – w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
2012 2721 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego we Włoszczowie.
2012 2722 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2012 2723 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania części drogi powiatowej oraz zaliczenia działek do kategorii dróg powiatowych.
2012 2724 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr VII/38/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2725 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2726 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2012 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 2727 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie
2012 2728 2012-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie w Okręgu Wyborczym Nr 3 i Nr 12
2012 2729 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/183//2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2730 2012-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Górno na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych
2012 2731 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/591/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr X/222/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Kielcach i przepisów porządkowych
2012 2732 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/597/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.
2012 2733 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/602/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w formie posiłków.
2012 2734 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/603/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie zasad przyznania i odpłatności za usługi świadczone w ramach ustawy  o pomocy społecznej
2012 2735 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/604/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach, przy ul. Leszczyńskiej 37
2012 2736 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/605/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych
2012 2737 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/606/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych - interwencyjnych
2012 2738 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/139/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2739 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Bliżyn z dnia 2 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2012 2740 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2012 rok
2012 2741 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Naglowice z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2742 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2743 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2012
2012 2744 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr X/35/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 27 września 2012r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2012 rok.
2012 2745 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2012 r.
2012 2746 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 243/XXXII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 2747 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chęciny lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2012 2748 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.
2012 2749 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok
2012 2750 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/405/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok
2012 2751 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/406/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie wojewódzwa na 2012 rok
2012 2752 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/407/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
2012 2753 2012-10-15 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie z dnia 10 października 2012r. o uchyleniu rozporzadzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu włoszczowskiego
2012 2754 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 49/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/204/2012 Rady Gminy w Piekoszowie
2012 2755 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 50/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/212/2012  Rady Gminy w Piekoszowie
2012 2756 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 51/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 września 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXIX/213/2012  Rady Gminy w Piekoszowie
2012 2757 2012-10-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 października 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie przeprowadzonych w dniu 14 października 2012 r.
2012 2758 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2759 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2760 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2012 2761 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 3 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2012 rok
2012 2762 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 41/XXIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2763 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/92/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2012 2764 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2765 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/112/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.
2012 2766 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012 rok.
2012 2767 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr RG - XXIII / 173 / 12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2012 r.
2012 2768 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2012 rok
2012 2769 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie Powiatu Staszowskiego i Gminy Oleśnica z dnia 27 września 2012r. Powiatu Staszowskiego i Gminy Oleśnica
2012 2770 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2771 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 2772 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2773 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2774 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2775 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Secemin z dnia 10 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie.
2012 2776 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/12 Rady Gminy Secemin z dnia 10 września 2012r. w sprawie podziału gminy Secemin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2777 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bałtów.
2012 2778 2012-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 3 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2779 2012-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie mgminy na 2012 rok
2012 2780 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2781 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2782 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2783 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2784 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Strawczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2785 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie
2012 2786 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 września 2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie
2012 2787 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 4 września 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Radków
2012 2788 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XV.91.2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 2789 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2012
2012 2790 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie: podziału gminy Oksa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2791 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/109/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie:podziału gminy Oksa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2792 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/357/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Buski poręczenia spłaty kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko-Zdrój
2012 2793 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Buski poręczenia na spłatę zaciąganego kredytu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko-Zdrój
2012 2794 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 2795 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 2796 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 października 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 2797 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2012 rok
2012 2798 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2799 2012-10-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miejska Kielce, zwaną dalej Miastem, reprezentowanym przez Prezydenta Pana Wojciecha Lubawskiego a Ministrem Kultury I Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojewskim zwanym dalej Ministrem
2012 2800 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie
2012 2801 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2802 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 8 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2012 rok.
2012 2803 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 208/XXVII/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
2012 2804 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/ 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Czarnocin z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2012 2805 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/ 187/ 2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Obrazów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2806 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2807 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 136 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2004 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze.
2012 2808 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 137 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miedziana Góra
2012 2809 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 140 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI / 112 / Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Ćmińsk Rządowy gminy Miedziana Góra
2012 2810 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XX / 141 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI / 113 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Ćmińsk Rządowy gminy Miedziana Góra
2012 2811 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2812 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gowarczów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2813 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/195 / 2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 września 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2814 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2815 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/37/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2012 2816 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2817 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu.
2012 2818 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Imielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2819 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Imielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2820 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2821 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2822 2012-10-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z siedzibą w Morawicy.
2012 2823 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 133 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2824 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 138 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2012 2825 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 139 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tumlin-Podgród gm. Miedziana Góra
2012 2826 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 142 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ćmińsk gm. Miedziana Góra
2012 2827 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX / 143 / 2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porzecze gm. Miedziana Góra
2012 2828 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/69/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 8 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok
2012 2829 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/12 Rady Gminy Łagów z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 2830 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXX/169/12 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok
2012 2831 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2012 rok.
2012 2832 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/87/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
2012 2833 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Waśniów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 2834 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XIX/210/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.
2012 2835 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr 53/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXI/216/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2012 r. dotyczącej budowy kolektora burzowego.
2012 2836 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 7 września 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2015”
2012 2837 2012-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2012 2838 2012-10-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.99.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/127/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie w części określonej w § 4 uchwały oraz § 7 ust.1 i § 10 ust. 1 lit. e Statutu Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Waśniowie stanowiącego załącznik do uchwały.
2012 2839 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2840 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2841 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/136/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2842 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/626/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 4 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok
2012 2843 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok
2012 2844 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy w Oksie z dnia 14 września 2012r. w sprawie:określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oksa, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2012 2845 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/162/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.
2012 2846 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszycena rok 2012
2012 2847 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2012 rok
2012 2848 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 22 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.
2012 2849 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 2850 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2851 2012-10-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części
2012 2852 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2012 2853 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój.
2012 2854 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2012 2855 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2856 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych.
2012 2857 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2012 2858 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Bieliny
2012 2859 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bieliny.
2012 2860 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bieliny oraz warunków i zasad korzystania z nich
2012 2861 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.
2012 2862 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
2012 2863 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gnojno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2864 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Stąporków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2865 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr NR XXVI/243/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stąporków na lata 2012-2016”.
2012 2866 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego
2012 2867 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/273/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2012 2868 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/275/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Busko – Zdrój.
2012 2869 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji.
2012 2870 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radoszyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2871 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr 152/XXIV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica.
2012 2872 2012-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.100.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 152/XXIV/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica - w części określonej w § 6 ust. 3, § 10 ust. 1 pkt 1-8, § 11 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz w § 1 ust. 2 uchwały i załączniku nr 2 do uchwały
2012 2873 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Skarżysko Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2874 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/213/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej dotychczasowej drodze powiatowej ulicy Strażackiej w Końskich
2012 2875 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/214/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Magazynowej w Końskich
2012 2876 2012-10-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie.
2012 2877 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2012 Radę Miejską w Stąporkowie z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.
2012 2878 2012-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 123. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 października 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2879 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok
2012 2880 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków:rolnego,leśnego i od nieruchomości
2012 2881 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2882 2012-10-26 Informacja Informacja nr OWA-4110-13(15)/2012/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2012r. o decyzjach nr WCC/1163J/13859/W/OWA/2012/ML, PCC/1139J/13859/W/OWA/2012/ML, OCC/335D/13859/W/OWA/2012/ML
2012 2883 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/72/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Końskich
2012 2884 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/73/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej ulicy Magazynowej w Końskich
2012 2885 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2886 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2012 rok.
2012 2887 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 września 2012r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.
2012 2888 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/12 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2889 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 177/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2890 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2891 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2012 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok
2012 2892 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok
2012 2893 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 129/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2012 rok
2012 2894 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2895 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/144/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 2896 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/70/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających
2012 2897 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie.
2012 2898 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.201.12 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego Powiatu Ostrowieckiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 2899 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części obrębów: Dębiany, Konary, Niegosławice, Przyłęk i Strzeszkowice (sołectwo Piskorzowice i Strzeszkowice), gmina Wodzisław.
2012 2900 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIII.40.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
2012 2901 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycieli
2012 2902 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2903 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/30/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 24 września 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2012 2904 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/73/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały NR LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2012 2905 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/74/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały NR LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2012 2906 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/75/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2012 2907 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/91/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki
2012 2908 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Krasocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2909 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/166/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2012 2910 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2012 roku
2012 2911 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 8 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
2012 2912 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 55/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 października 2012r.
2012 2913 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 56/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 października 2012r.
2012 2914 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 57/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/67/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bodzechów
2012 2915 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 58/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 października 2012r.
2012 2916 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok
2012 2917 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/102/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2918 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2012 rok
2012 2919 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/58/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku
2012 2920 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/82/12 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2012 2921 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Wilczyce z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2012 rok.
2012 2922 2012-10-31 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2012r.
2012 2923 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/139/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 2924 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr X/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.
2012 2925 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr X/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2926 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr X/3/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2927 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr X/11/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2928 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr X/12/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2929 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr X/13/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian  budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok
2012 2930 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2012 rok
2012 2931 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIII/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2012 r.
2012 2932 2012-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.68.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/212/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego
2012 2933 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarłów oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2012 2934 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych ,oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Tarłów.
2012 2935 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 162/12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granice i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 2936 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVI /163/ 12 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarłów na stałe obwody głosowania ,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych