Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1 2012-01-02 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-31(10)/2011/192/XI/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 2 2012-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego.
2012 3 2012-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2012 4 2012-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 5 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 6 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/142/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.
2012 7 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/143/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/141/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9 2012-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniajacące zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góra Dobrzeszowska"
2012 10 2012-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Piekło Szczuckie"
2012 11 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 12 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 13 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/97/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2012 14 2012-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/95/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2012 15 2012-01-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 615/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 października 2011r.
2012 16 2012-01-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Ostrowieckiego.
2012 17 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV / 74 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2012 18 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2012 19 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII / 100 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2012 20 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 21 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 22 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 23 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2011 roku
2012 24 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2012 25 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/132/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2012 26 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/142/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju.
2012 27 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia punktów sprzedaży w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Busko-Zdrój.
2012 28 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr 61.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2012 29 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2012 30 2012-01-05 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.
2012 31 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2012 32 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
2012 33 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Wodzisław, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2012 34 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jędrzejów - Południe” dla terenu położonego w Jędrzejowie w obszarze ograniczonym ul. Przemysłową, ul. Przypkowskiego, ul. Partyzantów i południową granicą administracyjną miasta Jędrzejowa
2012 35 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2012 36 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 37 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/48/ 11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 38 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
2012 39 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku
2012 40 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 41 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2012 42 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/69/11 Rady Gminy Brody z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 43 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/73/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NrI/6/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2008 roku
2012 44 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
2012 45 2012-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 46 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
2012 47 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 48 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /16//2007 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 marca 2007 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ruda Maleniecka.
2012 49 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rudzie Malenieckiej.
2012 50 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 51 2012-01-09 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 52 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2012 53 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 54 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciechowice na lata 2012-2017
2012 55 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2012 56 2012-01-10 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-38(18)/2011/3127/IX/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 stycznia 2012r.
2012 57 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/76/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 58 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2012 59 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 60 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011
2012 61 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 62 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2012 63 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/8/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr XI/5/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 64 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 65 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany UchwałyNr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.
2012 66 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu
2012 67 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/86/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 68 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/98/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XIV/85/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice.
2012 69 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 70 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/162/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 71 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/89/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2012 72 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr RG - XV / 118 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/100/11 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2012 73 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XII/ 72 /2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 74 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie : zmieniająca uchwałę nr XI/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2012 75 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2012 76 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2012 77 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 78 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2012 79 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XII/99/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 80 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/99/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2012 81 2012-01-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/203/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy inforamcji i deklaracji podatkowych
2012 82 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2012 83 2012-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.77.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 grudnia 2011r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
2012 84 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2012 85 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiślica NR XV/112/2011 z 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 86 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2012 87 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 88 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 89 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/38/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2012 90 2012-01-11 Postanowienie Postanowienie nr 1 / 2012 Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
2012 91 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2012 rok
2012 92 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości
2012 93 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/110 / /2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2011r. Rady Gminy Wiślica w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 94 2012-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatowiec  przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2012 r.
2012 95 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 96 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 78 / VIII / 2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzenia ścieków
2012 97 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr VII/78/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2012 98 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/111/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2012 99 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/113/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011.
2012 100 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/116/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowieckiego przez inne niż Powiat Ostrowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 101 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnocin w latach 2012-2016”
2012 102 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII / 111 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2012 103 2012-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 104 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 105 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koprzywnica na lata 2012 – 2016
2012 106 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV /93 /2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Koprzywnica
2012 107 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2012 108 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strawczyn
2012 109 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/85/011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc" oraz przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce
2012 110 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/110/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk w Sędziszowie.
2012 111 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2012 112 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 113 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2012 114 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/72/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/155/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 17 listopada 2009 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin.
2012 115 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego gruntu oraz wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Krasocin na ustalanie stawek czynszu wyższych od stawek minimalnych.
2012 116 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/100/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2012 117 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Osiek
2012 118 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sworoń
2012 119 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2012 120 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/86/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 121 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/90/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 122 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadowie
2012 123 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sadowiu
2012 124 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 104/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 125 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 111/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zagnańsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 126 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr 113/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk
2012 127 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2012 128 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2012 129 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/45/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 130 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi opiekuńczo-bytowej.
2012 131 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2012 132 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/148/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2012 133 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/149/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2012 134 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 105 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2012 135 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 106 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG-L/407/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"
2012 136 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 111 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Sitkówka-Nowiny
2012 137 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 112 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2012 138 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 113 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Zagrodach
2012 139 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 115 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 rok
2012 140 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/123/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny.
2012 141 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/118/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Sobków przez inne niż Gmina Sobków osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Sobków osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 142 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 143 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2012 144 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 145 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Mirzec.
2012 146 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 147 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI /64/ 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r
2012 148 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/65/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011 rok
2012 149 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Piekoszów do regionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc” oraz o przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów na rzecz Gminy Kielce
2012 150 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmianyUchwały Nr XII/95/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany do zmiany Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów.
2012 151 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2012 152 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2012 153 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/ 74/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2012 154 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 155 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
2012 156 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2012 157 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczycach i nadania Statutu.
2012 158 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2012 159 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Opatowiec i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno - prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2012 160 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2012 161 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/188/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2012 162 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 163 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2012 164 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr VI/41/2003 Rady Gminy Raków z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raków.
2012 165 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów „Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek”
2012 166 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09 listopada 2000r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 167 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 168 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.
2012 169 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej.
2012 170 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 171 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2012 172 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/100/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej
2012 173 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krakowska-Południowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2012 174 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Zakładu Komunalnego w Sandomierzu
2012 186 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 123/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 106/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 187 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 124/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2012 188 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr 125/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 109/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2012 189 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 190 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 191 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy na 2012 rok.
2012 192 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
2012 193 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2012 194 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/72/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NrIII/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2012 195 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 196 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr RG – XiV / 109 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2017
2012 197 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/ 79/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2012 198 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łączna.
2012 199 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku
2012 200 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz.
2012 201 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadowiu.
2012 202 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2012 roku
2012 203 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2012
2012 204 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2012 roku
2012 205 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2012 206 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/115/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2012 207 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 208 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011
2012 209 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2012 210 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2012 211 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 212 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2012 213 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2012 214 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych
2012 215 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2012 216 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 104 / 2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 217 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 218 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
2012 219 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 na obszarze gminy Fałków
2012 220 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2012 221 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XII / 75 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 222 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 223 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia o powierzeniu funkcji organu doradczego dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Końskich na podstawie zarządzenia Nr 233/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 września 2011 roku
2012 224 2012-01-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 października 2011r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą Raków reprezentowaną przez : Alinę Siwonia - Wójta Gminy.
2012 225 2012-01-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 października 2011r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez:Jarosława Zatorskiego – Burmistrza.
2012 226 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 .
2012 227 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 228 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 229 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII / 109 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2012 230 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jędrzejowa
2012 231 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/129/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2012 232 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jędrzejów na lata 2012 - 2016”.
2012 233 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gmuny na 201 rok
2012 234 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2012 235 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 69/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2012 236 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2012 237 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2012 238 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/79/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 239 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2012 roku.
2012 240 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Łagów z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2012 241 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica
2012 242 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Stopnica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica
2012 243 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska oraz jego regulaminu
2012 244 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 245 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2012 246 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Gminy Pacanów
2012 247 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pacanów
2012 248 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Pacanów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 249 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/116/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2012 250 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XII/51/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 251 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
2012 252 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy.
2012 253 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 254 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2012 255 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2012 256 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 257 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 258 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 9 grudnia 2011r. Rady Gminy w Tarłowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 259 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego
2012 260 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego
2012 261 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego
2012 262 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą dalej a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim
2012 263 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kazimierskiego
2012 264 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Opatowskiego
2012 265 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Pińczowskiego
2012 266 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 października 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, a Powiatem Włoszczowskim
2012 267 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Staszowskiego
2012 268 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Koneckiego
2012 269 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Powiatem Buskim
2012 270 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Skarżyskiego
2012 271 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Starachowickiego
2012 272 2012-01-19 Aneks Aneks Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą a Zarządem Powiatu Kieleckiego
2012 273 2012-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Międzygminnego „Ponidzie” z siedzibą w Kielcach z Rejestru związków międzygminnych.
2012 274 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2012 275 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2012 276 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2012 277 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/118/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2012 278 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/263/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa
2012 279 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/264/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów
2012 280 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/265/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dwikozy
2012 281 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/267/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 282 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/268/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2012 283 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/269/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2012 284 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2012 285 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r.
2012 286 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 287 2012-01-20 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-81(6)/2011/2012/1528/IX/RZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
2012 288 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 80/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr XVI/72/11 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2011 – 2020.
2012 289 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/64/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 290 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 291 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 292 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2012 293 2012-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OI.1431.5.2011 Starosty Koneckiego z dnia 12 grudnia 2011r.
2012 294 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 295 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2012 296 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 297 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/103/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 298 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok
2012 299 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 300 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/53/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 301 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości „Koprzywnica” gm. Koprzywnica
2012 302 2012-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.70.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2011r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości „Koprzywnica" gmina Koprzywnica, w zakresie§ 24 ust. 2
2012 303 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 107 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"
2012 304 2012-01-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.82.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XIV/107/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą „Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza – plan H
2012 305 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/419/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2012 306 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2012 307 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XiV/72/2012 Rady Miasta I Gminy w Skalbmierzu z dnia 16 stycznia 2012r. zmieniająca własną uchwałę nr XII/61/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 308 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/124/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/103/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 309 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/125/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/11 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 310 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2012r.
2012 311 2012-01-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2012r.
2012 312 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2011
2012 313 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/89/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2012 314 2012-01-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 31 października 2011r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zdzisława Wrzałkę – Starostę i Michała Godowskiego – Członka Zarządu, a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez : Roberta Jaworskiego - Burmistrza.
2012 315 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 316 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.
2012 317 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2012 318 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/94/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2012 319 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/135/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2012 320 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/71/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2012 321 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/127/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2012 322 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 84/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2012 323 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2012 324 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 115 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2012 325 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2011 z dnia 07 kwietnia 2011 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Piekoszów
2012 326 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
2012 327 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 328 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/104/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2012 329 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 68/XV /11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2012 339 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2011 rok
2012 338 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/87/11 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 84/9, 84/10, 85/2, 85/6, 85/8 i 85/9 obręb Jasienica gmina Łoniów.
2012 337 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Kunów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2012 336 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 122 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 335 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 117 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 334 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 116 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2011 r.
2012 333 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 115 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 332 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV / 114 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2012 331 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 120/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”.
2012 330 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2012 rok.
2012 340 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2012 341 2012-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Kazimierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2012r.
2012 342 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
2012 343 2012-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Koneckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2012 r.
2012 344 2012-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Starosty Koneckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2012 r.
2012 345 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2012 346 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 listopada 2011r. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 347 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .
2012 348 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2012 349 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Pińczów.
2012 350 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr 4/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miejskiej w Pińczowie
2012 351 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielenia lokali socjalnych
2012 352 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pińczów na lata 2012-2016”.
2012 353 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Pińczów na lata 2011 – 2015 z perspektywą do 2032r.
2012 354 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/122/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XII/106/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 355 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/124/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XII/107/11 z dnia 29 listopada 2011roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2012 356 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/129/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XIII/122/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XII/106/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 357 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2012 358 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2012 359 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2012 360 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2012 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2012 361 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania imienia Mieczysława Filipowskiego wielofunkcyjnemu lodowisku w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Konarskiego 34
2012 362 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
2012 363 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
2012 364 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2012 rok.
2012 365 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/144/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 366 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy.
2012 367 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2012 368 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2012 369 2012-01-27 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-42(13)/2011/2012/16532/V/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 stycznia 2012r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: SĘDZISZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Sędziszowie
2012 370 2012-01-27 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-69(11)/2011/2012/345/X/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Tarnowskie Góry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
2012 371 2012-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Kazimierskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.
2012 372 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 stycznia 2012r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gagaty Sołtykowskie”
2012 175 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.105.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XIV/65/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany kategorii drogi gminnej Nr 1570008 Parszów Dolny - Wykus na drogę wewnętrzną leśną
2012 176 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 września 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 177 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.102.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/74/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia zasad sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gnojno
2012 373 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym.
2012 374 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku- Kamiennej.
2012 375 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2012 376 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2012 377 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2012 378 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2012 r.
2012 379 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
2012 380 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIX/425/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych - na terenie Miasta Kielce.
2012 178 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.103.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 października 2011r. stwierdza się nieważność § 1 , § 15 oraz § 24 uchwały Nr X/64/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 września 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i oprowadzania ścieków
2012 179 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.104.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Fałkowie
2012 180 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.128.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 60 /XIV/11 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Brody III" kopalni piasku Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Jerzy Polak z siedzibą w Podlesiu gm. Oleśnica - na części nieruchomości o nr ewid. 322 położonej w obrębie geodezyjnym Brody , gmina Oleśnica wskazanej na załączniku graficznym
2012 181 2012-01-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.129.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 61 /XIV/11 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 listopada 2011 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego kopalni piasku Przedsiębiorstwa Transportowo-Usługowego Zbigniew Rogowski - na nieruchomości o nr ewid. 50/2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelce, gmina Oleśnica wskazanej na załączniku graficznym
2012 182 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII /81/ 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2012 183 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 30 / 09 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2012 184 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 185 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobków.
2012 381 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów
2012 382 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 69/XIII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2012 383 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2012 384 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2012 385 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2012 386 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/5/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2012 387 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/6/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2012 388 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/9/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starachowice na lata 2012 – 2016”
2012 389 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - POŁUDNIE
2012 390 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2012 391 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce.
2012 392 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/138/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2012 393 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 394 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z gminy Starachowice
2012 395 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2012 396 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojciechowice
2012 397 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników  bezodpływowych
2012 398 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian statutu Chmielnickiego Centrum Kultury nadanego uchwałą nr VIII/81/99 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 1999 roku
2012 399 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku
2012 400 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2012 401 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XVI/139/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego