Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Wrzesień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2483 2011-09-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia 1/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu staszowskiego
2011 2484 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/61/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LXIII/76/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2011 2485 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2486 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 2487 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2011 2488 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów .
2011 2489 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2011 2490 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2011 2491 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/132/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2492 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2493 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków
2011 2494 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/156/05 Rady Gminy Krasocin w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krasocin
2011 2495 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krasocin w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin.
2011 2496 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/ 60/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Szydłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2497 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 2498 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr X /82/ 2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2499 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 50/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2500 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 57/2011 Rady Gminy Zagnansk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w msc. Lekomin
2011 2501 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 60/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2011 2502 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 57/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 lipca 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale Nr 50/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2503 2011-09-01 Informacja Informacja nr Adm-0111-160/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2011r. DODATKOWA LISTA
2011 2504 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/281/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 2505 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/285/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Kielce.
2011 2506 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/286/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
2011 2507 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/289/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 2507 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/290/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce - ulica Janowska
2011 2508 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/291/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce - ulica Obrzeżna
2011 2509 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XIV/292/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce - ulica Oficerska
2011 2510 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Bęczków”.
2011 2511 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 2512 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/71/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowieckiego przez inne niż Powiat Ostrowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2513 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2011 2514 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 2515 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2516 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ul. Stefana Czarnieckiego.
2011 2517 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Połańcu przy ulicy Krakowskiej.
2011 2518 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2011 2519 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 2520 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oksa.
2011 2521 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.
2011 2522 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/74 /2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2523 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 71/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2524 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 74/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wolica obr. 18.
2011 2525 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 75/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 1 przy ulicy Szkolnej w Chęcinach, stanowiących własność Gminy Chęciny
2011 2526 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 79/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2527 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 85/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2528 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2529 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 2530 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
2011 2531 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2532 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2011 2533 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 2534 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w sprawie podziału gminy Lipnik na obwody głosowania , ustalenia numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych .
2011 2535 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XIII/56/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2536 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 64/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 85/XII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach
2011 2537 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 2538 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/170/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2011 2539 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 2540 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bałtów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2011 2541 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII / 70 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2542 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
2011 2543 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2544 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok .
2011 2545 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2546 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 2547 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Waśniów lub jej jednostkom podległym
2011 2548 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 60/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2011r. stwierdzająca nieważność w części uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011 roku
2011 2549 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/323/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA - SZWEDZKA” na obszarze miasta Kielce
2011 2550 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/324/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia” w Kielcach
2011 2551 2011-09-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.55.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/323/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe - Obszar IV. 1. 3 Kawetczyzna - Szwedzka" na obszarze miasta Kielce, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 19 ust. 2 pkt 4, § 22 ust. 2 pkt 7, § 23 ust. 2 pkt 6, § 25 ust. 2 pkt 7, § 26 ust. 2 pkt 6, § 27 ust. 2 pkt 4 uchwały, w których znajdują się zapisy dotyczące zakazu podziału nieruchomości
2011 2552 2011-09-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.56.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/324/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia" w Kielcach, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 10 ust. 1 pkt 3, § 19 ust. 6, § 20 ust. 6, § 21 ust. 3 pkt 16, § 23 ust. 3 pkt 7, § 24 ust. 5, § 25 ust. 4, § 26 ust. 4, § 27 ust. 5, § 28 ust. 5, § 29 ust. 5, § 35 ust. 3 pkt 2 i § 36 ust. 3 pkt 2 uchwały, w których znajdują się zapisy dotyczące zakazu podziału działek
2011 2553 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2554 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Sędziszów.
2011 2555 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rezcyzpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 2556 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Raków z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2557 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie.
2011 2558 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr XIV/57/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2559 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2560 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie dochodów w budżecie gminy
2011 2561 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy
2011 2562 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr IX/90/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2008 roku, oraz uchwałę Nr XIII/101/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 21 lipca 2008 roku
2011 2563 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 64/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2564 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 61/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 – 2021.
2011 2565 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 65/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały Nr IX/75/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierza na lata 2011 – 2023.
2011 2566 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 66/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego – Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
2011 2567 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 67/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Nr VIII/72/2011 dotyczącej zmian w budżecie.
2011 2568 2011-09-09 Uchwała Uchwała nr 68/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Nr 50/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2569 2011-09-09 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Radoszyce z dnia 11 kwietnia 2011r.
2011 2570 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2571 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/ 71/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia STATUTU Miasta i Gminy Koprzywnica
2011 2572 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r
2011 2573 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2574 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2575 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2576 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2577 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2578 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2579 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2580 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/104/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Stąporków
2011 2581 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i jej przebiegu.
2011 2582 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2583 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2584 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie
2011 2585 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2586 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/116/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2011 2587 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2588 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
2011 2589 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X / 79 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2590 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X / 80 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2591 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 2592 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2593 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Michałów na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Michałów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych o charakterze refundacji.
2011 2594 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałów
2011 2595 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/52/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2011 2596 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2597 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 2598 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Solec-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 2599 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe na terenie Gminy Bodzentyn
2011 2600 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej
2011 2601 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2602 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 2603 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 2604 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/ 70/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej
2011 2605 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2606 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/48/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2607 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2608 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2609 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/35/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 2610 2011-09-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.57.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nr 1 na obszarze gminy Fałków
2011 2611 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.
2011 2612 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 2613 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 31/X /11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2614 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2615 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2616 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/28/2011r. Rady Gminy w Obrazowie z dnia 01.03.2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2617 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2618 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 2619 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn
2011 2620 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/44/2000 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/68/97 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 grudnia 1997 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strawczyn
2011 2621 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/ 56/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 2622 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 66/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 53/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2011 2623 2011-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie uzupełnienia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno- wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2011 2624 2011-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r
2011 2625 2011-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.
2011 2626 2011-09-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.
2011 2627 2011-09-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-23(7)/2011/726/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 74
2011 2628 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2010 rok.
2011 2629 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 106/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 2630 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 2631 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Staszowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów - zwanym dalej "Nadleśniczym"
2011 2632 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Staszowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik - zwanym dalej "Nadleśniczym"
2011 2633 2011-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie.
2011 2634 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2635 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 2636 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.
2011 2637 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 2638 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 2639 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Końskie
2011 2640 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2641 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI / 85 /2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2642 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Secemin
2011 2643 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin.
2011 2644 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2645 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie roku w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011
2011 2646 2011-09-21 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
2011 2647 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie.
2011 2648 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2649 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/94/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 2650 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
2011 2651 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr XIV/96/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich regulaminu
2011 2652 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr XI/80/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Piekoszów w zakresie realizacji nowych inwestycji”.
2011 2653 2011-09-21 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2654 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 2655 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
2011 2656 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
2011 2657 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/142/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2011 2658 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/143/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 2659 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 2660 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 2661 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2662 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 2663 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/ 62/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 2664 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/ 63/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Szydłów
2011 2665 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Sedziszów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 2666 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów.
2011 2667 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych
2011 2668 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr NrXII/83/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXI/221/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2011 2669 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 2670 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2671 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 8/II/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 2672 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 2673 2011-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 października 2011 r.
2011 2674 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2011 2675 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
2011 2676 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jędrzejów
2011 2677 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2678 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kazimierza Wielka.
2011 2679 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych
2011 2680 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kazimierza Wielka oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2011 2681 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 2682 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2011 2683 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniająca plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także określenia granic ich obwodów
2011 2684 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi
2011 2685 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszczowa na lata 2011-2015.
2011 2686 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy nr X/87/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku
2011 2687 2011-09-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.86.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 września 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/76/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa w części dotyczącej § 2 ust.1
2011 2688 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2689 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
2011 2690 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2691 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Bęczków”
2011 2692 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno Parcele”
2011 2693 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Górno.
2011 2694 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 2695 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 2696 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 81 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego dla działki nr ewidencyjny 50/1, obręb geodezyjny Kowala, gmina Sitkówka-Nowiny
2011 2697 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 82 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 2698 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr RG - XI / 84 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/33/03 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2011 2699 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojciechowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
2011 2700 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2701 2011-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
2011 2702 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
2011 2703 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2011 2704 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 2705 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2011 2706 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacanów
2011 2707 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Pacanów z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu pod garaże położonego w Pacanowie na działce nr ewidencyjny 1516/9
2011 2708 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 2709 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/ 85 /11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2011 2710 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 2711 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok.
2011 2712 2011-09-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 marca 2011r. z wykonania budżetu za 2010 r.
2011 2713 2011-09-30 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-33(7)/2011/306/IX/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" z siedzibą w Busku Zdroju
2011 2714 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2715 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
2011 2716 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 2717 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 2718 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 2719 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2011 2720 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI / 53 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 2721 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI / 54 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Łoniów
2011 2722 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII / 56 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 2723 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII / 60 / 11 Rady Gminy Łoniów z dnia 5 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI / 34 / 2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2724 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/38/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2725 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatowiec
2011 2726 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. sprawie zmiany uchwały Nr 111/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec.
2011 2727 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec
2011 2728 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 2729 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/77 /2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.