Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2159 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 2160 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/259/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 2161 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/265/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 2162 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/266/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu ulic zaliczonych do kategorii dróg gminnych, położonych na terenie miasta Kielce
2011 2163 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/267/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu ulic zaliczonych do kategorii dróg powiatowych, położonych na terenie miasta Kielce
2011 2164 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/274/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 1.2 CENTRUM - PAŁACYK ZIELIŃSKIEGO” NA OBSZARZE MIASTA KIELCE
2011 2165 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2011 2166 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/146/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie
2011 2167 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/147/2011 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. dotycząca wyznaczenia aglomeracji Łagów
2011 2168 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/150/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A.
2011 2169 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/156/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 2170 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 2171 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 2172 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2173 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/98/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2174 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2175 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radoszyce
2011 2176 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminmy Radoszyce
2011 2177 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 2178 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/24/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gilów1", na obszarze gminy Bliżyn.
2011 2179 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/131/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2180 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2181 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 2182 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Puplicznej w Radkowie.
2011 2183 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/168/10 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok.
2011 2184 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 2185 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Samborzec w ramach inicjatywy lokalnej
2011 2186 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011r. zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2187 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XI/50/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr: VII/20/11 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2188 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2011 rok
2011 2189 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 2190 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/271/06 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie”
2011 2191 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65 /2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22 czerwca 2011r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2192 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.
2011 2193 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr Nr VII/52/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2194 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 2195 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkolach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2011 2196 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej.
2011 2197 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdów
2011 2198 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Młodziezowego Domu Kultury w Starachowiicach
2011 2199 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2200 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2201 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2202 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łagów na lata 2010 - 2014”
2011 2203 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2204 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów.
2011 2205 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
2011 2206 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2207 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2208 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2209 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2011 2210 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr RG - IX / 75 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XV/120/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2211 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2212 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2213 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2214 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2215 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2216 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2011 2217 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2011 2218 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze.
2011 2219 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 48/VI /2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XX/2009 Rady Gminy Smyków z dnia 16 września 2009 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2011 2220 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2011 2221 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2222 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2223 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 53/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk
2011 2224 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2011 2225 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011r.
2011 2226 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2227 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niestachów na obszarze gminy Daleszyce.
2011 2228 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2011 2229 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2230 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach samorządowych na terenie gminy Pińczów
2011 2231 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011r
2011 2232 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.
2011 2233 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/41/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2234 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/45/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 2235 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/46/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dwikozy.
2011 2236 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XI/47/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach
2011 2237 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok
2011 2238 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/32/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łubnicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2239 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/33/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2240 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2241 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 2242 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr Nr X/45/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2011 2243 2011-08-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego zawarte w dniu 22 czerwca 2011 roku w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentytną Pałką – Korubą, zwaną w treści Porozumienia „Wojewodą” a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach Panią Zofią Wilczyńską, zwaną w treści Porozumienia „Dyrektorem ŚOW NFZ”.
2011 2244 2011-08-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.53.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lipca 2011r. stwierdzające nieważność zapisu § 14 ust. 1 pkt 2 lit. „b” uchwały Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niestachów na obszarze gminy Daleszyce, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego.
2011 2245 2011-08-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu staszowskiego
2011 2246 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2247 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2011 2248 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczępy.
2011 2249 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuczępach do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2250 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 4/IV/11 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w budżecie Związku na 2011 r.
2011 2251 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2011
2011 2252 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 2253 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku
2011 2254 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2255 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 2256 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2011 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.
2011 2257 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 2258 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 2259 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
2011 2260 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. Zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r; uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r; uchwałą Nr XLVI/400/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r; uchwała Nr LV/475/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2010r.
2011 2261 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2011 2262 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody
2011 2263 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011 2264 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2010 rok.
2011 2265 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2010 rok.
2011 2266 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2267 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2268 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Staszów
2011 2269 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr V/67/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych
2011 2270 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 86/X/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
2011 2271 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2272 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 2273 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 16 czerwca 2011 roku, w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec".
2011 2274 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2275 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2276 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Lipniku
2011 2277 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnik.
2011 2278 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 2279 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2011 2280 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII / 70 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2281 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2282 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2283 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2284 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości
2011 2285 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2011 2286 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2287 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rytwiany lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2011 2288 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 maja 2011r. w sprawie w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra.
2011 2289 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 33/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2011 2290 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 56/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające Uchwałę Nr 33/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jaworze na terenie gminy Zagnańsk
2011 2291 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 54/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XI/48/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 3 czerwca 2011 r. dotyczącej określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Samborzec będącej podmiotem niezliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia, podjęcia współpracy, oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.
2011 2292 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 59/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2011r. postanawiająca stwierdzić nieważność uchwały Nr RG-IX/75/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XV/120/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2293 2011-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za 2010 rok.
2011 2294 2011-08-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Waśniów z dnia 31 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW ZA 2010 ROK
2011 2295 2011-08-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.79.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Czarnocin
2011 2296 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2011 2297 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2011 2298 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/105/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 2299 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/106/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
2011 2300 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 2301 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi i nowo powstałym ulicom
2011 2302 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/126/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 2303 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr XI/128/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.
2011 2304 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/129/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 2305 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2306 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Baćkowice
2011 2307 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2308 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X / 61 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów
2011 2309 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X / 63 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2310 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 2311 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łagów
2011 2312 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Łagowie.
2011 2313 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr VIII / 35 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 2314 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX / 40 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 2315 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr X / 47 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 2316 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2317 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Raków.
2011 2318 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/82/2008 Rady Gminy Raków z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego (zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków.
2011 2319 2011-08-10 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Raków
2011 2320 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice
2011 2321 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 34 / VI /2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2011 2322 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Suchedniów
2011 2323 2011-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2324 2011-08-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
2011 2325 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku
2011 2326 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2011 2327 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 49
2011 2328 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7
2011 2329 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011.
2011 2330 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowieckiego przez inne niż Powiat Ostrowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 2331 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 2332 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2333 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Secemin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2334 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad przy wydawaniu jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2011 2335 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobków.
2011 2336 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.
2011 2337 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 2338 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 47/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011 rok
2011 2339 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 48/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłów
2011 2340 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 49/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie
2011 2341 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/ 53/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
2011 2342 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2343 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg rolniczych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarłów
2011 2344 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Tarłowie.
2011 2345 2011-08-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-44(3)/2011/13859/IIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia pierwszej zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim
2011 2356 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2357 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Osrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2011 2358 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów
2011 2359 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Masłów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2360 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/ 47 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.
2011 2361 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2362 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2363 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/ 47 /11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości KONARY, gmina Stopnica.
2011 2364 2011-08-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 31 marca 2011r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK
2011 2365 2011-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.34.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 27 uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica.
2011 2366 2011-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK. I.4130.83.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/35/2011 Rady Gminy SolecZdrój z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę SolecZdrój przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
2011 2346 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr V/42/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego
2011 2347 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr Nr V/58/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.
2011 2348 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr V/63/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2349 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2350 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2351 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 2352 2011-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr WG-PLF.0051.17.2011 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2010 rok
2011 2353 2011-08-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 lipca 2011r.
2011 2354 2011-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.76.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014
2011 2355 2011-08-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.80.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/53/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Fałkowie
2011 2367 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2011 2368 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2011 2369 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2011 2370 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/44/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2371 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce
2011 2372 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków
2011 2373 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Działoszycach
2011 2374 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2375 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Działoszyce na lata 2011-2015 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Działoszyce
2011 2376 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Działoszyce
2011 2377 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie
2011 2378 2011-08-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2010 rok
2011 2379 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2380 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 49/X/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2381 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 2382 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 2383 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2011 2384 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2011 2385 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszycena rok 2011
2011 2386 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 2387 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2011 2388 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 2389 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/279/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 2390 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2011 2391 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 2392 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
2011 2393 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2394 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.
2011 2395 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Górno Parcele”.
2011 2396 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr Nr 29/X/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie sposobu poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Mniów
2011 2397 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2011 2398 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2399 2011-08-22 Postanowienie Postanowienie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie: oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML - w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2011 Rady Powiatu w Starachowicach podjętej w dniu 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w pkt 2 błędnie wpisano: 2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony a powinno być: 2. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dodatkowo informuję, iż uchwała Nr IX/70/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku została podjęta przez Radę Powiatu z prawidłowym zapisem.
2011 2400 2011-08-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.42.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność: I. Uchwały Nr VIII/59/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno „Górno Parcele", w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 2.P.3 (teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego. II. Wskazuje się na nieistotne naruszenie prawa, w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały określonych w pkt II uzasadnienia. III. Wada określona w punkcie II niniejszego rozstrzygnięcia powinna zostać usunięta przez podjęcie stosownej uchwały na jednej z najbliższych sesji
2011 2401 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2402 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego .
2011 2403 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 15 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2404 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 2405 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Imielno
2011 2406 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX / 74/ 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 2407 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/ 77 /2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2408 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/113/04 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów w granicach sołectw gminy
2011 2409 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Raków z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2410 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2411 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ruda Maleniecka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
2011 2412 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2413 2011-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 2414 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Sandomierza z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Obrazów usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Miasta Sandomierz
2011 2415 2011-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Sandomierza z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Dwikozy usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Miasta Sandomierz
2011 2416 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo- rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2011 2417 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Morawica Samorządowym Przedszkolu w Morawicy.
2011 2418 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/89/11 Rada Gminy Morawica z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce”
2011 2419 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2420 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2421 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr 41VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2422 2011-08-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok.
2011 2423 2011-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 2424 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych
2011 2425 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją.
2011 2426 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2427 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
2011 2428 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 69 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2429 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI / 70 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 25 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Bodzechów
2011 2430 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XV/104/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2431 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/141/2006 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn, zmienionej uchwałą nr XXVII/148/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 20 lutego 2009 r.
2011 2432 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu gminnego.
2011 2433 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 2434 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów.
2011 2435 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/79/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów.
2011 2436 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r
2011 2437 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 2438 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 63/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie
2011 2439 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 2440 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/112/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/439/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania.
2011 2441 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2442 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/333/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kielce
2011 2443 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/334/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Mieście Kielce.
2011 2444 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/101/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 2445 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2446 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 2447 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 2448 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.
2011 2449 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/36/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2450 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2451 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie
2011 2452 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Obrazowie
2011 2453 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 2454 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2455 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2456 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 2457 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr RG - X / 76 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 2458 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim
2011 2459 2011-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 23. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 16 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2460 2011-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 26. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2461 2011-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 28. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2462 2011-08-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kijach przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2011 r.
2011 2463 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 2464 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2465 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek
2011 2466 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 2467 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/21/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2468 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/23/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2469 2011-08-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.78.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Stąporków
2011 2470 2011-08-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za rok 2010
2011 2471 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ożarów i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 2472 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie
2011 2473 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
2011 2474 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 2475 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 2476 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 2477 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Gowarczów na lata 2011-2014
2011 2478 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014
2011 2479 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nagłowice
2011 2480 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2011 2481 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2482 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 58/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 15 czerwca 2011 roku, w sprawie zmian w budżecie.