Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 648 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 649 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: usunięcia z załącznika nr 1 do uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Mirzec błędu w pozycji 23 i wpisanie prawidłowego nr drogi 347024 T zamiast błędnego nr 347034 T.
2011 650 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uzupełnienia podstawy prawnej w uchwale Rady Gminy w Mircu nr XLVI/247/2010 z 15 września 2010r.
2011 651 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 652 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 653 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzająca zmiany w uchwale w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirzec.
2011 654 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2010 rok.
2011 646 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Mirzec.
2011 647 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mirzec.
2011 642 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.
2011 655 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 24/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
2011 643 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.
2011 644 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.
2011 645 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2011 roku.
2011 656 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr 27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr IV/15/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 657 2011-03-01 Informacja Informacja nr Adm-0111-45/10 Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 17 lutego 2011r. DODATKOWA LISTA
2011 658 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/88/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 659 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/89/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 660 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/98/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy zaliczonej do kategorii dróg powiatowych, położonej na terenie miasta Kielce
2011 661 2011-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Staszowskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej
2011 662 2011-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Starosty Staszowskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej
2011 663 2011-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
2011 664 2011-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/11 Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie.
2011 671 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr I/1/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach na 2011rok
2011 670 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz określenia zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
2011 669 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/2/11 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy
2011 665 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 666 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2011 rok
2011 667 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/44/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 668 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 672 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2011 673 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr I/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok
2011 674 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2011 rok
2011 675 2011-03-04 Uchwała Uchwała nr I/09/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Związku na 2011 rok
2011 678 2011-03-04 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Jędrzejowa z dnia 14 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze GMINY JĘDRZEJÓW
2011 679 2011-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Sędziszowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części
2011 676 2011-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej we Włoszczowie.
2011 677 2011-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 680 2011-03-04 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-38(14)/2010/1273/VIII/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa GDF SUEZ Energia Polska z siedzibą w Zawadzie 26
2011 681 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2011 682 2011-03-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.2.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów
2011 683 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/102/2007 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2011 697 2011-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z dnia 27 stycznia 2011r. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 690 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2011 689 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/ 29 /11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 696 2011-03-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z dnia 19 stycznia 2011r. z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku powiatu skarżyskiego za 2010 rok
2011 691 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Opatowiec
2011 692 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy O p a t o w i e c z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
2011 693 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 694 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych Nr 002582T, Nr 002569T, Nr 002577T kategorii dróg gminnych
2011 684 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/6/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2011 685 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/7/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 686 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 688 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rada Gminy Morawica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2011 rok
2011 687 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2011 rok
2011 695 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Sadowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2011 698 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok
2011 699 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr IV/77/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2011 700 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2011r. wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 701 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Miąsowej wprowadzonego Uchwalą Nr XIV/97/08 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 23 stycznia 2008 r
2011 702 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Małogoszczu wprowadzonego Uchwalą Nr XIV/96/08 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 23 stycznia 2008 r.
2011 703 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 704 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/9/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2011 705 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2011 rok
2011 706 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica.
2011 707 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w gminie Sędziszów na lata 2011 - 2015.
2011 708 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
2011 709 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok
2011 710 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 711 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2011 rok
2011 712 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2011 rok
2011 713 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dwikozy, prowadzonych przez organy inne niż samorząd terytorialny.
2011 714 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. W sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Borków –Kamieniec Kolonie znajdującej się na terenie sołectw : Borków i Kamieniec
2011 715 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2011 rok
2011 716 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2011 717 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok
2011 718 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 719 2011-03-11 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA ROK 2010 POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KIELCE
2011 720 2011-03-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 marca 2011r.
2011 721 2011-03-11 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Busko - Zdrój.
2011 722 2011-03-11 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2011 725 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 723 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 3/I/11 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2011 726 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 724 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV / 6 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2011 rok
2011 728 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rytwianach
2011 729 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXVIII/150/ 2009 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2011 727 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 730 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2010.
2011 731 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Iwaniska na 2011 rok
2011 732 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr III/6/10 z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska.
2011 733 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 734 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/30/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2011 735 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/10 z dnia 09 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 736 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Raków z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2011 rok
2011 737 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 26/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr IV/18/2010 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 738 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 30/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Miejskiej w Pińczowie Nr V/30/11 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2011 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2011 739 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 31/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2011 740 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr 32/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Smykowie Nr 13/III/10
2011 741 2011-03-14 Porozumienie Porozumienie nr Or.I.031.3.2011 Starosty Ostrowieckiego z dnia 27 stycznia 2011r. zawarte w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 27.01.2011 r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem dr Zdzisławem Kałamagą zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2011 742 2011-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.12.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/24/2011 Rady Gminy Słupia ( Jędrzejowska) z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowyc
2011 743 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Chęciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 744 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 33/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 431/LXVIII/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chęciny
2011 745 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 746 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb wypłacania nagród dla nauczyczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2011 747 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/18/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 748 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 4/ 23/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2011r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 749 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2011 rok
2011 750 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonania zastępcze w tym zakresie
2011 751 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Pińczowskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2011 r.
2011 758 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 752 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2010r. szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 754 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 755 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/219/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r.
2011 756 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kijach
2011 753 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 757 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2011 rok
2011 759 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Starosty Starachowickiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Starachowickiego
2011 760 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/113/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.7: WĘZEŁ PAKOSZ” NA OBSZARZE MIASTA KIELCE
2011 761 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/114/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – PRZEDŁUŻENIE UL. BOHATERÓW WARSZAWY – część II” na obszarze miasta Kielce
2011 762 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/13/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2011 rok
2011 763 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury w Łubnicach
2011 764 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 765 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/24/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2011 766 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/46/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik - 2012"
2011 767 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr III/47/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z lodowiska „Biały Orlik” w Busku-Zdroju.
2011 768 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: wzniesienia Krzyża Katyńskiego
2011 769 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2011 r.
2011 770 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2011rok
2011 771 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego.
2011 772 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 773 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów
2011 774 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją
2011 775 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011rok
2011 776 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 777 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 778 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2011 rok
2011 779 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 7 lutego 2011r. W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
2011 780 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 22/V/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwały: Nr 208/XL/10Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. Nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010 roku Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r., Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2011 781 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 24/V/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 782 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2011 rok
2011 783 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach
2011 784 2011-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2011 r.
2011 785 2011-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Powiatu Koneckiego.
2011 786 2011-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Końskich.
2011 787 2011-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchockuprzeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.
2011 788 2011-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłów przeprowadzonych w dniu 13 marca 2011 r.
2011 789 2011-03-18 Informacja Informacja nr 1.2011 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 8 marca 2011r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Zagnańsk, za I i II półrocze 2010 roku
2011 790 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2011 rok
2011 791 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2011 rok
2011 792 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w 2011 roku
2011 793 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 794 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok
2011 795 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.
2011 796 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok
2011 797 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2011 798 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 12.12.2006r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
2011 799 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny
2011 800 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2011 rok
2011 801 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 21 /10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2011 802 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 803 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 27 /10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/70/09 Rady Gminy Stopnica z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłat pobranej opłaty targowej
2011 804 2011-03-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 7 marca 2011r. w sprawie Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2011 805 2011-03-22 Informacja Informacja nr RG 71402/2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 14 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Opatów
2011 806 2011-03-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2011r. w sprawie stawek czynszu za I i II półrocze 2010 r.
2011 807 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011 rok
2011 808 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania imienia gen. Antoniego Hedy - Szarego rondu przy zbiegu ulic Armii Krajowej, Krasińskiego, Konarskiego
2011 809 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie : w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2011 810 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/100/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania utworzonej jednostce Statutu.
2011 811 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 812 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 813 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2011
2011 814 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 815 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 816 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 817 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej
2011 818 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2011 819 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
2011 820 2011-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VI/17/2008 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2011 821 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 822 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2011 rok
2011 823 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 824 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 825 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XXXIII/307/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2011 826 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
2011 827 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 828 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2011 rok.
2011 829 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
2011 830 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2011 rok
2011 831 2011-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Buskiego z dnia 28 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W BUSKU - ZDROJU ZA 2010 ROK
2011 832 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/88/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok
2011 833 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/89/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 834 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/90/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 835 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/91/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 836 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/92/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 837 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów.
2011 838 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie
2011 839 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej likwidacji Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie i utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.
2011 840 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2011 841 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2011 842 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy Jędrzejów
2011 843 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 844 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2011 rok.
2011 845 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.
2011 846 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r (Nr LIX/437/09)w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
2011 847 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/342/2005 Rady Gminy Iwaniska z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 848 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 849 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 850 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2011 851 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2011 rok
2011 852 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2011 853 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2011 854 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/206/2006 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia dopłat do biletów dla emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów na środki lokalnego, krajowego transportu zbiorowego.
2011 855 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.
2011 856 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 857 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2011 rok
2011 858 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2011 859 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2011 rok
2011 860 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2011 rok
2011 861 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania
2011 862 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2011 863 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok
2011 864 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2011 rok
2011 865 2011-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2011 866 2011-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Skarżysko-Kamienna za I i II półrocze 2010r
2011 867 2011-03-31 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2011 868 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2011 869 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/18/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 870 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rada Gminy Morawica z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/427/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2011 871 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2011 rok
2011 872 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 873 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2011 874 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 81/XI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie z siedzibą w Miedzierzy
2011 875 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie określenia nazwy i zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie z siedzibą w Miedzierzy.
2011 876 2011-03-31 Porozumienie Porozumienie z dnia 24 stycznia 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Opatowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Łagów - zwanym dalej "Nadleśniczym"
2011 877 2011-03-31 Porozumienie Porozumienie z dnia 24 stycznia 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Opatowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. - zwanym dalej "Nadleśniczym"
2011 878 2011-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Opatowskiego.
2011 879 2011-03-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/10/11 Starosty Włoszczowskiego z dnia 21 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.