Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 335 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 3/17/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.
2011 344 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/6/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2011 339 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2011 340 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pińczów.
2011 341 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
2011 342 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 343 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2011 330 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2011 336 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2011 338 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2011 337 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2011 331 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2011 332 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" w Końskich
2011 333 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich
2011 334 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich
2011 346 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 5/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części tj. § 2 pkt 2 i 3 uchwały
2011 347 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 7/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 348 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr 9/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r, w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 r.
2011 345 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2011 359 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 358 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/205/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 października 2010r. Rady Gminy Tarłów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 357 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2010r. Rady Gminy Tarłów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 355 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2011 353 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 350 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 351 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2011 352 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 365 2011-02-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 121/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2010r.
2011 363 2011-02-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2011r.
2011 364 2011-02-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2011r.
2011 354 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 349 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr V/12/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 356 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/251/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
2011 362 2011-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/11 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2011 r.
2011 360 2011-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2011.
2011 361 2011-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2011.
2011 375 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2011 376 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2010.
2011 377 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki zmienionej Uchwałą Nr LXXX/714/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 378 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków
2011 379 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 380 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 381 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 367 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Sędziszów w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 368 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 369 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2011 370 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 371 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/405/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
2011 372 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie.
2011 373 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LI/424/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zasad korzystania z boiska do piłki nożnej i placu zabaw w miejscowości Borszowice
2011 374 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta będących własnością Gminy Sędziszów.
2011 382 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr 8 / III /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
2011 366 2011-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w Okręgu Wyborczym Nr 6.
2011 387 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr III/7/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 383 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 384 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 385 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r. i Uchwałą Nr XXXIII/161/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r.
2011 389 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
2011 390 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2011 391 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/22/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 392 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/27/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały nr XLVI/319/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku
2011 386 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków na terenie gminy Bieliny.
2011 388 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2011 393 2011-02-03 Aneks Aneks nr 2/2010 z dnia 21 grudnia 2010r.
2011 394 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr I/14/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 396 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego
2011 397 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/20/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/486/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 398 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/21/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2011 400 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/24/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2011 399 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/23/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok.
2011 401 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa "DOMASZOWICE II" na terenie gminy Masłów.
2011 395 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr II/17/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2011 402 2011-02-03 Uchwała Uchwała nr 6/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr I/14/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 407 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2011 415 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2011 408 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 409 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2011 410 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2011 417 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2011 418 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu i wyposażenia jej w majątek.
2011 419 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu "Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu ".
2011 420 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 411 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy
2011 406 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Nagłowice
2011 405 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 412 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 413 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2011 414 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie utworzenia targowiska oraz określenia jego regulaminu
2011 416 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2011 404 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 403 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sandomierskiego.
2011 421 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2011 422 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w prowadzeniu instytucji kultury w Gminie Iwaniska.
2011 423 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2011 424 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 425 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III / 14 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2011 426 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III / 15 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2011 427 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2011 428 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2011 429 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2011 430 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku
2011 431 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III /13/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 432 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
2011 433 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 434 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 435 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/78/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 436 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2011 437 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr RG - III / 11 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2011 438 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr RG - III / 12 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka- Nowiny na 2010 r.
2011 439 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr RG - III / 13 /10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2010.
2011 440 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 441 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gnojno oraz jej jednostkom organizacyjnym
2011 442 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2011 443 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminyna 2010 rok
2011 444 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 445 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 446 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 447 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 448 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2010.
2011 449 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2011 450 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 451 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/373/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów.
2011 452 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pawłów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 453 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 454 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie udostępnienia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szumsku po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy.
2011 455 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rakowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 456 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 457 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 458 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 459 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 460 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2011
2011 461 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/274/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2011.
2011 462 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III / 13 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czarnocin lub gminnym jednostkom organizacyjnym
2011 463 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2011 464 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/42/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2011 465 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Gowarczów z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIX/40/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie wzoru formularzy
2011 466 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 467 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/18/2001 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2011 468 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 469 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 470 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr LVI / 278/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2011 471 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 7/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2011 472 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 8/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu gminy na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 473 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 11/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LIII/ 270/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 – 2017
2011 474 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/ 12/ 2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2011 475 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Waśniów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie z dnia 03.12.2007 r. Nr XIV/67/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 476 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr X/48/2007 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 477 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2011 478 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Wilczyce.
2011 479 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 480 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sport w gminie Wiślica.
2011 481 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 482 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 483 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania przez Gminę Stąporków stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2011 484 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Stąporków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 485 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 486 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 487 2011-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 488 2011-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Starosty Sandomierskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym
2011 489 2011-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Starosty Sandomierskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego
2011 490 2011-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Sandomierskiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego
2011 491 2011-02-09 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-2(7)/2011/726/X/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2011r. zatwierdzająca zmianę X taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą w miejscowości Włoszczowa
2011 492 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice.
2011 493 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr I/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 494 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr I/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków, rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 495 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 19/IV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2011 496 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 20/IV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/III/03 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Komunalny w Oleśnicy oraz statutu tego zakładu.
2011 497 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 8/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr 19/IV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2011 498 2011-02-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.4.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych między ulicami: Łączną, Pastwiska, Smugową i Moniuszki na obszarze miasta Starachowice
2011 499 2011-02-10 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-56(7)/2010/2011/3904/V/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2011r. zatwierdzająca zmianę V taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Kielcach
2011 500 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/67/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 501 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/68/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 502 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/69/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2011 503 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/70/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 504 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/71/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 505 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/72/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 506 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/73/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 507 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/74/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 508 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 509 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 510 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2011 511 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2011
2011 512 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIX/121/2003 w sprawie powołania Zakładu Budżetowego
2011 513 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014
2011 514 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 515 2011-02-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2011r.
2011 516 2011-02-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011r.
2011 517 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2011 518 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2011 519 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2011.
2011 520 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2011 521 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2011 522 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
2011 523 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01. 2011r.
2011 524 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 - 2032".
2011 525 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 526 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2011 527 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
2011 528 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2011 529 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2011 530 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 531 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 532 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 533 2011-02-14 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-49(12)/2010/189/X/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 536 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2011 rok
2011 534 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok
2011 535 2011-02-15 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 537 2011-02-15 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2010 roku pomiędzy Powiatem Pińczowskim, zwanym dalej „Powiatem", reprezentowanym przez członków Zarządu Powiatu:1. Jan Moskwa - Starosta Pińczowski; 2. Marek Omasta - Wicestarosta Pińczowski a Gminą Pińczów zwaną dalej „Gminą" reprezentowanym przez: 1. Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
2011 538 2011-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 14/2011 Starosty Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej
2011 546 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2011 rok
2011 540 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/23/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego
2011 539 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr Nr III/20/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010r.
2011 547 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 542 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III /7/ 2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2011 541 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 543 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie
2011 544 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2011 545 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2011 548 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 10/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 12/III/10 Rady Gminy w Smykowie
2011 549 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 11/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Rady Gminy Smyków Nr 13/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2011 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2011 550 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 12/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/10/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2011 551 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 14/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/4/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 552 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 15/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/6/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. i zwolnień w tym podatku
2011 553 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 16/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 554 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 18/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2011 555 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 20/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr RG-III/12/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2011 556 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 22/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/6/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 557 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 23/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.
2011 558 2011-02-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-78(9)/2010/306/IX/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lutego 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Komunalny Związek Ciepłownictwa "PONIDZIE" z siedzibą w Busku Zdroju
2011 560 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2011 559 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2011 562 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 grudnia 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2011 561 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/19/96 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 12 sierpnia 1996r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skarżysko Kościelne.
2011 563 2011-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Skarżyskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań"w Skarżysku-Kamiennej na 2011 rok.
2011 564 2011-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2011 565 2011-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2011 566 2011-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 578 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2011 571 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2011 572 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr Nr III/10/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010.
2011 573 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. W sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 .
2011 574 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 575 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 576 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 567 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 7/I/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2011 568 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2011 569 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 25/IV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2011 579 2011-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Opatowskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2011 r.
2011 580 2011-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Opatowskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2011 r.
2011 570 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr 26/V/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2011 577 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr LI/404/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/259/05 Rady Gminy Masłów w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłów, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego, zmienionej uchwałą Nr VI/45/07 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2007 roku.
2011 581 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2011 582 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opatowie na 2011 rok
2011 583 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2011 rok
2011 584 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2011 585 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 586 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 587 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 13/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr III/15/2010 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2010r, dotyczącej zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2011 588 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2011 roku
2011 590 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr Nr III/18/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok
2011 591 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr V/13/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 594 2011-02-22 Informacja Informacja nr GK.I.0716-36/2010 Starosty Ostrowieckiego z dnia 10 stycznia 2011r. dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2011 592 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 593 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 589 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2011 r.
2011 595 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 596 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2011 Starosty Koneckiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2011 r.
2011 597 2011-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Koneckiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2011 r.
2011 598 2011-02-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lutego 2011r.
2011 599 2011-02-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2011r. stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XVI/13/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w części dotyczącej § 3 ust.3 uchwały
2011 600 2011-02-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.10.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/27/10 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLVI/319/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. – w części określonej w §1 nadającym nowe brzmienie §6 ust.1 pkt. 1 uchwały XLVI/319/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 601 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr Nr V/24/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2011 rok
2011 602 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2011 rok
2011 603 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2011 604 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Samborzec
2011 605 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2011 606 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Samborzec na 2010 rok
2011 607 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 23/IV/07 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
2011 608 2011-02-24 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-33(21)/2010/1148/VIII/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lutego 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ZAKŁADY METALOWE "MESKO" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2011 610 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 180/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 611 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 10/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 612 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 16/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 613 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 17/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 stycznia 2011r. sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr 16/VI/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 614 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011r.
2011 615 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia w 2011 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
2011 609 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 158/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 618 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/13/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 619 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2011 620 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Oksa
2011 617 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2011 rok.
2011 616 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2011 rok.
2011 621 2011-02-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 709/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r.
2011 623 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 622 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok .
2011 636 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
2011 637 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 22 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zarząd Budynków w Sitkówce-Nowinach” oraz zmiany Uchwały Nr RG-XXVII/188/04 z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka- Nowiny Nr RG-IV/11/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Gminny Zarząd Budynków w Sitkówce- Nowinach"
2011 638 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 23 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG- II/XVI/94 z dnia 24 sierpnia 1994 roku w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Nowinach oraz zmiany uchwały RG-XLVIII/356/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG- II/XVI/94 z dnia 24 sierpnia roku w sprawie powołania zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Nowinach
2011 639 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 24 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym z grupą żłobkową oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2011 640 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr RG - IV / 25 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych, oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 629 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2011 624 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 r.
2011 625 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie okrślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 626 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych na 2011 r.
2011 627 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustaelnia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 r. , terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 628 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 635 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/130/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 grudnia 2008roku w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności
2011 631 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Masłów w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.
2011 632 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/328/05 Rady Gminy Masłów z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/334/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2005 roku.
2011 634 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2010.
2011 633 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 630 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Masłów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 641 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Opatowskiego.