Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3249 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI /91/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr.X/83/2011 z dnia 30 września 2011r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.
2011 3250 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/408/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3251 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków na 2012 rok
2011 3252 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3253 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 3254 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI_103_2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sandomierz
2011 3255 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części a także akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty
2011 3256 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
2011 3257 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie pomnika przyrody
2011 3258 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/34/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczewsku
2011 3259 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3260 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 3261 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne.
2011 3262 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 3263 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3264 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Słupia oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 3265 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój.
2011 3266 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 28 października 2011r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok.
2011 3267 2011-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3268 2011-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 57. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3269 2011-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 58. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 11 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3270 2011-12-01 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 59. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 18 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3271 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/133/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 3272 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/134/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok
2011 3273 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/135/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3274 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3275 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/137/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2011 3276 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/150/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2011 3277 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3278 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
2011 3279 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy  informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3280 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Lipnik.
2011 3281 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik.
2011 3282 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnik
2011 3283 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr 38/XI/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3284 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr 43/XII/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 23 września 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3285 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszaże gminy.
2011 3286 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3287 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3288 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3289 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Secemin.
2011 3290 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako przyjętej podstawy obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na terenie gminy Secemin.
2011 3291 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3292 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Działoszycach
2011 3293 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 3294 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/167/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3295 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/170/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3296 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr 60.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym
2011 3297 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 października 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3298 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 3299 2011-12-02 Postanowienie Postanowienie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 8 listopada 2011r.
2011 3300 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 3301 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu Powiatu Staszowskiego
2011 3302 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2011 3303 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku.
2011 3304 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany w zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Daleszyce "Daleszyce 2" na obszarze gminy Daleszyce.
2011 3305 2011-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. dotyczące zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
2011 3306 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok
2011 3307 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Osieku
2011 3308 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Osiek
2011 3309 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 3310 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/126/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 3311 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 3312 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/103/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 3313 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
2011 3314 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3315 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów do wydawania decyzji w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3316 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 31 października 2011r. w sprawie sprawie upoważnienia Kierownika Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Gowarczów do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2011 3317 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3318 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3319 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2011 3320 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 października 2011r. w sprawie zminiejszenia dochodów budżetowych
2011 3321 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 października 2011r. w sprawie przeniesienia planu dochodów budżetowych
2011 3322 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 31 października 2011r. w sprawie przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy
2011 3323 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 541/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r.
2011 3324 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 587/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zamieszcza Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWŚ 2007-2013 lub jego zmiany.
2011 3325 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr 610/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 448/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2011 r. ws. określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie świętokrzyskim.
2011 3326 2011-12-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie.
2011 3327 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3328 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2016 roku
2011 3329 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie uznania za pomnik przyrody grupę drzew gatunku dąb szypułkowy w Gminie Włoszczowa
2011 3330 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa
2011 3331 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych .
2011 3332 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2011 3333 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2011 3334 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3335 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 3336 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 3337 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XV/104/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 3338 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 8 /61 / 11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 3339 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 8/ 64 /11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy Małogoszcz.
2011 3340 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/136/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 3341 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
2011 3342 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 54. IX. 2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011.
2011 3343 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/68.2011 Rady Gminy Brody z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brody.
2011 3344 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIII/43/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3345 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 3346 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn oraz określenia granic ich obwodów
2011 3347 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2011 3348 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku.
2011 3349 2011-12-08 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie świętokrzyskim na 2011 r.
2011 3350 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3351 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/2/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3352 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów.
2011 3353 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Starachowice dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 3354 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3355 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 3356 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2011 3357 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3358 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3359 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3360 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/103/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3361 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/104/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3362 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3363 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/114/2004 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednsotek gminy.
2011 3364 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII /50/ 11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień od tego podatku.
2011 3365 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3366 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII/52/ 11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3367 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr VIII /54/ 11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3368 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/112/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3369 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3370 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3371 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3372 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci
2011 3373 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych
2011 3374 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3375 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3376 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/ 70 /2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu i oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.
2011 3377 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 3378 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Włoszczowskiemu.
2011 3379 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2011 rok.
2011 3380 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2011 3381 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie : nadania imienia "Skwer Kolejarzy", placu przy pomniku "Zaślubin z Morzem" przy ulicy Niepodległości.
2011 3382 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3383 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 października 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez inne formy wychowania przedszkolnego punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Bejsce w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego w ramach świadczenia usługi opiekuńczo – bytowej.
2011 3384 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Łagów z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 3385 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3386 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 3387 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Obrazów
2011 3388 2011-12-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-65(18)/2011/6/IX/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2011 3389 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
2011 3390 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3391 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3392 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3393 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3394 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/87/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3395 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/88/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3396 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3397 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 3398 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3399 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI / 66/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok
2011 3400 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/67/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska w 2012r
2011 3401 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI / 68 /011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3402 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI / 69/ 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska.
2011 3403 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI / 70/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3404 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 3405 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI / 72/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2012
2011 3406 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/73/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3407 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3408 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3409 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2011 3410 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NR XXXIX/289/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego
2011 3411 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2011 3412 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3413 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3414 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2011 3415 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3416 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 3417 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3418 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/183/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3419 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/184/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3420 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/185/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3421 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/186/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3422 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVII/187/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku
2011 3423 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3424 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3425 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3426 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3427 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3428 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3429 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3430 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3431 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty targowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3432 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3433 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.
2011 3434 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011roku stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2012.
2011 3435 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3436 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 3437 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice.
2011 3438 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3439 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012rok.
2011 3440 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3441 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3442 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 3443 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
2011 3444 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 3445 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice w roku 2012.
2011 3446 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3447 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/105/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
2011 3448 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/106/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 3449 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/107/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 3450 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/108/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3451 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3452 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2011 3453 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3454 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3455 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3456 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3457 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3458 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3459 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r. na terenie Gminy Wilczyce
2011 3460 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2012 r
2011 3461 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2011 3462 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3463 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3464 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3465 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3466 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/48/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 3467 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/49/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3468 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/50/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3469 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/51/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości i środków transportowych
2011 3470 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/52/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3471 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3472 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 3473 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3474 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3475 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3476 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3477 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3478 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3479 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3480 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Opatów.
2011 3481 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3482 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2011 3483 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3484 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3485 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/125/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2011 3486 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/126/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2011 3487 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/127/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3488 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/128/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3489 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3490 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/76/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.
2011 3491 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3492 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, okreslenia inkasentów i terminów płatności
2011 3493 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3494 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
2011 3495 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3496 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII / 108 /2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .
2011 3497 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/109/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3498 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie gminy na 2012r.
2011 3499 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012rok.
2011 3500 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3501 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3502 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3503 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Raków z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3504 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 152/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3505 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 153/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/III/06 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3506 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 154/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3507 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3508 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 156/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3509 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ożarów
2011 3510 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie:określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2011 3511 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/105/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3512 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3513 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 3514 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3515 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3516 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3517 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012
2011 3518 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/152/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3519 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/153/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3520 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3521 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV / 76 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012r na obszarze Gminy Łoniów.
2011 3522 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV / 77 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów.
2011 3523 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV / 78 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
2011 3524 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV / 79 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2011 3525 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XV / 82 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.
2011 3526 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3527 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3528 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3529 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3530 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3531 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2011 3532 2011-12-14 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-43(8)/2011/173/VIII/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2011r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starachowicach
2011 3533 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok
2011 3534 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2012 roku.
2011 3535 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3536 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych , gruntach i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2011 3537 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 3538 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2011 3539 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3540 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2011 3541 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 98 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3542 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 99 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3543 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 100 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3544 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII / 101 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3545 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3546 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3547 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/77/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3548 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków w 2012 roku.
2011 3549 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2011 3550 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3551 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3552 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 3553 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/90/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 3554 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wyznaczenia inkasenta
2011 3555 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3556 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3557 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 3558 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012 i zwolnień w tym podatku
2011 3559 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3560 2011-12-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 366/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2011r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2011 3561 2011-12-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2011r.
2011 3562 2011-12-14 Postanowienie Postanowienie nr 1/2011 Przewodzniczącej Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML w uchwale Nr XIV/91/2011Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r. nie zapisano przypisu, a powinien być zapisany w brzmieniu:
2011 3563 2011-12-14 Postanowienie Postanowienie nr 2/2011 Przewodzniczącej Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML w Uchwale Nr XIV/92/2011 Rady Gminy Radoszycez dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nie zapiasno przypisu, a powinien być zapisany w brzmieniu:
2011 3564 2011-12-14 Postanowienie Postanowienie nr 3/2011 Przewodzniczącej Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML w Uchwale Nr XIV/94/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej nie zapisano przypisu, a powinien być zapisany w brzmieniu:
2011 3590 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 3591 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o nieruchomościach oraz zwolnieniach i ulgach podatkowych
2011 3592 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII / 77 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3593 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII / 78 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości
2011 3594 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII / 79 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3595 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3596 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3597 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3598 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3599 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2011 3600 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3601 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. sprawie zwolnień z podatku rolnego.
2011 3602 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku leśnego.
2011 3603 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3604 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3605 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.
2011 3606 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości.
2011 3607 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3608 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3609 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3610 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 80/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3611 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 81/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3612 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 82/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2011 3613 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2011 3614 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 3615 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2011 3616 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3617 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3618 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3619 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3620 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru
2011 3621 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 3622 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojciechowice
2011 3623 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3565 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 59.X.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3566 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/66/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3567 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/67/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3568 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/68/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3569 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVI/69/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2011 3570 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012
2011 3571 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3572 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3573 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 3574 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/79/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3575 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/80/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2011 3576 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/81/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3577 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2011 3578 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej jej poboru i określenia inkasenta.
2011 3579 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 96/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok
2011 3580 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 97/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2011 3581 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 99/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 124/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 września 2008r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagnańsk
2011 3582 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 102/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic drogm wewnętrznym
2011 3583 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 105/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3584 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 106/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3585 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 107/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 3586 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 108/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3587 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 109/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3588 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 110/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokosci opłaty targowej
2011 3589 2011-12-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Fałków z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na terenie gminy Fałków
2011 3624 2011-12-15 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-40(6)/2011/2648/XI/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 grudnia 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie
2011 3625 2011-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Obrazowie w Okręgu Wyborczym Nr 7.
2011 3626 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 123 /11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2012 ROK
2011 3627 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 124 /11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2011 3628 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3629 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII / 126 / 11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 grudnia 2011r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2011 3630 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Imielno
2011 3631 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3632 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3633 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru,  określenia inkasentów
2011 3634 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
2011 3635 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
2011 3636 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 3637 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek od nieruchomości, rolnego, leśnego
2011 3638 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 3639 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/11 Rady Gminy Łagów z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2011 3640 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3641 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012rok.
2011 3642 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3643 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3644 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/97/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 rok.
2011 3645 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3646 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3647 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3648 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3649 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3650 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 56/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3651 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 57/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mniów
2011 3652 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 58/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3653 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 59/XIV/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3654 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok
2011 3655 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/68/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok .
2011 3656 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/69/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3657 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/70/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3658 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/71/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3659 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/72/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3660 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/73/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta .
2011 3661 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/107/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3662 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3663 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3664 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/110/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3665 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2011 3666 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2011 3667 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2011 3668 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie o kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3669 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3670 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3671 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3672 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2011 3673 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 3674 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 3675 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3676 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy
2011 3677 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2011 3678 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3679 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawiew wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2011 3680 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/39/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej na rok 2012
2011 3681 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Kluczewsko
2011 3682 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3683 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
2011 3684 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3685 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3686 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3687 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 70/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3688 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 71/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3689 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 72/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3690 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 73/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3691 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 74/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3692 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 75/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3693 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- XIV / 99 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3694 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 100 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3695 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 101 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2011 3696 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 102 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
2011 3697 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr RG-XIV / 103 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
2011 3698 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków.
2011 3699 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 3700 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/117/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XL/203/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
2011 3701 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r.
2011 3702 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2012r.
2011 3703 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3704 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/75/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3705 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/76/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jeko podstawa do wymiaru podatku rolnego.
2011 3706 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/77/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2011 3707 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25.11.2011 r. Nr XV/77/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Waśniów.
2011 3708 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XV/75/2011 z dnia 25.11.2011 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3709 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy Złota z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3710 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 3711 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009 r. Nr XII/56/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3712 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3713 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.
2011 3714 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3715 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3716 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 3717 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3718 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3719 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3720 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących na rok 2012
2011 3721 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
2011 3722 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Iwaniska
2011 3723 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
2011 3724 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym
2011 3725 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku leśnym
2011 3726 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3727 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3728 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3729 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3730 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3731 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 135 /11 Rady Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3732 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 136 /11 Rady Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3733 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/ 137 /11 Rady Gminy Morawica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3734 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3735 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/53/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3736 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/54/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3737 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/55/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie : stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w 2012 roku
2011 3738 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 75/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3739 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 76/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3740 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 77/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3741 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 78/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011 3742 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVII/ 81/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3743 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 3744 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3745 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3746 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3747 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3748 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie gminy Ożarów.
2011 3749 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2012 rok na obszarze gminy Ożarów
2011 3750 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2011 3751 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 3752 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
2011 3753 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
2011 3754 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 3755 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów podatku rolnego na 2012 r.
2011 3756 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2011 3757 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 3758 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/54/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/49/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3759 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/55/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/50/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3760 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/56/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3761 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3762 2011-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa  Świętokrzyskiego.
2011 3763 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 158/XX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr 155/XIX/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3764 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3765 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01. 2012 r.
2011 3766 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2012 r.
2011 3767 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3768 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz .
2011 3769 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości .
2011 3770 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
2011 3771 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 3772 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/176/05 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 19 grudnia 2005r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3773 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3774 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/72/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3775 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska .
2011 3776 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/90/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/11 z dnia 11 października 2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2011 3777 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/91/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3778 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 3779 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/93/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3780 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/94/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3781 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/95/11 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3782 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2011 3783 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Słupia na rok 2012
2011 3784 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 3785 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3786 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3787 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3788 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3789 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3790 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 3791 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2012 roku
2011 3792 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 3793 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 3794 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3795 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3796 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.
2011 3797 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2011 3798 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2011 3799 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/111/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.  uchwala się co następuje:
2011 3800 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 3801 2011-12-16 Postanowienie Postanowienie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Gminy Gnojno z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwał  do Edytora Aktów Prawnych XML
2011 3802 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
2011 3803 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3804 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola Publiczne prowadzone przez Gminę Kije
2011 3805 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3806 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany opłaty za zajęcie pasa drogowego
2011 3807 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 3808 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/ 83 /2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3809 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 82/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/ 81/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI 11/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3810 2011-12-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/ 83/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3811 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów w zakresie terenów komunikacji kolejowej
2011 3812 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.
2011 3813 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XIII/42/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
2011 3814 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 3815 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Samborzec oraz związanych z tym opłat
2011 3816 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w statucie uzdrowiska Solec-Zdrój.
2011 3817 2011-12-20 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2011 rok
2011 3818 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3819 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3820 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3821 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3822 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 3823 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 3824 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3825 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3826 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dotyczących nieruchomości będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.
2011 3827 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3828 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XI / 72 / 11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3829 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3830 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 października 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wislicy.
2011 3831 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 października 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.
2011 3832 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3833 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 3834 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
2011 3835 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 3836 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 3837 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 3838 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/101/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.
2011 3839 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2011 rok.
2011 3840 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 3841 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piekoszów.
2011 3842 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 3843 2011-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3844 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012-2016
2011 3845 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 3846 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 3847 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/123/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3848 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/125/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3849 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/126/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad polityki czynszowej oraz zasad obniżania czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy.
2011 3850 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska.
2011 3851 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XX/128/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2011 3852 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 45/XIII/11 Rady Gminy w Mniowie z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3853 2011-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2011r. z wykonania budżetu powiatu Buskiego za 2010 roku
2011 3854 2011-12-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2011r.
2011 3855 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 10 listopada 2011r. zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 3856 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 3857 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Chmielnik
2011 3858 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3859 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 3860 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września - na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 - POŁUDNIE
2011 3861 2011-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2011 3862 2011-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.101.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2011r. stwierdza się nieważność uchwały Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik
2011 3863 2011-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.68.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2011r. stwierdzam nieważność części uchwały Nr XI/4/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Moniuszki, Łącznej, Żytniej i 6 Września – na obszarze miasta Starachowice zwanego umownie jednostką E5 – Południe
2011 3864 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na rok 2012
2011 3865 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
2011 3866 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/407/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 3867 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/412/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
2011 3868 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/413/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 3869 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/414/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2011 3870 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/415/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Kielcach
2011 3871 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/121/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 3872 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętych obowiązków
2011 3873 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienie w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2011 3874 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Końskie
2011 3875 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Końskie
2011 3876 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/133/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie
2011 3877 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3878 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 64/XIV/11 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2011 3879 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 66/XIV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 3880 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej.
2011 3881 2011-12-27 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 243/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 11 maja 2011r.
2011 3882 2011-12-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 22 grudnia 2011r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Tarłów przed upływem kadencji
2011 3883 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/446/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3884 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XXI/447/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3885 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 3886 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 3887 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 3888 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2012 rok.
2011 3889 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3890 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Złota z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2011 3891 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złota.
2011 3892 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3893 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 3894 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3895 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Złota z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 3896 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 3897 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 457/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Chęciny
2011 3898 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Chęciny lub jej jednostkom organizacyjnym  oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2011 3899 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 3900 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 3901 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2011r.
2011 3902 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/119/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 3903 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XII/120/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 3904 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Włoszczowa
2011 3905 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII / 62 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2011 rok
2011 3906 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII / 64 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 3907 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII / 65 / 11 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów
2011 3908 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII / 66 / 2011 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów
2011 3909 2011-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 61. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3910 2011-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 62. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3911 2011-12-28 Informacja Informacja nr OWA-4110-23(8)/2011/6/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2011r. o decyzji nr WCC/1188D/6/W/OWA/2011/ES
2011 3912 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/125/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 3913 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3914 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3915 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
2011 3916 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 3917 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3918 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XVII/137/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2012 rok.
2011 3919 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/60/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3920 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Radoszyce
2011 3921 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Radoszyce zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki.
2011 3922 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stopnica
2011 3923 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia czasu pracy przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stopnica
2011 3924 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stopnica
2011 3925 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3926 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/219/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Działoszyce
2011 3927 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/221/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Opatów
2011 3928 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/223/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wodzisław
2011 3929 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/225/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Skarżysko – Kamienna
2011 3930 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/227/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Mniów
2011 3931 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/229/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Koprzywnica
2011 3932 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/231/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Nowy Korczyn
2011 3933 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/233/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pińczów
2011 3934 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/240/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2011 3935 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/241/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3936 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/242/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3937 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/243/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3938 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV / 113 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3939 2011-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 63. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3940 2011-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 66. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3941 2011-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 67. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3942 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu Część B – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu Część C – strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu”.
2011 3943 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3944 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2011 3945 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie
2011 3946 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3947 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 16 września 2011r. W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie.
2011 3948 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 3949 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych  przy Szkole Podstawowej w Radlinie im. Karola Wojtyły”.
2011 3950 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górnie.
2011 3951 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2011 Rady Gminy Górno z dnia 11 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia czynszu za lokale użytkowe na terenie Gminy Górno.
2011 3952 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/120/08 Rady Gminy Górno z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Górno
2011 3953 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 3954 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy Secemin z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 3955 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3956 2011-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok