Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2973 2011-11-02 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-14(11)/2011/351/X/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Miasta i Gminy Końskie prowadzących działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W KOŃSKICH
2011 2974 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/9/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 2975 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno „Górno”.
2011 2976 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 55/XII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2977 2011-11-03 Uchwała Uchwała nr 58/XIII/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2978 2011-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.97.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/106/11 Rady Miejskiej Połańcu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec
2011 2979 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Górno oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2980 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Masłów z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2981 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Masłów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 2982 2011-11-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 21 czerwca 2011r. roczne z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2010 rok
2011 2983 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.68.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1 pkt a) uchwały Nr VII/53/201 Rady Gminy w Górnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Górno oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2983 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.68.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1 pkt a) uchwały Nr VII/53/201 Rady Gminy w Górnie z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Górno oraz jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2984 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2011 rok.
2011 2985 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2986 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2987 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonownia
2011 2988 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klimontów a takze wysokości opłat za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych
2011 2989 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Raków z dnia 30 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2990 2011-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.99.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 57/VII/2011 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Smyków na lata 2011-2014
2011 2991 2011-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatowiec w Okręgu Wyborczym Nr 3.
2011 2992 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr 93/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011 2993 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2994 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli prowadzonych przez Gminę Staszów
2011 2995 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP I uchwalonego uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007roku
2011 2996 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2997 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian w statucie Wiejskiego Centrum Kulturalno – Turystycznego w Moskorzewie.
2011 2998 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2999 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzeście
2011 3000 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Brzezinki
2011 3001 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Droblin
2011 3002 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębiany
2011 3003 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Folga Pierwsza
2011 3004 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jeziorki
2011 3005 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Judasze
2011 3006 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/66/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Konary
2011 3007 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kowalów Dolny
2011 3008 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kowalów Górny
2011 3009 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krężoły
2011 3010 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kaziny
2011 3011 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Klemencice
2011 3012 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lubcza
2011 3013 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ludwinów
2011 3014 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łany
2011 3015 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Laskowa
2011 3016 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mieronice
2011 3017 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mierzawa
2011 3018 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nawarzyce
2011 3019 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niegosławice
2011 3020 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Olszówka
2011 3021 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olbrachcice
2011 3022 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Piotrkowice
2011 3023 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pokrzywnica
2011 3024 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pękosław
2011 3025 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promyk
2011 3026 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/86/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Piskorzowice
2011 3027 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przyłęk
2011 3028 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przyłęczek
2011 3029 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Przezwody
2011 3030 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Podlesie
2011 3031 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stara Olszówka
2011 3032 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sadki
2011 3033 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sielec
2011 3034 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strzeszkowice
2011 3035 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Świątniki
2011 3036 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wodacz
2011 3037 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wodzisław
2011 3038 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wola Lubecka
2011 3039 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Września
2011 3040 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zarzecze
2011 3041 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
2011 3042 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wodzisław.
2011 3043 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2011 3044 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 3045 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3046 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację przebudowy dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego  pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” z udziałem środków z budżetu państwa
2011 3047 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr 107/XV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 3048 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 3049 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3050 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 września 2011r. w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku.
2011 3051 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3052 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 89 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"
2011 3053 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X /81/ 2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 3054 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ćmielów na dofinansowanie kosztów związanych z transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.
2011 3055 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2011 3056 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3057 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3058 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XV/160/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.
2011 3059 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki przyjmowane na punkcie zrzutu ścieków przy oczyszczalni ścieków w Fałkowie.
2011 3060 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXI/132/2008 z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fałków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2011 3061 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2011 rok.
2011 3062 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 3063 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2012
2011 3064 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2011 3065 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2011 r.
2011 3066 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/55/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3067 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/57/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Dwikozy.
2011 3068 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XIV/58/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/79/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach.
2011 3069 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny a takze wskazania organów i osób do tego upoważnionych
2011 3070 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3071 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Klimontów
2011 3072 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/121/04
2011 3073 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r.
2011 3074 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/43/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujacych etat łączony
2011 3075 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica
2011 3076 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pierzchnica
2011 3077 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 3078 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 41. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3079 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 43. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3080 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 44. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3081 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 50. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 12 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3082 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 55. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3083 2011-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG. 0151. 56. 2011 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3084 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych
2011 3085 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3086 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 42/VII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011
2011 3087 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Suchedniów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011 3088 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr 49.VIII.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011
2011 3089 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3090 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/119/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3091 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX/121/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 września 2011r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iwaniska
2011 3092 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3093 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Masłów z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 3094 2011-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2011 rok
2011 3095 2011-11-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-28(12)/2011/29/XII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W STASZOWIE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011 3096 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Brody z dnia 12 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3097 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Brody z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3098 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Brody z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3099 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 3100 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 3101 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 3102 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie : Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
2011 3103 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/87/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 3104 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2011 3105 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
2011 3106 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI/94/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 października 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok.
2011 3107 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3108 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr 74/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/73/2011 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/2007 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Fałków
2011 3109 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/186/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3110 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/187/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok
2011 3111 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/189/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 3112 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/191/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach.
2011 3113 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/131/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii
2011 3114 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/194/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Jędrzejów
2011 3115 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/196/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Włoszczowa
2011 3116 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/198/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Dwikozy
2011 3117 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/200/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Końskie
2011 3118 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/202/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Piekoszów
2011 3119 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/204/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Gowarczów
2011 3120 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/206/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Chęciny
2011 3121 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/208/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pawłów
2011 3122 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Złota
2011 3123 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3124 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra Samorządowych Przedszkolach.
2011 3125 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 3126 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr X/110/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zasad korzystania z herbu i flagi Gminy Sobków
2011 3127 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2011 rok
2011 3128 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów , nie stanowiących jej własności
2011 3129 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3130 2011-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3131 2011-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3132 2011-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3133 2011-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 6 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 3134 2011-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3135 2011-11-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3136 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych
2011 3137 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 3138 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 3139 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2011 rok.
2011 3140 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru , znajdujących się na obszarze Gminy 0siek
2011 3141 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.
2011 3142 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 3143 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy Łagów z dnia 11 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz określenia inkasentów
2011 3144 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany do zmiany Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów
2011 3145 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV /56 2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2011 3146 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/59/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 18 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2011r
2011 3147 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 3148 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3149 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XV / 90 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 3150 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2011 roku
2011 3151 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Łopusznie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2011 3152 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno
2011 3153 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIII/115/11 Rady Gminy Morawica z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/27/03 Rady Gminy w Morawicy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Morawica
2011 3154 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3155 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3156 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli. szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 3157 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian do statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie.
2011 3158 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 73/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 września 2011 r., dotyczącej zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno.
2011 3159 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 75/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 października 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/107/2011 Rady Gminy w Piekoszowie
2011 3160 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr 76/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 listopada 2011r. postanawiająca stwierdzić nieważność uchwały Nr X/122/2011 Rady Miejskiej w BuskuZdroju z dnia 29 września 2011 roku w części tj. § 9 ust. 3 „ w przypadku niewykonania obowiązku , o którym mowa w ust. 2 ,Burmistrz Miasta i Gminy BuskoZdrój„ wstrzymuje przekazanie dotacji” oraz § 10 ust. 2 „ Niewypełnienie obowiązków określonych w ust. 1 spowoduje „wstrzymanie wypłaty dotacji” za następne miesiące. z powodu braku podstaw prawnych do zawarcia w uchwale takich uregulowań oraz naruszenia art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm).
2011 3161 2011-11-21 Informacja Informacja Starosty Pińczowskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego  dla jednostki ewidencyjnej DZIAŁOSZYCE –obszar wiejski
2011 3162 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 21 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3163 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/98/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3164 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2011 3165 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2011 rok
2011 3166 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie udzielania przez Gminę Piekoszów poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.
2011 3167 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3168 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 90/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 3169 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 91/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zagnańsk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2011 3170 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 92/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Zagnańsk
2011 3171 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr 94/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 3172 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3173 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3174 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 3175 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 3176 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały NR IV/25/11 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Osiek oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2011 3177 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3178 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 3179 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 3180 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 3181 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/5/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3182 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 51.IX.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2011 3183 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr 52.IX.2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2011 3184 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLII/241/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 3185 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 3186 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3187 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 października 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3188 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 3189 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 3190 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 3191 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 31 października 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 3192 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr VI/69/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3193 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 3194 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Ćmielów
2011 3195 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII/375/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2011 3196 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XVII/380/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach
2011 3197 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/108/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 października 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
2011 3198 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 3199 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Łagów z dnia 11 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/28/11 Rady Gminy Łagów z dnia 07 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2011 rok.
2011 3200 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Masłów
2011 3201 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015
2011 3202 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy placowii usytuowanemu w granicach działki nr 1102/4 w Masłowie Pierwszym, będącej własnością Województwa Świętokrzyskiego.
2011 3203 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2011 3204 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Obrazów”
2011 3205 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Secemin z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 3206 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr RG - XIII / 96 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2011 r.
2011 3207 2011-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2011 3208 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego
2011 3209 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44 /2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski
2011 3210 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 3211 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XIII/116/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 października 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku
2011 3212 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/371/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 3213 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/372/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 3214 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/373/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 3215 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/378/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 27 października 2011 roku w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym w Kielcach ul. Żniwna 4
2011 3216 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/90/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 3217 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 3218 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2012 rok
2011 3219 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2011 3220 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/112/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 3221 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/116/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Brzozowa
2011 3222 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII/117/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia parków miejskich w Połańcu oraz ustalenia ich regulaminu
2011 3223 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 3224 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy w Radkowie z dnia 18 października 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2011 r.
2011 3225 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI/ 68/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011rok
2011 3226 2011-11-29 Uchwała Uchwała nr XVI / 72/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Stary Solec, Nowy Solec, Solec - Piaski, Korytka w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Stary Solec i zastąpienia jej nazwą Solec
2011 3227 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 92 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 października 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty
2011 3228 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 3229 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 3230 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin stanowiący Załącznik nr 1 oraz zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin.
2011 3231 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok
2011 3232 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sadowie.
2011 3233 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 3234 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 3235 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 26 października 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wiślica
2011 3236 2011-11-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2011 3237 2011-11-30 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-64(6)/2011/1528/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
2011 3238 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2011 rok
2011 3239 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/ 17 /2010 Rady Miajskiej w Chmielniku  z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy  Chmielnik na 2011 rok
2011 3240 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok.
2011 3241 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3242 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3243 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3244 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3245 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2010 rok
2011 3246 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty stanowiącego załącznik do uchwały nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą  Zespół Obsługi Oświaty zmienionej uchwałą nr IV/16/07 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 lutego 2007r..
2011 3247 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok
2011 3248 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok