Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2730 2011-10-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włoszczowie z dnia 22 września 2011r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu włoszczowskiego
2011 2731 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2732 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII / 73 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej starodroże drogi krajowej nr. 9
2011 2733 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XII / 74 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej
2011 2734 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII / 77 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie
2011 2735 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII / 78 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok
2011 2736 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII / 80 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2737 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
2011 2738 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów w Gminie Wiślica oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wiślica publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 2739 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Wiślicy.
2011 2740 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wiślica lub jej jednostkom podległym
2011 2741 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców metodycznych zatrudnionych w zespole, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiślica
2011 2742 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.
2011 2743 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica.
2011 2744 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/172/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Gacki
2011 2745 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/173/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pińczów
2011 2746 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/180/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok
2011 2747 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/181/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok.
2011 2748 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok
2011 2749 2011-10-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 21 czerwca 2011r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
2011 2750 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2751 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr 7/54/11 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz.
2011 2752 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Sandomierza na obwody głosowania.
2011 2753 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 2754 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/52/11 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2755 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Masłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i odpłatności za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Masłów
2011 2756 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 5 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2011 rok.
2011 2757 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2758 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr RG- XI / 80 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG- IX/65/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewidencyjny 35/265, obręb geodezyjny Wola-Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny
2011 2759 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa
2011 2760 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej
2011 2761 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna.
2011 2762 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2011 2763 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje się przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa .
2011 2764 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.
2011 2765 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
2011 2766 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XII/39/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łubnice.
2011 2767 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2768 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Tumlin Wykień
2011 2769 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2770 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 9 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2011 2771 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok
2011 2772 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2773 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia zakładu budżetowego pn."Zakład Usług Komunalnych w Wodzislawiu" oraz nadania mu statutu.
2011 2774 2011-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.88.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 września 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/39/11 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łubnice w części dotyczącej § 3 ust. 1. i 2. 
2011 2775 2011-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.90.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/82/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom.
2011 2776 2011-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.103.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/289/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającą uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
2011 2777 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr 99/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2011 r.
2011 2778 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr 104/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych
2011 2779 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat targowych oraz sposobu ich poboru
2011 2780 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 2781 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 2782 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Starachowice.
2011 2783 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2011 2784 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2011 2785 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria
2011 2786 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 2 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2787 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/97/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym przez przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Sobków.
2011 2788 2011-10-06 Uchwała Uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Sobków
2011 2789 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr LII/215/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLI/177/2010
2011 2790 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2011 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 Nr V/19/2011
2011 2791 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Działoszyce.
2011 2792 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/335/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 2793 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/336/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok
2011 2794 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2011 rok
2011 2795 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łagów lub jej jednostkom organizacyjnym.
2011 2796 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosownia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 2797 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 4/ VI /2011 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2011 rok
2011 2798 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 71/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr X/52/11 Rady Gminy Secemin z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Secemin.
2011 2799 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2800 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2801 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2011 2802 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2803 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/108/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Bałtów”
2011 2804 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/32/2007 RADY GMINY W Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności.
2011 2805 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/215/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2011 2806 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów.
2011 2807 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011
2011 2808 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 13 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżyniez dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2809 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2011 2810 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2011 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach.
2011 2811 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2812 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/110/11 Rady Gminy Morawica z dnia 28 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia straży gminnej
2011 2813 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radoszyce na rok 2011
2011 2814 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Sadowie z dnia 15 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Sadowie i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.
2011 2815 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2011 2816 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/80/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuczępach do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2817 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Gminy Tuczępy z dnia 15 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Tuczępy przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykonania
2011 2818 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespole, szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2011 2819 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 519/2011 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia komunikatu o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zamieszcza Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych wraz ze zmianami
2011 2820 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Oddziału Dermatologii wchodzącego w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2011 2821 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 94/XI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie: trybu powołania członków, organizacji pracy i zasad działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2011 2822 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVI/106/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec.
2011 2823 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice.
2011 2824 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Gowarczów z dnia 20 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2011 2825 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2011 2826 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy w Pawłowie Nr VIII/75/11 z dnia 21 lipca 2011 roku dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłów
2011 2827 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIII/242/2010 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
2011 2828 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2829 2011-10-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.62.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa” w obrębie jednostek A1, A3, B1 i B2 na obszarze miasta Starachowice
2011 2830 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011
2011 2831 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku
2011 2832 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 2833 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2834 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2011r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Oddziału Urologicznego.
2011 2835 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zarządzanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
2011 2836 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2011 r.
2011 2837 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opatowskiego w Opatowie
2011 2838 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r.
2011 2839 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.
2011 2840 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2841 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2842 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 2843 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi rolniczej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Tarłów.
2011 2844 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII /75 /11 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarłów, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
2011 2845 2011-10-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 12.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opatowie
2011 2846 2011-10-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z wykonania Budżetu Powiatu Opatowskiego za 2010 rok
2011 2847 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r.
2011 2848 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/106/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Końskie oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 2849 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/107/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych
2011 2850 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/112/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie
2011 2851 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2852 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2853 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
2011 2854 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII / 88 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2855 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII / 89 / 2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2856 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok
2011 2857 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2011 rok.
2011 2858 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2859 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2011 2860 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2011 rok.
2011 2861 2011-10-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej we Włoszczowie.
2011 2862 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/92/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 2863 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011
2011 2864 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/98/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.
2011 2865 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie
2011 2866 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI /100/ 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2867 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2868 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2011 rok
2011 2869 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za użytkowanie placu pod garaże położonych na terenie Gminy Pacanów
2011 2870 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piekoszów
2011 2871 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok
2011 2872 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2011
2011 2873 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach.
2011 2874 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2011r. Zmieniającą Uchwałę Nr IX/68/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radoszyce
2011 2875 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
2011 2876 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta w 2011 r.
2011 2877 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 2878 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2011 2879 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/273/2001 Rady Miasta Sandomierza z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.
2011 2880 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zmienioną uchwałą Nr IV/27/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 2881 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.
2011 2882 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 2883 2011-10-18 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011r.
2011 2884 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2885 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 57/VII//2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Smyków na lata 2011-2014
2011 2886 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/VI/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 29 czerwca 2011r. sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
2011 2887 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Adamów
2011 2888 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Cisownik
2011 2889 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Kozów
2011 2890 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Królewiec
2011 2891 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Matyniów
2011 2892 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Miedzierza
2011 2893 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Przyłogi
2011 2894 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Salata
2011 2895 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Smyków
2011 2896 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Stanowiska
2011 2897 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 72/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Trawniki
2011 2898 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wólka Smolana
2011 2899 2011-10-19 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2011r.
2011 2900 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.
2011 2901 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania.
2011 2902 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Jędrzejów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 2903 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Jędrzejów
2011 2904 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2011 2905 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Gnojno
2011 2906 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2011 2907 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2011 2908 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2011 2909 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 90 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr RG –XXX/181/02 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach
2011 2910 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr RG - XII / 91 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG- IV/25/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wysokości stypendiów sportowych, oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
2011 2911 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr RG- XII / 92 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2011 r.
2011 2912 2011-10-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2010 rok
2011 2913 2011-10-21 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-22(19)/2011/275/X/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2011 2914 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Działoszyce.
2011 2915 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr V/14/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2011 rok
2011 2916 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/94/11 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/257 /05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia poboru podatku w formie inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2917 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok
2011 2918 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2011 rok
2011 2919 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 2920 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 21 września 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze
2011 2921 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 51/XI/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2011 rok
2011 2922 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.
2011 2923 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie szkolnej
2011 2924 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/121/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Busko-Zdrój
2011 2925 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/122/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2926 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/123/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok
2011 2927 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/125/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2928 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/128/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko - Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 2929 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój
2011 2930 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/96/2011 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2931 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 74/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2011 2932 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 76/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk
2011 2933 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 81/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 września 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu "Mocny Fundament"
2011 2934 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVI/78/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
2011 2935 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 rok.
2011 2936 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2011 r.
2011 2937 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2011 rok
2011 2938 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych,oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2939 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok
2011 2940 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XII/81/2011 z dnia 26 sierpnia w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziszów
2011 2941 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Zawichost i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 2942 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej
2011 2943 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV / 83 / 2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2944 2011-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.91.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/81/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011r.w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Bogoria. 
2011 2945 2011-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.92.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Wloszczowa.
2011 2946 2011-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.93.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/77/2011 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radoszycach. 
2011 2947 2011-10-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4131.106.2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 października 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/94/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w całości. 
2011 2948 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok
2011 2949 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVI/105/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w Połańcu
2011 2950 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVI/107/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
2011 2951 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2952 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2953 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2954 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2955 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2956 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2957 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/115/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.
2011 2958 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym pensum godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stąporków
2011 2959 2011-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wykus”
2011 2960 2011-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzemionki Opatowskie”
2011 2961 2011-10-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Mirzec z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Mirzec sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
2011 2962 2011-10-28 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Łączna Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Łączna
2011 2963 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2964 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.
2011 2965 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/1/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2011 rok.
2011 2966 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2011 2967 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2011 2968 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2011 2969 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2011 rok
2011 2970 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 2971 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2011rok
2011 2972 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2011 rok.