Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 80 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 88 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/21/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 81 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 82 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 83 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 84 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 85 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie dopłaty do ceny 1m 3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice
2010 86 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/15/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Starachowice
2010 87 2011-01-15 Uchwała Uchwała nr XI/17/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych
2010 89 2011-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2011 3 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/23/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 1 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr L/307/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku
2011 2 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr XLV/ 231/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie.
2011 8 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 11 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Słupia na rok 2011
2011 6 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2011 14 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2011 7 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 9 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2011 12 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 13 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2011 roku
2011 4 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2010Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
2011 10 2011-01-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 31 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków.
2011 32 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Solec-Zdrój.
2011 24 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2011 30 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2011 22 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iwaniska
2011 25 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 26 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatkach
2011 27 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 28 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 29 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 23 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr III/7/10 Rady Gminy Łagów z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/367/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2011 15 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/430/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 16 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 grudnia 2010r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 17 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Imienia Szkole Podstawowej w Górnie.
2011 18 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/240/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 19 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/242/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Górnie.
2011 20 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI /243/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2010 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2011 21 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XLVI / 244 /2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2011 33 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2010
2011 38 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2011 46 2011-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OI.0621-2/2010 Starosty Koneckiego z dnia 3 grudnia 2010r.
2011 37 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2011 45 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuczępy
2011 41 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2011 42 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2011 34 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opatowskiego w Opatowie
2011 35 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2011 43 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr L/289/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2011 39 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 40 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 36 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.
2011 44 2011-01-07 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.
2011 59 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 52 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II / 7 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2011 53 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II / 8 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2011 54 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2010 roku
2011 55 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2011 56 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2011 57 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2011 58 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2011 64 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2011 63 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 51 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r .Nr XXXIII/242/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2011 47 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2011 48 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 62 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 67 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 8/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 66 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr L/287/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2011.
2011 61 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/240/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2011 50 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/359/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 65 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/80/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/43/10 w sprawie podatku od nieruchomości
2011 60 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr X/85/07 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 49 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 68 2011-01-10 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Smyków z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2011 69 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVIII/76/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. dotyczących wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2011 70 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010 r. Nr LVIII/411/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 71 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2011 72 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr LVII/385/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 73 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr LVII/387/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 74 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/391/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 75 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr LVII/386/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 76 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr LVII/388/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 77 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 78 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 79 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik
2011 80 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/ 21 /10 Rada Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 81 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na lata 2011-2014
2011 82 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2011 83 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2011 84 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2011 85 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Starachowickiego.
2011 86 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Włoszczowskiego.
2011 87 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Włoszczowskiego.
2011 88 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2011 89 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Jędrzejowskiego.
2011 90 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Ostrowieckiego.
2011 91 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Ostrowieckiego.
2011 92 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Ostrowieckiego.
2011 93 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Pińczowskiego.
2011 94 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Staszowskiego.
2011 95 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Pińczowie.
2011 96 2011-01-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Sandomierza.
2011 97 2011-01-12 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-43(6)/2010/3127/VIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z siedzibą w Kielcach
2011 98 2011-01-12 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-44(6)/2010/5631/V/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ELPOTERM Sp. z o.o. z siedzibą w Połańcu
2011 113 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2011 101 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 116 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr 75/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2010r. stwierdzająca nieważność badanej w części uchwały Nr XLVI/239/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
2011 99 2011-01-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2011 115 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 111 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 109 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/330/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2011 rok
2011 110 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXV/269/10
2011 114 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/86/2004 z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 105 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr LII/429/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości
2011 106 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 107 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2011 112 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LIII/258/10 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 108 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/220/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 104 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 100 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2011 102 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/432/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2011 103 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXVI/431/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów.
2011 117 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/9/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 118 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/10/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach Nr XI/7/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 119 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVIII/687/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011.
2011 120 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 7/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2011 121 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 122 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 123 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 124 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Obrazów Nr.LIV/269/10 z dnia 10.XI.2010 r.
2011 125 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2011 126 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 127 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 128 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/75/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 129 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/341/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 130 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/151/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 131 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III / 10/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/ 217/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 132 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2011 133 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 134 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Wójta Gminy Radków z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2011 137 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 138 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 139 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 140 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Skalbmierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na rok 2011
2011 135 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2011 142 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II / 6 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2011 143 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2011 145 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2011 147 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 148 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 149 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Złota z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 150 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 144 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III /17/ 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/194/2009 z dnia 30 października 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 141 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr II/10/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2011 136 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 146 2011-01-17 Uchwała Uchwała nr II/ 4/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2011 151 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2011 152 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2011 153 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2011 154 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2011 155 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 156 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2011 157 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 158 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 159 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2011 160 2011-01-18 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Secemin z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2011 161 2011-01-18 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. Edmunda Kaczmarka - Starostę Jędrzejowskiego 2. Ewę Ptasznik - Wicestarostę Jędrzejowskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/251/10 z dnia 10 listopada 2010r. zwanym dalej "Przejmującym" w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2011 162 2011-01-18 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: |1. Waldemara Marka Palucha - Starostę Powiatu Ostrowieckiego |2. Andrzeja Kryja - Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr L/331/10 z dnia 10 listopada 2010r. zwanym dalej "Przejmującym" | w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2011 163 2011-01-18 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 26 listopada 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu w Kielcach reprezentowanym przez: 1. Starostę Kieleckiego - Zenona Janusa 2. Wicestarostę Kieleckiego - Mariana Ferdka działającym na podstawie uchwały Nr XXXI/84/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. zwanym dalej "Przejmującym" w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2011 164 2011-01-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/104/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 grudnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/70/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Daleszyce
2011 165 2011-01-18 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-70(6)/2010/2011/1528/VIII/RZ/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
2011 169 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr LX/376/10 Rady Miasta w Połańcu z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
2011 176 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 18/IV//10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 247/XLVII/10
2011 171 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrII/6/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 06 grudnia 2010r.
2011 187 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Sandomierskiego.
2011 188 2011-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Sandomierskiego.
2011 170 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/11/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/3/2005 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 181 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 180 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 167 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 3/ 10/ 10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 166 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/404/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kunów lub jednostkom jej podległym.
2011 168 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 3/11/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 2/14/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 174 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2011 173 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2011 172 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2011 175 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2011 179 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 184 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 73/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIV/456/10 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 186 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2011.
2011 178 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XL/188/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 177 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr XL/185/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 185 2011-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2011 roku
2011 183 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 66/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/67/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce
2011 182 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr 63/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr III/8/2010 Zgromadzenia Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok
2011 189 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr Nr II/13/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2011 roku na terenie powiatu jędrzejowskiego
2011 190 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r.
2011 191 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 03 grudnia 2009r. Nr XXXIX/286/2009 w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 192 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/49/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród pieniężnych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 193 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2011 194 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Ożarów
2011 195 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2011 196 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 197 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 198 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2011 199 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2011 200 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011 201 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2011 202 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach Nr XXV/83/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 203 2011-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2011 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2011 r.
2011 204 2011-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Kazimierskiego.
2011 205 2011-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-171/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/170/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radków
2011 207 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/192/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 208 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/200/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 209 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/202/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 210 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr L/207/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy
2011 211 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr LI/212/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2011 212 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr LI/213/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 213 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr LII/216/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2011 214 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 215 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego
2011 218 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/180/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice.
2011 217 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/180/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Łubnice
2011 206 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/189/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2011 216 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2011 231 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr LXVIII/333/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2010r. W sprawie reorganizacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
2011 232 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2011 233 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/19/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014
2011 234 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/22/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. W sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/333/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 października 2010r w sprawie reorganizacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.
2011 235 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/25/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.
2011 223 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 224 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
2011 226 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miedziana Góra
2011 227 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 228 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzędu.
2011 222 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/183/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 225 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 219 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 220 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości .
2011 221 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 237 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 3/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku.
2011 238 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 4/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska
2011 236 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr 12/VI/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 229 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 230 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 242 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2010r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zenona Janusa – Starostę Bogdana Gieradę – Członka Zarządu a Miastem i Gminą Chmielnik reprezentowaną przez:Jarosława Zatorskiego – Burmistrza.
2011 243 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2010r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zenona Janusa – Starostę Bogdana Gieradę – Członka Zarządu a Gminą Raków reprezentowaną przez : Alinę Siwonia - Wójta Gminy.
2011 244 2011-01-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 2 grudnia 2010r. pomiędzy: Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: Zenona Janusa – Wicestarostę Bogdana Gieradę – Członka Zarządu a Gminą i Miastem Chęciny reprezentowaną przez:Mariusza Nowaka – Z -ca Burmistrza.
2011 239 2011-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Kieleckiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2011r.
2011 241 2011-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Staszowskiego.
2011 240 2011-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miejskiej w Starachowicach.
2011 245 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 246 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2011 247 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2011 248 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2011 249 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2011 251 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy Radoszyce na rok 2010
2011 250 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2011 252 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr I/7/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2011 253 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 grudnia 2010r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy
2011 254 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2011 255 2011-01-25 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2010 rok.
2011 256 2011-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok
2011 267 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2011 268 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2011 269 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 264 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2011 271 2011-01-26 Aneks Aneks nr 7 z dnia 15 grudnia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 października 2006 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego przekazania Dyrektorowi ŚOW NFZ przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2011 265 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Słupia oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
2011 266 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2010 rok
2011 260 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2011 259 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/21/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2011 257 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2011 258 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2011 263 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2011 270 2011-01-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OI.0621-1/2011 Starosty Koneckiego z dnia 4 stycznia 2011r.
2011 261 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2011 rok
2011 262 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.
2011 272 2011-01-26 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 28 grudnia 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim działającym w związku z uchwałą Rady Miasta w Kielcach w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na lata 2011-2015, Nr IV/44/2010 z dnia 23 grudnia 2010r. zwanym dalej "Przejmującym" || w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2011 274 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2011 275 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2011 276 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/4/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2011 277 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
2011 278 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/7/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2011 279 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/8/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2011 280 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/12/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003 r. z póź. zm. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.
2011 281 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/13/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 kwietnia 2004r. ustalającej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 282 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/18/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2011 283 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XVI/19/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2011 273 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2011 284 2011-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Staszowskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego do zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim.
2011 285 2011-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-139/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/275/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłów na terenie gminy Szydłów.
2011 286 2011-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/106/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 grudnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/51/2010 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2011 287 2011-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/107/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2010r. stwierdzające nieważnośćuchwały Nr XXXVIII/235/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy Łopuszno z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie - w części określonej w § 1 nadającym nowe brzmienie § 4 ust. 1 lit. d ) i § 4 ust. 2 lit. b) statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
2011 288 2011-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/109/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/239/2010 Rady Gminy Baćkowice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice - w części określonej w § 3
2011 289 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/45/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 290 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/46/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 291 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/47/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 292 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/48/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 293 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/49/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 294 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/50/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 296 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/52/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2011 297 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/53/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 298 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/54/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.
2011 299 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/55/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 300 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/56/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2011 301 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/57/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 302 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/58/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2011 303 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/59/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 304 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/60/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 305 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/61/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2011 295 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr II/51/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2011 311 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2011 307 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010r.
2011 308 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Daleszyce.
2011 309 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Daleszyce
2011 310 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
2011 306 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów.
2011 314 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 315 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XL/203/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
2011 312 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 313 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr I/3/2011 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2011 321 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/36/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2011 322 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/37/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2011 323 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/38/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2011 316 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2011 317 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2011 318 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Pińczowskiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 319 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2011 roku
2011 320 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/26/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2011 324 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/39/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2011 325 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/40/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2011 326 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr V/79/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2011 327 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr V/83/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu
2011 328 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr LI/398/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2011 329 2011-01-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-172/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXVII/354/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ostrówka V" w części położonej na obszarze gminy Piekoszów