Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2248 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności
2010 2247 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 2246 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/42/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Słupia
2010 2245 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/38/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi
2010 2244 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 lipca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr I/7/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Słupia
2010 2243 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/33/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2239 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLII/162/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2249 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
2010 2250 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/252/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 2251 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2236 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Przysucha położonych w zasięgu Gminy Gowarczów
2010 2235 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/23/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2253 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2252 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr LX/340/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2240 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI /234/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2258 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy Secemin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2254 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/187/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 2242 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/425/10 Rady Gminy Morawica z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Morawica
2010 2241 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/424/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morawica
2010 2257 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/10 Rady Gminy Scemin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/18/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie : poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego. Zm. Uchwała Nr XII/65/08 Rady Gminy Secemin z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie : wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/18/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego.
2010 2256 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/10 Rady Gminy Scemin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie : wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2010 2255 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XLV/188/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu.
2010 2238 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/25/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 2237 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/21/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Łączna
2010 2259 2010-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2264 2010-08-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2010 2262 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2260 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXXI/197/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 2261 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXXI/198/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/189/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 marca 2010r. w sprawie :wprowadzenia regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
2010 2263 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr L / 257 /2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2266 2010-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 167/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 2267 2010-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 132/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 2265 2010-08-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 665/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 grudnia 2009r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 2270 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/319/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2271 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LV/333/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015
2010 2275 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2273 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr L/228/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2278 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2277 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 2279 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 42/2010 z dnia 7 lipca 2010r. stwierdzająca nieważność Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania w części tj.:|-w § 4 pkt 1 od słów „przy czym w 2010 roku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,|-w § 4 pkt 4 zdanie drugie „Niezłożenie wniosku w terminie przez pozostałe – publiczne- dotowane podmioty spowoduje przyznanie im dotacji na podstawie danych z roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji”,|z powodu naruszenia art. 80 ust. 4 w związku z art. 80 ust 2c i art. 90 ust 4 w związku z art. 90 ust 1a, ust 2a, 2 b i 2 d oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty[]( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 []z późn. zm.)
2010 2276 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXXII/261/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2274 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/201/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych na obszarze Gminy Solec-Zdrój.
2010 2280 2010-08-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0009T Gołuchów – Śladków Duży na odcinku od km 0 + 023,05, do km 0 + 473,61.
2010 2268 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LXI/432/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
2010 2269 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr LXI/433/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów .
2010 2272 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/223/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2284 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010r.
2010 2283 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie udzielenia przez Powiat Buski poręczenia spłaty kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67 28 – 100 Busko – Zdrój
2010 2281 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/353/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2010 2282 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2010 2285 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/710/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2010 2286 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/711/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono obowiązki doradcy metodycznego.
2010 2287 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/712/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 2288 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/713/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2010 2289 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/724/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 2290 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVII/725/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 2291 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/729/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 2292 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/730/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 2293 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LVII/44/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2294 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/344/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2295 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/346/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2296 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/347/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2297 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/349/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2298 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/352/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2299 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/353/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2300 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/354/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2301 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/355/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych’’ na terenie miasta i gminy Stąporków
2010 2302 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr LI/356/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
2010 2310 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/135/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2303 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/338/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 2304 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/339/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 r.
2010 2305 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/340/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2306 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/341/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2307 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/342/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zman w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2309 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/344/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2308 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XL/343/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2311 2010-08-09 Informacja Informacja Starosty Buskiego z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Baranów, Bilczów, Biniątki, Błoniec, Bronina, Budzyń, Chotelek, Dobrowoda, Elżbiecin, Nowy Folwark, Gadawa, Galów, Janina, Kameduły, Kawczyce, Kołaczkowice, Kostki Duże, Kostki Małe, Kotki, Las Winiarski, Łagiewniki, Mikułowice, Młyny, Nowa Wieś, Oleszki, Olganów, Owczary, Palonki, Pęczelice, Podgaje, Radzanów, Ruczynów, Siesławice, Skorzów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Słabkowice, Służów, Szaniec, Szczaworyż, Wełecz, Widuchowa, Wolica Siesławska, Zbludowice, Zbrodzice, Zwierzyniec, Żerniki Górne, położonych w gminie Busko-Zdrój, w jednostce ewidencyjnej Busko-Zdrój – obszar wiejski
2010 2312 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/428/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu oraz zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania majątku trwałego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
2010 2313 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/430/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury
2010 2314 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LX/431/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Jędrzejowskiego Samorządowego Domu Kultury
2010 2317 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2318 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/403/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie i wyposażenia jej w majątek.
2010 2319 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/404/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu "Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie".
2010 2316 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 2315 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 2321 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2010 rok
2010 2320 2010-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Baćkowice.
2010 2333 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 2328 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2322 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/260/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2323 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/261/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2010 2324 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/262/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 2325 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/263/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kije
2010 2326 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/266/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi Nr 327026T w Woli Żydowskiej.
2010 2329 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec.
2010 2330 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/201 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wspomagającego, pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
2010 2331 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2010 2332 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
2010 2327 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2334 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/200/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 2341 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/160/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2340 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLII/159/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojciechowice
2010 2337 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2342 2010-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2335 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LII/357/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2336 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr LII/358/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2338 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieliny
2010 2339 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich
2010 2343 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2014 dla Powiatu Ostrowieckiego.
2010 2344 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 424/LXVII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2345 2010-08-16 Uchwała Uchwała nr 426/LXVIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2346 2010-08-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-22(12)/2010/6/VIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 2347 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr 2480/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2009 rok
2010 2348 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2010 2349 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr LV/334/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/299/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec
2010 2358 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/17/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 2359 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/18/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 2362 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr 90/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2354 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/165/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Łubnice na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Łubnice
2010 2355 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/166/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie gminy Łubnice
2010 2356 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Naglowice z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Nagłowice na okręgi wyborcze i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Nagłowice
2010 2357 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/37/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.
2010 2360 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXV/211/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 2361 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 lipca 2010r. podziału Gminy Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Tuczępy
2010 2352 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/1248/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo wybudowanemu odcinkowi ulicy w mieście Kielce
2010 2353 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/1249/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w mieście Kielce
2010 2351 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/1225/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Mieście Kielce.
2010 2350 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr LII/1224/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Kielce.
2010 2363 2010-08-23 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-13(13)/2010/275/IX/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2010r. IX taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2010 2374 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 2380 2010-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok po korekcie
2010 2368 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 2375 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 2370 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/04 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół w Górnie.
2010 2371 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie uzupełnienia Statutu Gminy Górno.
2010 2372 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2364 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/340/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu
2010 2365 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XL/342/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeżonym
2010 2366 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/336/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Połaniec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Połańcu.
2010 2367 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/337/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania.
2010 2379 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr 48/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVIII/372/2010 Rady Gminy w Masłowie oraz wskazania naruszenia prawa w tej uchwale
2010 2376 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr 43/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVIII/205/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2010r.
2010 2377 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr 44/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXVIII/211/2010 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 29 czerwca 2010r.
2010 2378 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr 45/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XLIV/44/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 czerwca 2010r.
2010 2369 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/217/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cedzynie
2010 2373 2010-08-23 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2010 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2010 2383 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LX/436/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 2382 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LX/432/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.
2010 2384 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXI/446/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 2385 2010-08-24 Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 2381 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/188/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 2386 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw:Jawór, Karsy i Lipa.
2010 2387 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectwa Korytnica.
2010 2388 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Chomentów, Niziny i Staniowice.
2010 2389 2010-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-94/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa
2010 2390 2010-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-95/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectwa Korytnica
2010 2391 2010-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-96/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/240/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Chomentów, Niziny i Staniowice
2010 2392 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica.
2010 2393 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/242/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice.
2010 2394 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne i Wólka Kawęcka.
2010 2395 2010-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-97/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/241/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica
2010 2396 2010-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-98/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/242/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice
2010 2397 2010-08-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-99/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIX/243/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Mokrsko Dolne, Mokrsko Górne i Wólka Kawęcka
2010 2402 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/216/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2403 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/217/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dwikozy lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2404 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/218/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac i procedury uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2010 2400 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr 437/LXIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2409 2010-08-27 Informacja Informacja nr OKA-4110-27(6)/2010/345/KR, OKA-4110-28(6)/2010/345/KR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2010r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/546-ZTO-D/345/W/OKA/2010/KR, Nr PCC/573-ZTO-D/345/W/OKA/2010/KR
2010 2401 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr LX/365/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2003 r. Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Kunowie (Dz.Urz.Woj.Św. z 2003r. Nr 46 , poz.576 z późn.zm) .
2010 2399 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/52/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych mających siedzibę na obszarze powiatu kieleckiego.
2010 2398 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/32/10 Rada Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2408 2010-08-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Słupia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
2010 2406 2010-08-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Baćkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
2010 2405 2010-08-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bodzentyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
2010 2407 2010-08-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Masłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
2010 2410 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr LIX/330/10 Rady Gminy Łagów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Łagów przez inne niż Gmina Łagów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 2412 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2414 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/295/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze.
2010 2411 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr X/82/2003 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne
2010 2413 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. uchylająca Uchwałę Nr XXIV/226/01 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia29 listopada 2001 roku dot. udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 2416 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr 47/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LIX/330/10 Rady Gminy w Łagowie
2010 2415 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/232/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobków
2010 2418 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr Nr XL/205/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie
2010 2419 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr Nr XL/206/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2010 2427 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 105/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 rok
2010 2428 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 110/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów na terenie gminy Zagnańsk.
2010 2429 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr 112/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Zagnańsk
2010 2417 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/32/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 2420 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/449/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2421 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/450/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2422 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/451/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2423 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/452/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2424 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/453/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2010 2425 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/456/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/335/2006 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 września 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.
2010 2426 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Bieliny na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 2431 2010-08-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Mniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach
2010 2430 2010-08-31 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Mniów na obwody głosowania