Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1909 2010-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-50/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2010r. stwierdzające nieważność §10 uchwały Nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1910 2010-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-51/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2010r. stwierdzające nieważność § 9 uchwały Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1889 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1903 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/215/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1902 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/213/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1901 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/212/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1900 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/211/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1907 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 1898 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 1897 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 1896 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 335 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 1908 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXXI/258 /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1891 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1890 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 10 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2010 1895 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/503/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 1894 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/502/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010
2010 1893 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr LXVII/501/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1892 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/22/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 7 maja 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Opoczno w sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
2010 1904 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/333/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 1906 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1905 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1888 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /191 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1887 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1916 2010-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke172/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 1911 2010-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 45/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 1914 2010-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 170/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 1915 2010-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 171/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 1886 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2010 1899 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/210/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1885 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2010 1912 2010-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 168/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 1913 2010-07-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 169/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 1932 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/655/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany granic obowdów łowieckich nr 8 oraz nr 75
2010 1931 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/651/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1930 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/650/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 1929 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/649/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1928 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/648/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1923 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/643/2010 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w speawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 1919 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXXVIII/639/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1918 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIIII/638/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 1917 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/637/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1920 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/640/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1927 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/647/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1926 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/646/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1925 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/645/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1924 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/644/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1922 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/642/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1921 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/641/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1938 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2010 1939 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/303/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2010 1940 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/305/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2010 1936 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XL/226/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
2010 1937 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/18/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010 r.
2010 1942 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2010 1955 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr 36/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LVII/418/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
2010 1933 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/345/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2010 1934 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2010 1935 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/347/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2010 1949 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII\374\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 1948 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII\371\2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 1943 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/34/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.
2010 1944 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/37/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010rok.
2010 1945 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/38/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczacych przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Daleszyce
2010 1946 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/39/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.10.2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
2010 1947 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/42/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1954 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr RG- XLVI / 366 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr RG-XXIX/177/02 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach.
2010 1953 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/30/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Pierzchnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów w wyborach do Rady Gminy Pierzchnica.
2010 1941 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr 390/LIV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: podziału powiatu skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego.
2010 1950 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/1196/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miasta Kielce.
2010 1951 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LI/1197/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Mieście Kielce.
2010 1952 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr Li/1198/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Kielce.
2010 1959 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/429/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1960 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1961 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1962 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1963 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/435/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1956 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr L/1171/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1957 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr L/1172/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1958 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr L/1173/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1966 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/306/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1970 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok i udzielenia w 2010 r. pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu
2010 1971 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1972 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka ulicy Kanałowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Radomskiej z ulicą Kanałową" w części należącego do właściwości Powiatu Starachowickiego i udzielenia pomocy rzeczowej w 2010 roku dla Powiatu Starachowickiego
2010 1973 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/6/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIII/14/07 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wyznaczenia miejsc targowych i zatwierdzenia Regulaminu targowisk.
2010 1967 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/391/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów
2010 1968 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/394/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1969 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1964 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/707/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 1965 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/708/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 1982 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XL/199/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 15 marca 2010r. zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1978 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1979 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock
2010 1974 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/584/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/532/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2010 1975 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/586/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.
2010 1976 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/587/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1977 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXXII/588/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie.
2010 1981 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górno na 2010r.
2010 1980 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2010 1983 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2005 2010-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2004 2010-07-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Gminy Opoczno z dnia 14 maja 2010r.
2010 1994 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/212/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/195/10 z dnia 27 stycznia 2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 1995 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/213/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1996 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/194/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2010 1991 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII / 44 /2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2010 1992 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/47/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 1993 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/49/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1997 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/192/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 1985 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/206/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 1986 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/207/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1987 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/208/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1988 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/210/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1989 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/211/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1990 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLII/212/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach
2010 1998 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 2003 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 1999 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Masłów na lata 2010-2014”
2010 2000 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów
2010 2001 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
2010 1984 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/9/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie : podziału miasta Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Starachowicach.
2010 2002 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2010 2010 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr V/29/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2015 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr LIX/321/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piekoszów
2010 2016 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr LIX/325/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/317/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2017 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr LIX/326/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie założenia gimnazjum publicznego w Łosieniu
2010 2006 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn.
2010 2007 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2008 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 czerwca 2010r. zmieniajaca uchwałę Nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2009 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2011 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 219/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
2010 2014 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 226/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 2012 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 222/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przystąpienia Gminy Oleśnica do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 7.1, Poddziału 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
2010 2013 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 223/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. W sprawie : ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienia od opłaty oraz tryb ich pobierania.
2010 2018 2010-07-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-78/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność zapisu zawartego w § 11 ust. 7 uchwały Nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn; o treści: „Dopuszcza się miejscowe uszczegółowienie lub korektę zasięgu terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, w oparciu o nowe materiały w tym zakresie np. „studium ochrony przeciwpowodziowej”, mapy zagrożeń itp .”.
2010 2031 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2010 2030 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/236/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny
2010 2029 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXX/196/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 24 maja 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sieńsku
2010 2028 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXX/195/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 r
2010 2024 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV / 244 / 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rytwiany
2010 2023 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/233/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2021 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2022 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego ( zespołów wychowania przedszkolnego) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raków.
2010 2020 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr LIX/336/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2025 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rytwiany
2010 2032 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2026 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLI/165/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie.
2010 2027 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr RG- XLV / 363 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 2033 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 38/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 czerwca 2010r. postanawia stwierdzić w części nieważność Uchwały Nr XXXVII/285/10 Rady Gminy Klimontów z dnia 28 kwietnia 2010r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 2034 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 40/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 czerwca 2010r. postanawia stwierdzić w całości nieważność uchwały Nr XV/114/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowości planu dochodów i wydatków budżetu MZWiK w Kielcach
2010 2019 2010-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2010 2035 2010-07-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11 marca 2010r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za 2009 rok
2010 2037 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2010 2039 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/28/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2010 2038 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 2041 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/340/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010r.
2010 2042 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/342/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2013
2010 2043 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/344/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych odcinków dróg gminnych do kategorii dróg wewnętrznych
2010 2036 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 386/LIV/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: likwidacji Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej
2010 2040 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLI/449/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/322/2002 z dnia 25.06.2002 r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
2010 2046 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LVII/421/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 2052 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LIV/316/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw w Gminie Połaniec
2010 2051 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LIV/312/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2047 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/197/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2048 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/200/20 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2049 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2050 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2010 2044 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LIV/375/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kazimierza Wielka lub gminnym jednostkom organizacyjnym
2010 2054 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.
2010 2055 2010-07-13 Informacja Informacja nr WCC/101D/291/W/OŁO/2010/HZ oraz PCC/102C/291/W/OŁO/2010/HZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2010r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2010 r.
2010 2053 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/169/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadowie.
2010 2045 2010-07-13 Uchwała Uchwała nr LIV/378/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 2074 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2010 2075 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne przedszkoli publicznych
2010 2066 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/199/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2061 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 2062 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/269/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Szczeglicach.
2010 2064 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia granicy obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Łagowie z filią w Lechówku.
2010 2068 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XL/233/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2063 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/16/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2067 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI/157/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 12 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2072 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/222 /2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2057 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr 34/VI/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających Gminie Suchedniów lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2058 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów.
2010 2065 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 2060 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 55 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmain do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2059 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/53/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 15 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2010 2076 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok.
2010 2069 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 2070 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 2071 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2010 2073 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2010 Rady Gminy Raków z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2090 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 192/XXVI/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2091 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 194/XXVI/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2010 2083 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr LIX/327/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie założenia gimnazjum publicznego w Zajączkowie
2010 2082 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLII/337/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2088 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2089 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVI / 368 / 10 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2010 r.
2010 2092 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XL/199/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 2084 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/25/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Pierzchnica
2010 2085 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2086 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/31/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 2087 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2077 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/333/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2010 2078 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Chmielniku
2010 2079 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/349/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
2010 2080 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/350/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 2081 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 351 / 2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisów granic okręgów wyborczych
2010 2093 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/1192/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 2094 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/1193/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 2095 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LI/1194/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 2056 2010-07-13 Decyzja Decyzja nr OŁO–4210-60(18)2009/726/X/BW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą "STOLBUD WŁOSZCZOWA" S.A.
2010 2096 2010-07-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-55(16)/2009/2010/3904/V/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2010r. V taryfa dla ciepła KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z siedzibą w Kielcach
2010 2108 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 224/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010r. W sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Oleśnica i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.
2010 2097 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/452/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 2098 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/454/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko – Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 2100 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 326/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: emisji obligacji
2010 2101 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sędziejowicach - Filii Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku.
2010 2102 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szyszczycach - Filii Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Chmielniku.
2010 2109 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 103/2010 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 2110 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 104/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zagnańsk uchwalonego uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r.
2010 2099 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 325 / 2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2010 rok
2010 2103 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 336 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2104 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 345 / 2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2105 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 352 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2106 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/363/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 maja 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2107 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 364 /2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 2111 2010-07-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 14 lipca 2010r. o nieobsadzeniu mandatu radnego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Okręgu Wyborczym Nr 4.
2010 2112 2010-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I - 0911/35/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 224/XLIII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Oleśnica i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym w części określonej w § 1i § 6.
2010 2123 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 415/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Chęcinach
2010 2124 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 418/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2126 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 423/LXVI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2113 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
2010 2114 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.
2010 2115 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2010 2116 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2010 2117 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
2010 2118 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie
2010 2119 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego we Włoszczowie
2010 2120 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie
2010 2121 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie
2010 2122 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie
2010 2127 2010-07-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sandomierza z dnia 30 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2009 rok
2010 2125 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 420/LXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2128 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/667/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2129 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/668/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2130 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/669/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2131 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/670/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2132 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/671/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2133 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/672/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2134 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/673/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2135 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/674/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2136 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/675/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2137 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/676/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.
2010 2138 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/677/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2139 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/678/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/605/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 2140 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/679/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 2141 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/680/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w spawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa
2010 2144 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2010 2146 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX / 247/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2147 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 248/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
2010 2148 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 249/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 2149 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 250/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korytnica
2010 2150 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 251/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotuszów
2010 2151 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 252/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabki Duże
2010 2152 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 253/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2010 2145 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/18/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 czerwca 2010r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2142 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2143 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/398/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2010 2153 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/4/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2154 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2155 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Starachowice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
2010 2156 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2157 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/4/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w Statucie Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach.
2010 2158 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2159 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/6/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok i udzielenia pomocy finansowej Miastu Sandomierz w 2010 roku
2010 2160 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/11/10 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E 11 „KOLONIJKI 1” na obszarze miasta Starachowice.
2010 2161 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/12/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie jednostki E4 – „Nowowiejska 2” na obszarze miasta Starachowice
2010 2164 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/182/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Działoszyce
2010 2165 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/183/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w Dziłoszycach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2010 rok
2010 2166 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/185/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianai zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2163 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLI/177/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2010 rok.
2010 2162 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LV/33/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2167 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XLV/306/2010 Rady Gminy Naglowice z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2168 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2169 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2170 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/10 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2010.
2010 2185 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2010 2171 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/30/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2190 2010-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 4 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2191 2010-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/1/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2172 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2173 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Brodach Nr XI/84/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sparawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
2010 2174 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/36/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2175 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/38/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2176 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/39/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2177 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/506/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.
2010 2178 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/507/10 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2179 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/508/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2180 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/509/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2186 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/307/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2010 2187 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/309/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi Łowinia - Deszno do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2010 2188 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2010 2189 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/311/2010 Rady Gminy Naglowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2182 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/513/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie; sprostowania do uchwały Nr LXVIII/506/10 z dnia 08 czerwca 2010 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenie jego spłaty.
2010 2183 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/514/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: sprostowania do uchwały nr LXVIII/507/10 z dnia 08 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2181 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXIX/512/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2184 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr LXX/518/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2200 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2201 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2204 2010-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-72/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/415/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice.
2010 2192 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/26/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 2198 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/10 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 2199 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.
2010 2203 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
2010 2194 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2010 r.
2010 2193 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/189/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 2195 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sandomierskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej
2010 2196 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Starachowickiego z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2197 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie
2010 2202 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2217 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLV/262/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 2216 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010r.
2010 2206 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/437/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2207 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/438/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2208 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/439/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2209 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr LIII/445/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2214 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/341/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2212 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2213 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 2210 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/57/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 2211 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/58/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna
2010 2215 2010-07-29 Uchwała Uchwała nr L/342/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2219 2010-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 248/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 maja 2010r. w sprawie II SA/Ke 248/10
2010 2218 2010-07-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 247/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 maja 2010r. w sprawie II SA/Ke 247/10
2010 2205 2010-07-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Porządkowe Nr 03/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie odwołania zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią
2010 2230 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/273/2010 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 2229 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Dwikozy, a Gminą Wilczyce.
2010 2231 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/298/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 2225 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2220 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/197/201 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2221 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 2222 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2010 2223 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 2224 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2228 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bliżyn i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2227 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bliżyn.
2010 2226 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2232 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/300/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 2233 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/302/2010 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2010r. W sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/273/2010 w sprawie określania zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2010 2234 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LXIV/303/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 lipca 2010r. W sprawie zmiany uchwały nr LIV/252/2009 z dnia 09 grudnia 2009r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.