Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Czerwiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1543 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/379/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 1544 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/380/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.
2010 1545 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1534 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/400/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Kopaninach.
2010 1535 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/401/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie oraz granic ich obwodów.
2010 1536 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/402/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 1537 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/406/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 1538 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/407/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2010 1539 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/408/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie
2010 1540 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/409/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Końskie o nazwie Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich
2010 1541 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie nadania nazw dla osiedla domków jednorodzinnych, ulicom i placu na terenie miasta Końskie
2010 1542 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LV/411/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Końskie do kategorii dróg gminnych.
2010 1546 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LXVI/495/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za rok 2009 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska.
2010 1548 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 1553 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/228/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1554 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/234/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1547 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2010 rok
2010 1549 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na rok 2010 rok.
2010 1551 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LVI/341/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/324/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.
2010 1552 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/221/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1550 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LVI/339/2010 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia sieci przedszkoli na terenie gminy Kunów
2010 1556 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ćmielowa.
2010 1557 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 1559 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr V/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2009 rok.
2010 1560 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr V/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1561 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr V/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1562 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr V/4/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia w 2010 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, tj. projektu „Komunikacja miejska bez wandalizmu”.
2010 1563 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr V/7/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/11/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji na lata 2010-2012.
2010 1564 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr V/8/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok” do Uchwały nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2010 r.
2010 1565 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego sołectwa Solec-Zdrój.
2010 1555 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/294/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2010 rok
2010 1558 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/418/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1566 2010-06-07 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-64(9)/2010/351/IX/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miasto i Gminę Końskie zwanych dalej Przedsiębiorstwem energetycznym prowadzących działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
2010 1577 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie statutu Gminy.
2010 1578 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie : zmieniająca uchwałę Nr XXII/136/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008 roku
2010 1579 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 1570 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso.
2010 1571 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r.
2010 1572 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 1573 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010r
2010 1567 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLV/420/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 1568 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/300/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1569 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/301/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz finansowania sportu kwalifikowanego.
2010 1574 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1575 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wąchock na lata 2010-2014"
2010 1576 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/275/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wąchock
2010 1580 2010-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2010 1581 2010-06-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
2010 1582 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/229/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 2 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 1583 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok
2010 1591 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 244/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 1585 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1586 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr RG- XLIV / 351 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2010 r.
2010 1587 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr RG- XLIV / 353 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka - Nowiny lub jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1589 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupia
2010 1590 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2010
2010 1588 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 1592 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 179 / 2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Złota
2010 1584 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27.04.2010 w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII/268/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006 r.
2010 1593 2010-06-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010 r. Nr WCC/1012-ZTO/3127/W/OŁO/2010/BG i Nr PCC/998-ZTO/3127/W/OŁO/2010/BG
2010 1619 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/157/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach Gminy Sadowie.
2010 1602 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/151/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1603 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/153/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1606 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1607 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
2010 1601 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/19/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 1596 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/15/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2009 rok
2010 1597 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/17/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 1598 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 326 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipnik z wykonania budżetu Gminy za rok 2009.
2010 1599 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 327 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 1600 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Lipnik oraz warunków udzielania bonifikat przy ich sprzedaży.
2010 1610 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałów na lata 2010 – 2015
2010 1608 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1609 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie.
2010 1595 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/189/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 1604 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/154/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
2010 1605 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XL/155/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1612 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1614 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1613 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2010 1615 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miedziana Góra
2010 1611 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/193/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia."
2010 1616 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic okręgu wyborczego
2010 1617 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 211 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania sal gimnastycznych
2010 1618 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 213 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wysokość i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Oksa .
2010 1594 2010-06-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Bodzentyn
2010 1620 2010-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 czerwca 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wąchocku w Okręgu Wyborczym Nr 6.
2010 1622 2010-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I - 0911/20/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. stwierdzające niważność uchwały numer II/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice"
2010 1621 2010-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-25/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2009r. stwierdzające niważność uchwały Nr XL/989/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Centrum - Obszar I.2. Centrum - Solna” na obszarze miasta Kielce
2010 1629 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2010 1624 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr Nr 8 / III /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2010 rok
2010 1625 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 1627 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2010 1628 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2010 1631 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów
2010 1626 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 10/III/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2010 1632 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 26/V/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 1633 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 28/V/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Suchedniów na 2010r.
2010 1630 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
2010 1623 2010-06-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr Porządkowe Nr 02/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią
2010 1635 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/206/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1636 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/207/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dwikozy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Gminę lub Państwową Straż Pożarną.
2010 1646 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 1647 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym
2010 1648 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/242/2010 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowani prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2010 1649 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 1643 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/317/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1645 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/319/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia sposobów dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości
2010 1634 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LII/367/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 1650 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 32/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2010r. postanawiająca doprowadzenie do zgodnośći z prawem uchwałę Nr XXXVII/208/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 lutego 2010 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Jędrzejowie na 2010 rok
2010 1651 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 33/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIII/204/2010 Rady Powiatu w Bejscach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1637 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Krasocin
2010 1638 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.
2010 1639 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krasocin na terenie Gminy Krasocin.
2010 1640 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Oleszno na terenie Gminy Krasocin.
2010 1644 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/318/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piekoszów
2010 1641 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLV/346/2010 Rady Gminy Masłów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa MASŁÓW PIERWSZY na terenie gminy Masłów.
2010 1642 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XL/326/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 1652 2010-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-37/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/346/1010 Rady Gminy w Masłowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Pierwszy na terenie gminy MasłówW części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem KL (teren lotniska).
2010 1655 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2010 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce.
2010 1656 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 1658 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
2010 1659 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzisław z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
2010 1660 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1661 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzisław na lata 2010-2014
2010 1663 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr 46/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1657 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej nr 004335T Wilczyce – Bugaj kategorii drogi gminnej
2010 1653 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 1662 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XL/152/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1654 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr L/253/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Kije na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Kijach .
2010 1675 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 6/L/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 1676 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 12/LI/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 marca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie udziału ludności w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji.
2010 1677 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 13/LI/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Mniów.
2010 1679 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu-Zdroju i nadania temu Zakładowi Statutu.
2010 1680 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 1681 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec-Zdrój.
2010 1669 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIV/685/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 1670 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIV/686/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 1671 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIV/695/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2010 1672 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LIV/697/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostkom jej podległym
2010 1673 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXXI/572/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów za 2009 rok
2010 1674 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXXI/573/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1678 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 22 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 1664 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/629/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1665 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/630/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1666 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/631/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1667 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/632/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1668 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/633/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1700 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przedłużenia terminu likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
2010 1691 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr V/25/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia przez Gminę Brody poręczenia kredytu zaciągnietego przez Lokalna Grupę Działania "Brody nad Kamienną" w Brodach
2010 1692 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr V/26/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1682 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/329/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1683 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1684 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1685 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1686 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1697 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/221/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1693 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
2010 1694 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków
2010 1695 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia "Henryka Sienkiewicza" Publicznej Szkole Podstawowej w Czermnie
2010 1696 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1687 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 1688 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1689 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.
2010 1690 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2010 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.
2010 1703 2010-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1698 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2010 1699 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLII/293/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1701 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 34/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 maja 2010r. postanawiajaca doprowadzić do zgodności z prawem uchwałę Nr XLI/19/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Miasta i gminy Daleszyce w 2010 roku
2010 1702 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 35/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 maja 2010r. postanawiająca doprowadzić do zgodności z prawem uchwałę Nr XLI/23/2010 Rady Miejskiej w daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku
2010 1711 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/180/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1712 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/181/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1713 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/182/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Samborzec
2010 1716 2010-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010r. OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSKORZEW ZA ROK 2009
2010 1709 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/132/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1710 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/25/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1706 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/391/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. zmiany uchwały nr II/14/05 Rady Gminy Morawica z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Morawica
2010 1707 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/392/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej
2010 1708 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI/395/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/348/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 1705 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
2010 1704 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 1714 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 1715 2010-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 1721 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 1722 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1723 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1717 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/33/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.
2010 1718 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/34/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr 1 /1/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 12 lutego 2003 roku.
2010 1719 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/38/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2010 1720 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/39/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2010 1734 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/184/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 1744 2010-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Opatowskiego za 2009 rok
2010 1745 2010-06-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Opatowskiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2009
2010 1740 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIV /339/ 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 1735 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015
2010 1736 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/431/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2015
2010 1737 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/432/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/405/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1738 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/433/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój
2010 1739 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 1741 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/7/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1742 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/8/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 1733 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/29/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1743 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/13/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 1730 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuczępy
2010 1727 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/191/2010 z dnia 29 stycznia 2010r. Rady Gminy w Tuczępach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2010 rok.
2010 1728 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przeniesień w planie dochodów budżetu gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 1729 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 1731 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXX/256/ /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1725 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr 186/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1732 2010-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr WG –PLF / 24 / 10 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2009 rok.
2010 1726 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/6/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010 1724 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej
2010 1746 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/387/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1747 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/25/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Bodzechowie
2010 1748 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/26/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Szewnie
2010 1749 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/27/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Przyborowiu
2010 1750 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/28/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Jędrzejowie
2010 1751 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/29/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Denkówku
2010 1752 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/30/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Sudole
2010 1753 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/31/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Świrnie
2010 1754 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/32/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Goździelinie
2010 1755 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/33/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placu zabaw w Magoniach
2010 1756 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/34/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu korzystania z placu zabaw w Bodzechowie
2010 1757 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/35/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1758 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVI / 39 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2009 rok.
2010 1759 2010-06-22 Informacja Informacja nr WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML, PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2010 1760 2010-06-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-21(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-27(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-28(2)/2010/6/VIIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla ciepła Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 1769 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/160/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sadowie.
2010 1765 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
2010 1761 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/420/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów z wykonania budżetu Gminy za rok 2009
2010 1762 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/422/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1763 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/423/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1764 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/428/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Targowisk Miejskich w Opatowie.
2010 1768 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1766 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/220/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 31 marca 2010r. zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1767 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XL/221/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1770 2010-06-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za rok 2009
2010 1779 2010-06-24 Informacja Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 7 listopada 2009r. W sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków dla gminy SKALBMIERZ powiat kazimierski
2010 1777 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1776 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 kwietnia 2010r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1771 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany uchwały nr IX/64/2007 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2010 1772 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/183/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2010 1774 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2010 1775 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie
2010 1778 2010-06-24 Porozumienie Porozumienie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zawarte w dniu 2 grudnia 2009 roku w Brukseli pomiędzy: Województwem Lubelskim, Województwem Podkarpackim, Województwem Podlaskim, Województwem Świętokrzyskim i Województwem Warmińsko-Mazurskim
2010 1773 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze
2010 1781 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2009 rok,2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2009.
2010 1786 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2010 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1783 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/295/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nagłowice
2010 1784 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/296/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nagłowice„
2010 1785 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2010 Rady Gminy Nagłowice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Nagłowice absolutorium za rok 2009.
2010 1787 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr LX/280/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 1788 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr LX/291/10 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012.
2010 1789 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr LX/296/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
2010 1780 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/298/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2010 1782 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1791 2010-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PKN. I-0911/12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/143/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 1790 2010-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-49/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/VIII/278/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grójec, gmina Ćmielów.
2010 1793 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 1799 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/10 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Secemin za rok 2009.
2010 1800 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/10 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1801 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr 6/III/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
2010 1798 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/214 /2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oksa za 2009 rok
2010 1794 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza na lata 2010-2013"
2010 1797 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 1796 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/226/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2010 1792 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr LII/368/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2009.
2010 1795 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr L/254/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1802 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie
2010 1803 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr LIV/704/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 1804 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 64/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1805 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 70/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kołomań na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1806 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 72/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1807 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 74/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1808 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 76/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1809 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 78/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Umer na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1810 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 81/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szałas na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1811 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 83/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kajetanów na terenie gminy Zagnańsk.
2010 1812 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 88/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami
2010 1818 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
2010 1814 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2010 1815 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybuumarzania wierzytelności Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1817 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 1816 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/2010 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów
2010 1820 2010-06-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska.
2010 1813 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr LVII/417/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2010 1819 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/2010 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/282/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn
2010 1821 2010-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I - 0911/11/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/278/2009 Rady Gminy Lipnik z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1824 2010-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-34/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/277/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice.
2010 1822 2010-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-15/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/371/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej.
2010 1823 2010-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/1-26/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/134/2005 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia Jędrzejowska.
2010 1850 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 541/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowy Korczyn reprezentowaną przez Pana Wiktora Kwasa - Wójta Nowego Korczyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1849 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 540/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Nowa Słupia reprezentowaną przez Pana Jerzego Gałkę - Wójta Nowej Słupi zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1829 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 520/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1828 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 519/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Piotra Wąsowicza - Burmistrza Buska-Zdroju zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1826 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 517/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Skarżysko-Kamienna reprezentowaną przez Pana Romana Wojcieszek - Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1825 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 516/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta zwanym dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1841 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 532/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Brody reprezentowaną przez Pana Andrzeja Przygodę - Wójta Brodów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1840 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 531/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bogoria reprezentowaną przez Pana Władysława Brudek - Wójta Bogorii zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1838 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 529/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Baćkowice reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę - Wójta Baćkowic zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1837 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 528/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka - Burmistrza Zawichostu zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1836 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 527/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1835 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 526/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”. a gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1834 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 525/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Sędziszowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1832 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 523/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Małogoszcz reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1831 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 522/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodzioch - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie po-wierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1827 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 518/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Starachowice reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza Prezydenta Miasta zwanym dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1845 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 536/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Klimontów reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bień - Wójta Klimontowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1842 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 533/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszek - Wójta Dwikozów zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1839 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 530/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bliżyn reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię - Wójta Bliżyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1851 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 542/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą” a gminą Opatowiec reprezentowaną przez Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1848 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 539/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Nagłowice reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Nagłowic zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1830 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 521/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowany przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Działoszyce reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leks - Burmistrza Działoszyc zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1870 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 665/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Jędrzejów reprezentowaną przez Pana Marka Wolskiego - Burmistrza Jędrzejowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1873 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 668/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1852 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 543/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Samborzec reprezentowaną przez Pana Witolda Garnuszek - Wójta Samborca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1871 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 666/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Bodzentyn reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Bodzentyna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1847 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 538/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Mniów reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1846 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 537/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Łoniów reprezentowaną przez Pana Szymona Kołacz - Wójta Łoniowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1867 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 662/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stąporków reprezentowaną przez Panią Dorotę Łukomską - Burmistrza Stąporkowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1844 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 535/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Iwaniska reprezentowaną przez Pana Marka Staniek - Wójta Iwanisk zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2010 1843 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 534/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Imielno reprezentowaną przez Pana Zygmunta Brzezińskiego - Wójta Imielna zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1868 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 663/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ..Wojewodą”, a gminą Gowarczów reprezentowaną przez Pana Tomasza Słokę - Wójta Gowarczowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1857 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 548/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Wojciechowice reprezentowaną przez Pana Tomasza Wlazło - Wójta Wojciechowic zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1858 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 549/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Zagnańsk reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Zagdańskiego - Wójta Zagnańska zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1869 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 664/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ruda Maleniecka reprezentowaną przez Pana Leszka Kuca - Wójta Rudy Malenieckiej zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1859 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 654/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”. a gminą Chęciny reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Chęcin zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1860 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 655/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1861 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 656/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Daleszyce reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Daleszyc zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1862 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 657/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Bałtów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Jabłońskiego - Wójta Bałtowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1863 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 658/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Końskie reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1864 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 659/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Koprzywnicy reprezentowaną przez Pana Marka Jońcę - Burmistrza Koprzywnicy zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1865 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 660/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Ożarów reprezentowaną przez Pana Marcina Majcher - Burmistrza Ożarowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1872 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 667/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Opatów reprezentowaną przez Panią Krystynę Kielisz - Burmistrza Opatowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1853 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 544/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Słupia Konecka reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi Koneckiej zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1854 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 545/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Smyków reprezentowaną przez Pana Józefa Śliz - Wójta Smykowa zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1866 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 661/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Obrazów reprezentowaną przez Pana Lecha Niezgodę - Wójta Obrazowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1855 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 546/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Sobków reprezentowaną przez Pana Tadeusza Domińczak - Wójta Sobkowa zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1856 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 547/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Solec-Zdrój reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Solca-Zdroju zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1833 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 524/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Połaniec reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Połańca zwaną dalej „Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1874 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 669/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej ,,Wojewodą”, a gminą Sandomierz reprezentowaną przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza zwanym dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1875 2010-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 670/2010 zawarte w dniu 18 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Stopnica reprezentowaną przez Pana Ryszarda Zycha - Wójta Stopnicy zwaną dalej ,,Beneficjentem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2010 1876 2010-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 czerwca 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytawianach w Okręgu Wyborczym Nr 2.
2010 1884 2010-06-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG. III.7041/2-70/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/333/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.
2010 1881 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gminazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków
2010 1879 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1877 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sandomierski.
2010 1878 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/320/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sandomierski.
2010 1883 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2010 1882 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 1880 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok