Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Maj 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1174 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2010 1175 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/2/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2010 rok
2010 1176 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/7/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów.
2010 1177 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/267/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 1178 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/268/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010-2012.
2010 1179 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/274/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy na terenie Gminy Pacanów
2010 1180 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/275/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1181 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/276/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.
2010 1182 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/277/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich.
2010 1183 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/278/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej w Pacanowie
2010 1173 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XLI/23/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.
2010 1184 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr 29/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2010r. postanawiająca wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XLI/23/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i gminy Daleszyce w 2010 roku
2010 1185 2010-05-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 1188 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 1189 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1202 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr 17/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 marca 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIV/174/2010 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu
2010 1197 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 1198 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wilczyce na obwody głosowania.
2010 1199 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. w sprawie określenia zasad trybu przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Wilczyce a Gminą Dwikozy.
2010 1200 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1201 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX /161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 1196 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce
2010 1186 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LVI/308/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr LV/307/2010 z dnia 10 marca 2010
2010 1187 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr LVI/310/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr LIV/300/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku.
2010 1193 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2010 1194 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 22 marca 2010r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów.
2010 1191 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia Jędrzejowska
2010 1192 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
2010 1190 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 1195 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 1205 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/09 Wójta Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2010 1206 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2010 rok
2010 1207 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wodzisław na lata 2010 – 2014.
2010 1208 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1209 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Wodzisław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2010 1210 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1211 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 1212 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1213 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2010 1203 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr 385/LXI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Chęciny na 2010 r.
2010 1204 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1225 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/165/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Samborzec
2010 1226 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/167/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010 1227 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/168/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1228 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/169/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr: XLI/163/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1229 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/170/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1220 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/9/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Warszawska 54
2010 1221 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/13/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
2010 1222 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/16/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2010 1223 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/23/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kamiennej
2010 1224 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/24/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko- Kamienna usługi demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i ścian budynków stanowiących własność osób fizycznych realizowanej ze środków budżetu gminy
2010 1218 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1219 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków powiatu na 2010 rok
2010 1235 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 20/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010r. postanawiajaca doprowadzić do zgodności z prawem uchwałę Nr XXXIX/1/2010 Rady Miejskiej w daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2010 rok
2010 1236 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 21/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010r. postanawiająca doprowadzić do zgodności z prawem uchwałę Nr XXXIII/2/2010 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 styczania 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stopnica na 2010 rok
2010 1237 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 22/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010r. postanawiajaca stwierdzić nieważność Uchwały Nr XLVI/394/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777-ul. Lubelska w Sandomierzu
2010 1238 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 24/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010r. postanawiająca doprowadzić do zgodności z prawem uchwałę Nr LIV/300/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok
2010 1230 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/173/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Samborzec.
2010 1231 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/175/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/167/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 16 lutego 2010r.
2010 1232 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/176/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2010 1233 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/177/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 1234 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących „fundusz sołecki”.
2010 1217 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2010 1214 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/327/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2010 1215 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2010 1216 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2010 1260 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/6/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów
2010 1257 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLII/181/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 1258 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/200/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1259 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/202/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
2010 1239 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/594/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 1240 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/595/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2010 1241 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/596/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1242 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/597/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1243 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/598/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1244 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/599/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1245 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/600/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 1246 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/601/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1247 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/602/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1248 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/603/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1249 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/604/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1250 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/605/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1251 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/606/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1252 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/607/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 1253 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/608/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 1254 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/609/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego”.
2010 1255 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/613/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie podziału Województwa Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2010 1256 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/614/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku.
2010 1276 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 5/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1268 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1269 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Radomskiej z ulicą Kanałową wraz z przebudową odcinka ulicy Kanałowej" w części należącego do właściwości Powiatu Starachowickiego i udzielenia pomocy rzeczowej w 2010 roku dla Powiatu Starachowickiego
2010 1270 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1272 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1273 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w części należącego do właściwości Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizowanego przez Gminę Starachowice zadania „Przebudowa ulicy Kościelnej przy skrzyżowaniu z Al. Armii Krajowej w Starachowicach” i udzielenia na to zadanie pomocy rzeczowej w 2010 r. dla Województwa Świętokrzyskiego
2010 1274 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Starachowice.
2010 1275 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok i udzielenia w 2010 r. pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu
2010 1271 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1266 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
2010 1267 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 1261 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/8/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty niepubliczne na terenie Powiatu Koneckiego.
2010 1262 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu koneckiego w 2010 roku.
2010 1263 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/12/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości
2010 1264 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/13/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Koneckiego
2010 1265 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/14/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 31 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 1277 2010-05-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Sandomierskiego z dnia 4 lutego 2010r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 8 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów, dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 1278 2010-05-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Sandomierskiego z dnia 19 lutego 2010r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 18 lutego 1999 r. pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św., dotyczące przekazania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2010 1289 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XL/174/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 1290 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LI/362/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.
2010 1283 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów
2010 1284 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 1285 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/423/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 1286 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/424/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania
2010 1287 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/425/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
2010 1288 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/293/09z dnia 26.03.2009 roku.
2010 1280 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIII/11/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1281 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIII/12/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2010 1282 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2010 1279 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 marca 2010r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małachowie
2010 1293 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 stycznia 2010r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1292 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2010 rok.
2010 1291 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/326/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów.
2010 1294 2010-05-12 Informacja Informacja nr GK.I. 7431-14/2010 Starosty Ostrowieckiego z dnia 18 marca 2010r. modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2010 1304 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/677/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 1298 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/660/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 1299 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/661/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczącego usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2010 1300 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/662/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2010 1301 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/663/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1302 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/669/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty
2010 1303 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr L/674/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 1295 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIV/385/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie
2010 1296 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIV/387/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1297 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr LIV/388/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2010 1305 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/371/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1306 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/376/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 1307 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia kosztu 1 godziny usług opiekuńczych w 2010 roku świadczonych przez opiekunki domowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.
2010 1332 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Miedziana Góra
2010 1331 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LIII/297/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2010 rok.
2010 1324 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/271/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIII/268/2006 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2006r.
2010 1330 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/21/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1329 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Gowarczów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Gowarczów
2010 1318 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLV/424/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1319 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLV/425/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w wyborach samorządowych na terenie Gminy Pińczów
2010 1335 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/230 /2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie podzielenia gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Rytwiany.
2010 1334 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/22/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1333 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/21/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Pierzchnica.
2010 1327 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1317 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/417/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów
2010 1316 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/416/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.
2010 1315 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/415/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Opatów.
2010 1314 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/414/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 1313 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/413/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1312 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr L/412/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 1323 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku.
2010 1322 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/556/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1321 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/555/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1326 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/224/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole.
2010 1325 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1328 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 22 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 1320 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/386/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Sędziszów.
2010 1308 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 405/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Chęciny na stałe obwody głosowania
2010 1309 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 406/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 338/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Chęcinach w sprawie podziału miasta i gminy Chęciny na okręgi wyborcze
2010 1336 2010-05-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2010r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2010 1311 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1310 2010-05-14 Uchwała Uchwała nr 407/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1347 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/145/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1345 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/11/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 1337 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1338 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 1348 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2010 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2009 rok.
2010 1344 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/187/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gnojno
2010 1343 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XL/181/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 1342 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2010 z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2010 rok.
2010 1339 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1340 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Fałków
2010 1341 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1346 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/136/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojciechowice na 2010 rok
2010 1359 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 1360 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/8/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1361 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/11/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 1362 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/12/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kluczewsko
2010 1363 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/13/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 marca 2010r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Kluczewsko osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1366 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 1367 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 1364 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 1365 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 1369 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/14/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 marca 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 1355 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kije
2010 1356 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Kije.
2010 1357 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1358 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziałów środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych w Kijach.
2010 1368 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/13/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie : zmian bużetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 1349 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XL/337/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2010 1350 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LIV/24/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/14/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2010 1352 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LVII/415/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale miasta i gminy Jędrzejów na obwody głosowania.
2010 1353 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr LVII/416/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.
2010 1354 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/191/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gnojno odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1351 2010-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/337/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania.
2010 1387 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2010 rok
2010 1381 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLV /24 /2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów.
2010 1384 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Obrazów
2010 1383 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1385 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 213/XLI/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 1386 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr 214/XLI/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 148/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2010 1377 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1378 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1379 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1380 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/323/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1382 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1376 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 1370 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach
2010 1371 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach
2010 1372 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/1170/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kielce obwodów głosowania w szpitalach, w zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1388 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/185/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1373 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/42/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2010 1374 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/43/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2010 1375 2010-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/44/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1389 2010-05-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/22/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/24/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów - w części określonej w § 4 i § 5
2010 1403 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1404 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 24 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/62/2001 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłącze do wodociągu gminnego
2010 1407 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr RG-XLIII / 347 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 1402 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/226/2010 Rady Gminy Raków z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1401 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 1405 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/149/10 Rady Gminy Scemin z dnia 12 marca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Secemin.
2010 1406 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXX/152/10 Rady Gminy Scemin z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1397 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/335/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Stąporków
2010 1393 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr V/6/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach oraz w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 1398 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/388/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 1399 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/389/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2010 1400 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLI/396/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosownia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1394 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/574/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Staszów na okręgi wyborcze.
2010 1395 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/575/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Staszów stałych obwodów głosowania.
2010 1396 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LXXI/576/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów.
2010 1408 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn
2010 1390 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LV/416/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Końskie na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 1391 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LV/417/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1392 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr LI/427/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 1409 2010-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 maja 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stopnicy w Okręgu Wyborczym Nr 10.
2010 1410 2010-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 maja 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bogorii w Okręgu Wyborczym Nr 1.
2010 1411 2010-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Sandomierza.
2010 1439 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sobków
2010 1440 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII / 241/2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 1431 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Brody".
2010 1430 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie określenia stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub zarząd trwały gruntów zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Brody
2010 1441 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242 /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1442 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały NR XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27.01.2010 roku w sprawie uchwalenia ”Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Wiślica”.
2010 1435 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LXV/492/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1436 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LXV/493/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1437 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LXV/494/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1443 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 25/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 marca 2010r.
2010 1444 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1445 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1432 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
2010 1427 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2010 r.
2010 1428 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/410/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2010 rok.
2010 1429 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/412/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały NR XX/172/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 kwietnia 2008 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego- Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
2010 1423 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LV/408/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie 07 miasta Jędrzejowa.
2010 1424 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LV/409/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1425 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LII/679/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 1412 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniajająca uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Jędrzejowie na 2010 r
2010 1413 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 356/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 316/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2010 1414 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 357/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku - Kamiennej.
2010 1415 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 358/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: likwidacji Bursy Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 16.
2010 1416 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 359/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: likwidacji Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1.
2010 1417 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 360/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku - Kamiennej.
2010 1418 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 361/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Skarżysku – Kamiennej.
2010 1419 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 362/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15.
2010 1420 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 365/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1421 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr 366/LII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego.
2010 1422 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.
2010 1433 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 1434 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 1426 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr LIV/702/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1438 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 212 / 2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 1455 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1155/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce
2010 1454 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1154/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia nazw ulic w mieście Kielce
2010 1453 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1152/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/817/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2005 roku, w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz przepisów porządkowych.
2010 1452 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1150/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Kielcach
2010 1451 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1149/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.
2010 1450 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1148/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1449 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1147/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1448 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1146/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1447 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1145/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1446 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/1144/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kielce
2010 1457 2010-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie z dnia 17 maja 2010r. OBWIESZCZENIE DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KIELCACH z dnia 17 maja 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 1456 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr LXVII/504/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.
2010 1462 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2010 rok
2010 1463 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1464 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1466 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/15/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łączna na 2010 rok
2010 1460 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII /196/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu.
2010 1465 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LVI/315/10 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/115/08 Rady Gminy Łagów z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia zasad poboru oraz ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 1459 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLII/194/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1461 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr LXX/569/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1467 2010-05-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 657/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 grudnia 2009r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 1458 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/439/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania.
2010 1468 2010-05-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-65(16)/2009/1908/VI/HZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 kwietnia 2010r. VI taryfa dla ciepła dla Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
2010 1489 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XV/39/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2010 rok
2010 1485 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 178/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Smyków oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 1486 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 179/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
2010 1488 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 3/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Gór Świętokrzyskich z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na rok 2010
2010 1479 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LVII/312/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy Piekoszów z 2010 roku.
2010 1480 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr LVII/313/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 1487 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 1470 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1471 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 22 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieliny
2010 1472 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 22 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieliny
2010 1478 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/331/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pawłów i jej jednostkom organizacyjnym
2010 1484 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 176/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1491 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XVI/41/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2010
2010 1490 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XVI/40/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2009 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
2010 1481 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/20/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1482 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/23/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i odpłatności za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone przez szkoły podstawowe na terenie gminy Pierzchnica
2010 1473 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/203/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr.1 do uchwały Rady Gminy Nr.XLVI/199/10 z dnia 26.03.2010 r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.”
2010 1474 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/205/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1475 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1476 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/207/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/172/2001 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 20 listopada 2001 roku
2010 1477 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr 218/XLII/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 1483 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budzecie gminy Radoszyce na rok 2010.
2010 1469 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/338/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2010 1493 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLI/279/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budzecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2010 1494 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLI/280/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2010 1495 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XLII/283/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2010 1496 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLII/284/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2010 1500 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno
2010 1499 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 1497 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2010 1501 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LX/292/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 1502 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LX/293/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 1492 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XL/264/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu ostrowieckiego na 2010 rok
2010 1498 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr LV/328/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/147/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.06.2008 r. w sprawie : określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2010 1513 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1518 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLI/231/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji przez MPW i K Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
2010 1514 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1519 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/235/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30.09.2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009 r. Nr 477, poz. 3474 ).
2010 1520 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XLII/236/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz określenia zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.
2010 1507 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1506 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/16/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010 rok
2010 1510 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 393/LXII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Chęciny na 2010 r.
2010 1509 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 391/LXII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chęciny na lata 2010-2015".
2010 1511 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 397/LXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Chęciny na 2010 r.
2010 1508 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr LIV/20/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1505 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/23/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki.
2010 1503 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/19/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 1504 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/21/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Kieleckiego oraz jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1512 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1515 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr Nr XL/225/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego, na 2010 rok.
2010 1516 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr Nr XL/226 /10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
2010 1517 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr Nr XL/227/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXI/99/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 26.09.2008r dotyczącej okreslenia zasad i trybu udostepniania lokali uzytkowych (pomieszczeń), wchodzacych w skład gminnego zasobu nieruchomości.
2010 1521 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 188/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Smyków na stałe obwody głosowania
2010 1527 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 29/235/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2010 1524 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/28/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w zakresie usunięcia nieprawidłowości zapisów w uchwałach Nr XLI/19/2010 oraz Nr XLI/23/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku.
2010 1525 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/29/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.
2010 1526 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLII/31/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1531 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/225/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.
2010 1532 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1528 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/198/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2010 1529 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/199/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia późniejszego terminu płatności podatków dla inkasentów
2010 1530 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/200/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1522 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 398/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2010 1523 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr 408/LXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 1533 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr LIII/295/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2010 rok