Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 845 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 846 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/83/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brody
2010 847 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenie i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2010 848 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
2010 841 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. dla Gminy Staszów
2010 842 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/532/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na rok 2010
2010 843 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/533/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 roku.
2010 844 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr LXV/534/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 849 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2010r.
2010 850 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym
2010 852 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 851 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 853 2010-04-02 Informacja Informacja nr OŚiGM-Vb-7141/14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Pińczów
2010 854 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 855 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/318/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2010-2017
2010 856 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
2010 860 2010-04-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2010 Burmistrza Sędziszowa z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części
2010 857 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/323/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszczowa
2010 858 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/324/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/309/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2010 rok
2010 859 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/325/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok
2010 863 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
2010 864 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2010 rok
2010 861 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/319/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie założenia publicznego Sportowego Liceum Ogólnokształcącego nadania Statutu, podpisania Aktu Założycielskiego oraz włączenia do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach.
2010 862 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/326/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu starachowickiego.
2010 870 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 rok
2010 869 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie poprzez likwidację poradni stomatologicznej
2010 866 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Fałków
2010 865 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Fałków w dziedzinach: kultury, sportu i kultury fizycznej oraz nadania honorowego tytułu "Macenasa Sportu" i "Mecenasa Kultury" gminy Fałków
2010 867 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu gminy
2010 868 2010-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2010 rok
2010 873 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/2/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 871 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/146/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Imielno
2010 872 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXX/147/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2010 rok
2010 874 2010-04-09 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2010r. DODATKOWA LISTA
2010 875 2010-04-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przdłużenia okresu obowiązywania taryf dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
2010 876 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/190/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XLIII/185/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2010 rok
2010 877 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIII/185/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2010 rok
2010 878 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/192/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Dwikozach Nr XLIII/186/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Dwikozy
2010 879 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 880 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/195/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 881 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/196/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 882 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/197/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy
2010 884 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/148/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2010 rok
2010 883 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLV/228/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2010 rok
2010 895 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/181/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie potwierdzenia przekazania dla Gminy Słupia dróg gminnych
2010 896 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/182/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/176/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce
2010 898 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr 5/I/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie na 2010 rok
2010 897 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XV/3/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2010 rok
2010 893 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2010 894 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXX/180/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2010
2010 892 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/2/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bodzechów na 2010 rok.
2010 885 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2010 r.
2010 889 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XLII/186/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 890 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/189/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 887 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 886 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2010 rok.
2010 891 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok.
2010 888 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXXII/211/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 910 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
2010 909 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2010 rok
2010 911 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Radków
2010 904 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LIV/301/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 905 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piekoszów na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 906 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na rok 2010
2010 907 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/53/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni
2010 908 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/4/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 903 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LIV/300/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok
2010 899 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr LII/378/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2010 900 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/239/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010.
2010 901 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 902 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku w spawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 – 2013
2010 912 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 14/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 marca 2010r. dotycząca: wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr LIV/300/2010 Rady Gminy Piekoszów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszów na 2010 rok oraz wskazania sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości
2010 913 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 15/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LIV/303/2010 Rady Gminy w Piekoszowie
2010 914 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2010 rok
2010 915 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Raków z dnia 25 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2010 916 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/2002 z dnia 02 lipca 2002r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, określenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 917 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2010 918 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2005 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 919 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2010 rok
2010 925 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmianyuchwały Nr XVII/136/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 923 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2010 924 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/08 Rady Gminy w Tuczępach w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 920 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2010 rok
2010 921 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XXXIV/158/2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2010 922 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 926 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/116/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
2010 928 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
2010 929 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 930 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238 /2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica”
2010 931 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/239/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/215/06 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Wiślica
2010 932 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 927 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 933 2010-04-16 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 2 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Staszowskim reprezentowanym przez: 1. Romuald Garczewski - Starosta Staszowski 2. Andrzej Kruzel - Wicestarosta Staszowski - przy kontrasygnacie: Jolanta Piotrowska - Skarbnik działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr LI/2/10 z dnia 28 stycznia 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2010 939 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok
2010 938 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 rok
2010 940 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 61/231/2010 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego
2010 941 2010-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Busku-Zdroju za 2009 rok
2010 934 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/574/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 935 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/575/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 936 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/576/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 roku
2010 937 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/577/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 947 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.5.1 CZARNÓW - CHROBREGO - rejon ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce
2010 942 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 372/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunlnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny
2010 944 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 377/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 943 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 376/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 62 położonym w Starochęcinach, stanowiących własność Gminy Chęciny
2010 945 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 379/LIX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 946 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 382/LX/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 948 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1094/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 949 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1095/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 950 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1104/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 951 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/1122/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/1075/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.5.1 CZARNÓW – CHROBREGO – rejon ul. Lecha” na obszarze miasta Kielce
2010 952 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/312/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz określenia wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
2010 958 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/275/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 959 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/278/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia na 2010 rok programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 960 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XL/279/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia: „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2010 963 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2010 rok
2010 964 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łopusznie na 2010 rok
2010 953 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLI/368/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 961 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/478/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 962 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr LXIII/479/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 954 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/211/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. zmienionej uchwałą Nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów
2010 955 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/212/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 956 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/215/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2010 957 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/216/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2010 969 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/120/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na 2010 rok.
2010 970 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/123/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Moskorzew
2010 972 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/126/10 Rada Gminy w Moskorzewie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2010 971 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/125/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Moskorzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
2010 977 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 975 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/10 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2010 976 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 978 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/2/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010r.
2010 965 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 966 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2010 967 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010 rok
2010 968 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 973 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/214/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 979 2010-04-19 Aneks Aneks nr 6 z dnia 12 lutego 2010r. do Porozumienia z dnia 31 października 2006 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach dotyczącego przekazania Dyrektorowi ŚOW NFZ zadania przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2010 974 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 200 / 2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2010 rok
2010 989 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/356/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 990 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr L/357/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 994 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/191/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2010 995 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 996 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Opatowa”.
2010 997 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/408/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opatów.
2010 991 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Końskie
2010 992 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/381/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków.
2010 993 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/382/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 998 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 999 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Pińczów
2010 1000 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/283/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1001 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2010 987 2010-04-20 Porozumienie Porozumienie z dnia 3 lutego 2010r. pomiędzy Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez : Zenona Janusa – Starostę Kieleckiego Bogdana Gieradę – Członka Zarządu a Gminą Raków reprezentowaną przez : Alinę Siwonia - Wójta Gminy.
2010 988 2010-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” za 2009 rok.
2010 983 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: a) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych b) ustalenie przebiegu istniejącej drogi gminnej
2010 985 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/329/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 982 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 r.
2010 981 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2010 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2010 rok
2010 980 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/14/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chmielnik
2010 984 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/317/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze miasta Włoszczowy
2010 986 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/330/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2009.
2010 1002 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII /208/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jędrzejowie na 2010r
2010 1004 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLV/389/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2010 1005 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLV / 392 / 2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2010 1003 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 1010 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr 19/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010r. dotycząca: 1. wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVII/208/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 24 lutego 2010 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Jędrzejowie na 2010r. 2. wskazania sposobu usunięcia nieprawidłowości wskazanej w pkt 1 3. wskazania terminu usunięcia nieprawidłowości
2010 1007 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII /200/ 2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 1009 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/192/09 Rady Gminy Łoniów w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2010 1008 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 201 / 2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 1006 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/5/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zalezianka na lata 2010-2018"
2010 1028 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XL/273/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2010 1029 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XL/275/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2007 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2010 1030 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XL/280/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2010 rok
2010 1023 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LXVI/539/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1025 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI /181/ 2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 1026 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI /183 /2010 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok
2010 1024 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr LXVII/544/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1027 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI /184 / 2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1020 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr II/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 1021 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr II/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania w części należącego do właściwości Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizowanego przez Gminę Starachowice zadania „Przebudowa ulicy Kościelnej przy skrzyżowaniu z Al. Armii Krajowej w Starachowicach” i udzielenia na to zadanie pomocy rzeczowej w 2010 r. dla Województwa Świętokrzyskiego
2010 1022 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia i Warszawka
2010 1017 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/205/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc do parkowania i ustalenia opłaty parkingowej
2010 1018 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/208/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 1019 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/209/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 1011 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/396/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomosci Gminy Sandomierz.
2010 1012 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/397/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2010 1013 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/399/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 1014 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/400/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r; uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r.
2010 1015 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/405/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 1016 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/406/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2010 1032 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok
2010 1036 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/285/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XL/275/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 1037 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/288/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 1038 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/289/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XVIII/179/04 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii.
2010 1039 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach
2010 1046 2010-04-22 Aneks Aneks nr 1/2010 z dnia 15 lutego 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 05 lipca 1999 roku pomiędzy Starostą Buskim Panem Jerzym Kolarzem, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik w Chmielniku Panem Piotrem Jaroszem w sprawie powierzenia przez Starostę Buskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chmielnik prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Buskiego.
2010 1040 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/3/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 1041 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/4/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2010 1042 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/5/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 1043 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/6/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/19/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2010 1044 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 66/XLVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 1045 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 7/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2010r. ustalajaca budżet Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na 2010 rok
2010 1034 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/18/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 1033 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/15/2010 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2010 1035 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLV/20/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Bodzechowie
2010 1031 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie: ustalenia wzoru herbu, flagi i sztandaru Powiatu Kazimierskiego
2010 1063 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/193/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1064 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr.XLIV/194/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 1058 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2009r. Rady Gminy Nagłowice z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2010 1059 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1055 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/6/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
2010 1056 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/12/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2010 1054 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr LV/308/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 1065 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 208/XL/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwały: Nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010 roku Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r., Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2010 1066 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 209/XL/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy O l e ś n i c a na 2010 rok
2010 1067 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 210/XL/1O Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy jako samorządowej instytucji kultury oraz uchwalenia jej statutu
2010 1057 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 8 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1048 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 296 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 1049 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 297 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 1050 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 300 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 1051 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipnik
2010 1052 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2010 1053 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 1060 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr II/12/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1061 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności cywilnoprawnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Nowa Słupia lub jej jednostkom podległym, udzielania ulg w ich spłacaniu oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2010 1062 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących dla Gminy Nowa Słupia oraz określenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i ustalenia wysokości dopłat z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach
2010 1047 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 295 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXV / 277 / 2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 1068 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LVII/265/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok
2010 1072 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2010 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 1073 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/224/2010 Rady Gminy Raków z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie
2010 1075 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr RG- XLII / 341 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr RG – XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach
2010 1076 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr RG- XLII / 342 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
2010 1077 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr RG- XLII / 343 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 1074 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 24 lutego 2010r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach
2010 1078 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/1/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 1079 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/2/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2010 rok
2010 1080 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2010 1081 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 9/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIII/1/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 1082 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 10/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXXIII/2/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stopnica na 2010 rok
2010 1069 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr LV/307/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 1071 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/18/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/53/09 z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni.
2010 1070 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/11/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1093 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr I / 4 / 10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "NIDZICA" w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1090 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XL/207/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 1091 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/143/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wojciechowice
2010 1084 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sandomierskiego.
2010 1092 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr I / 2 / 10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDZICA” z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2010 rok.
2010 1089 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 239/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
2010 1087 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 237/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 1088 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 238/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów – Tytułów Honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/ 113/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: „Przyjaciel Szydłowa" i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
2010 1083 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLII/285/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w Powiecie Ostrowieckim
2010 1085 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr I/6/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2010.
2010 1086 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie podziału Gminy Smyków na okręgi wyborcze i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Smyków
2010 1099 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 2/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utylizator z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Utylizator” na 2010 rok.
2010 1100 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 5/II/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
2010 1098 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 121/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1095 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/9/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010rok
2010 1101 2010-04-26 Informacja Informacja Wójta Gminy Bliżyn z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn.
2010 1102 2010-04-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.
2010 1097 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 60/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 10 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1096 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy w Bielinach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2010 rok
2010 1094 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/1/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2010 rok
2010 1106 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XI/86/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2010 rok
2010 1107 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1108 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/269/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2010 1103 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LII/8/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 1104 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LII/9/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2010 roku
2010 1105 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LI/364/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Kazimierza Wielka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
2010 1109 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2010 Rady Gminy Michałowie z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania dla przeprowadzania wyborów
2010 1110 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2010 rok
2010 1112 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/18/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010r. w sprawie usunięcia nieprawidłowości w Uchwale Nr XXXIX/1/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2010 rok.
2010 1113 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/19/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010r. w sprawie szczegółowości uchwalania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.
2010 1114 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLI/24/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1111 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/299/2009 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Wojnowice – Drygulec położonej w gminie Ćmielów
2010 1115 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1123/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1116 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1124/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 1117 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1135/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”
2010 1118 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1136/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce
2010 1119 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/1137/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Miasta Kielce
2010 1120 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr 28/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2010r. postanawiająca wskazać nieprawidłowości występujące w uchwale XLI/19/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie szczegółowości uchwalalnia budżetu Miasta i gminy Daleszyce w 2010 roku
2010 1122 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych
2010 1125 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego od 01 stycznia 2010 roku
2010 1124 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/10 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na rok 2010
2010 1123 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.
2010 1121 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr LXVIII/553/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 1128 2010-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.-0911/17/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/253/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2010 - w części określonej w § 3 dot. ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2010 1126 2010-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-6/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2010r. uchwały Nr XXXI 1/205/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - dwóch terenów oznaczonych symbolem UP (tereny usług publicznych). II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w pkt II uzasadnienia.
2010 1127 2010-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I - 0911/15/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX1/191/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego od 1 stycznia 2010r.- w części określonej w § 9
2010 1129 2010-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I - 0911/18/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/185/2010 Rady Gminy Baćkowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych- w części określonej w załączniku- zapisy zawarte pod tabelą w zdaniu pierwszym i drugim
2010 1132 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
2010 1131 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/190/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 1134 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 1135 2010-04-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Masłów z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Masłów za rok 2009
2010 1133 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr LIII/300/10 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 1130 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XL/188/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2010 rok.
2010 1140 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLI/214/10 z dnia 26 styczeń 2010 roku
2010 1141 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1138 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2010 rok
2010 1136 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 1137 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/02 Rady Gminy w Fałkowie w sprawie podziału gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Fałkowie
2010 1142 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 14/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk
2010 1143 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 15/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów oraz zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw Chrusty i Zagnańsk
2010 1144 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 18/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1145 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 21/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2010 rok
2010 1146 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr 40/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej powołania zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”
2010 1139 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/214/10 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rytwiany na 2010 rok
2010 1165 2010-04-30 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-1(11)/2010/291/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2010 1156 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/482/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 1155 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/481/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr LXII/469/10 z dnia 20 stycznia 2010r. dotyczacej ustalenia nszczegółowości wydatków budżetu gminy na 2010 r.
2010 1163 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr 12/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXIX/5/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku
2010 1164 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr 13/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXIX/6/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 roku
2010 1159 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1157 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli mieruchomości
2010 1158 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1150 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/190/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2010 rok
2010 1151 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/191/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 1152 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/194/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice.
2010 1154 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok
2010 1153 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 4 marca 2010r. zmieniajacą uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych prez Gminę Czarnocin
2010 1149 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1148 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLV/316/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie
2010 1147 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLV/315/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.
2010 1160 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 10 lutego 2010r. wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirzec na 2010 roku
2010 1161 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 10 lutego 2010r. zmian w Uchwale Nr XXXVIII/208/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2010 1162 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie Gminy Mirzec.
2010 1166 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLI/178/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 1167 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 1168 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2010 1169 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/218/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia.
2010 1170 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/130/2008 z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za ww. czynności
2010 1171 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 1172 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku.