Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 575 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 573 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2010 574 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2010 576 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 26/210/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2010 577 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 26/218/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych ,których realizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 578 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 26/222/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Małogoszczu
2010 579 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2010 580 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej
2010 581 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 582 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/121/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok
2010 585 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 586 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XxIX/184/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 584 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 583 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXX/252/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 594 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2010 593 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr LIII/294/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 grudnia 2009r. o zmianie uchwały Rady Gminy Piekoszów Nr XXXVII/228/2009 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szcegołowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2010 589 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/186/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Dwikozy
2010 590 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/187/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2010 rok
2010 591 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/188/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”.
2010 592 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/189/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 596 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/134/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 595 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI/161/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2010 588 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/330/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
2010 587 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2010 597 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XL/200/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bałtów.
2010 598 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XL/202/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie
2010 599 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XL/203/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 608 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.
2010 600 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2010 601 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009
2010 602 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2010 603 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu istniejących dróg na terenie gminy Strawczyn
2010 604 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/264/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Chełmce na terenie gminy Strawczyn
2010 605 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgorek na terenie gminy Strawczyn
2010 606 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Promnik na terenie gminy Strawczyn
2010 607 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Strawczynek na terenie gminy Strawczyn
2010 609 2010-03-02 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2010r. o decyzjach nr WCC/546-ZTO-C/345/W/OKA/2010/MM i nr PCC/573-ZTO-C/345/W/OKA/2010/MM
2010 624 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr X/60/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 620 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
2010 621 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr IX/82/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
2010 622 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr IX/84/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 625 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok.
2010 626 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/213/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne.
2010 627 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2010 628 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIX/219/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009.
2010 619 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XL/168/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów
2010 623 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXX/205/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn podjętego uchwałą nr XXVII/143/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok 2009 rok
2010 614 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Nagłowicach
2010 615 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 612 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 613 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/356/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 611 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr 370/LVIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 grudnia 2009r. wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r
2010 610 2010-03-03 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr XXIII/186/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kazimierskiego
2010 618 2010-03-03 Zestawienie Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Radoszyce (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2010 616 2010-03-03 Zestawienie Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2010 617 2010-03-03 Zestawienie Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Łagów
2010 635 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 636 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/144/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach
2010 637 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/180/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2010 638 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2009
2010 629 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
2010 630 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 631 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 632 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy położonego w Szczeglicach.
2010 633 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony
2010 634 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2010 639 2010-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej w 2010 r.
2010 640 2010-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 roku
2010 641 2010-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo - wychowawczej
2010 642 2010-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2010 643 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/244/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 644 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/245/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 645 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 646 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 647 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/459/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 648 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/460/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 649 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/461/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVIII/378/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
2010 650 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/462/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr LIX/446/09 z dnia 07 grudnia 2009r o udzieleniu pomocy finansowej
2010 651 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/463/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 652 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/464/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 653 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/465/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 654 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/466/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/404/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009 r.
2010 655 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/467/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’’ w Gminie Iwaniska na rok 2010
2010 656 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr LXI/468/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2010.
2010 660 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
2010 661 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2010 659 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 663 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 664 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 657 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 r.
2010 658 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2010
2010 665 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr 125/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bartków na terenie gminy Zagnańsk
2010 662 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XL/309/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2010 rok
2010 666 2010-03-05 Informacja Informacja Burmistrza Jędrzejowa z dnia 12 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze GMINY JĘDRZEJÓW
2010 667 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 669 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/185/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2010 rok
2010 668 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2010 rok
2010 670 2010-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2010 roku
2010 671 2010-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 673 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/635/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 672 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/1056/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce
2010 675 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/163/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 674 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/186/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 677 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXV / 277 / 2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 676 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok
2010 679 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/30/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 680 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok
2010 678 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
2010 682 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2010 rok.
2010 681 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr Uchwała XXIII/185/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2010 rok
2010 683 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/02/09 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2010 rok
2010 686 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 684 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/165/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
2010 685 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr 360/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2010 rok
2010 687 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 688 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/391/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok
2010 689 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LXII/469/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowości planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 690 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LXII/470/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2010 rok
2010 691 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 195 /2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 693 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr LVI/263/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2010 rok
2010 692 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/177/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok
2010 694 2010-03-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu Opatowskiego.
2010 695 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 696 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 127/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 697 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 129/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały 87/2009 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 października w sprawie udzielenia przez Gminę Zagnańsk poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie
2010 698 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 130/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie ZMIANY UCHWAŁY NR 116/2009 RADY GMINY ZAGNAŃSK Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
2010 699 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 131/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 142/2008 w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 700 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 135/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Samsonów na terenie gminy Zagnańsk
2010 702 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/367/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2010 rok
2010 703 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/369/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
2010 704 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/372/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Końskie
2010 705 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr L/373/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty
2010 706 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr 2/I/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kleszczyny” w Suchedniowie
2010 701 2010-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
2010 708 2010-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie: ustalenia w 2010 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań"w Skarżysku-Kamiennej.
2010 707 2010-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie: ustalenia w 2010 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
2010 709 2010-03-16 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 10 marca 2010r. DODATKOWA LISTA
2010 710 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.
2010 715 2010-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Koneckiego z dnia 21 stycznia 2010r.
2010 711 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy O l e ś n i c a na 2010 rok
2010 712 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 713 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXXIX/10 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 18 stycznia 2010r. zmieniająca uchwały Nr 139/XXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 05 lutego 2009 r. Nr 153/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2010 718 2010-03-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Solec – Zdrój za rok 2009
2010 716 2010-03-17 Informacja Informacja Burmistrza Sandomierza z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok
2010 717 2010-03-17 Informacja Informacja Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 12 lutego 2010r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Zagnańsk, za I i II półrocze 2009 roku
2010 714 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 132/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/2008 w sprawie wysokości opłaty targowej.
2010 724 2010-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 151 / 2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 725 2010-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 153 / 2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 726 2010-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 154 / 2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 722 2010-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 149 / 2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 727 2010-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 155 / 2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 720 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXXI/209/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na 2010rok.
2010 723 2010-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 150 / 2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 721 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/217/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2010 rok
2010 719 2010-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 728 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku.
2010 729 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa wielorodzinnego w Chmielniku.
2010 730 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik.
2010 737 2010-03-22 Aneks Aneks nr 1/10 z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 736 2010-03-22 Aneks Aneks nr 1/10 z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 735 2010-03-22 Aneks Aneks nr 1/10 z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 732 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/10 Rady Gminy Scemin z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Secemin na 2010 rok
2010 731 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok
2010 738 2010-03-22 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2010r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Zakładów Metalowych MESKO SA z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej
2010 733 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Starosty Koneckiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2010 r.
2010 734 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Koneckiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2010 r.
2010 741 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr I/1/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedzibą w Kielcach na 2010 rok
2010 739 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/349/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok.
2010 740 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/4/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
2010 745 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2010 rok
2010 746 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2010 747 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/301/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 748 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłów
2010 749 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie
2010 742 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1077/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 743 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1078/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 744 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/1084/2010 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kielce
2010 751 2010-03-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z dnia 21 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 750 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 169/XXIII/2010 Rady Gminy w Smykowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2010 rok
2010 752 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/2/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2010 rok
2010 753 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirzec na 2010 rok
2010 754 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2010 755 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków
2010 756 2010-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Fałków z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok, położonych na terenie gminy Fałków
2010 765 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 1/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XIV/36/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia w sprawie zmian w budżecie Związku na 2009 rok
2010 766 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 2/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2010r. stwierdzająca nieważność Uchwały Nr XLIII/374/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009 r, w sprawie wniesienia dopłat do Przed-siębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-niowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”
2010 757 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2010
2010 762 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2010 rok
2010 761 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu starachowickiego
2010 767 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 4/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XLVI/270/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2010 768 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 5/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVIII/192/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2010 771 2010-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Koneckiego z dnia 27 stycznia 2010r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ze swojej działalności w 2009 roku
2010 758 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2010 rok
2010 759 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/5/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 stycznia 2010r. określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2010 760 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI/282/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego na rok 2010
2010 773 2010-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za rok 2009
2010 764 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/327/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/295/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Domaszowice I" na terenie gminy Masłów.
2010 772 2010-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W PIŃCZOWIE ZA ROK 2009
2010 770 2010-03-25 Porozumienie Porozumienie Or. 26/2010 zawarte w Ostrowcu Św. w dniu 22.01.2010r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej „Starostą” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej „Nadleśniczym” treści następującej:
2010 769 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 11/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2010r. wskazująca nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XXXIX/1/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 stycznia 2010 roku
2010 763 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa "DOMASZOWICE I" na ternie Gminy Masłów
2010 779 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 335/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2010 rok
2010 774 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 329/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2010 rok.
2010 775 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 330/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: reorganizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1
2010 776 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 331/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15
2010 777 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 332/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
2010 778 2010-03-25 Uchwała Uchwała nr 333/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 16
2010 780 2010-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU SKARŻYSKIEGO ZA ROK 2009.
2010 788 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 781 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/639/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 787 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/654/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 782 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/642/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 783 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/643/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, warunków udzielania bonifikat przy ich sprzedaży oraz stawki oprocentowania niespłaconej części ceny sprzedaży rozłożonej na raty
2010 784 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/650/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 785 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/651/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 786 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/653/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.
2010 796 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/319/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2010 795 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/408/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2010 789 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą: „Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju”
2010 790 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/401/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu udzielania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.
2010 791 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/402/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Busko - Zdrój
2010 792 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/403/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 793 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko – Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 794 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/405/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 797 2010-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2010 Burmistrza Połańca z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2010 798 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/397/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
2010 799 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/398/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2010 rok
2010 800 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2010 801 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr LIII/402/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
2010 802 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.
2010 803 2010-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2010 r.
2010 805 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr I/7/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Nowa Słupia
2010 806 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr I/11/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2010 rok
2010 804 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2010 rok
2010 807 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/150/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2010 rok
2010 808 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Starachowickiego.
2010 813 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 227/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 814 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 230/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 815 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLV/ 231/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla sportowców Gminy Szydłów
2010 811 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2010 810 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/356/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 812 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Morawica dla szkół publicznych założonych i prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 809 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/10 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morawica na 2010 rok
2010 820 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr RG- XLI / 330 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 rok
2010 821 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr RG- XLI/340/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 817 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/9/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2010 818 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/10/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 819 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/11/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 816 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/208/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bałtów na 2010 rok
2010 822 2010-03-30 Informacja Informacja nr RG 71402/4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 24 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Opatów
2010 823 2010-03-30 Informacja Informacja Wójta Gminy Morawica z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Morawica
2010 824 2010-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie gminy Skarżysko-Kamienna za I i II półrocze 2009 r.
2010 825 2010-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 9 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2010 830 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 828 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 829 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 827 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 27/224/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 826 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr LI/374/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 1 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/364/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Końskie osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 831 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLV / 391 / 2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX / 342 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 285 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 490, poz. 3595 ).
2010 833 2010-03-31 Informacja Informacja nr 1/2010 Burmistrza Wąchocka z dnia 15 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok, położonych na obszarze Gminy Wąchock
2010 834 2010-03-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Daleszyc z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Daleszyc.
2010 832 2010-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 marca 2010r. w sprawie DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA ROK 2009 POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY KIELCE
2010 838 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XL/358/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziszów na 2010 rok
2010 835 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/274/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Połańcu
2010 836 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 837 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 - 2016
2010 839 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2010 rok
2010 840 2010-03-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie stawek czynszu najmu za I i II półrocze 2009 r.