Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 238 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 239 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 240 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 241 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/24/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluczewsko na lata 2010-2014
2010 242 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/25/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2010 243 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/26/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Kluczewsko
2010 244 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/29/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 245 2010-02-01 Informacja Informacja z dnia 28 stycznia 2010r. DODATKOWA LISTA
2010 237 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XL/271/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej
2010 256 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LI/289/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/281/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku dot. zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 255 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XLI/179/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2010 248 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/440/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 249 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/443/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 250 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/444/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 251 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/445/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 252 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/446/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 253 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/447/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 247 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/66/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009r.
2010 246 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr 358/LVI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 grudnia 2009r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2010 254 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr LIX/448/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 257 2010-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2010 roku
2010 258 2010-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w 2010 roku
2010 261 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/74/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 262 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/76/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Nowa Słupia poręczenia długoterminowej pożyczki zaciąganej przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie
2010 263 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr VIII/81/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 259 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2010 260 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2010 roku.
2010 264 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2010 265 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 268 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2010 267 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/340/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Morawicy Nr XIII/85/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica
2010 269 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Tuczępy na 2009 rok
2010 270 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2009 rok
2010 271 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczępy na 2009 rok.
2010 266 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/337/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 273 2010-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włoszczowskiego z dnia 9 grudnia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.
2010 272 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XIV/13/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2009 rok
2010 277 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/246/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2010 278 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/248/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2010 279 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/251/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacanów
2010 280 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr LIV/252/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 275 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2010 276 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 281 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 282 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 274 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
2010 290 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr xxxvi/132/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2010 283 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2010 284 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2010 288 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2010 289 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 285 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2010 286 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 61/XI/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 287 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 66/XI/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Suchedniów
2010 291 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście
2010 292 2010-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010r.
2010 293 2010-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym
2010 294 2010-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie
2010 295 2010-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2010 296 2010-02-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-54/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 22 pkt 9 uchwały.
2010 297 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/259/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2010 298 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/262/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
2010 299 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 300 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 301 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Nr XXX/151/2005 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania Pomocy Materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirzec zmienionej uchwałą Nr XXXX/195/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 8 marca 2006r oraz zmienionej uchwałą Nr II/16/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2006r.
2010 302 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka
2010 304 2010-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-58/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka, poprzez naruszenie zasad sporzą-dzania planu miejscowego, w zakresie: 1. § 33 ust. 2 uchwały. 2. § 18 pkt 9 uchwały.
2010 303 2010-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2010r.
2010 305 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów
2010 306 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy
2010 307 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/377/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie miasta Pińczowa
2010 308 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/381/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przez niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone na terenie Gminy Pińczów
2010 309 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/385/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 310 2010-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-56/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 18 pkt 9 uchwały.
2010 311 2010-02-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: lG.III.7041/2-57/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 14 pkt 7 uchwały.
2010 312 2010-02-08 Decyzja Decyzja nr OŁO-4110-206(3)/2009/245/MM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2009r. Decyzja Prezesa URE w sprawie dalszego prowadzenia w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. działalności gospodarczej w zakresie wytwarznia oraz przesyłania i dystrybucji ciepła przez Syndyka masy upadłościowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w upadłosci z siedzibą w Starachowicach
2010 313 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2010 314 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 315 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sięo uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 316 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Końskie
2010 317 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/327/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia10 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie
2010 318 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego
2010 319 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice
2010 324 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/ 09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/332/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
2010 320 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/335/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po linię kolejową
2010 321 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/340/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dyszów, gmina Końskie
2010 322 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/341/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2010 323 2010-02-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Końskie, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie uprawnień do ustalania wysokości tych opłat
2010 326 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr LII/291/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2010 325 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 327 2010-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2010 330 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/183/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2010 331 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/184/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2010 332 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/185/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2010 333 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/188/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2010 334 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/189/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz
2010 335 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/190/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
2010 329 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr 316/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009r. trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 328 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2010 336 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2010 337 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
2010 338 2010-02-10 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-88(4)/2009/2010/345/VIII/MM/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Tarnowskich Górach
2010 341 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXII/515/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok.
2010 343 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/313/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
2010 344 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/318/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 345 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XL/320/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia adresu dla działek leżących w obrębie ewidencyjnym Masłów Pierwszy przylegających do drogi położonej w Woli Kopcowej oznaczonej numerem działki 528
2010 346 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/324/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 342 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/257/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2010 339 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/375/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo- rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2010 340 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/376/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
2010 357 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/44/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica
2010 348 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/284/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 349 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 350 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 351 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/287/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 352 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/292/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stąporków
2010 353 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/293/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Józefów – Baczyna - Paruchy – Boków
2010 354 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/294/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/121/2004 z dnia 10.12.2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem i użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata
2010 355 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Stąporków
2010 347 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/77/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2010 356 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr LIII/404/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia wymagań które winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia określonego w art. 7ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2005 r nr 236 poz. 2008 z późń. zm./
2010 358 2010-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: PNK.I-0911/150/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/165/2009 Rady Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2010 359 2010-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/151/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/46/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2010 360 2010-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-l-0911/158/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/44/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica w części dotyczącej postanowień § 3 i załącznika zawierającego tekst jednolity regulaminu.
2010 361 2010-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: PNK.I-0911/178/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/305/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 370 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr 5/VI/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
2010 369 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227 /09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 362 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/326/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2010 366 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/184/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 367 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/205/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 368 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XL/206/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 365 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2010 363 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 r.
2010 364 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2010 378 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/52/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2010 372 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/627/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2009r. Zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 373 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/628/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 374 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/633/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.
2010 379 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr LX/451/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 380 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr LX/452/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2010 377 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie
2010 375 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2010 376 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2009 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2009 rok
2010 371 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XL/269/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 grudnia 2009r. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Ostrowieckiego przez inne niż Powiat Ostrowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 381 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr X/81/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Brody.
2010 384 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krzelowie
2010 382 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w 2010 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego
2010 383 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wodzisławiu
2010 391 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/155/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec-Zdrój
2010 392 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/157/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2010 393 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2010 387 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 367/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2009
2010 386 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 366/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2010 388 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 369/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 343/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego
2010 385 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr Nr 343/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego
2010 394 2010-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2010
2010 395 2010-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2010
2010 396 2010-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2010 r.
2010 389 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/208/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010
2010 390 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2010 407 2010-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2010 403 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr RG– XL / 327 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2009 r.
2010 404 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr RG - XL/328/ 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2009
2010 401 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/09 Rada Gminy w Moskorzewie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 402 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/09 Rada Gminy w Moskorzewie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 397 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/312/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjmowanie nieczystości stałych na składowisku odpadów „Kępny Ług” we Włoszczowie
2010 398 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/313/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat za dostarczone ścieki do Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
2010 399 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/315/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2010 400 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XL/316/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 408 2010-02-15 Aneks Aneks nr 5 z dnia 22 grudnia 2009r. do Porozumienia z dnia 31 października 2006 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach dotyczącego przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadania przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2010 405 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/36/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2009
2010 406 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/37/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2010 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
2010 409 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sobków
2010 410 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/213/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Przedszkole Samorządowe w Sobkowie”
2010 411 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania aktu założycielskiego i statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Przedszkole Samorządowe w Miąsowej”
2010 412 2010-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 413 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2010 414 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/03 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 października 2003 r. – w sprawie zasad przyznawania nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
2010 415 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/168/05 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2005 r. – w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. Urz. Woj. Św. z 2005 r., Nr 268 poz. 3308)
2010 416 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/222/06 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 26 października 2006 r. – w sprawie ustanowienia oraz określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium Starosty Włoszczowskiego za szczególne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Św. z 2007 r. Nr 9 poz. 133)
2010 419 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2010 420 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/147/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia do regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego załącznika Nr 2
2010 418 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2010 417 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2010 421 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 163/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 422 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 164/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 423 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 424 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 148/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2010 425 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2010 426 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 438 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2010 427 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV / 281 / 2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 437 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 430 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 431 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 428 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV / 282 / 2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 432 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV / 286 / 2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 429 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 433 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 434 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 435 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 436 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/292/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 439 2010-02-17 Aneks Aneks z dnia 4 stycznia 2010r. Wola Jachowa
2010 447 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2010 448 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2010 449 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce
2010 444 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/251/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 445 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/253/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2010 440 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/296/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 441 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2010 442 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Publicznego Przedszkola w Stąporkowie na 2010 rok
2010 443 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stąporków
2010 446 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LV/256/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2010 450 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1047/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 451 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1048/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 452 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/314 /2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok
2010 455 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/97/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2010 456 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/09 Rady Gminy Scemin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 453 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1059/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kielce publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 454 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/1062/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
2010 463 2010-02-19 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2009r.
2010 458 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 459 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/229/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 460 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/231/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2013
2010 461 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/234/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 462 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w upływem roku budżetowego
2010 464 2010-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2010 465 2010-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie
2010 457 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXII/193/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 466 2010-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych we Włoszczowie
2010 467 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/296/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 468 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/297/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 469 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/298/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Wojnowice – Drygulec na terenie Gminy Ćmielów
2010 470 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/299/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Wojnowice – Drygulec położonej w gminie Ćmielów
2010 471 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/301/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli działających na terenie Miasta i Gminy Ćmielów
2010 496 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/70/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 497 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2010 499 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/73/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 500 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/75/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 498 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/72/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2010 494 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2010 495 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr 199/XXXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 501 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2010 490 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV /174 / 2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 492 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV /178 /2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Zawichost
2010 491 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2010 493 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV /179 /2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu sandomierskiego
2010 506 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2010 507 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 508 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 509 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/286/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/249/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 510 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian statutu gminy
2010 502 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/518/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2010 503 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/519/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2009
2010 504 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/522/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 505 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2010 511 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/361/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2010 512 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Końskie osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 518 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 223/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2010 515 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/122/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2010 516 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2010 517 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 222/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 519 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 225/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2010 514 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/387/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2010 513 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/386/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2010 521 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2010 522 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 524 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
2010 523 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 525 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 520 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/554/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Świętokrzyskiego
2010 472 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie gmina Ćmielów
2010 473 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/305/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009 r.
2010 474 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/307/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2009 w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piaski Brzóstowskie gmina Ćmielów
2010 475 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/308/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grójec gmina Ćmielów
2010 476 2010-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 477 2010-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 478 2010-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 486 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/46/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009r. określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 487 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/51/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 488 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/52/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 479 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2010 480 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2010 roku
2010 481 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2010 482 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/386/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2010 483 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/392/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie
2010 484 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/393/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu
2010 485 2010-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/395/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 489 2010-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 lutego 2010 r.w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2010 roku
2010 535 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 526 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/555/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 527 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/556/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 528 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/557/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 529 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/558/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 530 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/559/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 531 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/560/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 532 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/561/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 533 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/562/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 534 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/563/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 548 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 64/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2009r. postanawiająca: I.Wskazać naruszenie prawa w uchwale Nr XLI/352/09 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2009 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009r. II.Wskazać sposób usunięcia nieprawidłowości wymienionych w pkt I poprzez; 1. dokonanie zmian w budżecie skutkujących doprowadzenie do równowagi budżetowe, 2. dostosowanie kwoty limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty planowanych do uzyskania przychodów z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych. III. Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w pkt I do dnia 31 grudnia 2009 roku
2010 537 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/74/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
2010 538 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/76/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010r.
2010 549 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 65/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Byszów
2010 550 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 66/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzająca nieważność Uchwały nr LX/494/09 rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 listopada 2009 r w sprawie nie wyrażania zgody na prowadzenie inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku Domu Strażaka i Domu Kultury w woli Wiśniowskiej (2008-2010)" z powodu braku podstaw prawnych do jej podjęcia
2010 551 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 68/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2009r. uznajaca, że Rada Miasta Sandomierza doprowadziłła do zgodośc z prawem uchwałę Nr XVL/352/2009 z dnia 12 listopada 2009 r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta w 2009 r, poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 64/2009 z dnia 16 grudnia 2009r, i w tym zakresie umorzyć postępowanie
2010 539 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/384/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2010 540 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 541 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 542 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 543 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 547 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2010 552 2010-02-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Miasta Starachowice za rok 2009.
2010 544 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 545 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.
2010 546 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2009 rok
2010 536 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów
2010 553 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój
2010 554 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/389/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2010 555 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/395/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2010 556 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/396/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 558 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/258/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIII/238/09
2010 557 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 559 2010-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010r.
2010 560 2010-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w 2010r.
2010 568 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 562 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2010 563 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 564 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2010 565 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XII/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2009r. W sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przez Gminę Starachowice na realizacje zadań z zakresu nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych oraz koszenia traw, trawników, skarp na terenach zieleni miejskiej w Starachowicach w latach 2010 – 2013
2010 572 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/2004/09 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych
2010 569 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/09 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 570 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/09 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2010 571 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2009 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2010 566 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 567 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/175/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
2010 561 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2010r.