Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 3423 2010-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 23 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego
2010 3435 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/444/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3436 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/446/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany w budżece Miasta na 2010 r.
2010 3452 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010rok
2010 3453 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2010 3454 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/225/2001 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miedziana Góra – pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Miedzianej Górze.
2010 3428 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/436/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania" realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych.
2010 3429 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/437/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3430 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/438/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3431 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/439/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3432 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/440/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
2010 3433 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/442/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3434 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/443/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3438 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
2010 3439 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/431/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 3440 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/432/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXVII/343/2009 z dnia 30 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3441 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/433/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3451 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3427 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/478/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Opatów.
2010 3437 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LII/429/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3460 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 250/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 3455 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 245/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 3456 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 246/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży 1 m 3 drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Oleśnica
2010 3457 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 247/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3458 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr Nr 248/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3459 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 249/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3424 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 463/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3425 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 464/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2010 3426 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 465/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2010 3442 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/251/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2010 3443 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XL/252/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fałków w 2011 roku.
2010 3461 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 183/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku
2010 3446 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/369/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3445 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/368/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3444 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LXVI/367/10 Rady Gminy Łagów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3450 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/420/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.
2010 3447 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/415/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3448 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/416/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3449 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LIII/417/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2010 3463 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLV/234/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3465 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/38/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stopnica.
2010 3466 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/43/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 3467 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/44/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 3468 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3469 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/46/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.
2010 3470 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/51/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 21 września 2010r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Stopnica
2010 3464 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/2010 Rady Gminy Raków z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2010 3471 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/247/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2010 3462 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LV/1323/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3472 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/48/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Radę Powiatu w Końskich
2010 3473 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/50/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 3474 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/51/2010 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Koneckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego
2010 3475 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
2010 3476 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/364/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2010 3477 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 414/LVII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 października 2010r. zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2010 3478 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/211/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok.
2010 3479 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XL/213/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/183/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 marca 2010 r. - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 3480 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIII/447/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "GOŁĘBICE I" w Sandomierzu
2010 3481 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/402/10 Rady Gminy Masłów z dnia 20 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa MASŁÓW PIERWSZY - OBSZAR 1, 3, 4, 5 na terenie gminy Masłów.
2010 3482 2010-12-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-119/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LI/402/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów pierwszy - obszar 1,3,4,5 na terenie gminy Masłów
2010 3483 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/66/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku.
2010 3484 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/69/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok
2010 3485 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/70/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Daleszyce
2010 3486 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 3487 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXV/450/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Administracja i Obsługa” i nadania statutu jednostce.
2010 3488 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/483/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli samorządowych prowadzonych przez gminę Końskie - w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 3489 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/484/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 3490 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/430/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 3491 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LXVI/432/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 3492 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIX/357/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 3493 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIX/361/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłat oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Połaniec, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2010 3494 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LIX/363/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu za wybitne osiągnięcia sportowe.
2010 3495 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/273/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok.
2010 3496 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/424/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zasad korzystania z boiska do piłki nożnej i placu zabaw w miejscowości Borszowice.
2010 3497 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/425/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta będących własnością Gminy Sędziszów.
2010 3498 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/426/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3499 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LI/428/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Sędziszów.
2010 3500 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/671/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3501 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/683/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom
2010 3502 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/684/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/659/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów
2010 3503 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/703/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3504 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/385/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3505 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/386/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3506 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/387/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3507 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/388/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3508 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/389/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3509 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/390/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3510 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/391/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3511 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/394/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/80/2004 z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli na terenie gminy Stąporków.
2010 3512 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały LIV/362/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej
2010 3513 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2010 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kazimierskiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2010 3514 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/246/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3515 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/332/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3516 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/333/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii .
2010 3517 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/335/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008 - 2032.
2010 3518 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr X/51/2010 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3519 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr X/52/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3520 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr X/53/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody i jednostkom jej podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 3521 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 3522 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXIX/544/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3523 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LXXIX/545/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3524 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/288/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3525 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr LVI/292/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2010 3526 2010-12-07 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-31(19)/2010/16532/IV/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2010r. IV taryfa dla ciepła dla SĘDZISZOWSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE
2010 3527 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/41/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2010 3528 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/174 /10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3529 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/418/10 Rady Gminy Masłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
2010 3530 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/334/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3531 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3532 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/140/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3533 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/325/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2010 3534 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/327/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2010 3535 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/329/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/318/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 3536 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr LI/337/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3537 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa.
2010 3538 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/229/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3539 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 3540 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Radoszyce w roku 2011.
2010 3541 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Radoszyce
2010 3542 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/261/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3543 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr L/262/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3544 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/198/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 3545 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/201/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Samborzec w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3563 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 58/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 października 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIII/441/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą „Sandomierz, zespół kościoła parafialnego Nawrócenia św. Pawła Apostoła: Remont i renowacja dachu i elewacja kościoła".
2010 3564 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 59/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 października 2010r. postanawia wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr III/8/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok
2010 3560 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/171/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach.
2010 3548 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 424/LVIII/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespole Placówek Edukacyjno -Wychowawczych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej
2010 3557 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/10 Rady Gminy Secemin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3555 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2010 Rady Gminy Secemin z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2010 3556 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/10 Rady Gminy Secemin z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok
2010 3562 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/175/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/156/2006 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Bidzinach.
2010 3549 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/76/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg
2010 3550 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/79/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na stałe na terenie powiatu staszowskiego w roku szkolnym 2010/2011
2010 3551 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIII/81/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 3558 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 października 2010r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 3559 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Tuczępy w roku 2010
2010 3552 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr L/255/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 3546 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 10 listopada 2010r. zmiany Uchwały Nr XXIX/220/05 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2005 roku dotyczącej ustalenia przebiegu dróg powiatowych na ternie Powiatu Jędrzejowskiego
2010 3561 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/173/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3547 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/225/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 3553 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXVIII/331/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 3554 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LXVIII/335/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3565 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/485/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/402/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko - Zdrój
2010 3566 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/490/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/425/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2010 3567 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/491/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 3568 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/493/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Owczarach, Zbludowicach i w Busku-Zdroju.
2010 3577 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVIII/409/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 3573 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/379/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 3572 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/378/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Chmielnik w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3571 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/377/10 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3574 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok
2010 3575 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie
2010 3576 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 3570 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 478/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.
2010 3569 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 476/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chęciny w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3579 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/216/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3580 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/ 217/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów i osób do tego upoważnionych.
2010 3593 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Bliżyn w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3594 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/267/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 3588 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LXXIX/704/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3587 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LII/434/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3578 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIX/423/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 3586 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/ 376 /2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : zmian w budżecie.
2010 3592 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 3581 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/476/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 3582 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/477/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 3584 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/480/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2010 3583 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/479/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2010 3585 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/482/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta i Gminy Opatów na 2011 rok.
2010 3589 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 69 /XII /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010.
2010 3591 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/313/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wąchock lub jej jednostkom podległym.
2010 3590 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIV/311/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3595 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr I/7/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3596 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2010 3597 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr I/8/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3613 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/ 277/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
2010 3612 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LV/ 274/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 3602 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gospodarki Komunalnej w Bielinach w nowym brzmieniu
2010 3598 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/239/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice
2010 3600 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3601 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice
2010 3599 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.
2010 3611 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/60/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVII/38/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 10 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3608 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/52/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Gowarczów oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 3609 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/54/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 3610 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/59/2010 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/11/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 17 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
2010 3607 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/51/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 3603 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLII / 231 / 2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 3604 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/230/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3606 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/254/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.
2010 3605 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/253/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3614 2010-12-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3623 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII /377 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipnik lub jednostkom jej podległym.
2010 3624 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII /378/ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 3625 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII / 379/ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3626 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII / 380/ 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3627 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/381/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 3628 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik
2010 3629 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3630 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3622 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/298/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Kije w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3621 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/296/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3631 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/42/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
2010 3620 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXXI/549/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3617 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXX/546/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3618 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXX/547/10 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 8 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3619 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LXXXI/548/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Iwaniska ,oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzetom bezdomnym.
2010 3616 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 3633 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXXV/208/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 3615 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 3632 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/260/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3634 2010-12-10 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-47(6)/2010/275/IX/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2010r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepnej Spółka z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
2010 3635 2010-12-10 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-16(33)/2010/306/IX/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2010r. IX taryfa dla ciepła Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" z siedzibą w Busku Zdroju
2010 3638 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 3639 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie zasad podnajmowania lokali socjalnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
2010 3637 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/80/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3640 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr L/286/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/208/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2010.
2010 3641 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr L/289/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2010 r.
2010 3636 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII / 79 / 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia ,, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bodzechów na lata 2010 – 2014”
2010 3650 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/269/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3651 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/270/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3652 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LIV/271/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwrotu dotacji przekazanej przez Gminę Miejską Sandomierz Niepublicznemu Punktowi Przedszkolnemu na dzieci będące mieszkańcami Gminy Obrazów
2010 3653 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/272/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Obrazów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3647 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/344/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3648 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3649 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
2010 3646 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno
2010 3642 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 3643 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3645 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ło-pusznie, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
2010 3644 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/28/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie oraz w uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie i w uchwale Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie
2010 3658 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 60/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 listopada 2010r. postanwiajaca: 1/ uznać, że Rada Gminy Michałów uwzględniła wskazanie zawarte w uchwale 57/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13.10.2010 r. 2/ umorzyć postępowanie wszczęte w stosunku do uchwały Nr XLV/250/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3656 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 254/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Oleśnica dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Wniebowzięcia N.M.P. W Oleśnicy
2010 3654 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 242/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: określenia górnych stawek za odbiór i utylizację odpadów komunalnych.
2010 3655 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr 244/XLVII/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 3657 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr I/ 5 /10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/376/10 z dnia 10 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 3659 2010-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
2010 3663 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/63/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3664 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/64/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy.
2010 3665 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/66/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica
2010 3668 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków poniesionych na usługi pogrzebowe.
2010 3666 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r
2010 3667 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Radków w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3670 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LI/268/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3672 2010-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2010 Wójta Gminy Radków z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 3669 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/ 2010 Rady Gminy Raków z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3662 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LXIX/337/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 3671 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/176/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2010r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2011
2010 3660 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXII/105/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008 roku.
2010 3661 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3673 2010-12-14 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-47(8)/2010/1528/VIII/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
2010 3682 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/44/2010 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2010
2010 3678 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 207/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3679 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 210/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
2010 3675 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 400 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 3676 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 401 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3677 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr RG- L / 404 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2010 r.
2010 3674 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 3681 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/340/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 3680 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie
2010 3683 2010-12-15 Decyzja Decyzja nr OŁO–4210-39(6)/2010/2648/X/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie
2010 3684 2010-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu w Okręgu Wyborczym Nr 9.
2010 3685 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/468/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011.
2010 3686 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2011 r
2010 3687 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2010 3688 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3689 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok
2010 3690 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II / 7 / 10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 3691 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 248/XLVII/10
2010 3692 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 249/XLVII/10
2010 3693 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 13/III/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XLVII/10
2010 3694 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 3695 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/54/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2011r.
2010 3696 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3697 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3698 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3699 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3700 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 3701 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 61/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LIII/259/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010 r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3702 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 62/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr LIII/266/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r, dotyczącej określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3703 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 10/I/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 465/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010 r.
2010 3704 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011rok.
2010 3705 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r. i zwolnień od tego podatku.
2010 3706 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku.
2010 3707 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3708 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3709 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/37/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami
2010 3710 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2010 3711 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2010 3712 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/380/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3713 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
2010 3714 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Spalarni
2010 3715 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/100/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarżysku-Kamiennej
2010 3716 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie :działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna
2010 3717 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/102/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2010 3718 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/103/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
2010 3719 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/105/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3720 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LIV/109/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych
2010 3721 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 3722 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 3723 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3724 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3725 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/ 9 /10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XLVI/375/10 z dnia 10 listopada 2010r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 3726 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr III/74/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 3727 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 162/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
2010 3728 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 164/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 3729 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/767/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3730 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/768/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.
2010 3731 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/769/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3732 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/770/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2010 3733 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/771/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3734 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/772/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3735 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/773/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3736 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/774/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2010 3737 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/775/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3738 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/776/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3739 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/780/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/700/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
2010 3741 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/283/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.
2010 3742 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/216/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz określenia wysokości stypendiów sportowych.
2010 3743 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój.
2010 3744 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój.
2010 3745 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 3740 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr LII/282/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok
2010 3746 2010-12-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-32(11)2010/1249/X-2249/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Kielce z siedzibą w Kielcach
2010 3747 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LXVI/433/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3748 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 4/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
2010 3749 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 5/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz określenia inkasentów.
2010 3750 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 6/II/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3751 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr I/8/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/249/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych.
2010 3752 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr I/9/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwąły Nr XLIX/250/2010 z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 3753 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3754 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 3755 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3756 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/191/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 03 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3757 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3758 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/40/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3759 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/41/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3760 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr VII/42/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2010 3761 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
2010 3762 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3763 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3764 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Tuczępy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3765 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2010r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2010 3766 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 64/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr LI/333/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 3767 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 65/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2010 3768 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 67/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/76/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3769 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 68/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXIV/472/2010 Rady Miejskiej w Końskich
2010 3770 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 70/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXV/449/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie
2010 3784 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 3785 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/ 2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3786 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3787 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/284/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.
2010 3771 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/85/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bodzechów lub jej jednostkom podległym.
2010 3772 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/92/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 3788 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/177/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3777 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr I/5/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/222/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2010 3789 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 69/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/375/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2010 3781 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/53/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011r.
2010 3782 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX /54/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2011r.
2010 3783 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/ 55/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3773 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 3774 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3775 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3776 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2010 3790 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 71/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIIII/219/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. i zwolnień od tego podatku
2010 3791 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 72/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/220/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2011 roku
2010 3792 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 74/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2010r. stwierdzająca nieważność w części uchwały Nr XXXI/21/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2010 3780 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/144/2005 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 3778 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3779 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr III/18/2002 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 3803 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/255/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3804 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/256/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3802 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 3795 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/94/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2010 3794 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/87/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew Kielcach
2010 3793 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/76/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3797 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/35/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3796 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/34/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3798 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3799 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2011,
2010 3800 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
2010 3801 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2011 i zwolnień w tym podatku.
2010 3805 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/781/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna
2010 3806 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/783/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2010 3807 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/786/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 3808 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/787/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 3809 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/802/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności
2010 3810 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXII/807/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 3811 2010-12-20 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-41(8)/2010/345/IX/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Tarnowskie Góry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach
2010 3816 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/456/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Morawica
2010 3817 2010-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3812 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3813 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3814 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3815 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 3818 2010-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 3822 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LXXX/713/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3823 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LXXX/714/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki.
2010 3824 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LXXX/715/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 3820 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LV/1319/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 3821 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LV/1324/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kielce lub jego jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2010 3819 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr L/326/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2010 3825 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/221/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasocin
2010 3827 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/371/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 3829 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 r. Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 3830 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Pawłów w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3828 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pawłów na terenie gminy Pawłów.
2010 3826 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr LIII/419/10 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy.
2010 3839 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2010 3832 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 480/LXXV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 3831 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 462/LXXIV/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 3833 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3834 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2011 r.
2010 3835 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3852 2010-12-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2010r.
2010 3836 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXVI/431/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2010 3837 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3838 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/ 9 /2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok .
2010 3853 2010-12-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 436/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 września 2010r.
2010 3841 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 76/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr LXII/804/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczącej ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 3840 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2010 3855 2010-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/93/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/205/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 września 2010 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupi.
2010 3856 2010-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/97/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr LXIII/465/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych-w części określonej w § 3 ust. 3.
2010 3857 2010-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/100/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr LXXVII/676/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Miasta i Gminy Staszów
2010 3858 2010-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/103/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2010r. stwierdzająca nieważność Uchwały nr XXXII/237/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 17 października 2010r. w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Skalbmierz
2010 3854 2010-12-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/80/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2010r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego w części określonej w § 3 ust.3
2010 3851 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie nr 671/2010 zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Likwidatorem Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcachw dniu 30 listopada 2010 r.
2010 3842 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 26.10.2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: |1. Jana Nowaka - Starostę Kazimierskiego |2. Waldemara Trzaskę - Wicestarostę Kazimierskiego |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/229/2010 z dnia 26 pażdziernika 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” ||w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2010 3843 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: |1. Starostę Opatowskiego - Kazimierza Kotowskiego |2. Członka Zarządu - Tomasza Sobieraja |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLVIII/220/10 z dnia 20 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2010 3844 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 29 października 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: |1. Starosta Włoszczowski - Ryszard Maciejczyk |2. Wicestarosta - Zbigniew Krzysiek |z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Józefy Puto |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XL/212/10 z dnia 28 października 2010r. - w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej "Przejmującym"
2010 3845 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 8 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: |1. Andrzej Kozera - Przewodniczący Zarządu Powiatu Pińczowskiego |2. Jan Moskwa - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/215/2010 z dnia 22 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” |w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2010 3846 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Buskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju w osobach: |1. Starosta Buski - Jerzy Kolarz |2. Wicestarosta Buski - Stanisław Klimczak |działającym na podstawie uchwały Nr XLIV/375/2010 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011-2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zwanym dalej "Przejmującym".
2010 3847 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: |1. Andrzeja Marka Lenarta - Starostę Koneckiego |2. Wiesława Basiaka - Członka Zarządu Powiatu |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLI/46/2010 z dnia 28 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” ||w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2010 3848 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: |1. Stanisława Masternaka - Starostę |2. Mieczysława Sawę - Wicestarostę |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLII/365/2010 z dnia 29 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” |w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015 r.
2010 3849 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: |1. Jerzego Żmijewskiego - Starostę Powiatu Skarżyskiego |2. Leszka Lepiarza - Wicestarostę Powiatu Skarżyskiego |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 423/LS/2010 z dnia 27 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” ||w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2010 3850 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2010 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: |1. Starostę Starachowickiego - Andrzeja Matynię |2. Wicestarostę - Andrzeja Sendeckiego |działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr LI/380/2010 z dnia 28 października 2010r. zwanym dalej „Przejmującym” ||w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2015
2010 3859 2010-12-27 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-57(3)/2010/189/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 3860 2010-12-27 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-53(6)2010/172/VII/HZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2010r. zatwierdzająca zmianę VI taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego: Zakłady Wyrobów Metalowych "SHL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
2010 3861 2010-12-27 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-51(4)/2010/173/VII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
2010 3867 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/348/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Rządowy na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3862 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciosowa na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3863 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty II - część I na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3864 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/345/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty II - część I na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3865 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/346/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3866 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/347/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 3880 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Skarżysko Kościelne.
2010 3869 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 3870 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3871 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz najemców lokali
2010 3872 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/6/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na osiedlu „ŁAZY-ZACHÓD” w mieście Starachowice.
2010 3873 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr XIII/9/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 3881 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr L/290/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3876 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 20/LII/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mniów za 2009 rok.
2010 3875 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/LI/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3883 2010-12-28 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr WCC/1195B/18682/W/OŁO/2010/MG
2010 3877 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie : określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3878 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3879 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr L/267/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/260/2010 Rady gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 sierpnia 2010r. w spawie opłat za świadczenie w punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Nowy Korczyn
2010 3882 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3868 2010-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wąchocku w Okręgu Wyborczym Nr 2.
2010 3874 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3885 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/457/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3886 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/458/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta w 2010 r.
2010 3887 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/462/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3888 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/463/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.
2010 3889 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/464/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta na 2010r.
2010 3890 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/465/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 3891 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/466/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sandomierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 3892 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/469/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3893 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/470/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3894 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LIV/471/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
2010 3895 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/472/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
2010 3896 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/473/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.
2010 3897 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/474/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/271/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2010 3898 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/475/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r; uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r; uchwałą Nr XLVI/400/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r.
2010 3899 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011r.
2010 3900 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3901 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r. i zwolnień w tym podatku.
2010 3902 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3903 2010-12-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 343/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 września 2010r.
2010 3884 2010-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szydłowie w Okręgu Wyborczym Nr 5.
2010 3904 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/457/10 Rada Gminy Morawica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3905 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/43/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecei gminy na 2010 rok.
2010 3906 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr VII/45/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 października 2010r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2010 3907 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/141/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3908 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3909 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3910 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/58/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3911 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/59/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2010 rok
2010 3912 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/60/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2010 rok
2010 3913 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 3914 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3915 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 77/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr II/9/10 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3916 2010-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Radków z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 3917 2010-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/76/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/53/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2010 3918 2010-12-30 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-169/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVIII/331/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – etap I uchwalonego uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007r.
2010 3919 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-55(2)/2010/351/IX/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010r. zatwierdzająca zmianę IX taryfy dla ciepła ustaloną przez Miasto i Gminę Końskie zwanych dalej przedsiębiorstwem energetycznym prowadzących działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
2010 3920 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek.
2010 3921 2010-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-131/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek
2010 3922 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI/281/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek
2010 3923 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr I/5/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku
2010 3924 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 roku
2010 3925 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/19/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3926 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3927 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 roku w sprawie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 3928 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3929 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/239/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2011r.
2010 3930 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3931 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2011 rok.
2010 3932 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wysokości podatku leśnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska w 2011r.
2010 3933 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3934 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok i zwolnień w tym podatku
2010 3935 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011rok
2010 3936 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 3937 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3938 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska.
2010 3939 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3940 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych
2010 3941 2010-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OR.I.0621/131/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 25 października 2010r.
2010 3944 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/373/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 3942 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3943 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 3945 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/262/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3946 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3947 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.