Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2966 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/413/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2010 2967 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/414/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnień za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie.
2010 2968 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/416/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2969 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 2970 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/419/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Sędziszów.
2010 2973 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/46/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2974 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/47/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2975 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/48/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2976 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/49/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NrI/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Brody
2010 2971 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/304/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXIII/246/2001 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie: przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchock.
2010 2972 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/305/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2965 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVII/471/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 2977 2010-11-02 Aneks Aneks nr 3 z dnia 28 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2007r. w Starachowicach pomiędzy Powiatem Koneckim, Skarżyskim, Starachowickim, Ostrowieckim i Opatowskim w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego" (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 161 z dnia 29.08.2008r. poz. 2333).
2010 2978 2010-11-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 352/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 lipca 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 2984 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2985 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie.
2010 2983 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/324/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2982 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr L/323/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2010 2980 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/31/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.
2010 2981 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLII/33/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2979 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LX/430/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej
2010 2986 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 138/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2987 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 149/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009 roku, dotyczącej powołania zakładu budżetowego pod nazwą: "Zakład Usdług Komunalnych w Zagnańsku".
2010 2988 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 150/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Zagnańsk przyjętym Uchwałą Nr 10/2002 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 14 marca 2002r. z późniejszymi zmianami
2010 2989 2010-11-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla komunalnego ujęcia wód podziemnych „Józefów” w Suchedniowie
2010 2990 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2010 2991 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2010 2992 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/315/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010
2010 2993 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/316/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2010.
2010 2994 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi powiatowej oraz ustalenia jej nowego przebiegu.
2010 2995 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr 456/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w 2010r.
2010 2996 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/407/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.
2010 2997 2010-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/51/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 2998 2010-11-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 392/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2010r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2010 2999 2010-11-04 Decyzja Decyzja nr OŁO–4210-17(7)2010/192/X/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kielcach
2010 3000 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/709/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3001 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/710/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3002 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/711/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010r.
2010 3003 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/712/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3004 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/713/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3005 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/714/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3006 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/715/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3007 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/716/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3008 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/717/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3009 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/718/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3010 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/719/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3011 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/720/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3012 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/721/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2010 3013 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/722/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2010 3014 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/723/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3015 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/724/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3016 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/725/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3017 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/726/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3018 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/727/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3019 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/728/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3020 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
2010 3030 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3029 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3031 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/244/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3032 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mirzec oraz gminnym jednostkom organizacyjnym
2010 3033 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 6 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3034 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3026 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2010 Rady Gminy w Bejscach z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach w wyborach do rady gminy w Bejscach , rady powiatu w Kazimierzy Wielkiej , sejmiku województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz w wyborach Wójta Gminy Bejsce , zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 3028 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLI/313/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3027 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
2010 3021 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/55/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3022 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/61/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych
2010 3023 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/62/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000 r. dotyczącej zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 3024 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LXI/759/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2010 3025 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVII/677/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów.
2010 3035 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3036 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3037 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Wiślica
2010 3038 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Wiślicy Nr XXXXII/260/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia: - „Planu odnowy miejscowości Sielec” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Sielec, - „Planu odnowy miejscowości Kobylniki” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Kobylniki, - „Planu odnowy miejscowości Hołudza” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Hołudza, - „Planu odnowy miejscowości Gluzy” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Gluzy, - „Planu odnowy miejscowości Chotel Czerwony” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Chotel Czerwony, - „Planu odnowy miejscowości Brzezie” na lata 2010-2020 uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Brzezie,
2010 3039 2010-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.
2010 3040 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/303/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 3044 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/319/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2010 3056 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/331/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek
2010 3045 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/320/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce
2010 3046 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/321/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko
2010 3047 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/322/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn
2010 3048 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/323/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki
2010 3049 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/324/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie
2010 3050 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/325/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź
2010 3051 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/326/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór
2010 3052 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/327/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek
2010 3053 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/328/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik
2010 3054 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/329/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska
2010 3055 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/330/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn
2010 3043 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/310/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgór przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Strawczynek oznaczonej numerami działek 48/1 i 48/2
2010 3041 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/308/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Oblęgór na terenie gminy Strawczyn
2010 3042 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/309/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia adresu dla nieruchomości leżących w obrębie ewidencyjnym Oblęgorek przylegających do drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Oblęgór oznaczonej numerem działki 860/1
2010 3063 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/382/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3058 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/377/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2010 3059 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/378/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3060 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/379/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Stąporków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2010 3061 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/380/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3062 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVI/381/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 3070 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku
2010 3065 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XL/223/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 3064 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/322/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku
2010 3067 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2008r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w gminie Fałków.
2010 3066 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok
2010 3057 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/376/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.
2010 3069 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/359/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/193/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
2010 3068 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/357/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu dostrczania wody stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/239/05 Rady Gminy Łagów z dnia 18 listopada 2005r
2010 3071 2010-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-911/81/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr L/321/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia górnej wysokości opłaty za odbiór ścieków dowożonych wozami ascenizacyjnymi
2010 3072 2010-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-130/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV/255/2010 Rady Gminy Raków z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Raków
2010 3090 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/6/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na 2010 rok.
2010 3091 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XVII/9/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 10 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na 2010 rok.
2010 3092 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/12/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na 2010 rok.
2010 3093 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/13/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego "NIDA 2000" na 2010 rok
2010 3094 2010-11-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko będące mieszkańcem Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice
2010 3085 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLV/172/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3086 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr L/264/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 3088 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/257/2010 Rady Gminy w Rakowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3077 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr VII/20/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosowania ulgi z urzędu.
2010 3078 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LVII/408/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3082 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXVII/679/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010r. sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3080 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3089 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3079 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3084 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/36/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3087 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3081 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3083 2010-11-10 Uchwała Uchwała nr L/371/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Włoszczowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3073 2010-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gagaty Sołtykowskie”
2010 3074 2010-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Piekiełko Szkuckie"
2010 3075 2010-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Dobrzeszowska"
2010 3076 2010-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2010 3095 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3096 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr VI/36/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 29 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ruda Maleniecka oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2010 3097 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 3098 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3099 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2003r. Rady Gminy Rytwiany z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu gminy.
2010 3100 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/101/2004 RADY GMINY W RYTWIANACH z dnia 23 marca 2004 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Komunalny w Rytwianach
2010 3101 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/196/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 3102 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/197/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec
2010 3103 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/198/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.
2010 3104 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 3114 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 381 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 3115 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 382 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 3116 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 383 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2010 3117 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr RG- XLVIII / 386 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 3105 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LX/67/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok
2010 3119 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2010 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2010 rok
2010 3111 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/139/10 Rady Gminy Moskorzew z dnia 1 października 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/98/09 z dnia 28.04.2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2010 3120 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 3121 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XLVI/234/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 3109 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LVII/406/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 rok
2010 3112 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 237/XLVI/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 4 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 3113 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 239/XLVI/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 4 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 236/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3106 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 453/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny
2010 3108 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 458/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 3107 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 457/LXXIII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Chęciny
2010 3118 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LV/ 276/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3110 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/260/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Bliżyn w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 3122 2010-11-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2009r.
2010 3130 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/277/2010 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3131 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/254/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3128 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 3129 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych majacych charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Wilczyce lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.
2010 3123 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXVII/538/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3124 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXVII/539/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3127 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 46/LVIII/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany „Programu przyłączy do kanalizacji w Gminie Mniów”
2010 3126 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/284/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr V/57/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kije.
2010 3125 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LV/283/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3132 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/167/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Wojciechowice - aktualizacja na lata 2009-2012.” i „Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Wojciechowice 2009-2012 – aktualizacja.”
2010 3133 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
2010 3134 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/355 /10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2010 3135 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/356/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Samorządowe Przedszkole Nr 1 we Włoszczowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3136 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/357/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3137 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/358/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3138 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/359/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe w Koniecznie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3139 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/360/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie – w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 3140 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2010 rok.
2010 3141 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. uchylająca zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska miejskiego we Włoszczowie.
2010 3150 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/10 Rady Gminy Morawica z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, dla zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2010 3148 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XL / 236 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3149 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/242/10 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr VI / 34 / 2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3142 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV / 211 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3147 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 234 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3143 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXV / 219 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3144 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI / 223 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3145 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 230 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3146 2010-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 231 / 10 Rady Gminy Łoniów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3151 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/297/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 17 września 2010r. w sprawie aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla gminy Bieliny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2010 3179 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXVII/327/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 3180 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3181 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok.
2010 3157 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2011 rok.
2010 3185 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr RG- XLIX / 390 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3172 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/42/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2010 3175 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/257/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3176 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3177 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/259/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3178 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIII/260/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3158 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/358/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec.
2010 3159 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/359/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3160 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/370/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/288/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
2010 3161 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/686/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2010 3162 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXXVIII/687/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011
2010 3153 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/457/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK
2010 3154 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/458/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ZMIANY UCHWAŁY Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 W SPRAWIE OKREŚLENIA WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH
2010 3152 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/76/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3165 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3166 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/250/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 3174 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/176/10 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r
2010 3163 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/392/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 3182 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2010 3183 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2010 3184 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/264/2010 Rady Gminy Raków z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 3167 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Bieliny
2010 3168 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/304/10 Rady Gminy Bieliny z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bieliny
2010 3155 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/472/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2010 3156 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/473/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3164 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/370/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3173 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2011 na obszarze Gminy Lipnik.
2010 3169 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/262/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3170 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/263/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3171 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2010 3210 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/20/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3211 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/21/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 obowiązujących na terenie Gminy Kluczewsko oraz zwolnień w tym podatku
2010 3212 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/22/2010 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011
2010 3186 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/486/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3187 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/487/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3188 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/488/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok
2010 3204 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/98/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3205 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LIV/99/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 3195 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/257/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 3198 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/260/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta .
2010 3196 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/258/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3197 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 32/259/10 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 3189 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/410/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3191 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/412/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3190 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/411/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3193 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/414/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 3192 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/413/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
2010 3194 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LVIII/418/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3222 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny żyta do podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3223 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru.
2010 3224 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3225 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku na terenie Gminy Wilczyce
2010 3226 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/259/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3227 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/260/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 3228 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/261/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 3229 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/264/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3201 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LXII/804/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 3202 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LXII/805/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2011 roku
2010 3203 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LXII/806/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 3221 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 209/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3217 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/65/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 3214 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
2010 3215 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/375/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 3216 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 3199 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/274/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2011.
2010 3200 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/275/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku stanowiących podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2011.
2010 3213 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/244/10 Rady Gminy Łoniów z dnia 10 listopada 2010r. w spawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 r na obszarze Gminy Łoniów.
2010 3218 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 3219 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010 3220 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr 208/XXIX/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3206 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/252/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymairu podatku rolnego.
2010 3207 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr L/253/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 3208 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3209 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2010 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok .
2010 3230 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3231 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/383/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3232 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LXVI/459/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO
2010 3233 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2010 rok
2010 3234 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/458/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3235 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/459/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3236 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr LI/460/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 3237 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3238 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Baćkowice w 2011 r.
2010 3239 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.
2010 3240 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2010 3241 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2010 3242 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2010 3243 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3244 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie pominka przyrody
2010 3245 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLII/327/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3246 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3247 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 3248 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3249 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 3250 2010-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3251 2010-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r
2010 3252 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/73/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 3253 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLI/374/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chmielniku
2010 3254 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/363/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3255 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/469/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 3256 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LVII/470/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 3257 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/760/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok.
2010 3258 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/763/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 3259 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/777/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 3260 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/778/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 3261 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXI/780/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 14 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 3262 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LXXIX/705/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/419/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na obszarze gminy Staszów
2010 3263 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 3264 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 3265 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2010 3266 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3267 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3268 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 3269 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr L/421/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 3270 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr 64 /XI /2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 3271 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LI/401/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Marczakowa I" na terenie gminy Masłów.
2010 3272 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1287/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 3273 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1288/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 3274 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1293/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011
2010 3275 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1301/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2011-2014"
2010 3276 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1302/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania polegającego na usuwaniu azbestu
2010 3277 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1303/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy położonej na terenie miasta Kielce do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia jej przebiegu
2010 3278 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/1304/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 października 2010r. w sprawie przywrócenia nazwy ulicy w mieście Kielce
2010 3279 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LV/1321/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 3280 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LV/1322/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2010 3281 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/86/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3282 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/87/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 3283 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV /88/ 2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3284 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LIV/89/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 3285 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/331/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie podatku rolnego na 2011 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa.
2010 3286 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/332/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz poboru podatku w drodze inkasa.
2010 3287 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/333/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011
2010 3288 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/334/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2010 3289 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/335/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2011.
2010 3290 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI/336/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVI/257/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2010 3291 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/341/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2010 3292 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LII/342/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 3293 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI /271/ 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 3294 2010-11-24 Uchwała Uchwała nr LI /270/ 2010 Rady Gminy Rytwiany z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego
2010 3295 2010-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł
2010 3296 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/355/2010 Rady Gminy w PiekoszowieRady Gminy w Piekoszowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 3299 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 172 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3305 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 191 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3312 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151 / 204 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3314 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 211 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3318 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 217 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 14 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3320 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 219 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3308 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 196 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3309 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 201 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3310 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 202 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3311 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 203 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3319 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 218 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3321 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151 / 221 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3298 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 168 / 10 Wójta Gminy Łoniów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3300 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 176 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 14 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3301 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 180 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 24 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3302 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 181 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3303 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 185 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3304 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 189 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3306 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 194 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3307 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 195 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3313 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 209 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3323 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 224 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 25 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3315 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 213 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3316 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 214 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3317 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 215 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 10 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3322 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG / 0151 / 223 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3297 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG /0151 / 164 / 2010 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3326 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/373/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Ożarów
2010 3327 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/374/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie :obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2011 rok na obszarze Gminy Ożarów
2010 3324 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Ożarów
2010 3347 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2010 3348 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
2010 3333 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz na 2011r.
2010 3328 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/448/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Nr II Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego "OKRZEI" na obszarze miasta Sandomierz, zatwierdzonego uchwałą Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002r., (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 175, poz. 2185) i zmienioną uchwałą Nr XII/103/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007r., (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 224, poz. 3234).
2010 3330 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/450/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej
2010 3329 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/449/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/184/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie „ uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012”.
2010 3345 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3338 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 października 2010r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie w części dotyczącej działalności i lokalizacji filii w Gorzakwi
2010 3337 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/215/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gnojno
2010 3344 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/375/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3343 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII / 374 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 3342 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII / 373 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 3341 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII / 372 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3340 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/371/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3339 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLII/370/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 12 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 3336 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LII/227/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 12 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3349 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/56/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3332 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3331 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości .
2010 3325 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/372/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr LIV/371/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Ożarów
2010 3346 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/257/2010 Rady Gminy Michałów z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
2010 3350 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/185/10 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 3351 2010-11-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 449/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 września 2010r.
2010 3335 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3334 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
2010 3361 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/227/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3362 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 229 /2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw działających na terenie Gminy Górno.
2010 3363 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/194/2010 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2010.
2010 3356 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 8 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3357 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/41/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 3358 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/44/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gowarczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2010 3359 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/45/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Gowarczów.
2010 3360 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/49/10 Rady Gminy Gowarczów z dnia 18 października 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2010 3355 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010r.
2010 3352 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/218/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 3353 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/220/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2010 3354 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3366 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2011r.
2010 3364 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/237/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2011 rok.
2010 3365 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/ 2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2011r.
2010 3367 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3368 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/252/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3369 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/255/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3370 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/256/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3371 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/265/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Obrazów na lata 2010-2014”
2010 3372 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/266/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3373 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/268/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 3374 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/312/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2010 rok.
2010 3375 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/313/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Pacanów i jej jednostkom podległym
2010 3376 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXVII/328/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2010 3377 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 3378 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr RG - XLIX / 396 / 10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r.
2010 3379 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3380 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi
2010 3381 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/332/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok
2010 3382 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/333/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3383 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/335/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
2010 3384 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/336/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie
2010 3385 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 3386 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 3387 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXI/11/10 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2010rok.
2010 3388 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 57/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 października 2010r. w sprawie uchwały Rady Gminy Michałów Nr XLV/250/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010
2010 3389 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/743/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3390 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/744/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3391 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/745/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2010 3392 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/746/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3393 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/747/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3394 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/748/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3395 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/749/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3396 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/750/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
2010 3397 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/751/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3398 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/752/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3399 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/753/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3400 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/754/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.
2010 3401 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/755/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3402 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/756/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3403 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/757/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3404 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/758/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3405 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/759/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3406 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/760/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 r.
2010 3407 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/761/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok
2010 3408 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/762/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany granicy Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2010 3409 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 2882/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 i załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r., zmienionej Uchwałą Nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r.
2010 3410 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 3411 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 3412 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 3413 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie: trybu udzielania i kontroli dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
2010 3414 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/7/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Starachowice”.
2010 3415 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/8/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 3420 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/282/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2010 rok.
2010 3421 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/206/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 października 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 3422 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/207/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 25 października 2010r. w sprawie likwidacji przedszkola jako zakładu budżetowego gminy Słupia (Jędrzejowska) celem przekształcenia w jednostkę budżetową.
2010 3417 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/237/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 3416 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/308/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3419 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia dziennej stawki odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych na terenie Gminy Fałków.
2010 3418 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.