Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2714 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr Nr 201/XXVII/2010 Rady Gminy w Smykowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2715 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
2010 2711 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o: przebiegu wykonania budżetu gminy Słupia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, których organem założycielskim jest gmina Słupia.
2010 2712 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sparwie Regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Słupia.
2010 2713 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2010 Rady Gminy Słupia z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2709 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2010 Rady Gminy Raków z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2717 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LI/262/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectwa: Korytnica.
2010 2718 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LI/263/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/240/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Chomentów, Niziny i Staniowice.
2010 2719 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LI/264/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/242/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice
2010 2720 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LI/265/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/243/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Mokrsko Dolne, Morsko Górne i Wólka Kawęcka.
2010 2721 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LI/266/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/241/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica.
2010 2716 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LI/261/2010 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Sobków z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy i Lipa.
2010 2722 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr LII / 263/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2723 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/163/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie projektów aktów prawa miejscowego gminy Wojciechowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2725 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/166/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. uchylająca uchwałę Nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 2724 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/165/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2708 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2010 – 2015 oraz trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.
2010 2707 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2010 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
2010 2710 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/273/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLIII/240/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostkom podległym
2010 2706 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XXXIII/225/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych
2010 2705 2010-10-01 uchwala Uchwala nr XXXIII/220/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 2730 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
2010 2731 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2010 2732 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XLVII / 356 / 2010 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2010 r.
2010 2736 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LV/373/2010 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r.
2010 2729 2010-10-04 uchwala Uchwala nr XLIX/369/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/317/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego.
2010 2727 2010-10-04 uchwala Uchwala nr XLIII/363/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 września 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2010 2726 2010-10-04 uchwala Uchwala nr XLIII/362/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010
2010 2728 2010-10-04 uchwala Uchwala nr XLIII/368/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2734 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LVI/462/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2735 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LVI/468/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
2010 2737 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LI/224/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2733 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LXIII/447/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów.
2010 2738 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku
2010 2739 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bogoria i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2740 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr XLV/315/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu
2010 2751 2010-10-05 uchwala Uchwala nr 234/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Oleśnica na 2010 rok
2010 2752 2010-10-05 uchwala Uchwala nr 235/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Pieczonogach
2010 2753 2010-10-05 uchwala Uchwala nr 236/XLV/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2741 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI / 347 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2742 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI / 348 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 2743 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI/349/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2744 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI/350/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 2745 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI/353/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkasa.
2010 2746 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI/ 356 /2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku.
2010 2747 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI / 360 / 2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 210 rok
2010 2748 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI/361/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 2749 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI/362/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok
2010 2750 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLI/365/2010 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2010 rok.
2010 2754 2010-10-05 uchwala Uchwala nr XLV/368/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Godowie w wyborach samorządowych przeprowadzanych w 2010 roku.
2010 2755 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/10 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2010 rok
2010 2758 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radoszyce na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2756 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mirzec, obejmującego obszar funkcjonalny A
2010 2757 2010-10-06 uchwala Uchwala nr XXXIV/196/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 2759 2010-10-07 uchwala Uchwala nr XXXIV/294/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Miedziana Góra
2010 2774 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 115/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2775 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 122/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe
2010 2773 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXVII/20/10 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2777 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 135/2010 Rady Gminy Zagnansk z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zagnańsk na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Zagnańsku
2010 2778 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 136/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Zagnańsk na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zagnańsk
2010 2761 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXVII /204/ 2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie : nadania Statutu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.
2010 2760 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXVI/199/2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały IX/64/2007 z dn. 21 listopada 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego.
2010 2762 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXVII/209/2010 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 2767 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/258/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2010 rok
2010 2768 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/261/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/184/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2010 2769 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/262/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji statutów jednostek pomocniczych z mieszkańcami gminy Osiek.
2010 2770 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XXXIX/264/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2776 2010-10-08 uchwala Uchwala nr 132/2010 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Zagnańsku Nr 2/2007 z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2763 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2764 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLII/483/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010 2765 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLI/373/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 września 2010r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Chmielniku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik
2010 2771 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XI/9/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Starachowicach, Rady Powiatu Starachowickiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Starachowice.
2010 2766 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LXIII/469/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu Koneckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
2010 2772 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 8/L/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2779 2010-10-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.0911/72/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały nr VII/49/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Publicznego Przedszkola w Rudkach– w części określonej w § 4.
2010 2788 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/204/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności.
2010 2790 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2010 2785 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/190/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy Samborzec
2010 2786 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/191/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu.
2010 2787 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/10 Rady Gminy Samborzec z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2010 rok
2010 2792 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr 4/IV/10 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w planie wydatków na 2010
2010 2789 2010-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2010 rok
2010 2791 2010-10-11 uchwala Uchwala nr XXXV/201/2010 Rady Gminy Wilczyce z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.
2010 2784 2010-10-11 uchwala Uchwala nr v/31/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 sierpnia 2009r. zmianiająca uchwałe w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka
2010 2780 2010-10-11 uchwala Uchwala nr LIII/1264/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 2781 2010-10-11 uchwala Uchwala nr LIII/1265/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2010 rok
2010 2782 2010-10-11 uchwala Uchwala nr LI/299/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2783 2010-10-11 uchwala Uchwala nr LI/300/2010 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Wąchock
2010 2793 2010-10-12 uchwala Uchwala nr XLIX/385/10 Rady Gminy Masłów z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Masłów lub jej jednostkom podległym.
2010 2794 2010-10-12 uchwala Uchwala nr L/387/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wiśniówka na terenie gminy Masłów.
2010 2795 2010-10-12 uchwala Uchwala nr L/388/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOMASZOWICE III” na terenie gminy Masłów.
2010 2796 2010-10-12 uchwala Uchwala nr L/389/10 Rady Gminy Masłów z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dąbrowa na terenie gminy Masłów.
2010 2807 2010-10-13 Uchwała Uchwała nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 2802 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LX/744/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 2803 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LX/750/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 2804 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LX/752/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Leona Chrzanowskiego do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
2010 2805 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LX/757/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 2806 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LX/758/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.
2010 2797 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LIX/58/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie aktualizacji planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
2010 2798 2010-10-13 uchwala Uchwala nr LIX/61/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2010 2808 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/231/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr XLV/227/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2809 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/232/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2010 rok
2010 2810 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/234/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Waśniów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Waśniowie za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2010 2811 2010-10-13 uchwala Uchwala nr XLVI/236/2010 Rady Gminy Waśniów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/230/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 lipca 2010r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Waśniów przez inne niż Gmina Waśniów osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2010 2812 2010-10-13 zarzadzenie Zarzadzenie nr 82/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2799 2010-10-13 uchwala Uchwala nr 445/LXXI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Wolica obr. 18.
2010 2801 2010-10-13 uchwala Uchwala nr 449/LXXII/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 10 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2800 2010-10-13 uchwala Uchwala nr 448/LXXI/10 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 r.
2010 2815 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXVII/35/10 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 10 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 2818 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXXIII/203/2010 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 13 września 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2010 2819 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXXIII/205/2010 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 września 2010r. w spawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupi
2010 2817 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXVIII/172/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2813 2010-10-14 uchwala Uchwala nr LVI/391/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2010 r.
2010 2814 2010-10-14 uchwala Uchwala nr LVI/392/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kazimierza Wielka.
2010 2816 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XXXV/304/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 16 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Miedziana Góra.
2010 2820 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/342/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2821 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/345/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/96/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie pożyczki
2010 2822 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/346/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2823 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LVII/353/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Tursko Małe na lata 2008-2015, Planu Odnowy Miejscowości Maśnik na lata 2008-2015
2010 2824 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/309/10 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2010 2833 2010-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień oraz z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego dla miasta Skarżyska-Kamiennej na rok 2010
2010 2829 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLV/206/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 22 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2828 2010-10-18 uchwala Uchwala nr LXII/438/10 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”.
2010 2830 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XXXI/233/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 2831 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XXXI/235/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
2010 2832 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XXXI/236/10 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2010 r.
2010 2825 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLII/472/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok
2010 2826 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLII/474/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz osób taksówką na 2011 rok.
2010 2827 2010-10-18 uchwala Uchwala nr XLII/480/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/398/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku, podjętej dnia 28 stycznia 2010 roku
2010 2835 2010-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/65/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. stwierdzjace nieważność uchwały Nr XLVII/196/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 2834 2010-10-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-911/56/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVI/310/2010 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2010 2836 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/42/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2837 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/43/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 2838 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/44/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2010 2839 2010-10-19 uchwala Uchwala nr XXXIV/46/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pierzchnica.
2010 2840 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII / 264/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2010 rok
2010 2841 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 265/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do Planu Odnowy Miejscowości Szydłów
2010 2842 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 266/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Korytnica na lata 2010 - 2020
2010 2843 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 267/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Kotuszów na lata 2009 - 2016
2010 2844 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 268/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do Planu Odnowy Miejscowości Grabki Duże na lata 2010 - 2020
2010 2845 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 269/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2010 - 2017
2010 2846 2010-10-19 uchwala Uchwala nr LIII/ 270/ 2010 Rady Gminy Szydłów z dnia 21 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 - 2017
2010 2847 2010-10-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Ke 249/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie II SA/Ke 249/10
2010 2848 2010-10-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/194/2010 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym.
2010 2849 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LXII/374/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kunów.
2010 2850 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLVIII/240/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2851 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Bałtów
2010 2852 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXIX/294/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012"
2010 2853 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XXXIX/302/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżcie gminy na 2010 r.
2010 2854 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XL/309/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2855 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLV/250 /2010 Rady Gminy Michałów z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2856 2010-10-20 uchwala Uchwala nr XLV/243/2010 Rady Gminy Mirzec z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirzec
2010 2857 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/238/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2858 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/239/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2859 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/240/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2860 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/241/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2861 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/242/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2862 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/243/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2010 rok
2010 2863 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/249/2010 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 2864 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LII/250/10 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Obrazów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2865 2010-10-20 uchwala Uchwala nr LXV/349/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2884 2010-10-21 uchwala Uchwala nr 57/IX/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany w statucie Samorządowego Zespołu Obsługi Oświaty w Suchedniowie
2010 2882 2010-10-21 uchwala Uchwala nr 54/IX/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2883 2010-10-21 uchwala Uchwala nr 56/IX/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie.
2010 2889 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XL/247/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2871 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/1/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2872 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2873 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/3/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2874 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/5/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 2875 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/6/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2876 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/7/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 2877 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/8/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2878 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/11/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Starachowicach
2010 2879 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/13/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice w 2011 r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu w 2011 roku
2010 2880 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/14/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2010 rok
2010 2881 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XI/15/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2010 rok.
2010 2886 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLVI/234/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2870 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLIX/447/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 2887 2010-10-21 uchwala Uchwala nr LXVI/350/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 2888 2010-10-21 uchwala Uchwala nr LXVI/351/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
2010 2866 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/204/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok
2010 2867 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/206/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.
2010 2868 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/208/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w 2010 roku.
2010 2869 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XXXIX/209/10 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2010 2885 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLIX/367/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 2890 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XL/248/10 Rady Gminy Wodzisław z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2899 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LXXVI/668/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2010 rok
2010 2900 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LXXVI/670/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania.
2010 2894 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XLI/352/2010 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 2903 2010-10-22 uchwala Uchwala nr VIII/55/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowej Słupi
2010 2904 2010-10-22 uchwala Uchwala nr VIII/56/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2905 2010-10-22 uchwala Uchwala nr Nr VIII/59/10 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 2898 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/90/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kam.
2010 2897 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/89/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa oraz prezydenta miasta.
2010 2896 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/88/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/42/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2010 2895 2010-10-22 uchwala Uchwala nr LII/87/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2010 2901 2010-10-22 uchwala Uchwala nr 60/X/10 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2010 2902 2010-10-22 uchwala Uchwala nr 63/X/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2010
2010 2893 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XL/40/2010 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2010r.
2010 2891 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XL/36/2010 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 2892 2010-10-22 uchwala Uchwala nr XL/37/2010 Rady Powiatu Koneckiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych powiatu koneckiego.
2010 2912 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXV/530/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2913 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXV/531/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2914 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/533/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 2915 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/534/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2916 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/535/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2917 2010-10-25 uchwala Uchwala nr LXXVI/536/10 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2010 2906 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLVII/206/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2010 r.
2010 2918 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIV/211/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Gminy Solec-Zdrój.
2010 2919 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Solec-Zdrój.
2010 2908 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XL/199/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2907 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XL/196/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost.
2010 2909 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLI /202/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2910 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLII/207/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2911 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIII/209/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
2010 2920 2010-10-25 uchwala Uchwala nr XLIV/168/2010 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 2921 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XLIV/371/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 września 2010r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku
2010 2922 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XLII/211/2010 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 2923 2010-10-26 uchwala Uchwala nr XXXVIII/253/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 2924 2010-10-26 uchwala Uchwala nr LII/69/2010 Rady Gminy Bodzechów z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2925 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Miastem i Gminą Chęciny w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2926 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Miastem i Gminą Daleszyce w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2927 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Górno w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2928 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Masłów w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2929 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Miedziana Góra w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2930 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Morawica w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2931 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Piekoszów w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2932 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Sitkówka Nowiny w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2933 2010-10-26 Aneks Aneks nr 3 z dnia 6 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kielce i Gminą Zagnańsk w sprawie komunikacji miejskiej
2010 2934 2010-10-27 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-20(12)/2010/29/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.
2010 2935 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami.
2010 2936 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski.
2010 2937 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 404/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych Powiatu Skarżyskiego.
2010 2938 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr 407/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Skarżyskiego.
2010 2939 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/461/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Końskie
2010 2940 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 2941 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/464/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Końskie oraz w miejscowości Koczwara do kategorii dróg gminnych
2010 2942 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/465/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 2943 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/466/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2010 r.
2010 2944 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/468/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Końskie lub jej jednostkom podległym
2010 2945 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/69/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko-Kamienna i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 2946 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/71/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej
2010 2947 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/72/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, warunków oraz sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
2010 2948 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/73/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/13/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne i prawne.
2010 2949 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek oświatowych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
2010 2950 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LII/77/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skarżysko-Kamienna.
2010 2951 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLV/254/ 2010 Rady Gminy Raków z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 2952 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/58/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2010 roku
2010 2953 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/64/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mójczy
2010 2954 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/65/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
2010 2955 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/448/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2956 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/354/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok
2010 2957 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/453/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia ne terenie miasta Sandomierza odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów samorządu terytorialnego w 2010 roku.
2010 2958 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/366/10 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
2010 2959 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr LXVI/352/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.
2010 2960 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2010
2010 2961 2010-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 października 2010r. o nieobsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu w Jędrzejowie w Okręgu Wyborczym Nr 1
2010 2962 2010-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 października 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wilczycach w Okręgu Wyborczym Nr 5
2010 2963 2010-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 października 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pacanowie w Okręgu Wyborczym Nr 9
2010 2964 2010-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 października 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytwianach w Okręgu Wyborczym Nr 11