Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 6 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości
2010 7 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/241/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 2 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 3 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/219/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 4 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/220/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/226/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 8 2010-01-05 Informacja Informacja z dnia 29 grudnia 2009r. DODATKOWA LISTA
2010 1 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr LXII/516/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2010 9 2010-01-06 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-58(9)/2009/173/VII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. VII taryfa dla ciepła Zakłdu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach
2010 13 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1027/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010
2010 10 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1019/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 11 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1020/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 12 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1021/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2010 14 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1031/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznania oraz wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym
2010 15 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej”
2010 16 2010-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010r. o sprostowaniu błędu
2010 20 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLV/288/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty.
2010 21 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLV/289/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2010 18 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek na rok 2010
2010 19 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 22 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/57/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 17 2010-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/1045/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 - TELEGRAF”
2010 32 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/09 Rady Gminy Scemin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 30 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr X/70/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 29 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr X/69/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 35 2010-01-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009 r. Nr WCC/18-ZTO-C/241/W/OŁO/2009/AM i Nr PCC/17-ZTO-B/241/W/OŁO/2009/AM
2010 36 2010-01-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 grudnia 2009r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania ósmej taryfy dla ciepła dla Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku - Zdroju.
2010 33 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 224/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 24 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII /307/2009 z dnia 25 listopada 2009roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 27 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XL/201/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 25 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 26/214/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 25/195/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 26 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 26/215/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 25/198/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
2010 28 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku
2010 31 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/136/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 23 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/397/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/379/09 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 34 2010-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Kieleckiego z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 r.
2010 37 2010-01-11 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-48(7)/2009/18682/I/AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie
2010 42 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2010 43 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXX/265/06 - „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn”
2010 38 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 39 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/172/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koprzywnica
2010 44 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/125/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r
2010 40 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2010 41 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr LIII/239/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2010 54 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2010 55 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 51 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 48 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/315/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2010 47 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej
2010 46 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/159/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2009r. trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Opatowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2010 45 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/154/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Starachowickiemu zadania z zakresu realizacji projektu pn. "Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części Województwa Świętokrzyskiego".
2010 49 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2010 52 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr LII/292/09 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 50 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/186/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2010r.
2010 53 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/191/2009 dotyczącej określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2010 63 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radków
2010 64 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2010 56 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/290/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok
2010 57 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/306/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok
2010 58 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2010 59 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 60 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 61 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17.11.2009 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2010 62 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Fałków w 2010 roku.
2010 65 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 8 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/162/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2010 67 2010-01-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/614/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
2010 66 2010-01-13 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2010 68 2010-01-14 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-57(10)/2009/189/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2010r. IX taryfa dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
2010 69 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2010 70 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2010 73 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2010 75 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr LV/259/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały LIV/245/09 z dnia 09 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 71 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XL/306/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/286/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 78 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr. XXXV/163/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2010 74 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 i zwolnień w tym podatku
2010 76 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 77 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie ze-zwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2010 72 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 79 2010-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2010 99 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/344/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 91 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/356/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2010 92 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/357/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2010 93 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/365/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 rok.
2010 94 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/366/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza
2010 95 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/367/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu
2010 96 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/368/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2010 97 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/369/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
2010 98 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLII/370/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
2010 90 2010-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/261/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Połaniec
2010 110 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 215/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 111 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 219/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2010 101 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/541/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 102 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/542/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 103 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/543/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 104 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/544/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 105 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/545/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 106 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/546/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 107 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/547/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 108 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/548/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 109 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/549/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2010 100 2010-01-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2010 115 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Scemin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVII/128/09 Rady Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych
2010 116 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/09 Rady Gminy Scemin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVII/129/09 Rady Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 117 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/09 Rady Gminy Scemin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVII/130/09 Rady Gminy Secemin z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów
2010 118 2010-01-18 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 30 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym” a Zarządem Powiatu Opatowskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Opatowskiego - Kazimierza Kotowskiego 2. Członka Zarządu - Tomasza Sobieraja działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/164/09 z dnia 30 listopada 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2010 112 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/70/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2010 113 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/75/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/26/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2010 114 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 121 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2010 120 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 122 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 113/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 123 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 114/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 124 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 115/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa w 2010 roku
2010 119 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2010 125 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 116/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 126 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 117/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 127 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 129 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2010 130 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Opatowcu
2010 131 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Krzczonowie
2010 128 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 132 2010-01-19 Uchwała Uchwała nr 160 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2010 133 2010-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Pińczowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie w 2010 roku
2010 140 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 141 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 138 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok.
2010 139 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 136 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 137 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 135 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2010 143 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/72/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwał Nr XXX/64/09, XXX/65/09 z dnia 3 listopada 2009r.
2010 144 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/73/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 145 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/74/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 146 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/75/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok
2010 147 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/78/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 142 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/137/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2010 134 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2010 148 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 153 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.
2010 154 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 155 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 156 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku
2010 157 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilczyce i granic ich obwodów.
2010 150 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
2010 151 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku
2010 152 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/119/2001 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy Nowy Korczyn
2010 149 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2010 158 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/64/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009r.
2010 164 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2010 165 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2010 166 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/04 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej
2010 159 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na 2010r.
2010 160 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 186/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Oleśnica
2010 162 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 172/XXVII/06 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 9 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica
2010 163 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 195/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Oleśnica w roku 2009
2010 161 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 187/XXXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 202 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 349/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2010 203 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchylenia podjętej uchwały
2010 204 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Czarnocin
2010 205 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Czarnocin publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów
2010 206 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poddziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, podstawowych, gimnazjum i przedszkolu na terenie gminy Czarnocin
2010 207 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu
2010 208 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2010 209 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2010 195 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/291/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009 r.
2010 196 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ćmielów
2010 197 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 198 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 84/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 200 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 88/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2010 201 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 112/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 199 2010-01-26 Uchwała Uchwała nr 87/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 października 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Zagnańsk poręczenia kredytu zaciąganego przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie
2010 185 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXI/497/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2010 186 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXI/503/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów
2010 187 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/ 2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 188 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 189 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 190 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2010 191 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Oksa
2010 192 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 193 2010-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2010 roku
2010 194 2010-01-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2010 roku
2010 183 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2010 184 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/200/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sobków
2010 176 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr LI/383/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2010 177 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 178 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/374/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 179 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/375/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 180 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XLV/376/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2010 181 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/112/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 182 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/114/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum w Gminie Moskorzew oraz określenie granic obwodów
2010 175 2010-01-21 Aneks Aneks nr 1 z dnia 2 grudnia 2009r. do Porozumienia pomiędzy: Gminą Solec – Zdrój, reprezentowaną przez: Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec - Zdrój, a Gminą Pacanów, reprezentowaną przez: Wiesława Skopa -Wójta Gminy Pacanów, zwanymi dalej Gminami Współdziałającymi
2010 167 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/83/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2010 168 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/183/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2010 171 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/138/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 172 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/139/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
2010 173 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 58/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2010 174 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr 59/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniów.
2010 169 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2010 170 2010-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie
2010 211 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr LIV/314/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LIII/306/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.11.2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2010 213 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/209/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn
2010 212 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/209/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Strawczynek na obszarze gminy Strawczyn
2010 210 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr LIV/313/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LIII/307/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27.11.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 214 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chełmce I na obszarze gminy Strawczyn
2010 215 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/243/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Promnik na obszarze gminy Strawczyn
2010 218 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 30 października 2009r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2010 219 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/308/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/285/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2010 220 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/309/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów.
2010 221 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/310/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/287/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów
2010 222 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XL/311/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/288/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów
2010 217 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Gminy Masłów z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2010 216 2010-01-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie likwidacji strefy ochronnej studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Szczukowice, gmina Piekoszów, powiat kielecki
2010 224 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Ciosowa gm. Miedziana Góra
2010 225 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Drugie i Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2010 226 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/247/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2009r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/241/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 223 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie Zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tumlin na terenie gminy Miedziana Góra
2010 227 2010-01-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 stycznia 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie przeprowadzonych w dniu 24 stycznia 2010 r.
2010 228 2010-01-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 stycznia 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym przeprowadzonych w dniu 24 stycznia 2010 r.
2010 229 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/20/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ulic: ul. Wojska Polskiego do terenów ZDZ i wzdłuż południowej granicy terenów ZDZ do ul. Słowackiego, ul. Słowackiego, ul. Kilińskiego, Al. Armii Krajowej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do przecięcia z torami kolejowymi i wzdłuż torów kolejowych do ul. Wojska Polskiego – na obszarze miasta Starachowice, zwanego umownie jednostką B9 – Wierzbnik
2010 232 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/329/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2010 230 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/364/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2010 231 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/365/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie poręczenia przez Gminę Pińczów kredytu obrotowego krótkoterminowego zaciąganego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Kielcach przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie
2010 235 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/382/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 233 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/374/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok
2010 234 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2010 236 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr 148/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych