Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Sierpień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2394 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/109/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/156/2006 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunalnego w Bidzinach
2009 2395 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/110/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 2385 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 15/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Mniowie za 2008 rok z tytułu wykonania budżetu gminy
2009 2386 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 16/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2387 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 18/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2388 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 22/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie
2009 2389 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXXI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2390 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 163/XXXI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 155/XXVIII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27.03.2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Oleśnica do kategorii dróg gminnych
2009 2391 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/230/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2392 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXX/234/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian uchwały Rady Gminy w Pawłowie nr XXVIII/216/09 z dnia 31 marca 2009r.
2009 2381 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 11 maja 2009r. w sprawie nadania imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Publicznemu Gimnazjum w Iwaniskach
2009 2382 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2383 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2384 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2393 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 2400 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 31/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2401 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr 34/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku
2009 2396 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 2397 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2009 2398 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2009 2402 2009-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2399 2009-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2403 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/448/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2404 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/449/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2405 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/450/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2406 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/451/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2407 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2412 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty w Waśniowie
2009 2413 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie
2009 2414 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2408 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/121/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2415 2009-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/105/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2416 2009-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/110/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2410 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2009 2411 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 maja 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia Jędrzejowska
2009 2409 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr 25/XL/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2417 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2418 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2419 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Włoszczowa
2009 2421 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2420 2009-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2447 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2446 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2448 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/330/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
2009 2449 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 27/V/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 2455 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 2450 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2451 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2452 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2453 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2454 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2456 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr .XXXIV/148/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 2457 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr .XXXIV/149/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 2458 2009-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2462 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2463 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/98/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 2459 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/404/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
2009 2460 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/405/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2461 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/407/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2465 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze Znak: NK.I-0911/107/09 z dnia 2009-06-10 stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XXVII/204/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w zakresie § 1 pkt 2 uchwały.
2009 2464 2009-08-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Przewodniczącego Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 lipca 2009r. dotyczącego stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr XXIII/98/09 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2009 2476 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2009 Rady Gminy Raków z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2477 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 50/184/2009 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Kazimierskiego
2009 2467 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/314/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2468 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2469 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/316/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2470 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/317/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2471 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2472 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2473 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2474 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2475 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 2487 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 11 maja 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Klimontów
2009 2490 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/26/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2488 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/269/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 2489 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/273/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 2493 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr Nr XL/280/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 maja 2009r. Uchwała Nr XL/280/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2009 2497 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/239/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Piekoszów
2009 2498 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/244/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Piekoszów poręczenia kredytu zaciąganego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszów Spółka z o.o.
2009 2499 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/245/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/222/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2492 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr nr 262/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r. likwidacji szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131
2009 2491 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr nr 261/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r. likwidacji Liceum Profilowanego w skład którego wchodzi I i V Liceum Profilowane w Skarżysku - Kamiennej, Technikum Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Skarżysku- Kamiennej
2009 2494 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXI/14/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2495 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 2496 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/208/09 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku
2009 2500 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/490/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2008 rok.
2009 2508 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XX/23/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 2518 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy Kunów
2009 2521 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 29 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2519 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr V/31/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2520 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/284/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2530 2009-08-11 Protokół Protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Masłów od właścicieli nieruchomości obowiązków zbierania odpadów komunalnych zarządzone na 07 czerwca 2009r.
2009 2522 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/31/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn
2009 2523 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/32/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów
2009 2524 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/33/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk
2009 2525 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/34/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
2009 2526 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/35/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce
2009 2527 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XX/36/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk
2009 2528 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/61/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 2529 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/62/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 2534 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/35/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
2009 2532 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2009 2533 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2531 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr 289/XLVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2535 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XLI/49/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVI/7/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat staszowski
2009 2538 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 2539 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/26/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2542 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2543 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 27 maja 2009r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Samborzec środków stanowiących „fundusz sołecki”
2009 2541 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/28/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 2536 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok
2009 2537 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 2540 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2556 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/136/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski
2009 2557 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/145/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regualminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski
2009 2559 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/145/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 2560 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/146/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
2009 2561 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/147/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2558 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2562 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007r.
2009 2563 2009-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 2575 2009-08-14 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-30(8)2009/29/X/LK z dnia 12 sierpnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp z o.o.
2009 2584 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/857/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2585 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/897/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód - Obszar Niewachlów II” (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach
2009 2586 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2587 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 2588 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2589 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 2590 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2591 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/5/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2009 rok
2009 2583 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/856/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009r.
2009 2604 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2009 2599 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Iwaniska oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 2600 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
2009 2601 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/379/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2602 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2603 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 26/XLI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2605 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2606 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2607 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Waśniow z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Waśniów do kategorii dróg gminnych
2009 2619 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 19 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Sobków
2009 2620 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sobków
2009 2621 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/172/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie
2009 2622 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych na 2009 rok
2009 2618 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 2623 2009-08-19 Informacja Informacja O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/1139A/16532/W/OŁO/2009/WL z dnia 11 sierpnia 2009r.
2009 2624 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/36/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, dla zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2009 2625 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr nr IV/39/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2626 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/47/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Przedszkola w Rudkach
2009 2627 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/49/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr I/13/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Słupia
2009 2628 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr 295/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Chęciny
2009 2629 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr 296/XLVIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2630 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Złota oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2009 2631 2009-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2634 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/112/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych gminy i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej
2009 2635 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/113/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2636 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/115/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowice
2009 2632 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/09 Rady Gminy Masłów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Masłów
2009 2633 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/09 Rady Gminy Masłów z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2429 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr III/30/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za pobór tej opłaty
2009 2428 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr III/27/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2430 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2431 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Potoku
2009 2432 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 26 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów, w granicach gminy
2009 2427 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/24/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.
2009 2638 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piotrowie
2009 2639 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/252/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2009 2640 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/253/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2009 2641 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2009 2637 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2642 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 2643 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2644 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 2645 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 2646 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/60/2007 Rady Gminy Szydłów z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg transportu rolnego na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 2656 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/502/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 2657 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/503/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 2658 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/504/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Zakładu Budżetowego "Targowiska Miejskie" w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 2659 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/520/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 2660 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/523/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.
2009 2664 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/148/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu.
2009 2665 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/149/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
2009 2666 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 2667 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/09 z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2009 2663 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/277/2009 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
2009 2662 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/275/2009 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2661 2009-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2671 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 306/2009 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 244/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2009 2669 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/338/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
2009 2670 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów w Uchwale Nr XXIII/147/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 2677 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2672 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/251/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2673 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/252/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2674 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/255/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego gminy Kunów
2009 2675 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/256/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/174/2002 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2002 roku dotyczącej zasad korzystania z przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kunów oraz wysokości opłat z tego tytułu
2009 2676 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XLV/257/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XLII/233/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów
2009 2679 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 276/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu szkół – Technicznych Zakładów Naukowych im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119
2009 2680 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 277/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15
2009 2681 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 278/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. utworzenia Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
2009 2682 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr 281/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r. zmiany siedziby Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131
2009 2683 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/208/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2684 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Pierwsze gm. Miedziana Góra
2009 2685 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXV/211/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miedziana Góra oraz ich wysokość
2009 2678 2009-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Daleszycach w Okręgu Wyborczym Nr 8
2009 2647 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/50/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Staszowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2009 2648 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/51/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Powiatu Staszowskiego
2009 2649 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2650 2009-08-20 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej „Wojewodą Świętokrzyskim” a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Panem st. bryg. Zbigniewem Muszczakiem zwanym dalej „Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach”
2009 2651 2009-08-20 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej „Wojewodą” a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji Panem Mirosławem Schosslerem zwanym dalej „Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji”
2009 2652 2009-08-20 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej „Wojewodą Świętokrzyskim” a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach reprezentowanym przez Pana Stanisława Florka zwanym dalej „Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego w Kielcach”
2009 2653 2009-08-20 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej „Wojewodą Świętokrzyskim” a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie reprezentowanym przez Pana Wojciecha Kielisza zwanym dalej „Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego w Opatowie”
2009 2654 2009-08-20 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej „Wojewodą Świętokrzyskim” a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu reprezentowanym przez Pana Janusza Sikorskiego zwanym dalej „Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego w Sandomierzu”
2009 2655 2009-08-20 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą zwaną dalej „Wojewodą Świętokrzyskim” a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie reprezentowanym przez Pana Marka Tombarkiewicza zwanym dalej „Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego w Staszowie”
2009 2668 2009-08-24 Sprawozdanie Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2008 rok
2009 2686 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 2689 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/09 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie
2009 2690 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/09 Rady Gminy Secemin z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2688 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 2687 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2691 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 2692 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2009 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2009 2698 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/38/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2699 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/40/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2700 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach
2009 2701 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr VI/47/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uznania za park gminny nieruchomości, stanowiącej własność gminy Brody
2009 2693 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/323/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 2694 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/324/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 2695 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/329/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną
2009 2696 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/334/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój”
2009 2697 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/336/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu ulic i dróg położonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
2009 2725 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/28/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2718 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Baćkowice na 2009r.
2009 2719 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2720 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2721 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2722 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/242/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2723 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/243/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Lipnik
2009 2724 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2726 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 164/XXXII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2727 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 165/XXXII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr 150/XXVII/09 z dnia 10 marca 2009 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Oleśnica za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
2009 2728 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr 166/XXXII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków, zasad, oraz opłat za umieszczanie urządzeń reklamowych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Oleśnica
2009 2729 2009-08-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 24 sierpnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rytwianach przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2009r.
2009 2730 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 2732 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 2733 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski
2009 2734 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania z budżetu Powiatu Włoszczowskiego świadczeń dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2009 2735 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego
2009 2731 2009-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego
2009 2737 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2738 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2736 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2739 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2741 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLI/531/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 2745 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIV/274/09 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 2746 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIV/276/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 2747 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIV/281/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/256/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
2009 2742 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2743 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2009r. sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 2744 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Klimontów w ramach pomocy społecznej
2009 2740 2009-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w Okręgu Wyborczym Nr 1
2009 2748 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/459/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok
2009 2749 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/460/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2750 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/461/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2751 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/462/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2752 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/463/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2753 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/464/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2759 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/41/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 2760 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/46/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświatowemu w Bodzechowie
2009 2754 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/465/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2755 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/467/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2756 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/469/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: - określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji w/w zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, - przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia
2009 2757 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/478/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia Gminy Pawłów do III okręgu podatkowego
2009 2758 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/480/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013
2009 2772 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/143/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2769 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/185//2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2770 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2771 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Raków z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Raków oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2766 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 14 maja 2009r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2765 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie w sprawie przekazania drogi gminnej przez Gminę Zawichost na rzecz Gminy Dwikozy
2009 2767 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/151/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Zawichost
2009 2768 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2764 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/146/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Kazimierskiego
2009 2762 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/39/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2761 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/29/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej
2009 2763 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 2422 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/837/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2423 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/838/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2424 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/839/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2425 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/848/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta Kielce odpadów zawierających azbest”
2009 2426 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/853/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XX/211/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 25 maja 1987r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich
2009 2445 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2435 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Fanisławicach
2009 2436 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piotrowcu
2009 2437 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sarbicach Drugich do klas I-III i przekształcenia jej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
2009 2438 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Grabownicy do klas I-III i przekształcenia jej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
2009 2439 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr V/53/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie i określenia granic jej obwodu
2009 2440 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr IX/92/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gnieździskach
2009 2441 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr IX/91/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 listopada 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łopusznie
2009 2442 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/43/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łopuszno
2009 2443 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 2433 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 2434 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2444 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2466 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 17/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska Gminy Mniów” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Mniów - aktualizacja do 2012 roku” i „Wieloletnim programem usuwania azbestu”
2009 2483 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2485 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 38/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej-ulicy położonej w miejscowości Zagnańsk, na terenie gminy Zagnańsk
2009 2486 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr 52/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2478 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów
2009 2482 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2479 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2480 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r.
2009 2481 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
2009 2484 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 2505 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXV/163/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2506 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i pedagogom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław
2009 2507 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXV/167/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola prowadzonego przez Gminę Wodzisław
2009 2501 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2009 2502 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXX/247/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2503 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłów
2009 2504 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/09 Rady Gminy Masłów z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2509 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok i udzielenia w 2009r. pomocy finansowej dla Gminy Klimontów z siedzibą w Klimontowie, ul. Zysmana 1 na dofinansowanie pomocy pogorzelcom poszkodowanym w pożarze domu w miejscowości Klimontów
2009 2510 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2511 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok i udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa ul. Nowowiejskiej w Starachowicach”
2009 2512 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia w 2009 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, tj. projektu „Bezpieczna podróż”
2009 2513 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Gminy Starachowice
2009 2514 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/7/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2515 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2516 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy Miodowa ulicy położonej w Starachowicach
2009 2517 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr VI/12/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy Henryka Wieniawskiego ulicy położonej w Starachowicach
2009 2551 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2553 2009-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/112/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2554 2009-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/114/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2009r.
2009 2555 2009-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/120/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2545 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
2009 2546 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2009 2547 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2548 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Secemin
2009 2549 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Moskorzew
2009 2550 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Radków
2009 2552 2009-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2544 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/33/2009 Rady Powiatu w Końskich z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie
2009 2564 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
2009 2565 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2566 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2567 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2568 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2569 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2009 Rady Gminy Naglowice z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Gminie Nagłowice na lata 2009-2013
2009 2570 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2571 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2572 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian statutu gminy
2009 2573 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie nadania uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie
2009 2574 2009-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 sierpnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miedzianej Górze przeprowadzonych w dniu 9 sierpnia 2009r.
2009 2582 2009-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2580 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2581 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Tarłów z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie
2009 2576 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2009 2577 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2009 2578 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/32/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
2009 2579 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/43/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009 roku
2009 2596 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/123/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2597 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XLI/248/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 2592 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 2593 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 2594 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Imielno
2009 2595 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XXV/126/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach
2009 2598 2009-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/8/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2009 rok
2009 2608 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 2609 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 2610 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/160/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu
2009 2611 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/162/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skalbmierzu
2009 2614 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/94/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2615 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/98/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Radków
2009 2616 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/101/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe
2009 2617 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2612 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2009 2613 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2702 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2703 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” ewentualnych roszczeń dotyczących środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach w ramach tytułu inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach”
2009 2704 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2705 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok.
2009 2706 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia w 2009 roku pożyczki z budżetu Miasta Starachowice w kwocie 1.200.000 zł dla Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Majówka 21a
2009 2707 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2708 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/7/2009 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie : Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Starachowice w latach 2009-2013
2009 2709 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do wyrażania zgody na zmianę wielkości udziałów Gminy Starachowice w częściach wspólnych nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych
2009 2710 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/10/2009 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: nadania nazw nowym ulicom na osiedlu „ ŁAZY-ZACHÓD” w mieście Starachowice
2009 2711 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr VII/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2009 2715 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr XXV/29/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2717 2009-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2716 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2712 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr LIII/422/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2713 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr LIII/423/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2714 2009-08-26 Uchwała Uchwała nr LIII/428/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie”, zmienionej uchwałą Nr XXXI/301/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/210/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Staszów o nazwie: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie”