Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Lipiec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 2008 2009-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2009 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 13 marca 2009r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
2009 2015 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
2009 2019 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2009 Rady Gminy w Rakowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2020 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2009 Rady Gminy w Rakowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Raków
2009 2016 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/15/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 2017 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/135/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2009r.
2009 2018 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr 23/XXXVIII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 23/XII/07 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
2009 2030 2009-07-02 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO 4110-87(3)/2009/245/MM//863 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie dalszego prowadzenia działalności objętej koncesją Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "BUGAJ" sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Starachowicach
2009 2031 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2032 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2033 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2034 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/93/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2035 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/99/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych przez wyłączenie ich z użytkowania
2009 2036 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 2037 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/101/2009 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2038 2009-07-03 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-24(4)/2009/192/IX/AM z dnia 1 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o. o. z siedzibą w Kielcach
2009 2061 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2058 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/815/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2059 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/816/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 2060 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/821/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kielce
2009 2064 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/230/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2066 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2067 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 2068 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 2069 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyce
2009 2070 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 2062 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXII/160/04 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie zaliczenia odcinka dróg Bukowie Gościniec, Nietulisko Małe do rzeki Świśliny, Miłkowska Karczma „Fryzielówka” do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kunów
2009 2063 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXIX/152/08 z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi Stara Rudka do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kunów
2009 2065 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/231/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2073 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/239/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z Powiatu Buskiego na rok akademicki 2008/2009 w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
2009 2074 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
2009 2075 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2009 2076 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupia
2009 2077 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2071 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXV/429/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2072 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXV/430/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2093 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr RG-XXXII/256/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka–Nowiny.
2009 2095 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr RG-XXXII/260/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2009 r.
2009 2092 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/438/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2094 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/439/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2088 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/431/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2089 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/432/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2090 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/433/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2091 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/434/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2096 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 1669/2009 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany częściowej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku dotyczącej nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2009 2097 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/10/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bębnów na lata 2009-2016
2009 2098 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/11/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Giełzów na lata 2009-2016
2009 2099 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/12/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Komaszyce na lata 2009-2016
2009 2100 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/13/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Morzywół na lata 2009-2016
2009 2101 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/14/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Białaczowska na lata 2009-2016
2009 2102 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/15/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skrzyszów na lata 2009-2015
2009 2103 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/16/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korytków na lata 2009-2016
2009 2104 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/17/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009r.
2009 2105 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr XXII/18/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI/2/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gowarczów na lata 2009-2016
2009 2109 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 2106 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/09 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 8 września 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów Powiatu Opatowskiego na rok akademicki 2008/2009” w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPIPR współfinansowanego z EFS i budżetu państwa
2009 2107 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 2108 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/304/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wspólnej z samorządem województwa realizacji zadania publicznego
2009 2110 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/307/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVII/139/2000 z dnia 14 kwietnia 2000r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2121 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Bałtowie.
2009 2122 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2123 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/154/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalania wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Bałtów.
2009 2124 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bałtów
2009 2125 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Bałtowie Nr XXV/158/2005 z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie zmienionej Uchwałą Nr XXXI/190/2005 z dnia 25 listopada 2005r.
2009 2126 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogę gminną o nazwie: „ Michałów przez wieś”
2009 2118 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/440/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2119 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/441/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2120 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/442/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 2132 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski
2009 2133 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie oraz nadania mu statutu
2009 2134 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2009 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Skalbmierzu oraz nadania mu statutu
2009 2143 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2144 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2009 Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów
2009 2145 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 2146 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2139 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2140 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/141/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2141 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/143/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2009r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy
2009 2142 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/144/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/138/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Dwikozy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 2147 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2148 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 2151 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 2149 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów za 2008 rok
2009 2150 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 2152 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2153 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
2009 2154 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i aktualizacji nazw dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krasocin
2009 2157 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2009 2158 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/184/09
2009 2159 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2009 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/191/09
2009 2160 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2009 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów
2009 2161 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 13 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 2155 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2162 2009-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/09 Starosty Kieleckiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn w 2009r.
2009 2156 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXV/184/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Klimontów
2009 2164 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
2009 2163 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2171 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/233/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów
2009 2172 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/234/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/231/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17.04.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2173 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/237/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2174 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 2170 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Działoszyce
2009 2181 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2180 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 2182 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mirzec za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2194 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 maja 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych
2009 2195 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/38/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 2196 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/173/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy z dnia 24 marca 2009r. Nr XXIX/162/09
2009 2197 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/175/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2198 2009-07-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2009r. O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR WCC/1195/18682/W/OŁO/2009/TB I NR PCC/1167/18682/W/OŁO/2009/TB
2009 2205 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2206 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 2207 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów
2009 2199 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 2200 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/167/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2201 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Osiek
2009 2202 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2203 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2204 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2208 2009-07-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa świętokrzyskiego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826).
2009 2218 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwaniska za rok 2008 i absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska
2009 2219 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/360//09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2220 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2008 rok, 2/ udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za okres roku budżetowego 2008
2009 2221 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 2222 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/137/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia straży miejskiej i nadania jej regulaminu
2009 2227 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2228 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2007 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 marca 2007r, w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości lub w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Rytwiany oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2223 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/142/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 2224 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
2009 2225 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gnojno oraz zasad ponoszenia i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów tego pogrzebu
2009 2226 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno
2009 2229 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnik za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy za rok 2008
2009 2238 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu
2009 2239 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/30/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 2240 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/31/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie
2009 2241 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/32/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok.
2009 2242 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2243 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 2244 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 2245 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gm. Nowy Korczyn
2009 2246 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Nowy Korczyn
2009 2247 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie akceptacji istniejących nazw ulic w miejscowości Nowy Korczyn
2009 2248 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Wójta Gminy Nowy Korczyn dla uczniów uczęszczających do Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie
2009 2249 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/33/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2008 rok.
2009 2252 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009
2009 2250 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 2251 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2006-2011
2009 2253 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr LI/401/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2008 rok
2009 2254 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 2255 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Działoszyce
2009 2256 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 2257 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr LI/402/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 2258 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr LI/403/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany uchwały nr XLVIII/391/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2009 2259 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 125/XVIII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2260 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/288/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2261 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/289/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2262 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/291/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr XII/132/2007 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia zasad przyznawania nieodpłatnie dożywiania dzieci w szkołach, zasad zwrotu i zwolnienia z odpłatności za dożywianie
2009 2263 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/292/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr IV/38/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów „Zasłużony dla Gminy Sędziszów”, „Honorowy Obywatel Gminy Sędziszów”
2009 2264 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/294/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2265 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/295/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Sędziszów
2009 2266 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXX/296/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Sędziszów poręczenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Sędziszowie
2009 2267 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 282/XLV/05 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2268 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 284/XLV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chęciny.
2009 2269 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 285/XLV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Chęciny.
2009 2270 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 286/XLV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
2009 2271 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/130/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 2272 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2273 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2009 2274 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr 413/2008 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2009r.
2009 2284 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Secemin za rok 2008.
2009 2285 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXII/104/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.
2009 2283 2009-07-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 23/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody
2009 2286 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr V/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starachowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2008 roku
2009 2292 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 2293 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Strawczyn
2009 2294 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn
2009 2295 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego
2009 2287 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr V/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2288 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr V/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2289 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr V/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2290 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr V/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 2291 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr V/7/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Starachowice
2009 2296 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stąporkowa absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok
2009 2298 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2299 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2300 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/195/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2301 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 2302 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie podwyższenia opłat za świadczenia w przedszkolu poza minimum programowym.
2009 2303 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2304 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2297 2009-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2009 2305 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2306 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzisław z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2307 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2308 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2000 Rady Gminy Wodzisław z dnia 26 lutego 2000r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
2009 2309 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXIII/149/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
2009 2310 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2009 2276 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr 287/XLVI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 2280 2009-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 maja 2009r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne z gminnego zasobu komunalnego
2009 2275 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/333/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 2279 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Michałów z dnia 18 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2277 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2278 2009-07-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 2281 2009-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2282 2009-07-23 Informacja Informacja o decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany VI taryfy dla ciepła zatwierdzonej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii siedzibą w Kielcach decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-45(8)/2008/3127/VI/BG z dnia 11 grudnia 2008r.
2009 2165 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/25/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009r.
2009 2166 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/27/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia przez Gminę Daleszyce zgody na likwidację związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" w Kielcach
2009 2167 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/28/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika
2009 2169 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 kwietnia 2009r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2168 2009-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 kwietnia 2009r. sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 2231 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2232 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 2233 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipnik
2009 2234 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy Nagłowice absolutorium za rok 2008
2009 2235 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany inkasenta podatków lokalnych pobieranych w drodze inkasa
2009 2236 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2230 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2237 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2311 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sobków za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sobków
2009 2312 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i realizację przez Powiat Ostrowiecki II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
2009 2313 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Ostrowieckiego w roku akademickim 2008/2009” w ramach projektu „Wspomagamy rozwój edukacyjny studentów – stypendia ZPORR w Powiecie Ostrowieckim”
2009 2314 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Sobków
2009 2315 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Sobków
2009 2316 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 2317 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Fałków za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków
2009 2318 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok.
2009 2319 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie udziału Gminy Fałków w realizacji Programu „Ekolog 5”
2009 2320 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/87/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Fałków
2009 2321 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/103/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 2322 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/19/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2323 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/20/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 2324 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/21/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Pierzchnica
2009 2328 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2329 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2325 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/488/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.
2009 2326 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/495/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2327 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/498/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.
2009 2330 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2009 2342 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/135/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 2343 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/136/09 Rady Gminy w Samborcu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian z planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu na 2009 rok
2009 2336 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oksa za 2008 rok.
2009 2337 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2338 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 7 maja 2009r. w sprawie ustalenia sieci Przedszkoli publicznych z terenu gminy Oksa
2009 2339 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez gminę Oksa.
2009 2340 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia obwodów szkół na terenie gminy Oksa.
2009 2341 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2331 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów
2009 2332 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarów.
2009 2333 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/94/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2009 2334 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/96/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2335 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2344 2009-07-30 Sprawozdanie Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Moskorzew za rok 2008
2009 2345 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
2009 2347 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 20/161/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Małogoszcz za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2009 2348 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 20/162/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2009 2349 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 20/165/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 kwietnia 2009r. Ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Małogoszcz
2009 2351 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 19/III/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do kategorii dróg gminnych
2009 2346 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/861/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki osiągane w sporcie kwalifikowanym oraz rodzajów wyróżnień i nagród.
2009 2350 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 2354 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2352 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej
2009 2353 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/05 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 2360 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Imielno na 2009 rok
2009 2359 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009
2009 2355 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
2009 2356 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r
2009 2357 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/19/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gowarczów za 2008 rok
2009 2358 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/21/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2009 2361 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 2362 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przekazania na stan Gminy Słupia drogi gminnej Nr 003170 T Hucisko - Przegrody
2009 2363 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
2009 2364 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2009
2009 2365 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2366 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2367 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
2009 2368 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
2009 2369 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie sołectwa Bogoria do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 2370 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie : zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały nr VI/37/07 z dnia 02.02.2007r. w sprawie inkasa podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2371 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/151/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, nagród i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2372 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/26/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2009 2373 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/27/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVI/7/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2009 2374 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/33/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXIX/26/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 kwietnia 2009 roku w przedmiocie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Staszowskiego na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2009 2375 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów
2009 2376 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/258/05 Rady Gminy Masłów z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 2377 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI//265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Masłów zmienionej uchwałą Nr XXXIII/289/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2005r.
2009 2378 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Masłowie na rok 2009
2009 2379 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/216/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2380 2009-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Masłów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 2009 2009-07-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego we wsi Skroniów, gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski
2009 2010 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/24/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2009 2011 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/25/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 2012 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/26/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzechów
2009 2013 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2009 2014 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/29/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 2027 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/116/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2028 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/117/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2009 2029 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych w Gminie Sadowie
2009 2023 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Grodowe Źródło”
2009 2024 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grodowy Stok”
2009 2025 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2026 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 23 kwietnia 2009r. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich wysokości
2009 2022 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/318/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Feliksa Przypkowskiego
2009 2021 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2043 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2012 dla Gminy Słupia Jędrzejowska”
2009 2039 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska
2009 2040 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2009 2041 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 2042 2009-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009r.
2009 2053 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/237/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łagów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2054 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XLII/239/09 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy trzech dębów szypułkowych w miejscowości Zamkowa Wola
2009 2051 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 2056 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2008r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2009 2057 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2009 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach powołanej Uchwałą NR I/10/2003 Zgromadzenia Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach z dnia 17 marca 2003r.
2009 2047 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2048 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 2049 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2050 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 2046 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy szkoły - III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach i ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2009 2044 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego
2009 2045 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2009 2052 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy w Bejscach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Bejscach
2009 2055 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr 160/XXX/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2079 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/134/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2080 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/136.09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy w roku 2009
2009 2081 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy
2009 2082 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Dwikozy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 2083 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 2084 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łopuszno
2009 2085 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXII/126/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2086 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/09 Rady Gminy Złota z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej Nr 004692 T Żurawniki przez wieś
2009 2087 2009-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 2078 2009-07-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 2111 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2009 2112 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/49/2003 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 kwietnia 2003r w sprawie ustalenia regulaminu Stypendiów Starosty Powiatu Ostrowieckiego dla uczniów i studentów
2009 2113 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2114 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2115 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2116 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/265/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miny Sitkówka Nowiny pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Kowala Mała - plan O”
2009 2117 2009-07-09 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIII/266/09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka Nowiny pod nazwą „Sołectwo Kowala - Tereny eksploatacji górniczej na złożu Radkowice Podwole Północ - plan N”
2009 2127 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2009r Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Czarnocinie
2009 2128 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2008 rok, 2/ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2008
2009 2129 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2130 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/122/09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie statutu uzdrowiska Solec-Zdrój
2009 2131 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 2135 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2009 2136 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach
2009 2137 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 2138 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2008 rok
2009 2175 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 2176 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Busku-Zdroju
2009 2177 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2009 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych
2009 2178 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie targowisk miejskich
2009 2179 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/312/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 2193 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/23/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2183 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/228/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej wchodzacej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 2186 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2009 2187 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Zawichost.
2009 2188 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2009 2189 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost
2009 2190 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawichost
2009 2191 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2009 2184 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
2009 2185 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2009 2192 2009-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/209/2009 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Tumlin-Wykień gm. Miedziana Góra
2009 2209 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/196/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008r. z tytułu wykonania budżetu gminy
2009 2210 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/197/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009r.
2009 2211 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/200/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 2212 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/201/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 2214 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2213 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XXVII/134/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2009 rok
2009 2215 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/31/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku
2009 2216 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/32/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2009
2009 2217 2009-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/33/2009 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej