Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Kwiecień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 932 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budŜetu gminy na 2008 rok
2009 933 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/212/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 962 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXII/55/2008 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2009 rok
2009 963 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/252/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 964 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 965 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 988 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 989 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008
2009 990 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie sprostowanie do uchwały Nr XIX/99/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku
2009 987 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2008 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 982 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 983 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 991 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2008 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 984 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 985 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/08 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 986 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/08 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 992 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/122/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 993 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/123/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 994 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/124/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2008
2009 996 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 997 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 995 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/130/2008 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 1007 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1008 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/2008 Rady Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bałtów oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 1009 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/131/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 1010 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok
2009 1011 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 1022 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1023 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2009 rok
2009 1024 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008r.
2009 1025 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2008 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009r.
2009 1026 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr III/8/08 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok
2009 1027 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 1028 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/119/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 1029 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/120/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2009 rok
2009 1030 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/121/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2009r.
2009 1031 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/123/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”
2009 1032 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczonych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie tej działalności
2009 1033 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 1034 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1035 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1036 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/313/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1037 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/314/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 1038 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 1039 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr I/4/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa
2009 1040 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1041 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/08 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krajnie
2009 1043 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 1044 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2007 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy na 2008r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1045 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXV/185/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2009 rok
2009 1042 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1052 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1053 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2009 rok
2009 1054 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/23/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w budżecie Związku na rok 2008
2009 1055 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/24/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok
2009 1056 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/25/2008 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2009 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach
2009 1050 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Koprzywnica
2009 1051 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXV/117/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi Jędrzejowskiej
2009 1057 2009-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. o sprostowaniu błędu
2009 1058 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/121/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok
2009 1059 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIX/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 1061 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1062 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie Likwidacji Ośrodka Zdrowia w Lasocinie
2009 1060 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok
2009 1063 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2008 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 1064 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2008 Rady Miejskiej Ożarów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 1065 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2009 rok
2009 1066 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 1067 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/255/06 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 października 2006 roku w sprawie utworzenia Zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach z siedzibą w Kliszowie i nadania statutu
2009 1068 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/157/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 1069 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr II/14/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 2 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gminę Bodzentyn obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2009 1070 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr 12/II/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gminę Suchedniów obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2009 1071 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez Gminę Wąchock obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 1072 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2009 rok
2009 1073 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/4/2009 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Łączna od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Łącznej
2009 1074 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko Kościelne od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym
2009 1099 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok
2009 1101 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/297/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1100 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 1102 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
2009 1103 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009
2009 1104 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2009 rok
2009 1115 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2009 rok
2009 1116 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/113/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2009 rok
2009 1131 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/155/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok
2009 1132 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/156/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008
2009 1133 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/161/08 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Strawczyn
2009 1129 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pawłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 1130 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 1128 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 1134 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/53/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2009 rok
2009 1135 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/54/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2009 rok
2009 1136 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/58/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
2009 1137 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/59/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1138 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/60/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1139 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/61/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1140 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/62/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1141 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XX/63/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Zakładu Budżetowego na 2008r
2009 1142 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXII/154/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 1144 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Gminy w Górnie z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Górno
2009 1143 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 1146 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/93/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wyboru banku obsługującego budżet gminy Secemin
2009 1147 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/94/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1148 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/95/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1149 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XIX/96/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2009 rok
2009 1145 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2009 rok
2009 1159 2009-04-28 Decyzja Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OŁO-4210-5(9)/2009/5631/IV/BG
2009 1161 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2009
2009 1162 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1163 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1160 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/09 Rady Powiatu w Jędrzejowskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok
2009 908 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/175/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok
2009 909 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/176/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 910 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/178/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 911 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/180/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3
2009 912 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku
2009 914 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/2008 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 915 2009-04-01 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Skarżysko Kościelne danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Skarżysko-Kościelne we wsiach: Lipowe Pole i Kierz Niedźwiedzi.
2009 913 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/360/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 916 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Publicznego Przedszkola w Stąporkowie na 2009 rok
2009 917 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 918 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 919 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 920 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce
2009 921 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/51/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 922 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/28/2008 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 923 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/171/08 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 924 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XX/176/2008 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 925 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/08 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2009 rok
2009 926 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/08 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 927 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dopłat do 1 m3 wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielinach
2009 928 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/47/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gowarczów na 2009 rok
2009 929 2009-04-03 Komunikat Komunikat Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie rozwiązania Porozumienia Nr 349/2008 z dnia 24 listopada 2008r. zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie powierzenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzenia zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska należących do kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego
2009 930 2009-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 931 2009-04-03 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Rytwiany danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Rytwiany
2009 934 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 935 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 936 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 937 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/08 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 938 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Opatów na lata 2009-2015
2009 939 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2009-2012
2009 940 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2009 941 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nagłowice
2009 942 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 943 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/258/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2009-2012”
2009 944 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/261/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych w celu przekształcenia w jednostki budżetowe
2009 945 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/262/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez Publiczne Przedszkole w Szańcu wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu
2009 946 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/264/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok
2009 947 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/265/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 948 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/266/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 949 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/267/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych pod nazwą: „Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju”
2009 950 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/268/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych
2009 951 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 952 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/145/08 Rady Gminy w Kijach Z dnia 19 listopada 2008r.
2009 953 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/116/08 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 954 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/83/08/08 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r
2009 955 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XIX/84/08 Rady Gminy w Moskorzewiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 956 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2008 rok
2009 957 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 958 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/122/08 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
2009 959 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/123/08 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
2009 960 2009-04-08 Informacja Informacja Starosty Pińczowskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej MICHAŁÓW - obszar wiejski
2009 961 2009-04-08 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna
2009 969 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 9/08 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2008 rok
2009 966 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/122/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2009 rok
2009 967 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 968 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 970 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 10/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2009r.
2009 971 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr 11/2008 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2009 rok
2009 972 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 973 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2008
2009 974 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/59/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 975 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/60/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 976 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/65/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 31 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr I/7/08 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowa Słupia
2009 977 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/70/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2009 rok
2009 998 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/19/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2009r. w sprawi przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 999 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Skarżysko-Kamienna
2009 1000 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1001 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2009 rok
2009 1002 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu gminy na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1003 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2008 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
2009 1004 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/08 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Michałów na lata 2008-2012” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Michałów na lata 2008-2012”
2009 1005 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Planie finansowym środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
2009 1006 2009-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2008 Rady Gminy Michałowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1012 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/783/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania
2009 1013 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/789/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2009 1014 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/790/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2009 1015 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/812/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu Dyplom szansą na przyszłość - stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Kielce na rok akademicki 2008/2009” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
2009 1019 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/248/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci Gminy Morawica
2009 1020 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1021 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1016 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 1017 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1018 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego w 2009 roku na terenie gminy Zawichost
2009 1046 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2008 rok
2009 1047 2009-04-21 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2009 rok
2009 1048 2009-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2008 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 1049 2009-04-21 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Zagnańsk
2009 1075 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr 269/XLIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w 2009r.
2009 1076 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009r.
2009 1077 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście i gminie Jędrzejów
2009 1078 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/246/2009 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy
2009 1079 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2009 Rady Miasta i Gminy w Kaziemirzy Wielkiej z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 12 w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1080 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/464/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1081 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/29/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w dniu 7 czerwca 2009r. na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 1082 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/30/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 1083 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/31/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 1084 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/12/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej i w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz w sprawie ustalenia jednolitego wykazu numerów, granic obwodów i siedzib komisji obwodowych w Starachowicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1086 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1087 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/133/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Dwikozy
2009 1088 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Gnojno
2009 1089 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/132/09 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1090 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/250/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1085 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu im. Jana Pawła II we Włoszczowie i w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2009 1097 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/138/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1091 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/96/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1092 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/97/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1093 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/98/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sadowie
2009 1094 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Sadowiu Nr XXV/90/08 z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1095 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/100/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 1096 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/101/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2009 rok
2009 1098 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/139/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 26 lutego 2009r. dot. zmiany w uchwale Nr XIX/138/06 w sprawie podziału Gminy Słupia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2009 1106 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 1107 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria”
2009 1108 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1109 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1110 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/115/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 1111 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/116/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso
2009 1112 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/117/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały NR XX/106/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1113 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/118/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota
2009 1114 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/119/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1105 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2009 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Bliżyn od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Bliżynie
2009 1117 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/316/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIV/302/08 z dnia 26 listopada 2008 roku dotyczącej zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego
2009 1118 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w Gminie Iwaniska na rok 2009
2009 1126 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/218/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 1127 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/219/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia w roku 2008 wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 1119 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2008r. Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2009
2009 1120 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/319/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1121 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 1122 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/321/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1123 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/322/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 1124 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 1125 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 1158 2009-04-28 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Bliżyn
2009 1150 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2009
2009 1151 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1152 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1153 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 1154 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1155 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 1156 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr 27/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Usług Komunalnych w Zagnańsku”
2009 1157 2009-04-28 Informacja Informacja O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/101-ZTO-A/291/W/OŁO/2009/TB
2009 980 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 978 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia w szpitalach obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
2009 979 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 września 2007 roku
2009 981 2009-04-14 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Staszowa danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Staszów