Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Marzec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 821 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 830 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/63/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2009 rok
2009 815 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/109/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 816 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2009 817 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXI/111/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 833 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr X/85/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na 2009r.
2009 818 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 834 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/80/2008 Wójta Gminy Łoniów z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 822 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XX/121/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2008 roku
2009 828 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 131/XXV//08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 831 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/148//08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 832 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr 158/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2009 rok
2009 823 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/56/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wiśniówce
2009 824 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/99 Rady Gminy Masłów z dnia 04 marca 1999r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie, zmienionej uchwałą nr VIII/57/07 Rady Gminy Masłów z dnia 26 kwietnia 2007r.
2009 825 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Masłowie Drugim
2009 826 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/08 Rady Gminy w Masłowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 829 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/72/08 Rady Gminy w Pierzchnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 819 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 820 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r
2009 827 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXII/194/2009 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra
2009 835 2009-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2009 836 2009-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego
2009 814 2009-03-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 18/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 roku
2009 839 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/260/08 Rady Miejskiej w Busko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
2009 837 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XII/66/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 838 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XII/67/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bodzentyn
2009 842 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/124/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice obowiązującego w 2009 roku
2009 843 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 844 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/129/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 857 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/71/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 858 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/74/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2009 rok
2009 845 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/71/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
2009 846 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/78/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 854 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr 44/XXXIV/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniów w roku 2009
2009 855 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr 45/XXXIV/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 856 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr 46/XXXIV/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008
2009 840 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/269/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 841 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX-/272/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 847 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/115/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 848 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 849 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 850 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 851 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 852 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych gminy oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
2009 853 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie
2009 880 2009-03-26 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-17(2)/2009/6/VIzm/BH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2009r. wydłużenie okresu obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 896 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 872 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008
2009 873 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 68/XII/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz za wywóz nieczystości ciekłych
2009 874 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2009 rok
2009 876 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 877 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w spawie przyjęcia zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Smyków na lata 2007-2015
2009 878 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 875 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 879 2009-03-26 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 711 2009-03-03 Uchwała Uchwała nr XXV/220/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica
2009 739 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 740 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr 18/144/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 741 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/428/2008 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 rok
2009 742 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/440/2008 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2009 743 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/446/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 744 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/199/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok
2009 745 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 243/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2009r.
2009 746 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr 17/134/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 747 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/139/08 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 748 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r.
2009 749 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 750 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 751 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 752 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 753 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 754 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/76/08 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych
2009 755 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2008 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 772 2009-03-11 Decyzja Decyzja nr Nr OŁO-4210-75(6)/2008/13859/I/MM z dnia 27 lutego 2009r. z dnia 27 lutego 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2009 773 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/375/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 774 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/376/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 775 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/377/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 777 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/379/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 776 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/378/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 778 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/380/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 779 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/381/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 780 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/382/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok
2009 782 2009-03-11 Postanowienie Postanowienie nr II-1/09 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 marca 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku w Okręgu Wyborczym Nr 4
2009 781 2009-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Końskich
2009 783 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg lokalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec nie zaliczonych do innych kategorii
2009 784 2009-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Masłów z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Masłów za rok 2008
2009 785 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Busko-Zdrój
2009 788 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Małogoszcz
2009 789 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
2009 791 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Sandomierz (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2009 792 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Starachowice
2009 786 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Jędrzejów (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenia innej części gminy)
2009 787 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Końskie
2009 790 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Pińczów
2009 793 2009-03-12 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Ruda Maleniecka
2009 794 2009-03-13 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-7(5)/2009/3904/IV/MM z dnia 6 marca 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kielcach
2009 810 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2009 rok
2009 811 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/115/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radoszyce na rok 2009
2009 812 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2009 rok
2009 813 2009-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietnia 2009r.
2009 869 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok
2009 870 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2008 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyce na 2009 rok oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 871 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/87/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 865 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 rok
2009 861 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/88/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 862 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXV/226/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 863 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/115/2008 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 864 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXX/116/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008
2009 866 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 867 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XVII/80/08 z dnia 20 maja 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2008
2009 868 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
2009 859 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/97/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie administrowania i zarządzania lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz poborem czynszów
2009 860 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 881 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/7/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski
2009 882 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/81/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2008 roku
2009 883 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/82/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2009 rok
2009 884 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/83/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2009 rok
2009 885 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/84/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
2009 886 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/85/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce o inne formy wychowania przedszkolnego (punkty wychowania przedszkolnego)
2009 887 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia za odpłatnością przez gminę, obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
2009 888 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rytwiany
2009 889 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 29 stycznia 2009r. sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 890 2009-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2009 Burmistrza Połańca z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Miasta i Gminy Połaniec
2009 891 2009-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 893 2009-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2009 894 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Włoszczowa danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Włoszczowa
2009 895 2009-03-27 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Radoszyce danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Radoszyce
2009 892 2009-03-27 Informacja Informacja o decyzji Prezesa urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2009r. Nr WCC/236-ZTO-A/275/W/OŁO/2009/TB
2009 898 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/268/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2009 rok
2009 897 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki
2009 899 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin
2009 900 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/08 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 901 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/08 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok
2009 902 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/176/08 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Pacanów, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 903 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2009r.
2009 904 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2009 rok
2009 905 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Opatowa danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Opatów
2009 906 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Wąchocka danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Wąchock
2009 907 2009-03-31 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Strawczyn danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Strawczyn
2009 706 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na 2009 rok
2009 707 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/08 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na zamianę dróg podlegających obowiązkowi zimowego utrzymania w sezonie 2008/2009 będącego we właściwości Gminy Łagów i Powiatu Kieleckiego
2009 699 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/207/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 700 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski
2009 701 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2009 702 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008
2009 710 2009-03-02 Porozumienie Porozumienie o partnerstwie w realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i od km 1+620 do km 2+900 d. 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów-Tuczępy i Nr 0146T Sieczków-Grzymała” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
2009 703 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXX/122/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2008r.
2009 704 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Końskie na 2009 rok
2009 705 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/420/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich
2009 708 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zawartego porozumienia z Powiatem Buskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego powiatu w zakresie drogownictwa
2009 709 2009-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w 2009r.
2009 795 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie w Okręgu Wyborczym Nr 10
2009 803 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/138/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2009 rok
2009 804 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2008 Rady Gminy w Radkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2009 rok
2009 805 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/128/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2008
2009 806 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/130/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifi-kowanego na terenie gminy Radoszyce
2009 807 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 808 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/128/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Raków przedszkoli publicznych
2009 809 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Raków przedszkoli publicznych
2009 796 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Koneckiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Koneckiego w 2009r.
2009 797 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Starosty Koneckiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Koneckiego w 2009r.
2009 798 2009-03-17 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze gminy Kielce
2009 799 2009-03-17 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Iwaniska (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2009 800 2009-03-17 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Łagów
2009 801 2009-03-17 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Morawica (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2009 802 2009-03-17 Zestawienie Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za. 2008 rok połażonych na obszarze gminy Piekoszów (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2009 712 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/08 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2009 713 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr 201/XXX/2008 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki
2009 714 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/72/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
2009 715 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/80/08 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Daleszyce
2009 716 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008r. sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania, wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązujący na terenie Gminy Ożarów w roku 2009
2009 717 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009
2009 718 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/92/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielnie
2009 719 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/101/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Imielno w roku 2009
2009 720 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku
2009 721 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/79/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/04 Rady Gminy Moskorzew z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moskorzewie
2009 722 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr 121/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 723 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 724 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Raków przedszkoli publicznych
2009 725 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sobków
2009 726 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2009 727 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2008 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2009 rok
2009 737 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleśnica na lata 2008-2013” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2009 728 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 729 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/2007 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2008 rok
2009 730 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie likwidacji Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Bakteriologicznej i Pracowni Cytologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2009 731 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r.
2009 732 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Chęciny na lata 2008-2011
2009 733 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 734 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko-Kamienna od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalanej przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej
2009 735 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005r. dotyczącej sposobu gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi oraz reguł ustalania stawek czynszu za ich wynajęcie oraz załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2009 736 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej
2009 738 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/174/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
2009 756 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/95/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 757 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/97/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2009 rok
2009 758 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.
2009 759 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
2009 760 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów
2009 761 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 762 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Działoszyce lub jej jednostkom organizacyjnym
2009 763 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 764 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 765 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 766 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 767 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2009 768 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 769 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/141/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 770 2009-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok
2009 771 2009-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Starachowicach z Rejestru związków międzygminnych