Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Luty 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 318 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/247/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok
2009 319 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/255/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 320 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXII/256/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska
2009 321 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/78/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2008 roku
2009 322 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/79/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce
2009 323 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
2009 324 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2009 325 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 326 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 327 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 328 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 329 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2008 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok
2009 330 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 331 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie
2009 333 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 334 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 335 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 336 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/08 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2009 337 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/174/2008 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Miedziana Góra gm. Miedziana Góra
2009 332 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 432 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr /XXXVI/283/2009 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2009 433 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazimierza Wielka
2009 434 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/253/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”
2009 435 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 436 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2008 rok
2009 437 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Fałków na 2009 rok
2009 438 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/30/08 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Gowarczów na 2009 rok
2009 439 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/31/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie określenia nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania na terenie Gminy Gowarczów
2009 440 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/32/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 441 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/33/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamienna Wola na lata 2008-2014
2009 442 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/34/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu organizacji pogrzebu oraz zwrotu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu na terenie Gminy Gowarczów
2009 443 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/44/08 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 444 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/27/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 445 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 446 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2008 Wójta Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 447 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 448 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 449 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr 31/XXII/208 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 450 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 grudnia 2008r. sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2008 roku
2009 451 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/84/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 452 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/85/08 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
2009 453 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 454 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach
2009 455 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nagłowice
2009 456 2009-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2009r.
2009 457 2009-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009r.
2009 458 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/2008 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 459 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XX/92/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 460 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/112/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 461 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 462 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/74/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 463 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 116/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 464 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 119/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek za wywóz i utylizację odpadów komunalnych na 2009r.
2009 465 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 122/XXIV/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleśnica
2009 466 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 467 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2008 Rady Gminy w Radkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 468 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/113/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radoszycach
2009 469 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 470 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na rok 2009
2009 471 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 472 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/43/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czyżowie
2009 473 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/44/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Smogorzowie
2009 474 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/45/08 Wójta Gminy Stopnica z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Strzałkowie
2009 475 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/47/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 476 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/48/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok
2009 477 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 478 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXII/109/08 Rady Gminy Tarłów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/63/07 Rady Gminy Tarłów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Tarłowie
2009 479 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 480 2009-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Radków z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 481 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2008 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 482 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXX/137/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 483 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok
2009 484 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok
2009 485 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XXV/86/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 486 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/107/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Złota oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009 487 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/108/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2009 488 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/112/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 489 2009-02-11 Uchwała Uchwała nr IX/75/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008
2009 490 2009-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 Starosty Starachowickiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Powiatu Starachowickiego
2009 508 2009-02-12 Decyzja Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OŁO-4210-2(2)/2009/275/VIII/BW z dnia 10 lutego 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Enegetyki cieplnej Sp. z o.o. z siedzią w Sandomierzu
2009 544 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2008 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Waśniów na lata 2008-2015
2009 545 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/353/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok
2009 546 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/354/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r., w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok
2009 547 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/355/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 548 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/356/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 550 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/358/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 549 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/357/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 551 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/359/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 552 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/360/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 553 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/361/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 554 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/362/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 555 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/363/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 556 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/364/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 557 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/365/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 558 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/366/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 559 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/367/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 560 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/368/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 561 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/369/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 562 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXI/370/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 563 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008
2009 564 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/141/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 28 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców i opiekunów prawnych z opłaty za posiłki w stołówkach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski
2009 565 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 566 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/206/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/182/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2008r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008
2009 567 2009-02-17 Uchwała Uchwała nr I/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r. sprawie zmiany uchwały Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003r. w sprawie przejęcia przez Gminę Starachowice obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych
2009 568 2009-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2009r.
2009 569 2009-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowych domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 2009r.
2009 570 2009-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Włoszczowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2008 rok
2009 582 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/652/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 3 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - OBSZAR I.1 - WARSZAWSKA - POLNA - RADIOWA”
2009 583 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/709/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 584 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/710/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 585 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/722/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013”
2009 586 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/723/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce
2009 587 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/729/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/652/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 03 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście - Obszar I.1 - Warszawska - Polna - Radiowa”
2009 588 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/730/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2009 589 2009-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/60/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody na terenie gminy Ruda Maleniecka
2009 590 2009-02-19 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-49(7)/2008/1148/VII/RK/MM z dnia 9 lutego 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Zakładów Metalowych MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
2009 591 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 592 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na Osiedlu Sosnówka i przy ulicy Czerwona Góra w Chęcinach stanowiących własność Gminy Chęciny i udzielenia bonifikat
2009 593 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.
2009 594 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jędrzejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 595 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXIII/315/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Końskie zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXV/178/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy Końskie
2009 596 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia przez Gminę Końskie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych obowiązków
2009 597 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2009 598 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie
2009 599 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 600 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych i bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 601 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 602 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 603 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr 17/142/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 604 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 605 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 606 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 607 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 608 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 609 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 610 2009-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej
2009 611 2009-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2009 612 2009-02-20 Decyzja Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-96(4)/2008/2009/1528/VI/AM/Zmd z dnia 3 lutego 2009r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego „SFW Energia” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
2009 648 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 33/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2009 649 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 34/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie udzielania upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
2009 650 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 35/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 651 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 36/XXIII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 652 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 653 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 654 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 655 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piekoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
2009 656 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/64/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 657 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/67/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 roku
2009 658 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/69/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2009 659 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr VII/70/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej
2009 660 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Samborcu na 2008 rok
2009 661 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/222/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 662 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/223/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 663 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/231/2008r Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawada na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 664 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr RG-XXVIII/232/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VI/33/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 665 2009-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/251/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów
2009 666 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/399/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2009 667 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/416/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 668 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/118/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baćkowice na lata 2009-2032
2009 669 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/08 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
2009 670 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/08 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Łagów
2009 671 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 672 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/128/08 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych
2009 673 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2008 Rady Gminy Słupia z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 674 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XIX/127/08 Rady Gminy Słupia z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupi
2009 675 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr 156/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 676 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr 157/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 677 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr 161/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia: Zespołowi Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
2009 678 2009-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/09 Starosty Kieleckiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2009r.
2009 679 2009-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Starosty Pińczowskiego z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2009 680 2009-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce w 2009 roku
2009 681 2009-02-27 Decyzja Decyzja nr Nr OŁO-4210-3(5)/2009/29/IX/LK z dnia 23 lutego 2008r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie
2009 682 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulicy Dobrzączka na obszarze miasta Chęciny
2009 684 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie Miasta i Gminy Stąporków
2009 683 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagrodzenia oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stąporków w 2009r.
2009 685 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XII/113/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2009 686 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojno na lata 2008-2013
2009 687 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/08 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Łagów
2009 688 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza wydatków na 2009 rok
2009 689 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/170/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok
2009 690 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/124/08 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009
2009 691 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2009r. ze środków budżetowych 2008r.
2009 692 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/150/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody stanowiących co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2009 693 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2009 694 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008 rok
2009 695 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 696 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008
2009 697 2009-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 53 w 2009r.
2009 698 2009-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sporna 6 w roku 2009
2009 363 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r.
2009 364 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/110/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 365 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 366 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 367 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 368 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 369 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 370 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego
2009 371 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 372 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 373 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr 43/XXXIII/08 Rady Gminy w Mniowie z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 374 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/65/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 375 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 376 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXVII/213/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”
2009 377 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXVII/215/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 378 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr RG-XXVII/216/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 379 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 380 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/113/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 381 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/114/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 382 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr 33/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z likwidacji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach
2009 338 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów
2009 339 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/197/04 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 września 2004r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie
2009 340 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
2009 341 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/328/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 342 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/334/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ronda u zbiegu ulic: Opatowskiej, Mariana Langiewicza i Rakowskiej w Staszowie
2009 343 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/335/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy Rajskiej w Staszowie
2009 344 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy Źródlanej w Staszowie
2009 345 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie
2009 346 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 347 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 348 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 349 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2008r.
2009 350 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 351 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszczowa
2009 352 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Włoszczowa
2009 353 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 354 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/104/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 355 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
2009 356 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Nagłowice
2009 357 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 358 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr VI/46/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 359 2009-02-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/08 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę Nr III/25/08 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowa Słupia
2009 360 2009-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jędrzejowskiego w 2009r.
2009 362 2009-02-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009
2009 361 2009-02-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2009
2009 383 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 384 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 385 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/99/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 386 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/100/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 387 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/101/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 388 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/102/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 389 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/103/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 390 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/110/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbycia udziałów i akcji przez Wójta Gminy w Brodach
2009 391 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/111/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 392 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XII/112/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 408 2009-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2008 Wójta Gminy w Brodach z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 393 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
2009 394 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/86/2004 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 września 2004r
2009 395 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 396 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/08 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyznawania usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi na terenie Gminy Krasocin
2009 397 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Łagów
2009 398 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/08 Rady Gminy Łagów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, dodatku za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych; dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
2009 399 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2008 Rady Gminy Michałów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 400 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/96/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 401 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
2009 402 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 403 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 404 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 405 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok
2009 406 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXI/153/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 407 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/127/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy z dnia 30 października 2008r. Nr XXIV/124/08
2009 409 2009-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 2 stycznia 2009r.
2009 410 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/120/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r.
2009 411 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 412 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.
2009 413 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
2009 414 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2009
2009 415 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za składowanie odpadów na „Składowisku Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2009 416 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Końskie
2009 417 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/153/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 418 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i usługi pomocy sąsiedzkiej oraz wyżywienie w stołówce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
2009 419 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 420 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 421 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Koprzywnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 422 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/341/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 grudnia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/177/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Staszowie na 2008 rok
2009 423 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/342/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 424 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/343/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 426 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bałtów do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym jako zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Bałtów - III etap” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu III - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zrealizowanego przez Gminę Bałtów w 2006r.
2009 425 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 427 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 1 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/103/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 428 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad sprawowania pogrzebu zmarłym przez Gminę Bogoria oraz zwrotu kosztów
2009 429 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/57/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
2009 430 2009-02-06 Uchwała Uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego
2009 431 2009-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Starosty Kieleckiego z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2009r.
2009 491 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/118/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2008r.
2009 492 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwał Rady Powiatu w Sandomierzu
2009 493 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
2009 494 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/125/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 495 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/126/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 496 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/127/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 498 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/137/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r
2009 497 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Skalbmierz
2009 499 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Bejsce na 2008 rok
2009 500 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2008 Rady Gminy w Bejscach z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 501 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2008 rok
2009 502 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/121/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 503 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok
2009 504 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 505 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/08 Rady Gminy Secemin z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 506 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 507 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2008 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 509 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/98/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kielecki
2009 510 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/100/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach
2009 511 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/101/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2009 512 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/102/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
2009 513 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego
2009 517 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/106/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 514 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 515 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/135/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skalbmierz
2009 516 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Fałków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2009 518 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych
2009 519 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nagłowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
2009 520 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za wynajem i korzystanie z pomieszczeń budynku Szkoły Filialnej w Trzcińcu
2009 521 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku
2009 522 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/116/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2008
2009 523 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XX/122/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach
2009 524 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 525 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2009 526 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2008 Rady Gminy Raków z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raków na lata 2009-2013 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy”
2009 527 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/142/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
2009 528 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 529 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 530 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy na 2008 rok
2009 531 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2008r. Rady Gminy w Tuczępach z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 532 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad zawierania kolejnych umów na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości
2009 533 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
2009 534 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok
2009 535 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku
2009 536 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2008
2009 537 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/128/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wiślica oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009 538 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/129/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
2009 539 2009-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/133/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na 2009 rok
2009 540 2009-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2009r.
2009 541 2009-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarłowie przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2009r.
2009 542 2009-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Przewodniczącego Rady Gminy w Wiślicy z dnia 5 lutego 2009r. dotyczącego stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/128/08 z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wiślica oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009 543 2009-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Przewodniczącego Rady Gminy w Wiślicy z dnia 5 lutego 2009r. dotyczącego stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXV/133/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy na 2009r.
2009 613 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
2009 614 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
2009 615 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
2009 616 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego
2009 617 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
2009 618 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
2009 619 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego
2009 620 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego
2009 621 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 622 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 10/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 623 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 624 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Jeleniowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 625 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 626 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 627 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 15/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 628 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 16/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 629 2009-02-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2009 630 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XI/59/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.
2009 631 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008
2009 632 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/200/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 633 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/201/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 634 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXX/208/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Włoszczowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 635 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/119/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z niewygasających wydatków w roku 2007, które nie zostały wykorzystane w całości w roku 2008
2009 636 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2009 637 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/121/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 638 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 639 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 640 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 641 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/194/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 642 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/195/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 643 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/196/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 644 2009-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2009 645 2009-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
2009 646 2009-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie
2009 647 2009-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Włoszczowie
2009 571 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/08 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2009-2013
2009 572 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/431/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 573 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/443/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008r.
2009 574 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/444/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008r.
2009 575 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/250/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r
2009 576 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok
2009 577 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/1/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 578 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/2/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany załącznika nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok” do uchwały nr I/3/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2008r.
2009 579 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/3/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 580 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/4/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 581 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XII/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji