Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Grudzień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 3732 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/207/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hucisko na obszarze gminy Strawczyn
2009 3733 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/220/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 3735 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/229/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie
2009 3734 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/228/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Strawczyn
2009 3730 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/159/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r. i zwolnień od tego podatku.
2009 3731 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej, zasad poboru, określania inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2010 roku.
2009 3729 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 3747 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/335/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
2009 3748 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/338/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 3746 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu sandomierskiego
2009 3749 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3750 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 3751 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3752 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3753 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pawłów
2009 3754 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz zwolnień z tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2009 3755 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek.
2009 3756 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
2009 3757 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, oraz zwolnień od tego podatku i poboru podatku w drodze inkasa
2009 3783 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVII / 304 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka – Nowiny na 2009 r.
2009 3782 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2009 Rady Gminy w Rakowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 3780 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 3781 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych
2009 3779 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 25/196/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 3784 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 155/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3785 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 156/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3786 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 157/XXI/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3775 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3776 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/166/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3777 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/167/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego
2009 3778 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Działoszyce
2009 3810 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2009 3812 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/191/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3813 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/192/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3811 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI / 158/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej: stadionu gminnego przy ul. Krakowskiej 103, gminnej hali sportowej przy ul. Żeromskiego 27 i boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Żeromskiego 27 w Radoszycach.
2009 3814 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój
2009 3815 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/365/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 3816 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/366/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3817 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/40/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3818 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 3819 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 3820 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie udzielenia w 2009 roku przez Powiat Włoszczowski poręczenia kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
2009 3821 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 3822 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi w mieście Kazimierza Wielka
2009 3823 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2009 3828 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3824 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2010 rok.
2009 3825 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
2009 3826 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3827 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
2009 3845 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 58/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 października 2009r. stwierdzająca nieważność badanej uchwały Nr XLI/86/2009 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 8 września 2009 r. w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko Kamienna wyrobów granitowych w zamian za zaległości podatkowe Spółki „OPERATOR ARP” Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 A Warszawa z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy w całości z powodu braku podstaw prawnych jej podjęcia
2009 3846 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 60/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 października 2009r. uznająca, że Rada Miejska w Stąporkowie doprowadziła do zgodności z prawem uchwały: - uchwałę Nr XL/231/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009 r., - uchwałę Nr XL/233/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009 r., - uchwałę Nr XL/234/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009 r., poprzez usunięcie nieprawidłowości wskazanych w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 53/2009 z dnia 14 września 2009 roku i w tym zakresie umorzyć wszczęte postępowanie.
2009 3829 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 338/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chęciny
2009 3830 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 342/LIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 r.
2009 3833 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 51/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 3834 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 57/X/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchedniów
2009 3837 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2009 3838 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 3839 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2010 r.
2009 3831 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku w 2010 roku.
2009 3832 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 3842 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnik
2009 3835 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3836 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr X/60/2007 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 3840 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/135/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3841 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/136/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3844 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/45/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
2009 3843 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/44/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 25/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008 r.
2009 3853 2009-12-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 3847 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/366/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3848 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/367/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 3849 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/368/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3850 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/369/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 3851 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/370/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3852 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XL/371/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2010 rok
2009 3859 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuzy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 3858 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3860 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3854 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2009 3855 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3856 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/265/2006 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 31 sierpnia 2006r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Osiek
2009 3857 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 października 2009r. w sprawie wmagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakesie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3872 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/173/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Głazowie
2009 3871 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/172/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Kleczanowie
2009 3873 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 3874 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie" i nadania statutu: "Samorządowemu Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie"
2009 3861 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/616/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 3862 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/617/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 3863 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/618/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2010 roku
2009 3864 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/79/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 3865 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/80/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3866 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/81/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3867 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/82/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3868 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do naliczania podatku rolnego na 2010 rok
2009 3869 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy na 2010r.
2009 3870 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy obowiązujących od 1 stycznia 2010r.
2009 3875 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3876 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/422/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3877 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/423/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3878 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/424/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3879 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LVI/425/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3883 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVI/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3885 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/10/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” z dnia 30 października 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2009 rok
2009 3884 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Skarżysko Kościelne
2009 3880 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3881 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 3882 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 3899 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2009 3898 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009
2009 3901 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2009 3902 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/274/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom
2009 3900 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego
2009 3903 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 345/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3904 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 346/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
2009 3905 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 347/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok
2009 3906 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 348/LV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 220/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 01 grudnia 2008 r.
2009 3907 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/385/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3908 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/386/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3909 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/387/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3910 2009-12-10 Decyzja Decyzja nr OKA-4210-73(7)/2009/1528/VII/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2009r. zatwierdzajaca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego "SFW ENERGIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
2009 3894 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 3895 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2008 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych budynków komunalnych Domu Nauczyciela: Kargów, Tuczępy, Niziny
2009 3892 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok
2009 3893 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 3890 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/65/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
2009 3891 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr IX/68/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brody
2009 3889 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków
2009 3897 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2010 rok
2009 3896 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3886 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej w Sielpi
2009 3887 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3888 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za pobór tej opłaty
2009 3920 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/110/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3922 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3921 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy Secemin z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr V/19/07 Rady Gminy Secemin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy SECEMIN.
2009 3913 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3917 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3918 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 3919 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3911 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/378/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3912 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/379/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3914 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 3915 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3916 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3923 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/352/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3924 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3925 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
2009 3926 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie
2009 3927 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/356/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga, psychologa, logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów
2009 3928 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/368/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2008-2012"
2009 3929 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/369/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3930 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/370/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3940 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok.
2009 3941 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru
2009 3942 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku i zwolnień z podatku na terenie Gminy Wilczyce
2009 3937 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Scemin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 3938 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/09 Rady Gminy Scemin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3939 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/09 Rady Gminy Scemin z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
2009 3931 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2010r na obszarze Gminy Łoniów
2009 3932 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2009 3933 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów
2009 3934 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2010
2009 3935 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2009 3936 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2010 i zwolnień w tym podatku
2009 3947 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/67/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010r.
2009 3948 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/68/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2010r.
2009 3949 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/69/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3950 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/70/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłat pobranej opłaty targowej
2009 3943 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 3944 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3945 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. i zwolnień w tym podatku
2009 3946 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3951 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/271/09 Rady Gminy Masłów z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 3952 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 3953 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/09 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 3954 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/291/09 Rady Gminy Masłów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/03 Rady Gminy Masłów z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów
2009 3966 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2009 3967 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 3968 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3970 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/202/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobków
2009 3971 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/203/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2009 3969 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/201/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków
2009 3958 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/77/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3959 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/78/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
2009 3960 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/79/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności
2009 3961 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr X/80/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3965 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/317/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 3963 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/315/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3964 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/316/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3962 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/314/09 Rady Gminy Masłów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3955 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 3956 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII.241/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3957 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3988 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3989 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/317/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2009 3990 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3991 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/319/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok
2009 3992 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/320/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 3993 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 3995 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Baćkowice w 2010 r.
2009 3996 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/170/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3997 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/171/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 r.
2009 3994 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/109/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3998 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/137/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 4000 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 189/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży 1 m3 drewna do obliczenia podatku leśnego
2009 4001 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 190/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4002 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 191/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4003 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 192/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4004 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 193/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 4005 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4006 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej
2009 3999 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 188/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 4007 2009-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr RG0151/143/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4008 2009-12-14 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki nr OŁO-4210-52(8)/2009/3127/VII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2009r. VII taryfa dla ciepła Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Kielcach
2009 4012 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4013 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4009 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/243/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży 1m3 drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego
2009 4010 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/244/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku
2009 4011 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/245/09 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4015 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4016 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 23 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4019 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4017 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 48/XLVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
2009 4018 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 49/XLVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4014 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2009 Rady Gminy w Górnie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4030 2009-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OI. 0621-1/2009 Starosty Koneckiego z dnia 17 listopada 2009r.
2009 4020 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr L/279/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 4022 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/293/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 4021 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr L/286/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 4026 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/285/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4025 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/284/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4028 2009-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 8 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4029 2009-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4027 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LI/286/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 4023 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4024 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 21 października 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2009 4031 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4032 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286//2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 4033 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2009 4034 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4035 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 4039 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/172/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4040 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/173/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4041 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/174/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 4042 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLI/175/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/56/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 4038 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 4036 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/67/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 4037 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/68/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4043 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/162 / 09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 4047 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIII/308/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIV/174/2008 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Kunów
2009 4044 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIII/305/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4045 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIII/306/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2009 4063 2009-12-16 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lipca 2009 r. Nr WCC/1195/18682/W/OŁO/2009/TB
2009 4049 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/436/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska
2009 4050 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/437/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska
2009 4051 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/438/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze gminy Iwaniska
2009 4052 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIX/442/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminy Iwaniska
2009 4053 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Słupia na rok 2010
2009 4054 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4055 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4056 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4057 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4058 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 4059 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 4060 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 4061 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia zwolnień z opłaty od posiadania psów w 2010 roku
2009 4062 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
2009 4046 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIII/307/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4048 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LIII/310/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, wraz z danymi o zwolnieniach i ulgach podatkowych
2009 4069 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 216/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4070 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 217/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4071 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/ 218/ 2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2009 4066 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów.
2009 4065 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Ożarów na 2010 rok
2009 4064 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/283 /2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2010 rok na terenie Gminy Ożarów.
2009 4067 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/22/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 4068 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/23/2009 Rady Gminy w Kluczewsku z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 4072 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4073 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4074 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4075 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 4080 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/498/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2010
2009 4081 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/499/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4082 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/500/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2009 4083 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLI/501/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 4084 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr LXI/502/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/420/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie poboru opłat targowych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2009 4077 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/381/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości
2009 4076 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/380/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4097 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/130/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres pierwszych trzech kwartałów w 2009 r. będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2010
2009 4078 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/358/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2010 r.
2009 4079 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLII/359/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2010 r.
2009 4093 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2009 4094 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 4095 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru i terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
2009 4096 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4085 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2010 rok
2009 4086 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/161/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wysokości podatku leśnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2010r.
2009 4087 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/162/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4088 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/163/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień w tym podatku
2009 4089 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 4090 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/165/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 4091 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 4092 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 4101 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/54/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 6 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4102 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/55/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 6 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 4108 2009-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Miasta Sandomierza
2009 4109 2009-12-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 grudnia 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szydłowie w Okręgu Wyborczym Nr 8.
2009 4106 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/188/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4103 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/185/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4104 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/186/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4105 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/187/09 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010 rok
2009 4099 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/191/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 4100 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/192/2009 Rady Gminy Mircu z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec
2009 4107 2009-12-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Kieleckiego zawarte w dniu 19 października 2009r. pomiędzy zarządcami dróg 1) Zarządem Powiatu - Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach, reprezentowanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach zwanym dalej Zarządem Powiatu, a 2) Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny Robertem Jaworskim - zwanym dalej Burmistrzem
2009 4098 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w części znajdującej się na obszarze gminy Busko-Zdrój
2009 4126 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/36/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 4123 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 4124 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
2009 4125 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI/77/ 2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 4132 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4127 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/427/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 4128 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/428/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawi zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4129 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/429/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4130 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/430/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2009 4131 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVII/431/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
2009 4133 2009-12-18 Informacja Informacja Starosty Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla obrębów Borowiec, Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Gruszczyn, Krasocin, Lipie, Ludynia, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków gm. Krasocin, powiat włoszczowski
2009 4134 2009-12-18 Informacja Informacja Starosty Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego ewidencji budynków i lokali dla 27 obrębów gminy Włoszczowa , powiat włoszczowski.
2009 4138 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/281/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 4135 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/314/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 4137 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krasocin
2009 4136 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/09 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 4139 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/63/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.
2009 4140 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/64/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4141 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXX/65/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.
2009 4152 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009 r.
2009 4153 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nagłowice
2009 4154 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nagłowice
2009 4155 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4156 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/174/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 4157 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 4150 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/56/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009r.
2009 4151 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 4158 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
2009 4161 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 października 2009r. w sprawie : zmian w budżecie
2009 4162 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 4163 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/159/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 4159 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/368/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów
2009 4160 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/373/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - odcinka ulicy Kieleckiej
2009 4164 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 11 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bieliny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010
2009 4165 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/38/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 4166 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/42/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gowarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 4167 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/43/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gowarczów
2009 4168 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/44/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie
2009 4169 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/09 Rady Gminy Łagów z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kieleckim na zmianę dróg podlegajacych obowiązkowi zimowego utrzymania w sezonie 2009/2010 będącego we właściwości Gminy Łagow oraz Powiatu Kieleckiego
2009 4171 2009-12-22 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/145/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4170 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 16 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4178 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2009 4179 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gnojno
2009 4180 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/173/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gnojno
2009 4176 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 4177 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/179/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok.
2009 4182 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
2009 4183 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/149/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2009 4184 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/153/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 4173 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/292/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 4172 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 4185 2009-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Koneckiego reprezentowanym przez: 1. Starostę - Andrzeja Marka Lenarta2. Wicestarostę - Bogdana Sobonia działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/64/2009 z dnia 28 października. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4186 2009-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 4 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Starosta Włoszczowski - Ryszard Maciejczyk 2. Wicestarosta - Zbigniew Krzysiek z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Józefy Puto działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXX/159/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, zwanym dalej „Przejmującym”
2009 4187 2009-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Buskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Kolarza - Starostę Buskiego2. Stanisława Klimczaka - Wicestarostę Buskiego Działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/292/2009 z dnia 30 października 2009r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w 2010 roku zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4188 2009-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 5 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwa-nym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Pińczowskiego reprezentowanym przez: 1. Andrzej Kozera - Przewodniczący Zarządu Powiatu 2. Jan Moskwa Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/169/2009 z dnia 29 października 2009r. zwany dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4190 2009-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 12 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Starachowickiego reprezentowanym przez: 1. Starostę Starachowickiego - Andrzeja Matynię 2. Wicestarostę Starachowickiego - Andrzeja Sendeckiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/292/2009 z dnia 29 paździer-nika 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4174 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4175 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji w 2010 roku na wykonywanie transportu drogowego taksówką, na terenie gminy Wąchock
2009 4181 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/135/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4189 2009-12-23 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 12 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Skarżyskiego reprezentowanym przez: 1. Jerzego Żmijewskiego - Starostę Powiatu Skarżyskiego 2. Leszka Lepiarza - Wicestarostę Powiatu Skarżyskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 300/XLIV/2009 z dnia29 października 2009r.zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4198 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/246/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2009 4191 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 r.
2009 4192 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/237/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
2009 4193 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od śrokdów transportowych na 2010 r.
2009 4194 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/239/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokosći stawek opłaty targowej na 2010 r., terminu płatności, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 4195 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/240/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2009 4196 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/241/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych
2009 4197 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 r.
2009 4202 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/243/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 4203 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/244/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 4204 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LIV/245/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4205 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 4206 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/142/09 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4199 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/288/09 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4200 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/289/09 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2009 4201 2009-12-23 Uchwała Uchwała nr LI/290/09 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok i zwolnień od tego podatku
2009 4211 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/64/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy
2009 4212 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/65/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4213 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/66/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
2009 4207 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr 52/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mniów
2009 4208 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr 53/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej
2009 4209 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr 54/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4210 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr Nr 55/XLVII/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 4215 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 6 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowanym przez: 1. Edmunda Kaczmarka - Starostę Jędrzejowskiego 2. Ewę Ptasznik - Wicestarostę Jędrzejowskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr XXXIII/181/09 z dnia 28 października 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4216 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 10 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Ostrowieckiego reprezentowanym przez: 1. Waldemara Marka Palucha- Starostę Powiatu 2. Andrzeja Kryja - Wicestarostę Powiatu działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/256/09 z dnia 5 listopada 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4217 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 12 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Prezydentem Miasta Kielce Wojciechem Lubawskim działającym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010, Nr XLI/994/2009 z dnia 19 października 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia i przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4214 2009-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 21 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2009 r.
2009 4218 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 16 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Kieleckiego reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego - Zenona Janusa i Wicestarostę Kieleckiego - Mariana Ferdka działającym na podstawie uchwały Nr XXII/61/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4219 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 17 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Kazimierskiego reprezentowanym przez: 1. Jana Nowaka - Starostę Kazimierskiego 2. Waldemara Trzaskę - Wicestarostę Kazimierskiego działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXII/170/2009 z dnia 6 listopada 2009r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4220 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 24 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą zwanym dalej „Powierzającym”, a Zarządem Powiatu Sandomierskiego reprezentowanym przez: 1. Stanisława Masternaka - Starostę, 2. Mieczysława Sawę - Wicestarostę, działającym na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXX/267/2009 z dnia 28 października 2009 r. zwanym dalej „Przejmującym” w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010r.
2009 4221 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/607/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2009 4226 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/619/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.
2009 4222 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/608/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski
2009 4223 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/610/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2009 4224 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/612/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".
2009 4225 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/615/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010 rok.
2009 4227 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/353/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXXVII/341/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 4229 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zwolnień od tego podatku oraz określenie wzorów deklaracji na ten podatek
2009 4228 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVI/275/09 z dnia 2 grudnia 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 4244 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIX / 319 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009 r.
2009 4245 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 4246 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Waśniów na lata 2010-2032”
2009 4247 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 4248 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4251 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/327/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 4252 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/328/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Morawica
2009 4249 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4250 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/09 Rady Gminy Michałów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 4253 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na terenie miasta i gminy Stąporków
2009 4254 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4255 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4256 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4257 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4258 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4259 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4260 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. pozbawienia kategorii drogi gminnej Boków – Hucisko
2009 4261 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/279/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/224/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 4262 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 4263 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 4265 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2009 4266 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bogoria.
2009 4264 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 4267 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XLV/316/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2009 4273 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4274 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ruda Maleniecka
2009 4275 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej
2009 4269 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/43/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie :zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 4268 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna
2009 4270 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4271 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4272 2009-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2009 Rady Gminy Raków z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2009 4280 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost
2009 4281 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zawichost oraz określenia granic ich obwodów
2009 4284 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2009 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmnian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4282 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwałach Nr XXXVI/252/2009, Nr XXXVI/253/2009, XXXVI/254/2009 oraz XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r.
2009 4283 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie podatku rolnego na 2010 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa
2009 4276 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr Nr XII/55/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
2009 4279 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/58/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4277 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/56/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 4278 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/57/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny
2009 3743 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3741 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Fałków w 2010 roku
2009 3737 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/182/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2009 3738 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3739 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3740 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2009 3742 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 17 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3736 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3744 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3745 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr XLII/209/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Szydłów
2009 3761 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/90/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 3762 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/91/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 3763 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/92/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 3764 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/93/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3765 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/96/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2007 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Aptecznej 7
2009 3766 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/98/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzątami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 3767 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/99/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3768 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/100/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnościami gruntowymi i przesyłu
2009 3769 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/104/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006 w sprawie przyjęcia gminnego programu "Mocny fundament"
2009 3770 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XLII/105/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
2009 3759 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 25/197/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2010 rok.
2009 3760 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 25/198/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta
2009 3758 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr 25/195/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3771 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIX / 309 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3772 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr RG-XXXIX / 310 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3774 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3773 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3787 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3788 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3789 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3790 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok w części zawartej w załączniku Nr 12 do uchwały Nr I/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 8 stycznia 2009r.: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 3791 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice
2009 3792 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/7/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3793 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3794 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr X/9/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3795 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 3796 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skarżysko Kościelne
2009 3797 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 3798 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
2009 3799 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Skarżysko Kościelne
2009 3800 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w sołectwie Świerczek
2009 3804 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3805 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3803 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3806 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/231/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 3807 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/234/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2009 3808 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr LII/235/2009 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2009r. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIX/236/2006 z dnia 30 czerwca 2006r „w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Pacanów”
2009 3802 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchmości
2009 3801 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/307/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3809 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3982 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/215/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XXXIV/178/09 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowych zasad przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3986 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/09 Rady Gminy w Wodzisławiu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3972 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3973 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. uchylająca uchwałę własną Nr XXIV/234/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3974 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/341/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 3975 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/342/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 3976 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/343/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 3987 2009-12-14 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 grudnia 2009r. o decyzji Nr WCC/444-ZTO-B/306/W/OŁO/2009/HZ zmieniającej decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 1998 r. Nr WCC/444/306/U/1/98/MM (z późn. zm.)
2009 3977 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 3978 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3979 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3980 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3984 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/331/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 3985 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/332/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 3981 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie
2009 3983 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/216/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4116 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIX/490/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 4117 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIX/491/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 4110 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 4118 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Włoszczowa
2009 4119 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
2009 4120 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 4121 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, a także dla zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
2009 4122 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego targowiska miejskiego we Włoszczowie.
2009 4115 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XL / 351 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz
2009 4111 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XL/346/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 4112 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XL/348/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2009 4113 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XL/349/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2009 4114 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XL/350/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 4148 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie gminnych terenów rekreacyjnych w Solcu-Zdroju oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń na nich się znajdujących
2009 4149 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/142/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok
2009 4143 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/168/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4144 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/169/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 4145 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XL/171/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/166/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dot. zakazu poruszania się pojazdów o masie całkowitej pow. 12 ton na drodze powiatowej nr 0752T Dwikozy-Gałkowice Ocin
2009 4146 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/09 Rady Gminy Michałów z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 4147 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 4142 2009-12-21 Uchwała Uchwała nr LII/294/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 4230 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/193/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 4231 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/201/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 4233 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/209/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Małogoszczu
2009 4232 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 25/ 202 /09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2009 4237 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/160/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego.
2009 4236 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XL/158/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 4240 2009-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4239 2009-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 4241 2009-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 515/2009 zawarte w dniu 16 listopada 2009r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Panią Bożentynę Pałkę-Korubę, zwanym dalej „Wojewodą”, a gminą Busko-Zdrój reprezentowaną przez Pana Piotra Wąsowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwaną dalej „Beneficjantem” w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 4234 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/8/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4235 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XI/9/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4242 2009-12-29 Aneks Aneks nr 2 do Porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2007r. w Starachowicach pomiędzy Powiatem Koneckim, Skarżyskim, Starachowickim, Ostrowieckim i Opatowskim w sprawie realizacji projektu pn. „Nad Czarną i Kamienną - nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego” (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 161 z dnia 29.08.2008r. poz. 2333).
2009 4238 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 4243 2009-12-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Słupia zawarte w dniu 9 listopada 2009r. w Sędziszowie pomiędzy: 1. Gminą Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wacława Szarka oraz 2. Gminą Słupia Jędrzejowska, Słupia 257, 28-350 Słupia, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Janusza Grabka