Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Listopad 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 3336 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 3339 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 11 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3340 2009-11-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE
2009 3338 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XL/194/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3337 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3341 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2009r. w sprawie trybu udzielania szkołom i placówkom dotacji z budżetu Powiatu Sandomierskiego oraz ich rozliczania
2009 3342 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Nr 1079 Osiek - Otoka do kategorii drogi powiatowej
2009 3343 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/262/2009 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 16 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Świniary przez wieś do kategorii drogi powiatowej
2009 3344 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXX/39/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3345 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/195/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3346 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/197/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 3347 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/198/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 3348 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/200/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany treści załączników do Uchwały Nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Szydłów
2009 3349 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/201/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVII/188/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 3350 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/54/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2009r.
2009 3354 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy dotyczących zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego i wyznaczenia stałych inkasentów
2009 3355 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/164/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu gminy Tuczępy na 2009 rok
2009 3356 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/165/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3357 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/166/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/158/2009 Rady Gminy Tuczępy z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesień w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3358 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/167/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok
2009 3359 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/169/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2001 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3351 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/65/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 14 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3352 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2009 Rady Gminy Raków z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3353 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Raków z dnia 16 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3365 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Mirzec
2009 3360 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/408/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3361 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/409/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3362 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/410/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3363 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/411/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2009 3364 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr LIII/412/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty.
2009 3366 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr 146/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3367 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr 151/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XVII/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 lutego 2009r. dotyczącej ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Smyków
2009 3368 2009-11-05 Uchwała Uchwała nr 152/XX/09 Rady Gminy w Smykowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 3381 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr L/225/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 22 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2009 rok
2009 3379 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 3380 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
2009 3378 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XLI/197/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3377 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2009 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2009 3382 2009-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu w Końskich
2009 3383 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2037/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany częściowej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego
2009 3384 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2038/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic Marii Konopnickiej i Wspólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz drogi powiatowej Nr 0649 T Nietulisko - Kotarszyn - Waśniów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0652 T w Kotarszynie do granic Powiatu Ostrowieckiego
2009 3385 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2040/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych: 1. Drogę gminną „starodroże drogi krajowej nr 9” na odcinku przebiegających przez teren gminy Ostrowiec Świętokrzyski: - odcinek od ulicy Stefana Żeromskiego do granicy z Gminą Bodzechów, - odcinek od granicy z Gminą Bodzechów do granicy z Gminą Kunów. 2. Drogę gminną Nr 000202T - ulicę Armii Krajowej w miejscowości Szewna na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 751 do granicy Ostrowca Świętokrzyskiego (do ulicy Szewieńskiej).
2009 3386 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 2065/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym na terenie województwa świętokrzyskiego, zmienionej uchwałą Nr 1669/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany częściowej załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2003r. w sprawie nadania numerów drogom powiatowym oraz drogom gminnym a terenie województwa świętokrzyskiego
2009 3394 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/130/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3390 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2009
2009 3391 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 48/IX/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie przekazania Gminie Łączna dróg gminnych w zarząd
2009 3392 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 49/IX/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian uchwały dotyczącej zaliczenia dróg przebiegających przez Gminę Suchedniów do kategorii dróg gminnych
2009 3393 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr 50/IX/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rady Miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych z Gminy Suchedniów za osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe
2009 3387 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/346/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2009 3388 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia przebiegu ulic stanowiących drogi gminne na terenie miasta Jędrzejowa
2009 3389 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki bliczaniai wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jędrzejów
2009 3395 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/44/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr III/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Starachowice
2009 3396 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/46/2009 Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXII/296/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXIX/211/01 z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórze” w Pińczowie
2009 3397 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/52/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/181/2009 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie sołectwa Bogoria do kategorii dróg publicznych
2009 3398 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/53/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/182/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 6 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na ternie gminy Bogoria
2009 3399 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/56/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupia Jędrzejowska
2009 3400 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/59/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XVII/144/2009 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tu-czępach za udział w posiedzeniach Komisji - w całości
2009 3401 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/60/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/142/2009 Rady Gminy w Bejscach z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bejsce
2009 3405 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
2009 3402 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3403 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 3404 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XXVII\220\09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3407 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr III/01/09 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku w 2009 roku
2009 3406 2009-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3408 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK I 0911/63/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/120/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie pozbawienia drogi gminnej Nr 002582 T kategorii drogi gminnej
2009 3409 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/65/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/143/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przejęcia drogi gminnej przez Gminę Słupia
2009 3410 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/66/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/144/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przejęcia dróg gminnych przez Gminę Słupia
2009 3411 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/67/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/145/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przejęcia dróg gminnych przez Gminę Słupia
2009 3412 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/68/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr 18/III/09 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie przekazania dróg gminnych na rzecz Gminy Łączna
2009 3413 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/69/2009 Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/147/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie pozbawienia dróg, kategorii dróg gminnych na terenie gminy Słupia
2009 3414 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/70/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/12/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 marca 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych na terenie gminy Pierzchnica
2009 3415 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/71/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 157/XXVIII/2009 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Oleśnica
2009 3416 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK. I-0911/78/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2009r. stwierdzającej się nieważność uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2009 3417 2009-11-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/80/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2009r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr XXX/198/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Bogoria
2009 3430 2009-11-12 Rozstrzygięcie nadzorcze Rozstrzygięcie nadzorcze nr Znak:IG.III.7041/2-20/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschod-nia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: I. 1. Części rysunków planu miejscowego, załącznik Nr 1 do uchwały (część Nr 1 i część Nr 2), dotyczących terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 008KDX i 018KDdl. 2. § 6 pkt 2 lit. „b” uchwały w zakresie słów: „dojazdowych publicznych”. 3. § 17 pkt 3 uchwały - w całości. 4. § 11 pkt 15 lit. „b” uchwały w zakresie słów: „i obowiązywać będą bez potrzeby dokonywania zmian w niniejszym planie oraz nowego planu”. II. Niezależnie od powyższego wskazuje się nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwa-ły w zakresie określonym w pkt II uzasadnienia.
2009 3429 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice
2009 3423 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2009r. Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3424 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3425 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3426 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Brody poręczenia kredytu zaciąganego przez Lokalną Grupę Działania „Brody nad Kamienną” w Brodach
2009 3427 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
2009 3428 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brody
2009 3422 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3419 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK. I-0911/81/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2009r. stwierdzającej nieważność uchwały Nr 276/XLIV/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wykreślenia z wykazu dróg gminnych województwa kieleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/138/86 WRN w Kielcach
2009 3420 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK. I-0911/96/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/306/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie pozbawie-nia kategorii drogi gminnej ulicy Leśnej w Pińczowie
2009 3421 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/101/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/175/2009 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Szydłów do kategorii dróg gminnych
2009 3418 2009-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stąporkowie w Okręgu Wyborczym Nr 1
2009 3432 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3433 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/09 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 24 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Koprzywnicy
2009 3431 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.
2009 3434 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/103/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/30/2009 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Złota Waga” za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Daleszyce
2009 3435 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/104/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/158/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
2009 3436 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/105/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/211/09 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/198/09 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Bogoria
2009 3437 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-0911/114/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lipca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr V/37/2009 Rady Gminy Brody z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Brody
2009 3438 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PKN.I-0911/140/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/148/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 3439 2009-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PKN.I-0911/144/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIII/128/09 Rady Gminy Łubnice z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/45/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice
2009 3440 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/231/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3441 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/233/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3442 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/234/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3443 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3444 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3445 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/240/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3446 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3447 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3448 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/247/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 3449 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/231/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3450 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/233/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3451 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/234/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3452 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3453 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/256/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3454 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/258/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3480 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXVII/272/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Sędziszów
2009 3481 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006 roku " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów."
2009 3482 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 3483 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3486 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/108/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3487 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/09 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/97/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3484 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3485 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok
2009 3531 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju
2009 3532 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 września 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku
2009 3533 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3534 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/575/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2009 3535 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/576/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2009 3536 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/577/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2009 3537 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych transport nieczystości ciekłych
2009 3538 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2009 3539 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3540 2009-11-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 29 czerwca 2009r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Gminy Włoszczowa a Gminą Moskorzew reprezentowaną przez - Jarosława Klimek Wójta Gminy Moskorzew.
2009 3541 2009-11-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 29 czerwca 2009r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Gminy Włoszczowa a Gminą Radków reprezentowaną przez - Stanisława Herej Wójta Gminy Radków.
2009 3542 2009-11-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 29 czerwca 09 we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Gminy Włoszczowa a Gminą Secemin reprezentowaną przez - Józefa Bujaka Wójta Gminy Secemin.
2009 3550 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 3543 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/509/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/382/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok
2009 3544 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/510/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3545 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/511/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3546 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/512/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3547 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/167/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 3548 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/168/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 3549 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XX/173/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 3551 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/513/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3552 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/514/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3553 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/515/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3554 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/516/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3555 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/517/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3556 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/518/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3557 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/519/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3558 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/520/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczania do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi gminnej Ożarów-Bałtówka (dotychczasowej drogi krajowej Nr 74) na terenie Miasta i Gminy Ożarów
2009 3559 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/521/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/284/01 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2001 roku w części dotyczącej nowego przebiegu dróg wojewódzkich Nr 728 oraz Nr 762 na terenie Miasta i Gminy Małogoszcz
2009 3565 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/271/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 3560 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/414/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3561 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/415/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3566 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/32/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3567 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/35/2009 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej
2009 3562 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3563 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3564 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009r.
2009 3568 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3573 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa, przypadających Gminie Gnojno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 3574 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3575 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/154/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2009
2009 3576 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/155/09 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 0803 T Sandomierz – Szewce w miejscowości Bogoria Skotnicka”.
2009 3571 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 328/LII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 3570 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 322/LII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Chęciny
2009 3572 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/232/2009 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3569 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/356/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania "Słoneczny Lider"
2009 3577 2009-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Górnie przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2009r.
2009 3578 2009-11-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2009r.
2009 3600 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3590 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLII/242/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3591 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2009 3592 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 r.
2009 3593 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2009 3594 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/299/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 r.
2009 3595 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII / 285 / 2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz
2009 3596 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/40/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Stopnica
2009 3597 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/46/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2007-2012" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy"
2009 3599 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/51/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2009 rok
2009 3598 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/47/09 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola prowadzonego przez Gminę Stopnica
2009 3589 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXX/208/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3619 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 r.
2009 3624 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3622 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 173/XXXV/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3623 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr 174/XXXV/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata
2009 3627 2009-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2009 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3620 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu w granicach gminy Bieliny
2009 3621 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 września 2009r. zmieniająca Uchwałę NR XXIX/168/2009 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu w granicach gminy Bieliny
2009 3625 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok
2009 3626 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/178/2009 Rady Gminy Waśniów z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Waśniów
2009 3630 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Barcza na terenie gminy Masłów
2009 3631 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinki na terenie gminy Masłów
2009 3641 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Nagłowice, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w roku 2010
2009 3642 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
2009 3643 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz poboru podatku w drodze inkasa
2009 3644 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 3645 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na rok 2010
2009 3646 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2009 3637 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/180/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 3636 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/179/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 3635 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 3634 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/177/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Skalbmierz na 2010r.
2009 3633 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/176/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
2009 3632 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXI/175/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 3638 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 54/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2009 3639 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 55/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3640 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr 56/X/2009 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, określenia poboru tych opłat oraz wyznaczenia inkasentów
2009 3647 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ciekoty na terenie gminy Masłów
2009 3648 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Kapitulne na terenie gminy Masłów
2009 3649 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mąchocice Scholasteria na terenie gminy Masłów
2009 3652 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3653 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Skarżysko Kościelne
2009 3654 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2009 3655 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 3656 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr X/43/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 16 listopada 2007r. w spawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 3657 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian do uchwały Nr X/44/2007 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym dnia 16 listopada 2007r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3658 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wykus”
2009 3659 2009-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PKN.I-0911/146/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/280/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszczowa w części określonej w § 5.
2009 3650 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3651 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec
2009 3662 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXX/137/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 5 października 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009r.
2009 3661 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/67/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3660 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr 333/LIII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 3663 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/140/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój
2009 3664 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151/141/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 5 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3665 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok
2009 3670 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/416/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok
2009 3671 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/417/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3672 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/418/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3673 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/419/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. i Nr LIII/412/09 z dnia 17 września 2009r. dotyczących zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia ich spłaty
2009 3674 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 3666 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3667 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 3668 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3669 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 3677 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3675 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 3676 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/355/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Dolina Nidy II” w jego części znajdującej się na obszarze gminy Pińczów
2009 3684 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 153 / 2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 3683 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 21 października 2009r. sprawie zmian w sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sobków
2009 3679 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XL/72/2009 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 20 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3680 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 19 października 2009r. Uchwała Nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok
2009 3681 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/52/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3682 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/53/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 19 października 2009r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia pożyczki zaciąganej przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni
2009 3678 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/68/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej
2009 3685 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/990/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3686 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/999/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie ustanowienia „Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Grabina - Dalnia”
2009 3687 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/1012/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - PSIE GÓRKI” na obszarze miasta Kielce
2009 3688 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/1013/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - Paderewskiego” na obszarze miasta Kielce
2009 3689 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XLI/1014/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM - SOLNA” na obszarze miasta Kielce
2009 3694 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/39/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2009 3695 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/41/09 Rady Gminy Gowarczów z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych
2009 3696 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów
2009 3690 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/165/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 3691 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/166/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 3692 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/167/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2009 3693 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/168/09 Rady Gminy Gnojno z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych
2009 3697 2009-11-27 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 7 października 2009r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Gminą Masłów reprezentowaną przez: Włodzimierza Koronę - Wójta Gminy.
2009 3700 2009-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-35/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVI/286/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Masłów Drugi na terenie gminy Masłów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego: I. W części, która dotyczy: - terenu oznaczonego symbolem PGZ (teren zwałowiska), - terenu oznaczonego symbolem MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), znajdujące-go się w północno-zachodniej części obszaru objętego planem miejscowym i graniczącego z te-renem PGZ, w granicach działek nr ewid: 513, 512, 511, 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 497, - terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW, obsługującej ww. teren MN, w granicach działek nr ewid.: 513, 512, 511, 510, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498, - terenu oznaczonego symbolem R (teren rolniczy), sąsiadującego z ww. terenem MN, w granicach działki nr ewid. 496. II. Wskazuje się nieistotne naruszenie prawa w zakresie zapisów przedmiotowej uchwały, określonych w pkt II uzasadnienia.
2009 3698 2009-11-27 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2009r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Miastem i Gminą Chmielnik reprezen-towaną przez: Jarosława Zatorskiego - Burmistrza.
2009 3699 2009-11-27 Porozumienie Porozumienie zawarte w dniu 12 października 2009r. pomiędzy: Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezento-wanym przez: Jerzego Komorniczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniewa Wróbla - Z-cę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach a Gminą Raków reprezentowaną przez: Alinę Siwonia - Wójta Gminy.
2009 3702 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/479/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3703 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/482/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznejw Staszowie
2009 3704 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2009 rok
2009 3705 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/183/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 3706 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
2009 3707 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010
2009 3701 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXII/60/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 3374 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3375 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 18 września 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Wodzisław poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu z przeznaczeniem na dokonanie zabudowy samochodu Mercedes nową beczką ascenizacyjną
2009 3372 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 3373 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/163/2009 Wójta Gminy w Obrazowie z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nr. XXXVI/159/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 3371 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2009 3376 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/09 Rady Gminy w Złotej z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3370 2009-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych
2009 3369 2009-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szydłowie w Okręgu Wyborczym Nr 8
2009 3455 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3456 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3457 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/262/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3458 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3459 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/264/2009 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2009r.
2009 3462 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr 79/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących ulic położonych w miejscowości Osiedle Kaniów, na terenie gminy Zagnańsk
2009 3463 2009-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/136/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w wydatkach inwestycyjnych na 2009r.
2009 3464 2009-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151/139/2009 Wójta Gminy Łoniów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3460 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3461 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/09 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 10 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3469 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/351/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok
2009 3467 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/343/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/280/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Busko-Zdrój.
2009 3468 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/350/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2009 3470 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/355/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów usługowych i placówek gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
2009 3471 2009-11-13 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2009r.
2009 3465 2009-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w Okręgu Wyborczym Nr 2
2009 3466 2009-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/538/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Województwa Świętokrzyskiego
2009 3475 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2009 rok
2009 3476 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
2009 3477 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/185/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
2009 3478 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy sołectwa Skarżysko Kościelne I
2009 3479 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2009 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 3473 2009-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miejskiej w Jędrzejowie
2009 3474 2009-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Daleszycach przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r.
2009 3472 2009-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 września 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2009 3488 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3489 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/311/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Morawica
2009 3490 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/312/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/68/06 Rady Gminy w Morawicy z dnia 26 października 2006r. - Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy
2009 3502 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 3491 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/1/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok.
2009 3492 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/2/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok.
2009 3493 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/3/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok.
2009 3494 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/4/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok.
2009 3495 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/6/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie, na terenie Gminy Starachowice, działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 3496 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/10/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Starachowice na rzecz najemców lokali
2009 3497 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego dotyczącego remontu ul. Turystycznej w Starachowicach
2009 3498 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/12/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok
2009 3499 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/13/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2009 rok.
2009 3500 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr IX/15/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji na lata 2010-2012
2009 3501 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2009 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2009 rok
2009 3509 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Nagłowice
2009 3510 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Deszno
2009 3511 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3504 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2009r.
2009 3505 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/584/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 3506 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/585/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 3508 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/601/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2009 3503 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/533/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w drodze przeniesienia całego mienia na Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
2009 3507 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/587/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 3516 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/162/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3517 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/163/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3518 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/164/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3519 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/165/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
2009 3520 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/166/09 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dot. zakazu poruszania się pojazdów o masie całkowitej pow. 12 ton na drodze powiatowej nr 0752T Dwikozy-Gałkowice Ocin
2009 3515 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3514 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr Nr 24/188/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3512 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2009 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2009 rok
2009 3513 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr L/283/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLIX/335/05 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenie inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3521 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 3522 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na realizację remontów dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z udziałem środków z budżetu państwa
2009 3523 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2009 3526 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/64/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3527 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/66/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach Gminy Nowa Słupia
2009 3528 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/68/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "Moje Boisko - Orlik 2012"
2009 3529 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/70/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr I/11/09 z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowa Słupia na 2009 rok
2009 3530 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/72/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 24 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2009 3524 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie udzielenia w 2010 roku poręczenia kredytu zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
2009 3525 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 marca 2009 r. - w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski.
2009 3584 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVI / 294 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VI/33/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3585 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVI / 295 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 3586 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr RG-XXXVI / 297 / 09 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
2009 3587 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność GMINY, na rzecz dzierżawców lub najemców, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony od 3 lat strony zawierają kolejne umowy
2009 3583 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/186/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3581 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin
2009 3582 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3579 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/461/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3580 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/462/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3588 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr 2069/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie uzgodnienia wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej Nr 001502 T Zamkowa Wola - Piotrów o długości 1165 mb
2009 3601 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/192/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dlastudentów z Powiatu Ostrowieckiego w roku akademickim 2008/2009” w ramach projektu „Wspomagamy rozwój edukacyjny studentów – stypendia ZPORR w Powiecie Ostrowieckim”
2009 3602 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2009r. w sprawie w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2009 3603 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/248/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2009 3604 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/249/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2009 3605 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/250/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
2009 3606 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/251/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2009r. w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych
2009 3607 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/252/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 września 2009r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Gminą Bałtów
2009 3615 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasenta podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej na terenie gminy Pawłów
2009 3612 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/168/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 3613 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/169/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 3614 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/09 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3611 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zarządzenia inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności, zmienionej uchwałą Nr X/42/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 maja 2007r., uchwałą Nr XXX/134/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 stycznia 2009r. oraz uchwałą Nr XXXV/170/2009 Rady gminy w Bałtowie z dnia 7 lipca 2009r.
2009 3618 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXXI/141/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2009 3608 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Połaniec
2009 3609 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3610 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 3616 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3617 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3628 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012”, którego częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Waśniów na lata 2009-2012”
2009 3629 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie i Gimnazjum w Mominie
2009 3715 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalania regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Nagłowice dodatków do wynagrodzeń i nagród
2009 3716 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/234/2009 Rady Gminy w Nagłowicach w sprawie zasad określających kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody stanowiący 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych
2009 3717 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2009 3718 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3708 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/161/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2009 3709 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/115/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Działoszyce na 2009 rok
2009 3710 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/163/2009 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 października 2009r. w sprawie nadania Statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach
2009 3714 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 25 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3711 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/1023/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3712 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/1024/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3713 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2009 3723 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/582/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie przyznawania z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych
2009 3724 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/583/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocyw Ostrowcu Świętokrzyskim
2009 3725 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/588/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 3726 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/589/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2009 3727 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/590/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy
2009 3728 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/602/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 r.
2009 3719 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/529/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3720 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/530/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3721 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/531/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok
2009 3722 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/532/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok