Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Październik 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 3134 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3135 2009-10-01 Informacja Informacja o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie
2009 3133 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXI/43/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2009 3137 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 3136 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/304/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3138 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/308/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę własną nr XXIV/237/2009 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3139 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 3140 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3141 2009-10-02 Uchwała Uchwała nr 5/III/09 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Odpadami Komunalnymi z Siedzibą w Rzędowie z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
2009 3156 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii drogi gminnej przez ich wyłączenie z użytkowania i zaliczenie ich do dróg wewnętrznych
2009 3157 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/106/09 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe
2009 3158 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2009 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2009r.
2009 3155 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/2009 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2009 rok
2009 3154 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3159 2009-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3162 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów
2009 3163 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXX/230/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3160 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009r. Zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarów na 2009 rok.
2009 3161 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmian w budżecie
2009 3164 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/09 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2009 rok
2009 3165 2009-10-07 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki nr OŁO-4210-29(10)/2009/2249/IX/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
2009 3180 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 3181 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3175 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/398/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3176 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/399/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3177 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/400/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
2009 3178 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/401/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
2009 3179 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/402/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej
2009 3183 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/19/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko
2009 3184 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/148/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Słupia
2009 3182 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/48/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3185 2009-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak:PNK.I-0911/143/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2009r. stwierdzajace częściową nieważność uchwały Nr XXII/19/2009 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kluczewsko w zakresie § 2 uchwały
2009 3186 2009-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PKN. I-0911/145/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2009r. stwierdzajace nieważność uchwały Nr XXV/166/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 31 sierpnia 2009 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIl148/2009 Rady Gminy Słupia z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu istnieją-cych dróg gminnych na terenie gminy Słupia w części określonej w § 1.
2009 3166 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/52/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów
2009 3167 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/53/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk
2009 3168 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/54/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
2009 3169 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/55/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce
2009 3170 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/56/09 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk
2009 3171 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/104/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wojciechowice
2009 3172 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/119/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3173 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2009 3174 2009-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/122/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom nagród finansowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 3188 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 309/L/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r
2009 3189 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVIII/260/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ożarów
2009 3190 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 3191 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiay uchwały Nr XXV/168/2004 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów
2009 3192 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Ożarów na 2009 rok.
2009 3193 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie : zmian w budżecie
2009 3194 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów na terenie Gminy Ożarów.
2009 3195 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2009 3196 2009-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr OR.I.0621/80/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 9 września 2009r.
2009 3187 2009-10-12 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2009 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 21 września 2009r. uchylające rozporządzenia nr 1/2009 z dnia 25.06.2009r. w sprawie określenia obszaru wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt zgnilca amerykańskiego pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów obowiązujących na tych obszarach
2009 3202 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2009 Rady Gminy w Oksie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 3201 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 3200 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2009 3198 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/269/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2009 3199 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/270/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/257/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XLII/233/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Kunów.
2009 3197 2009-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/265/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/142/02 z dnia 29 kwietnia 2002r. W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2009 3203 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Smyków, reprezentowaną przez Pana Józefa Śliza - Wójta Smykowa do Porozumienia Nr 350/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Smyków, reprezentowaną przez Pana Józefa Śliza - Wójta Smykowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3204 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy do Porozumienia Nr 351/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Małogoszcz, reprezentowaną przez Pana Jana Głogowskiego - Burmistrza Małogoszczy w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3205 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bodzentyn, reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Bodzentyna do Porozumienia Nr 353/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bodzentyn, reprezentowaną przez Pana Stanisława Marka Kraka - Burmistrza Bodzentyna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3206 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Klimontów, reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bienia - Wójta Klimontowa do Porozumienia Nr 354/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Klimontów, reprezentowaną przez Pana Ryszarda Bienia - Wójta Klimontowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3207 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Sędziszów, reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Sędziszowa do Porozumienia Nr 355/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Sędziszów reprezentowaną przez Pana Wacława Szarka - Burmistrza Sędziszowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3208 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich do Porozumienia Nr 356/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Końskie, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Końskich w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3209 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Morawica, reprezentowaną przez Pana Mariana Burasa - Wójta Morawicy do Porozumienia Nr 357/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Morawica, reprezentowaną przez Pana Mariana Burasa - Wójta Morawicy w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3210 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Stąporków, reprezentowaną przez Pana Tomasza Kasprzyka, Pełniącego Funkcję Burmistrza do Porozumienia Nr 358/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Stąporków, reprezentowaną przez Pana Edmunda Wojnę - Burmistrza Stąporkowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3211 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Solec Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Solca Zdroju do Porozumienia Nr 359/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Solec Zdrój, reprezentowaną przez Pana Adama Pałysa - Wójta Solca Zdroju w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3212 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nagłowice, reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Nagłowic do Porozumienia Nr 360/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nagłowice, reprezentowaną przez Panią Elżbietę Frejowską - Wójta Nagłowic w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3213 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez Pana Wiktora Kwasa - Wójta Nowego Korczyna do Porozumienia Nr 361/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez Pana Wiktora Kwasa - Wójta Nowego Korczyna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi
2009 3214 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Michałów, reprezentowaną przez Pana Stanisława Szewczyka - Wójta Michałowa do Porozumienia Nr 363/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Michałów, reprezentowaną przez Pana Stanisława Szewczyka - Wójta Michałowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3215 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Skalbmierz, reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza do Porozumienia Nr 364/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Skalbmierz, reprezentowaną przez Pana Michała Markiewicza - Burmistrza Skalbmierza w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3216 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Daleszyc do Porozumienia Nr 365/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Daleszyce, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Furmanka - Burmistrza Daleszyc w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3217 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Włoszczowa, reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej do Porozumienia Nr 366/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Dorywalskiego - Burmistrza Włoszczowej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3218 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia, reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi do Porozumienia Nr 367/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia, reprezentowaną przez Pana Witolda Wójcika - Wójta Słupi w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3219 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Baćkowice, reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę - Wójta Baćkowic do Porozumienia Nr 368/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Baćkowice, reprezentowaną przez Pana Mariana Partykę - Wójta Baćkowic w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3220 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Pacanów, reprezentowaną przez Pana Wiesława Skopa - Wójta Pacanowa do Porozumienia Nr 369/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Pacanów, reprezentowaną przez Pana Wiesława Skopa - Wójta Pacanowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3221 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatowiec, reprezentowaną przez Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca do Porozumienia Nr 370/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatowiec, reprezentowaną przez Pana Henryka Barańskiego - Wójta Opatowca w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3222 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Zawichost, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka - Burmistrza Zawichostu do Porozumienia Nr 371/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Zawichost reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wzorka - Burmistrza Zawichostu w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3223 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Sandomierz, reprezentowanym przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza do Porozumienia Nr 372/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Sandomierz reprezentowanym przez Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3224 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ruda Maleniecka, reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę - Wójta Rudy Malenieckiej do Porozumienia Nr 373/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ruda Maleniecka, reprezentowaną przez Pana Leszka Kucę - Wójta Rudy Malenieckiej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3225 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Połaniec, reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Połańca do Porozumienia Nr 374/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Połaniec, reprezentowaną przez Pana Jacka Tarnowskiego - Burmistrza Połańca w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3226 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce do Porozumienia Nr 375/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a Miastem Kielce, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3227 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bogoria, reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka - Wójta Bogorii do Porozumienia Nr 376/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bogoria, reprezentowaną przez Pana Władysława Brudka - Wójta Bogorii w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3228 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ożarów, reprezentowaną przez Pana Marcina Majchera - Burmistrza Ożarowa do Porozumienia Nr 377/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ożarów, reprezentowaną przez Pana Marcina Majchera - Burmistrza Ożarowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3229 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatów, reprezentowaną przez Panią Krystynę Kielisz - Burmistrza Opatowa do Porozumienia Nr 378/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Opatów, reprezentowaną przez Panią Krystynę Kielisz - Burmistrza Opatowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3230 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bliżyn, reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię - Wójta Bliżyna do Porozumienia Nr 379/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Bliżyn, reprezentowaną przez Pana Mariusza Walachnię - Wójta Bliżyna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3231 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Pana Jerzego Gałkę - Wójta Nowej Słupi do Porozumienia Nr 380/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Nowa Słupia, reprezentowaną przez Pana Jerzego Gałkę - Wójta Nowej Słupi w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3232 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Piekoszów, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Dąbrowę - Wójta Piekoszowa do Porozumienia Nr 381/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Piekoszów, reprezentowaną przez Pana Tadeusza Dąbrowę - Wójta Piekoszowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3233 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Obrazów, reprezentowaną przez Pana Lecha Niezgodę - Wójta Obrazowa do Porozumienia Nr 382/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Obrazów, reprezentowaną przez Pana Lecha Niezgodę - Wójta Obrazowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3234 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika do Porozumienia Nr 383/2009 z dnia 05 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chmielnik reprezentowaną przez Pana Jarosława Zatorskiego - Burmistrza Chmielnika w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3235 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Starachowice, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic do Porozumienia Nr 384/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Starachowice, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Starachowic w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3236 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Mniów, reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa do Porozumienia Nr 385/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Mniów, reprezentowaną przez Pana Leonarda Świerczyńskiego - Wójta Mniowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3237 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Samborzec, reprezentowaną przez Pana Witolda Garnuszka - Wójta Samborca do Porozumienia Nr 386/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Samborzec, reprezentowaną przez Pana Witolda Garnuszka - Wójta Samborca w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3238 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Marka Wolskiego - Burmistrza Jędrzejowa do Porozumienia Nr 388/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Jędrzejów, reprezentowaną przez Pana Marka Wolskiego - Burmistrza Jędrzejowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3239 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego do Porozumienia Nr 389/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowaną przez Pana Jarosława Wilczyńskiego - Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3240 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Działoszyce, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa - Burmistrza Działoszyc do Porozumienia Nr 390/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Działoszyce, reprezentowaną przez Pana Zdzisława Leksa - Burmistrza Działoszyc w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3241 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Kazimierza Wielka, reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej do Porozumienia Nr 391/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Kazimierza Wielka reprezentowaną przez Pana Adama Bodziocha - Burmistrza Kazimierzy Wielkiej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3242 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia Jędrzejowska, reprezentowaną przez Pana Janusza Grabka - Wójta Słupi Jędrzejowskiej do Porozumienia Nr 392/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Słupia Jędrzejowska, reprezentowaną przez Pana Janusza Grabka - Wójta Słupi Jędrzejowskiej w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3243 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka - Wójta Dwikozów do Porozumienia Nr 392/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Dwikozy, reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka - Wójta Dwikozów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3244 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa do Porozumienia Nr 393/2009 z dnia 12 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Staszów reprezentowaną przez Pana Andrzeja Iskrę - Burmistrza Staszowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3245 2009-10-13 Aneks Aneks z dnia 24 sierpnia 2009r. zawarty pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chęciny, reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Chęcin do Porozumienia Nr 394/2009 z dnia 02 marca 2009 roku zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panią Bożentyną Pałką-Korubą a gminą Chęciny, reprezentowaną przez Pana Roberta Jaworskiego - Burmistrza Chęcin w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.
2009 3247 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/57/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3248 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/58/2009 Rady Gminy Bodzechów z dnia 1 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2009 3246 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr LVII/464/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr LV/450/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach
2009 3249 2009-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 października 2009r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wisła pod Zawichostem”
2009 3250 2009-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 października 2009r. w sprawie ochrony gatunkowej jodły pospolitej (Abies alba) w województwie świętokrzyskim
2009 3251 2009-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 12 października 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzemionki Opatowskie”
2009 3253 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 39/XLIV/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 września 2009r. w sprawie przekazania zarządu dróg gminnych leżących na terenie gminy Mniów w zarząd gminy Smyków
2009 3254 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 40/XLIV/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3255 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 44/XLV/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3256 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Tarłów z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3252 2009-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku w Okręgu Wyborczym Nr 4
2009 3264 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2009 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok
2009 3263 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr LIII/405/09 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwanisk
2009 3262 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/281/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/274/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2009 3257 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej o numerze 1507016 „Lipy- Chmielnik" na odcinku pokrywającym się z drogą powiatową nr 0022T Chmielnik-Życiny
2009 3258 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 1507018 Zrecze Duże – Zrecze Chałupczańskie - Zrecze Brzozowskie na odcinku pokrywającym się z drogą powiatową nr 0023T Chmielnik-Ruda w m. Zrecze Chałupczańskie
2009 3259 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej nr 000505T relacji Zrecze Duże-Zrecze Małe -Szyszczyce-Śladków Mały zaliczonej do kategorii gminnych uchwałą nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 18 lipca 1986 roku poprzez wyłączenie z użytkowania.
2009 3260 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wydłużenia przebiegu drogi gminnej „Ciecierze przez wieś"
2009 3261 2009-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2009 3265 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/942/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w mieście Kielce
2009 3266 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/943/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3267 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/944/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3268 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/945/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3269 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/906/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce
2009 3274 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/124/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3270 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/946/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok
2009 3271 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/951/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Kielce
2009 3272 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/954/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2009-2013”
2009 3273 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/959/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3276 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 3 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok
2009 3277 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3278 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie gminy Mirzec
2009 3279 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/03 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Mirzec
2009 3275 2009-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2009 3282 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2009 3283 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Pawłów
2009 3281 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/265/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2009 3280 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik
2009 3284 2009-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: NK.I-0911/97/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzo-nych przez Gminę Chmielnik - w części określonej w § 8 ust. 6 załącznika.
2009 3285 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 319/LI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2009r.
2009 3286 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 320/LI/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w granicach miasta Chęciny
2009 3287 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Wilczyce z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok
2009 3290 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 57/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 października 2009r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXV/45/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009 r. w sprawie udzielenia przez gminę Pierzchnica poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni z powodu naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2009 3288 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 60/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3289 2009-10-22 Uchwała Uchwała nr 72/2009 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie : zmiany uchwały Nr 45/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 25 czerwca 2004 roku dotyczącej uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku ( zmienionej Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk Nr 46/2005 z dnia 24.08.2005r., Nr 92/2008 z dnia 26.08.2008r., Nr 34 z dnia 27.04.2009r. )
2009 3296 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/42/09 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3291 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/451/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3292 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LVI/454/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 4 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok
2009 3293 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 3294 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bliżyn
2009 3295 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2009 Rady Gminy Bliżyn z dnia 7 września 2009r. w sprawie utworzenia specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Bliżyn oraz ustalenia kryteriów i trybu ich przyznawania
2009 3297 2009-10-23 Porozumienie Porozumienie w sprawie realizacji zadań edukacji publicznej dotyczących korzystania z opieki przedszkolnej przez dwoje dzieci będących mieszkańcami Gminy Mirzec w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka w Starachowicach, ul. Górna 13, funkcjonującym na terenie Gminy Starachowice zawarte w dniu 7 września 2009 pomiędzy: Gminą Starachowice reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Bernatowicza - Prezydenta Miasta Starachowice a Gminą Mirzec reprezentowaną przez: Pana Bogusława Nowaka - Wójta Gminy Mirzec
2009 3298 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/75/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2009-2014 oraz wydzielenia wchodzących w skład tego zasobu lokali socjalnych
2009 3299 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/83/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
2009 3300 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/87/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 września 2009r. zmiany Uchwały Nr XXVIII/106/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października 2008 roku o opłacie targowej
2009 3301 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/09 Rady Gminy Michałów z dnia 8 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3302 2009-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 2 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3305 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/09 Rady Gminy Krasocin z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2009 3309 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2009 3306 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę
2009 3307 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2009 3308 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/121/09 Rady Gminy Secemin z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
2009 3303 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/09 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności gminy Bieliny i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
2009 3304 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 9 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3310 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr 2013/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Świniary przez wieś do kategorii drogi powiatowej
2009 3311 2009-10-27 Uchwała Uchwała nr 2014/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi Osiek - Otoka do kategorii drogi powiatowej
2009 3321 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2009
2009 3312 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/344/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3313 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/345/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3316 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3319 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2009 3320 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 17 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2009 3317 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2009 3318 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Ozarowie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawioe uchwalenia budżetu Gminy Ozarów na 2009 rok
2009 3314 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/346/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3315 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XLII/347/2009 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok
2009 3325 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Wiślica
2009 3324 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/09 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3323 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/962/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce
2009 3326 2009-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 3322 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/921/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 3327 2009-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 26 października 2009r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Stąporkowa przeprowadzonych w dniu 11 października 2009r. oraz w dniu 25 października 2009r.
2009 3334 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/09 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Łagów
2009 3328 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/553/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Prezydenta Miasta dla zawodników osiągajacych wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwe międzynarodwym lub krajowym
2009 3329 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/554/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich
2009 3330 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/567/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008-2032”
2009 3331 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/573/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 3332 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/574/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009r.
2009 3335 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2009 roku
2009 3333 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/164/09 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2009r.
2009 3142 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3143 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3144 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3145 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009r.
2009 3146 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2009r.
2009 3147 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3148 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/251/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2009 rok
2009 3149 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2009 Rady Gminy w Lipniku z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Oświatowy w Lipniku
2009 3150 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Łoniów z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2009 3151 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2009 Rady Gminy Łoniów z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/2005 Rady Gminy w Łoniowie z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łoniów
2009 3152 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/09 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 3153 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Miedziana Góra