Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Styczeń 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1 2009-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2014
2009 2 2009-01-06 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-71(5)/2008/2648/VIII/BG z dnia 31 grudnia 2008r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie
2009 3 2009-01-07 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO 4110-185(3)/2008/245/MM/2040 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dalszego prowadzenia działalności objętej koncesją dla Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „BUGAJ” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Starachowicach
2009 5 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XI/56/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.
2009 6 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 7 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek
2009 8 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IX/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 9 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX/177/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXIX/164/08 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2009 10 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/230/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 11 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/231/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 12 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXIV/237/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 14 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/45/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
2009 15 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2008 Rady Gminy Michałów z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2008 rok
2009 16 2009-01-08 Informacja Informacja Starosty Pińczowskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej KIJE - obszar wiejski
2009 4 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 września 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na lata 2008-2032” dla Gminy Bodzentyn
2009 13 2009-01-08 Uchwała Uchwała nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów
2009 17 2009-01-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 listopada 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach
2009 18 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc regionalną
2009 19 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
2009 20 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/87/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 21 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/89/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 22 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/90/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 23 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XI/94/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
2009 24 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 25 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012
2009 26 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Lipnik
2009 27 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr 24/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna w roku 2009.
2009 28 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2008r. Rady Gminy w Oksie z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oksa - Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół
2009 29 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/29/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 30 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/30/08 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy
2009 31 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/33/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 32 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/34/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 33 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/35/08 Rady Gminy Stopnica z dnia 22 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 34 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
2009 35 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok
2009 36 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 28 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
2009 37 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVII/110/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 5 września 2008r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Wodzisławiu
2009 38 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
2009 39 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół w Wodzisławiu
2009 40 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 41 2009-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/84/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 42 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 45 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/124/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/115/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 47 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/08 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na rok 2008
2009 48 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/08 Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 43 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/121/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 49 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXII/168/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie podatku rolnego na 2009 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa
2009 50 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXII/166/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz poboru podatku w drodze inkasa
2009 51 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXII/165/2008 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na rok 2009
2009 52 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/83/08 Rady Gminy w Sadowiu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 53 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2008 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2008 rok
2009 55 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/144/08 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2008 rok
2009 54 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/08 Rady Gminy Smyków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2009 57 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2008 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2008 rok
2009 58 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/140/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok Rada Gminy w Wiślicy, uchwala co następuje:
2009 59 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 60 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr III/3/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie odwołania skarbnika Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach
2009 56 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Szydłów Nr XXX/138/2008 z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2009 44 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/154/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 46 2009-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2008 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
2009 61 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/231/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok
2009 62 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/232/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju
2009 63 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/233/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok
2009 64 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/238/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. mienia Gminy
2009 65 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, a także dla zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
2009 66 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/406/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008r.
2009 67 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/407/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008r.
2009 68 2009-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/408/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008r.
2009 69 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/240/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój
2009 70 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/686/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kielce
2009 71 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 72 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2008 Rady Gminy Raków z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 73 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2008 Rady Gminy w Rakowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli
2009 74 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/626/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 4 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód - Obszar 1” (rejon Cmentarza Komunalnego „Cedzyna”, drogi krajowej nr 74, przedłużenie ul. Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro-Mazur i Lubrzanki)
2009 75 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/653/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 76 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/654/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 77 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/655/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 78 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/667/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Kielce
2009 79 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/672/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce wraz z Planem gospodarki odpadami stanowiącym jego część
2009 80 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/673/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2009 81 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/674/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne
2009 82 2009-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/705/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/626/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 04 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód - Obszar 1” (rejon Cmentarza Komunalnego „Cedzyna”, drogi krajowej nr 74, przedłużenie ul. Sandomierskiej oraz ulic: Wikaryjskiej, Cedro-Mazur i Lubrzanki)
2009 83 2009-01-16 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-68(4)/2008/1908/V/BW z dnia 8 stycznia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Zakładów Wyrobów Metalowych „SHL” S.A. z siedzibą w Kielcach
2009 84 2009-01-16 Informacja Informacja o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania czwartej taryfy dla ciepła dla Zakładów Wyrobów Metalowych „SHL” S.A. w Kielcach
2009 119 2009-01-16 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-72(6)/2008/173/VI/MN z dnia 13 stycznia 2008r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowi-cach
2009 120 2009-01-16 Informacja Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/541-ZTO-A/2249/W/OŁO/ 2009/TB i Nr PCC/1096A/2249/W/OŁO/2009/TB z dnia 15 stycznia 2009r
2009 121 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/2/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 122 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/3/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 123 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/4/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany załącznika nr 9 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok” do uchwały nr I/3/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2008r.
2009 124 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr X/6/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok w części zawartej w załączniku Nr 12 do uchwały Nr I/3/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2008r.: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 125 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/157/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/156/08
2009 126 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/163/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 127 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/164/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 128 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/165/2008 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2008 rok
2009 129 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/77/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 130 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXII/198/08 Rady Gminy w Morawicy z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 131 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 8 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2008 rok
2009 132 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 133 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/148/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2008 rok
2009 134 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/08 Rady Gminy Radoszyce z dnia 10 października 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Radoszyce na rok 2008
2009 135 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/08 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 136 2009-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/74/2008 Wójta Gminy Łoniów z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 137 2009-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2008 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 27 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 138 2009-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy w Radkowie z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 211 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok
2009 212 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu
2009 214 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 61/X/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 215 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 64/X/08 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Suchedniów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 216 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 217 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2008 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2009 218 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 219 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/56/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008 rok
2009 220 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/57/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 5 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych
2009 221 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 222 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 223 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/08 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 225 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/113/08 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 listopada 2008r. zmian w preliminarzu wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
2009 226 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/114/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008r.
2009 227 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 228 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2008 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 229 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/08 Rady Gminy w Górnie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górnie
2009 230 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 231 2009-01-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
2009 213 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 57/X/2008 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2008
2009 224 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/120/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2008 rok
2009 249 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/155/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości
2009 250 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/156/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 251 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 252 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2008 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/129/2008 Rady Gminy w Oksie z dnia 8.12.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 253 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/83/08 Rady Gminy w Seceminie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia „Plan Odnowy Miejscowości Secemin na lata 2008-2016”, „Plan Odnowy Miejscowości Marchocice na lata 2008-2016”
2009 254 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XVII/85/08 Rady Gminy Secemin z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 255 2009-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2008 Rady Gminy Tarłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej: wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 279 2009-01-29 Decyzja Decyzja nr Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH z dnia 23 stycznia 2009r. Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia Polska SA z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu Małogoszcza
2009 280 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/682/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 281 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/683/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok
2009 282 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/689/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Jana III Sobieskiego 30
2009 283 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/691/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Kielce”
2009 284 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/695/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009
2009 285 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXX/696/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu
2009 286 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 287 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2008 Rady Gminy Mirzec z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 288 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 rok
2009 289 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania publicznego pn. przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec - Wąchock w m. Mirzec
2009 290 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/102/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację inwestycji pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez remont drogi gminnej nr 003358T Gorzyczany-Bystrojowice i remont drogi gminnej nr 003370T Złota-Górki Złockie”
2009 291 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/103/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0803 T Sandomierz - Szewce w miejscowości Skotniki”
2009 292 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/104/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie remontów bieżących na drogach powiatowych w 2009r.
2009 293 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/105/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008
2009 294 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr. XXIII/106/2008 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 9 grudnia 2008r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok i zwolnień w tym podatku
2009 295 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV?116/2009 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska
2009 178 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008
2009 179 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/182/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 października 2008r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2008
2009 180 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XVI/89/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 181 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/110/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2008r.
2009 182 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej
2009 183 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XL/315/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok
2009 184 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 185 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2008 Rady Gminy Rytwiany z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/211/06 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Rytwiany na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji
2009 186 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2008 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 187 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/99/08 Rady Gminy Samborzec z dnia 28 października 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Samborzec na rok 2008
2009 188 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 189 2009-01-21 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Wodzisław z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2008 rok
2009 190 2009-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach w roku 2009
2009 191 2009-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce w 2009 roku
2009 192 2009-01-21 Dodatkowa lista Dodatkowa lista psychologów - biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach na okres 2009-2013
2009 193 2009-01-21 Dodatkowa lista Dodatkowa lista lekarzy psychiatrów - biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach na okres 2009-2013
2009 194 2009-01-21 Dodatkowa lista Dodatkowa lista psychoterapeutów - biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach na okres 2009-2013
2009 195 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 196 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/242/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2008 rok
2009 197 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 198 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
2009 199 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.
2009 200 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 201 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 202 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/115/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 203 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXI/162/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26.09.2008 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2009 204 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/117/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008
2009 205 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 16/118/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 206 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 16/127/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (część południowo-zachodnia), na obszarze sołectwa Żarczyce Duże
2009 207 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 16/133/08 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 208 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 209 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie, sposobu pobierania opłat oraz zasad i trybu korzystania z miejsc parkingowych
2009 210 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/263/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie
2009 256 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 257 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach
2009 258 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIV/232/06 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kije na lata 2006-2016
2009 259 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
2009 260 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/07 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 grudnia 2007r.
2009 261 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2008 Rady Gminy Raków z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 262 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2008 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2009 263 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Słupia z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 264 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/101/08 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Solec Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
2009 265 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian budżetu na 2008 rok
2009 266 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/133/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 267 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XX/110/2008 Rady Gminy Wilczyce z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Gminy Wilczyce na 2008 rok
2009 268 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 269 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 139/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 276 2009-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym
2009 277 2009-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
2009 278 2009-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Sandomierskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
2009 270 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 26/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach na rok 2008
2009 271 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 27/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach z dnia 18 listopada 2008r. zmian w budżecie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach na rok 2008
2009 272 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 28/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2009 273 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 29/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2009 274 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 30/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2009 275 2009-01-28 Uchwała Uchwała nr 31/2008 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w likwidacji w Starachowicach z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
2009 153 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zamian w budżecie
2009 139 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/337/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 140 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/338/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 141 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/339/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 142 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/340/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 143 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/341/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 144 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/342/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 145 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/343/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 146 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/344/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok
2009 147 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/119/08 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008r. i w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne
2009 148 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 149 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce uprawnień w zakresie postanawiania o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2009 150 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych
2009 151 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 152 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/08 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku na 2009 rok
2009 154 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/121/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 155 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/122/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 156 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/123/08 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Skalbmierz w 2008r.
2009 157 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2008 Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2009 158 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/2008 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 159 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2008 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.
2009 160 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłaty za dostarczaną energię cieplną wytwarzaną przez kotłownie jednostek organizacyjnych gminy
2009 161 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/08 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
2009 162 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 163 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 164 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie wskazania przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
2009 165 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 166 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 167 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 168 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/08 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 169 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/08 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/162/08
2009 170 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzania zmian w Uchwale Nr XXIV/135/2008 Rady Gminy w Mircu
2009 171 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2009 172 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/125/08 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr. VI/24/07 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2007r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2009 173 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2008 Rady Gminy Piekoszów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 174 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie udzielenia przez Gminę Piekoszów poręczenia kredytu zaciąganego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.
2009 175 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/117/08 Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2009 176 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr 107/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
2009 177 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/88/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/83/2008 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 232 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/22/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr X/7/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29.10.2008r. dotyczącej określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Starachowice
2009 233 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/21/2008 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 234 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/163/08 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 235 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/164/08 Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
2009 236 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 237 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2008 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2008 rok
2009 238 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr 112/XXIII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 239 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr 115/XXIII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych
2009 240 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/166/08 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 241 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/176/2008 z dnia 6 listopada 2008r.
2009 242 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2009 243 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/60/08 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej wytwarzanej przez kotłownie jednostek gminy
2009 244 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/45/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 245 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/52/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy w Rudzie Malenieckiej
2009 246 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/59/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ruda Maleniecka oraz zwolnień nauczycieli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 247 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr VI/62/2008 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ruda Maleniecka
2009 248 2009-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr RG/0151/75/2008 Wójta Gminy Łoniów z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 296 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/191/2008 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.
2009 297 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 298 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Kazimierskiego Ośrodka Kultury
2009 299 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2008 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej
2009 300 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/421/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, a także dla zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty
2009 301 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/422/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008r.
2009 302 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/425/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008r.
2009 303 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
2009 304 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/242//2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
2009 305 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/129/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w sprawie: zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 306 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/1/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Starachowice na realizację inwestycji
2009 307 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/2/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 308 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/3/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 309 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/4/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 310 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/06/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 311 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/7/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 312 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/8/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu miasta Starachowice na 2008 rok
2009 313 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/10/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 314 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/11/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 315 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/12/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 316 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/13/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości województwa świętokrzyskiego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Radomska/1-go Maja/Krzosa w Starachowicach”
2009 317 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XI/21/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice na 2008 rok
2009 86 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2009 87 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie likwidacji Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
2009 88 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu w Pińczowie Nr XIV/84/2007 z 27 grudnia 2007 roku regulującej tryb i rozliczanie dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Pińczowskiego
2009 89 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2008 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2006 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 lutego 2006 roku dotyczącej Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie
2009 90 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 213/XXXV/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r.
2009 91 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2008 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2008r.
2009 92 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/70/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2008 roku
2009 93 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2008 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 94 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie jednostki organizacyjnej Gminy Jędrzejów pod nazwą „Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym”
2009 95 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów
2009 96 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/08 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVIII/117/07 z dnia 18 października 2007r. sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Gminy Jędrzejów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2009 97 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza
2009 98 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
2009 99 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008r.
2009 100 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/240/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2008r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
2009 101 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/73/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.09.2000 dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej
2009 102 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/112/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna
2009 103 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/113/08 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 października 2008r. w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych dla zawodników przez Gminę Skarżysko-Kamienna za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2009 104 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/112/2004 Rady Gminy Bieliny z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach
2009 105 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/88/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 106 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/89/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 107 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVII/90/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/82/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok
2009 108 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/194/08 Rady Gminy Masłów z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
2009 109 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/70/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 110 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/08 Rady Gminy Moskorzew z dnia 31 października 2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
2009 111 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 110/XXII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 112 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 111/XXII/08 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
2009 113 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr RG-XXV/196/2008r Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2008r. w sprawie nadania nazwy alei w miejscowości Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
2009 114 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr RG-XXV/198/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2008r.
2009 115 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 100/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 116 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 106/XV/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Smyków
2009 117 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 129/2008 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 118 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 133/2008 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 85 2009-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osieku w Okręgu Wyborczym Nr 4