Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XLV / 244 / 2010 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rytwiany

 

Data ogłoszenia: 2010-07-08
Uchwała: Rady Gminy w Rytwianach
Data wydania: 2010-05-26
Rok: 2010
Pozycja: 2024
Pobierz plik: