Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXXVIII/237/10 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Data ogłoszenia: 2010-04-16
Uchwała: Rady Gminy w Wiślicy
Data wydania: 2010-01-27
Rok: 2010
Pozycja: 929
Pobierz plik: