Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała nr XXX/182/10 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/176/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce

 

Data ogłoszenia: 2010-04-14
Uchwała: Rady Gminy Radoszyce
Data wydania: 2010-01-29
Rok: 2010
Pozycja: 896
Pobierz plik: